Arkiv för sept-okt. 2015    

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Jesus har makt

2015-10-28


Ännu en gång hade vi möjlighet att samlas till sång, Bibel och bön. Även denna gång var vi i Betelkapellet, Slussfors. Tänk vilken nåd att vi fortfarande har kvar vårt kapell när så många kyrkor och kapell är sålda eller kallställda.

Vi fikade och samtalade om vår vardag och delade både glädje och sorg.

Sedan tog vi fram våra instrument och sångböcker och sjöng en lång stund.

Bibelstudiet handlade om att Jesus har makt.


Apg.10:42-43 Jesus har gett oss uppdraget att vittna för människorna att han är den som ska döma levande och döda. Denne Jesus är full av nåd och sanning och han tar emot alla som vill komma till honom. De får syndernas förlåtelse genom hans namn.


Mark.16:15-18 Vi s ka gå ut i hela världen och förkunna för hela skapelsen. Tro och dop är viktigt! Tecken ska följa dem som tror.


Matt.22:9-10 Gå och ställ er vid vägskälen och bjud alla ni möter till bröllopet!


Gal.3:7-14 Alla som tror blir rättfärdiga och de blir välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull genom döden på korset.


Rom.3:23-25 Vi allla har syndat och blir rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av nåd för att Jesus har friköpt oss genom sitt blod.


Matt.15:29-31 Jesus gjorde under bland människorna. Folket häpnade och prisade Israels Gud.


Luk.9:1-6 Jesus kallade, utrustade och sände sina lärjungar för att predika Guds rike och bota de sjuka.


Apg.1:8-11 När den Helige Ande kommer över oss ska vi undfå kraft att bli Jesu vittnen.


Räddade genom tron på Kristus

2015-10-21


Vi blev många som samlades till bön denna vecka. Därför valde vi att mötas i Betel, Slussfors. Det blev mycket sång och musik och glädjen och tacksam-heten var inte att ta miste på.

Bibelstudiet handlade om att vi är räddade genom tron på Kristus. Vi läste hela kapitel 5 i Romarbrevet och samtalade utifrån det.


v.1 Vi har förklarats rättfärdiga genom Jesus Kristus och därmed har vi frid med Gud.

Jesus offrade sitt liv för vår skull och vann seger över ondskan. Jesus återvann allt och upprättade allt som syndafallet ödelade.


v.2 Vi har fått tillträde till den nåd som vi står i. Vi har ett säkert hopp.

Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande som han gett oss.


v.9 Vi är rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare är det då inte att vi genom Jesus blir räddade från vredesdomen.


v.11 Vi gläder oss i Gud genom Jesus Kristus, genom vilken vi tagit emot försoningen.


v.15 Guds nåd överflödar till alla genom Jesus - en fri gåva!


v.17 Vi får regera i liv!


v.18 Jesu rättfärdighet ledde till en frikännande dom för alla människor.


v.20 Där synden överflödar, överflödar nåden ännu mer.


v.21 Nåden ska få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus.


2 Tim.4:18 Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.


Akkan och Tranan

2015-10-17


Vilka möten det blev både på Akkan och Tranan idag. Det var så många som lyssnade och vi ber om att Ordet som såddes ut också ska bära frukt till frälsning och upprättelse för människor. Vi är så tacksamma för att vi får ha denna frihet att nå ut till dem som inte vanligtvis går till kyrkor och kapell.

Det nya livet

2015-10-14


Vi hade bönesamling i Nordanås ikväll. Glädjande nog var vi många som kunde vara med. Vi firade ett födelsedagsbarn och fick tårta till kaffet.

Efter go´fikat pratade vi en del om möten och samlingar framöver. Vi är angelägna om att dela allt med varandra så att vi kan känna delaktighet och ansvar för de uppgifter som vi upplever att Herren gett oss.


Sedan blev det sång och musik och vi sjöng en hel del sånger inför sång-samlingarna på Akkan och Tranan till helgen.


Bibelstudiet ikväll handlade om det nya livet i Kristus.


Rom.6:4-11 Vi har dött med Kristus och i dopet har vi begravt vår gamla människa. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom, = det nya livet.


2 Kor.5:16-21 Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. det gamla är förbi, se det nya har kommit.


Ef.4:23-24 Ni har iklätt er den nya människan, skapad till likhet med Gud.

Detta är våra "skyddskläder".


1 Petr.1:13-16 Lev ett alltigenom heligt liv, var lydnadens barn.


Kol.1:11-20 Han har frälst oss från mörkrets makt och fört oss in i sin älskade Sons rike.


Rom.12:1-2 Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst.


1 Petr.5:6-7 Ödmjuka er under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när hans tid är inne.


1 Petr.1:5 Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.


Guds barn

2015-10-06


I kväll samlades vi i Strömsunds kapell till sång, bibelläsning och bön.

Några var förhindrade att vara med på grund av ohälsa men vi fick då en ännu större anledning att be för varann. Som vanligt fikade vi och sjöng många sånger innan det var dags att ta fram våra Biblar och läsa.

Kvällens tema var "Guds barn" och vi började läsa i:

Gal.3:26-29 Genom tron på Jesus Kristus och hans offerdöd på Golgata är vi nu Guds barn.


Gal.5:13-15 Vi är kallade till frihet men ska använda den till att tjäna varandra. lagen sammanfattas i ett enda bud: Du ska älska din nästa som dig själv.


Gal.5:1 Kristus har gjort oss fria och därför ska vi stå fasta och inte låta någon lägga på oss slavoket igen.


Joh.8:31-32 Om vi förblir i Guds Ord är vi verkligen Jesu lärjungar och vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria.


Rom.8:1-4  Allt är förlåtet och glömt! Det människan inte kunde göra det gjorde Gud.


Gal.3:13-14 Vi är friköpta från lagens förbannelse när Kristus blev en förbannelse i vårt ställe. Vi friköptes för att vi skulle få välsignelsen och genom tron den Helige Ande.


Rom.5:20-21 Där synden överflödar flödar nåden över desto mer. Nåden ska härska genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.


Joh.1:12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Vi har samma Ande

2015-09-29


Det blev mycket tacksamma reflektioner efter vår mötesvecka med Birger Skoglund ikväll när vi samlades till bön i Slussfors. Allt fungerade såväl praktiskt som andligt och vi kände oss verkligen välsignade. Att vi kunde fara runt till flera församlingar och platser kände vi också som en lyckad satsning.

Nu ber vi om nåd och vishet att kunna gå vidare i tjänsten för Jesus.


Efter fikat tog vi fram våra instrument och sjöng och spelade många jubelsånger. Vi kände ett behov av att tacka även med sång.


Bibelstudiet handlade om att vi har samma Ande.


Ef.2:14-22 Jesus har rivit skiljemuren och förenat oss, skapat en enda människa och så skapat frid. Vi har alla tillträde till Fadern, om vi vill, i en och samma Ande. Vi är förankrade hos Gud, med apostlarna och profeterna som grund där Kristus Jesus är hörnstenen.


1 Kor.12:12-14 Kroppen består av många lemmar men utgör ändå en kropp. Så är det också med Kristus.


Ef.3:14-21 Fadern kan ge oss kraft och styrka till vår inre människa och Kristus vill bo i våra hjärtan genom tron. Vi får lära känna Kristi kärlek. Då blir vi helt uppfyllda av all Guds fullhet. Gud som förmår att göra allt. Honom tillhör äran i tid och evighet.


Ef.1:22-23 Församlingen är Kristi kropp och Kristus är huvudet. Vi får ta emot fullheten av honom. Vi har allt i Kristus.


Kol.1:21-23 Vi alla, som varit främmande och fiender till Gud, har blivit försonade genom Jesu död. Om vi står fasta, väl grundade i tron, ska vi få träda fram inför Gud heliga, fläckfria och oförvitliga.


1 Kor.3:11-17 Ingen annan grund än Jesus kan läggas. Vi kan bygga med olika material och elden ska pröva byggverket.


2 Tim.1:9  Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.

Vi har haft en underbar mötesvecka med Birger Skoglund. Hans fru Maryann var också med och medverkade med vittnesbörd.


Det har varit starka möten på varje plats vi har besökt. Många har deltagit och blivit välsignade. Under fem dagar hann vi besöka tre kommuner.

Höstkampanj 23-27/9

2015-09-28

Onsdagskväll hade vi första mötet och det var på Akkan, Storuman. Mycket sång och musik och både yngre och äldre kom för att vara med.

Torsdag hade vi en heldag i Betel, Slussfors. Bibelstudium kl.14, gemensam middag och sedan kvällsmöte kl.19. Det blev väldigt stark undervisning om att våga leva i visionen och att bryta ny mark. Även denna dag och kväll blev det mycket folk som kom från flera olika orter.

Här är sång från mötet >>>

Fredag kväll kl.19 hade vi musikcafé i Frälsningsarmélokalen i Kittelfjäll. Det blev mycket sång och musik i mötet som blev långt och innehållsrikt.

Lördagen var vi i Pingstkyrkan i Sorsele. Det blev bibelstudiumkl.14, gemensam middag och sedan kvällsmöte kl.19. Många var med hela dagen och fick lyssna till en mycket stark och inspirerande förkunnelse. Sångarna sjöng och mötesdeltagarna kunde också sjunga med i de välbekanta sångerna.

Söndag kl.14 hade vi finalmötet i Missionskyrkan i Storuman. Det var en välfylld lokal och mötet blev också fyllt av sång, musik, vittnesbörd och predikan. En mäktig bönens ande vilade över mötet och uppmaningen gavs att gå vidare i bönearbetet för väckelse i bygden.


Under hela veckan har vi samlat in pengar i mötena för ett kyrktak i Rwanda. Det blev en rik gåva som vi kunde förmedla via Trosgnistans mission, som Birger Skoglund reser för.


Vi tackar Gud för den här kampanjen och ber att Ordet ska ha framgång i allas hjärtan.

Fridens Gud

2015-09-22


I kväll hade vi bön i Nordanås och vi hade en härlig gemenskap i samtal, bibelläsning, sång och bön. Tyvärr var flera förhindrade att vara med men vi ser fram emot att mötas under den kommande mötesveckan med Birger Skoglund.

Bibelstudiet handlade om livet i gemenskap med Fridens Gud.


1 Tess.5:23-24 Fridens Gud helgar oss helt och fullt. Vi får bevaras hela till ande. själ och kropp. Han som kallat oss är trofast - han ska göra det!


Kol.2:13-15 Jesus vann seger på Golgata. Han strök ut skuldebrevet och förlät oss helt! På korset triumferade han över fiendens makter.


Ef.4:22-24 Vi får lägga av den gamla människan och förnyas till ande och sinnne. Vi får ikläda oss den nya människan. Vi får gå vidare i det nya livet - förnyas.


1 Petr.3:21-22 Dopet är viktigt!


Kol.1:21-23 Jesus har försonat oss och för oss fram inför Fadern om vi står fasta i tron och inte rubbas från hoppet i evangelium. Vi är försonade!


Gal.3:26-29 Vi är Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla är vi ett i Kristus. Vi är Abrahams arvingar.


2 Kor.5:21 Jesus blev gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans blod.


Rom.5:3-11 Kristus dog i ogudaktigas ställe


1 Petr.2:9-10 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Ni är Guds barn

2015-09-14


I kväll hade vi bönesamling hos Per-Åke o Maria i Nordanås. Det var längesen vi var där och därför var det speciellt roligt. Vi har också speciella minnen från den första gången vi möttes hos dem. Det var som en startpunkt för vår sång- och bönegrupp Segertonen.

Det blev trångt omkring fikabordet och några fick sitta vid soffbordet och fika.

Efter gott fika tog vi fram instrumenten, tre gitarrer och två dragspel, och så sjöng vi ganska många sånger. Det blev mycket jubel och glädjesång då vi tänkte på den seger som Jesus vunnit och som vi har del i.


Sedan blev det dags för bibelstudium och i kväll handlade det om nåden och möjligheten att få bli och vara Guds barn.


Joh.3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.


Joh.5:24  Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.


Joh.10:28 Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. 


Guds Ord visar oss på Guds nåd och kärlek. Vi får lita på hans närhet och hjälp.


Apg.3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade .


Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.


Apg.10:42-43 Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.


Rom.3:20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom lag-gärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd.Rom.8:14-15 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba ! Far!"


Rom.8:31-32 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?1 Kor.15:58 Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.Minns du sången

2015-09-12


Idag blev det höstpremiär för Minns du sången-samlingarna på Akkan i Storuman. Vi brukar ju försöka vara där en gång varje månad men på sommaren har vi uppehåll eftersom vi har så många andra möteskampanjer

och sångstunder ute i det fria.

Det blev en fin stund med mycket sång och även flera vittnesbörd.


Efter denna sångsamling och lite matpaus for vi vidare till servicehuset Tranan där vi också hade en sångstund. Många hade kommit för att både lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Det är en förmån att vi får vara med och dela glädjen i tron på Jesus med både äldre och yngre.


Jesu namn

2015-09-08


Ikväll hade vi höstpremiär för samlingarna i Strömsund. Vi var många som var  med men vi saknade ändå flera som brukar vara med på våra samlingar.

Vi bad för dem som drabbats av sjukdom och svårigheter och ser fram emot att få träffas snart igen.

Efter fika med kaffe och goda våfflor blev det sång och musik, som vanligt.

Vi sjöng igenom några sånger inför Minns du sången-samlingen på lördag i Storuman och så blev det flera önskesånger förstås.


Bibelstudiet handlade om namnet Jesus.


Matt.1:21-25 Namnet Jesus var bestämt av Fadern långt innan Jesus föddes.


Matt.2:4-6 De skriftlärda visste att en furste, en herde för Israel skulle födas i Davids stad, Betlehem. De profetiska skrifterna hade förebådat detta mer än 700 år innan det hände.


Matt.8.16-17 Jesus var speciell. Ingen hade gjort sådanan tecken och under som Jesus gjprde. Han drev ut de onda andarna och botade de sjuka.


Apg.4:12 Bara hos Jesus och i Jesus frinns räddning coh frälsning. Det är viktigt att komma ihåg att ingen annan kan rädda oss, varken människa, avgud eller religion.


Matt.5:20 Jesus är vår rättfärdighet!


Matt.10:7-8 Jesus uppmanar sina lärjungar att förkunna att Guds rike har kommit. Dessutom ska de/vi bota de sjuka, driva ut onda andar, uppväcka döda. "Ge som gåva det ni fått som gåva, sa Jesus".


1 Joh.4:15-16 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han förblir i Gud.


Vi har fått ett uppdrag av Gud att gå ut och vittna om Jesus för alla. Vi behöver ödmjuka oss och söka Guds ansikte för att kunna göra hans vilja varje dag.

Gå i tro

2015-09-01


Ännu en bönesamling och vi är så tacksamma för att vi både får och kan träffas varje vecka. För det mesta är vi samma gäng men ibland är vi några extra. Det är verkligen en förmån att få vara tillsammans och sjunga, läsa Bibeln och be.

Efter fika, samtal, sång och musik var det så dags för bibelordet, som idag hade temat Gå i tro. Vi läste om flera personer i Bibeln som fick höra och sedan lydde och gick/handlade i tro.


Luk.1:27-38 Maria, Jesu mor, trodde på ängelns ord när han sa att hon skulle föda Jesus. "Må det ske såsom du har sagt, sa Maria".


Luk.1:45-56 Lovsången till Gud blev en naturlig följd av att Maria trodde. Hon uttalade de löften Gud gett till sitt folk och trodde att det skulle ske så


Joh.4:4-42 Den samaritiska kvinnan mötte Jesus vid brunnen och trodde vad Jesus sa till henne. Hon omsatte sin tro i praktik och blev den förste evangelisten i Sykar. Hon vann många för Jesus!


Mark.7:24-30 En hednisk kvinna hade hört talas om Jesus och kom och bad om hjälp för sin besatta dotter. Jesus avvisade kvinnan först men pga. hennes envisa, ödmjuka tro svarade han henne och gjorde flickan fri.


Luk.8:40-48 Kvinnan med blodgång närmade sig Jesus och rörde vid hörntofsen på hans mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid den så skulle hon bli frisk. Hon blev omedelbart helad och sedan även frälst. Gå i frid, sa Jesus!


Matt.28:1-10 Kvinnorna vid graven mötte en ängel och fick veta att Jesus var uppstånden. De fick uppdraget att gå och berätta för lärjungarna att Jesus levde och att han skulle möta dem i Galliléen. Kvinnorna trodde ängelns ord och skyndade sig iväg.


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>