Gå i tro

2015-09-01


Ännu en bönesamling och vi är så tacksamma för att vi både får och kan träffas varje vecka. För det mesta är vi samma gäng men ibland är vi några extra. Det är verkligen en förmån att få vara tillsammans och sjunga, läsa Bibeln och be.

Efter fika, samtal, sång och musik var det så dags för bibelordet, som idag hade temat Gå i tro. Vi läste om flera personer i Bibeln som fick höra och sedan lydde och gick/handlade i tro.


Luk.1:27-38 Maria, Jesu mor, trodde på ängelns ord när han sa att hon skulle föda Jesus. "Må det ske såsom du har sagt, sa Maria".


Luk.1:45-56 Lovsången till Gud blev en naturlig följd av att Maria trodde. Hon uttalade de löften Gud gett till sitt folk och trodde att det skulle ske så


Joh.4:4-42 Den samaritiska kvinnan mötte Jesus vid brunnen och trodde vad Jesus sa till henne. Hon omsatte sin tro i praktik och blev den förste evangelisten i Sykar. Hon vann många för Jesus!


Mark.7:24-30 En hednisk kvinna hade hört talas om Jesus och kom och bad om hjälp för sin besatta dotter. Jesus avvisade kvinnan först men pga. hennes envisa, ödmjuka tro svarade han henne och gjorde flickan fri.


Luk.8:40-48 Kvinnan med blodgång närmade sig Jesus och rörde vid hörntofsen på hans mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid den så skulle hon bli frisk. Hon blev omedelbart helad och sedan även frälst. Gå i frid, sa Jesus!


Matt.28:1-10 Kvinnorna vid graven mötte en ängel och fick veta att Jesus var uppstånden. De fick uppdraget att gå och berätta för lärjungarna att Jesus levde och att han skulle möta dem i Galliléen. Kvinnorna trodde ängelns ord och skyndade sig iväg.


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>Efter fika med kaffe och goda våfflor blev det sång och musik, som vanligt.

Vi sjöng igenom några sånger inför Minns du sången-samlingen på lördag i Storuman och så blev det flera önskesånger förstås.


Bibelstudiet handlade om namnet Jesus.


Matt.1:21-25 Namnet Jesus var bestämt av Fadern långt innan Jesus föddes.


Matt.2:4-6 De skriftlärda visste att en furste, en herde för Israel skulle födas i Davids stad, Betlehem. De profetiska skrifterna hade förebådat detta mer än 700 år innan det hände.


Matt.8.16-17 Jesus var speciell. Ingen hade gjort sådanan tecken och under som Jesus gjprde. Han drev ut de onda andarna och botade de sjuka.


Apg.4:12 Bara hos Jesus och i Jesus frinns räddning coh frälsning. Det är viktigt att komma ihåg att ingen annan kan rädda oss, varken människa, avgud eller religion.


Matt.5:20 Jesus är vår rättfärdighet!


Matt.10:7-8 Jesus uppmanar sina lärjungar att förkunna att Guds rike har kommit. Dessutom ska de/vi bota de sjuka, driva ut onda andar, uppväcka döda. "Ge som gåva det ni fått som gåva, sa Jesus".


1 Joh.4:15-16 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han förblir i Gud.


Vi har fått ett uppdrag av Gud att gå ut och vittna om Jesus för alla. Vi behöver ödmjuka oss och söka Guds ansikte för att kunna göra hans vilja varje dag.