Detta hände nov-dec.2015!    

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Jul- och nyårshälsning 2015


Julcafémöte med Rysslandsmissionär

2015-12-29


Ikväll hade vi ett mycket speciellt möte i Betel, Slussfors. Det är inte ofta vi har besök av en missionär som lever och verkar i Ryssland. Kari Persdatter-Myre från Norge har de senaste 15 åren varit verksam i Ryssland. Hon arbetar  med barn och ungdomar samt leder sång och musik i flera församlingar. Hennes huvudsakliga uppgift är att leda och fostra nya ledare som kan gå in i de olika uppgifterna i församlingarnas arbete.

Kari visade bilder från arbetet och hon sjöng också flera sånger både på ryska och norska. Sångarna sjöng också flera sånger tillsammans med mötesdeltagarna och vi fick också lyssna till julmusik.


En stor kollekt togs upp till det arbete som Kri Persdatter-Myre och församlingarna i det ryska området vid Ladoga bedriver.

Julevangeliet

2015-12-21


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Det var extra roligt att vännerna från Norberg kunde vara med ikväll. Vi är så tacksamma för varje gång vi får mötas och uppmuntra varandra.

Vi sjöng många av de starkaste sångerna vi har i vår pärm, dvs. de som handlar om Jesu försoning och hans seger. Tänk vilken Frälsare vi har!


Bibelläsningen blev från Lukasevangeliet, de två första kapitlen.


Luk.1:26-38 En ung  kvinna, Maria, får besök av en ängel och får budskapet att hon funnit nåd hos Gud. Samma nåd har också vi fått uppleva!


Maria nämndes vid namn, på samma sätt nämner Gud oss alla vid namn.


Ängeln sa till Maria att hon skulle föda en son, den Högstes Son.

- Hur ska det kunna ske, frågade Maria.

- Helig Ande ska komma över dig.

- Jag är Herrens tjänarinna, må det ske som du har sagt.


Så får vi också ställa oss till Guds förfogande för de uppgifter Han har tänkt för oss. Vi får bära fram Jesus till våra medmänniskor.


Luk.2:1-21 Guds plan och timing var perfekt. Profetian i G.T. om att Messias skulle föda i Betlehem gick i bokstavlig uppfyllelse. Den skattskrivning som kejsar Augustus beordrat var medlet för att Josef och Maria skulle förflytta sig från Nasaret till Betlehem.


Det fanns inte plats för dem i härberget utan de fick ta in i ett stall och där föddes Jesus. Maria lindade honom och la honom i en krubba.


Herdarna, de allra ringaste i samhället, fick först av alla budskapet om Jesu födelse. Änglarna berättade och sjöng Guds lov.

Herdarna trodde på budskapet och skyndade sig till stallet i Betlehem där de fick se Jesusbarnet. De berättade för alla vad som sagts dem om detta barn. Alla förundrade sig över vad herdarna berättade.

Sedan vände de tillbaka och tackade och prisade Gud för att allt stämde som änglarna sagt till dem.


Jesus fick det namn som han skulle ha, det namn som nämnts av ängeln innan Jesus blev avlad i sin mors liv. Namnet Jesus, han som skulle frälsa sitt folk från deras synder.

Bönesamling i Slussfors

2015-12-16


Vi samlades även denna vecka till bön och lovsång. Det är en sådan tillgång att få be tillsammans och uppmuntra varandra att kunna tjäna Gud mer helhjärtat.

Vi passade också på att fira en av gruppens födelsedagsbarn med tårta till fika.


Vi sjöng som vanligt och konstaterade än en gång vilka underbara sång-texter det är i de sånger som kallas "förkunnande" sånger.


Sedan såg vi ett avsnitt av Birger Skoglunds förkunnelse i serien "I den profetiska vågskålen". Denna serie innehåller 12 program på vardera 30 min och kan ses på www.himlentv7.se

Det är en mycket aktuell och allvarlig förkunnelse som Birger ger i dessa program och vi samtalade om vår situation som kristenhet och hela vårt lands befolkning. Det blev innerlig bön och förbön innan vi skiljdes åt denna kväll.

Lilla julafton

2015-12-11


Vilken trevlig kväll det blev i Betel, Slussfors, när vi samlades till Segertonens egen lilla julafton. Vi var ganska många och det blev sång, mat, pyssel, efterrätt och fika. Vi delade också många vittnesbörd och bibelord med varandra.

Bön och tacksägelse blev det också för den nåd som vi fått uppleva i frälsningen.


Vi passade också på att spela in en jul- och nyårshälsning också till alla våra  vänner som finns utöver landet. Den traditionen startade vi i fjol och det var extra roligt att få göra denna inspelning i år då vi var så många.

Du är fri

2015-12-09


Ikväll hade vi ännu en bönesamling i Betel, Slussfors och gladde oss över att  vänner från kusten kom och var med. Vi fikade först och sedan testade vi att sjunga vår julhälsning som så småningom kommer ut på YouTube.

Det blev mer sång och musik också och många "vittnesbörd" om vad Gud gjort och gör ibland oss. Sedan tog vi fram våra Biblar och läste i dem.


Kol.1:9-23 Jesus har köpt oss och betalat vår skuld för tid och evighet. Alla är egentligen friköpta men tyvärr är det få som vill eller vågar ta emot detta erbjudande. Jesu försoningsverk gäller hela skapelsen och denna frihet gäller idag. Vi har fått så mycket o frälsningen att vi behöver tacka och tacka igen!


Rom.8:1-11 Livets Andes lag har gjort oss fria från syndens ochg dödens lag. Den ende som kunde friköpa oss var Jesus och därför sände Gud sin Son som syndoffer. Gud ger oss "Andligt liv i frihet".


Ef.2:14-22 Jesus är vår frid och han rev skiljemuren mellan judar och hedningar. I sin kropp förenade han dessa båda och vi har tillträde till Fadern i en och samme Ande.

Vi är medborgare i Guds rike och tillhör Guds familj.


1 Joh.5:6-12 Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet, den som inte har Guds Son har inte livet.


Joh.3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv, den som inte lyder Sonen skall inte se livet utan är förlorad.


Rom.8:25-27 Anden ber för oss, som Gud vill.

           28-39 Vi har allt i Jesus! En komplett frälsning med garanti.


Rom.15:33 Fridens Gud är med oss alla. Amen.Julspel och Luciatåg

2015-12-06


Vilken fin fest det blev idag för alla Glada Timmenbarn samt deras föräldrar och vänner. Många hade sökt sig till Betel för att få ta del av ett omväxlande program. Barnen spelade först upp ett julspel om Jesu födelse och sedan sjöng de några sånger på olika språk. Efter fikapausen blev det Luciatåg.

Alla var överens om att festen var lyckad på alla sätt. Julens budskap blev tydligt framfört.

Gud är trofast

2015-12-02


Ikväll samlades vi för sista gången i år i kapellet i Strömsund till sång, Bibel och bön. Vi brukar ju vara där en gång varje månad. Det är alltid många som kommer för att dela gemenskapen kring Ordet, sången och bönen.

Vi bjöds som vanlig på gott fika och passade även på att skriva några kort till vänner som inte kunde vara med men ändå skickat sin hälsning.


Varje gång vi är i Strömsund samlar vi också in en frivillig gåva till de utsatta barnen, främst flickorna, i Nepal. Vi skickar varje månad ett underhåll och även extra gåvor. Kvällens insamling tillsammans med tidigare överskott gör att vi nu kan skicka en stor julgåva till barnhemmen i Nepal.


Efter fika och en sångstund med många önskesånger tog vi fram våra Biblar. Bibelstudiet handlade om Guds trofasthet.

 

2 Tim.2.19 Vi får bygga våra liv på Guds fasta grund = Jesus. Han är den enda grunden som består.


2 Tim.1:9-10 Gud har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, i kraft av sitt beslut och sin nåd som han gett oss i Kristus Jesus från evighet.

Jesus har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.


2 Tess.3:3-5 Gud är trofast och han ska styrka oss och bevara oss från det onda. Han är med oss varje dag. Vi får tacka honom varje dag för hans hjälp.


Kol.2:13-15 Jesus vann en evig seger över ondskans alla makter när han dog på korset. Då spikade han fast skuldbrevet som anklagade oss. Vi är levandegjorda med Kristus och han har förlåtit oss alla överträdelser.

Jesus triumferade på korset och vi är segrare med honom!


1 Kor.10:13 Gud är trofast och låter inte prövningen vara över vår förmåga utan bereder en utväg så att vi kan uthärda den.


2 Petr.2:9 Herren vet att rädda de gudfruktiga ur prövningen. Gud är mån om sitt folk.


Hebr.10:35-39 Vi behöver frimodighet och uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Vi får tro och så vinna våra själar.

Snart kommer Jesus och han ska inte dröja.

Minns du julsången

2015-11-28


Idag blev det många advent- och julsånger vid våra två sångsamlingar i Storuman. Först hade vi en samling i Akkan där vi också fick lyssna till flera vittnesbörd, utöver många sånger. Det märktes att sångerna var välbekanta.

Efter en matpaus for vi sedan till servicehuset Tranan där det var många som samlats i matsalen för att lyssna och sjunga med i julens sånger.

Man känner verkligen hur uppskattat det är med våra besök.


Vi är så tacksamma för de möjligheter vi har att sprida det goda och glada budskapet om att Jesus kommit, lidit och dött för våra synder och sedan uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Tänk vilken gåva till alla som vill!

Fridens konung

2015-11-23


Vi samlades i Betel, Slussfors till sång, Bibel och bön och varje gång är det lika uppskattat av oss alla. Vi saknade dock vänner som inte kunde komma denna gång och hoppas att det snart ska bli tillfälle för dem att vara med.

Vi fikade, sjöng och läste Bibeln innan vi bad tillsammans för varandra och andra. Att be för vår bygd och vårt land är också prioriterat vid våra böne- samlingar.


Bibelsamtalet gick ut ifrån Hebr.7:1-28


v.1-19 Där berättas om prästen och konungen Melkisedek. Abraham gav honom sitt tionde och Melkisedek välsignade Abraham.

M. var en förebild till Jesus och visar på att efter lagens tid skulle en präst lik Melkisedek uppstå. v.15-16


v.20-28 Jesus kom som en präst för evigt. Det förbund som Jesus har gått i borgen för är mycket bättre. Därför kan Jesus, helt och fullt, frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.


En sådan överstepräst var det också vi behövde. han offrade sig själv en gång för alla, för oss alla.

Vår överstepräst Jesus

2015-11-18


Även denna vecka samlades vi i Betel, Slussfors, till sång, Bibel och bön.

Vi saknade några trogna vänner som var förhindrade att komma. Gemenskapen känns mycket viktig och verklig och därför fick vi anledning att be lite extra för våra vänner som saknades.


Vi fikade först och samtalade lite om livet och den senaste tidens händelser

Av allt som sker, både på nära och avlägset håll, förstår vi att Jesu tillkommelse är nära. Det gäller att ha fokus på Jesus och gå i hans fotspår.


Vi sjöng många sånger bl.a. Medan skymningen sig sänker och Vilken dag det ska bli vilka båda påminner oss om att tiden snart är inne för Jesus att hämta sin brud.


Bibelstudiet i kväll gick ut ifrån Hebreerbrevets 9:e kapitel.


v.1-10 Här beskrivs tabernaklets olika rum med dess föremål och funktion.

Detta var yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning.


v.11-14 Kristus kom som överstepräst och gick, en gång för alla, in i det allra heligaste med sitt eget blod och vann en evig återlösning.


v. 15-28 Kristus är medlare för ett nytt förbund och har genom sin död friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.

Jesus offrade sig en gång för alla vid tidernas slut för att utplåna synden och skall träda fram en andra gång för att frälsa dem som väntar honom.


Jesus gjorde det för oss!


Sång, Bibel och bön

2015-11-11


Ännu en samling där vi fick sjunga, be och läsa Guds Ord, vilken förmån!

Vi fikade först och planerade lite framåt och sedan tog vi fram våra instrument för att sjunga och spela.


Bibelstudiet handlade om det gamla och nya förbundet. Vi läste hela kap.10 i Hebreerbrevet.


V.1-18 En tillbakablick på det gamla förbundet med offer och prästtjänst.

Jesus kom för att instifta det nya förbundet. "En kropp beredde du för mig"

"Se jag har kommit för att göra din vilja"

Alla offer som upprepades åter och åter, i det gamla förbundet, ersattes av Jesu offer en gång för alla, för alla tider, och detta offer gav oss människor förlåtelse och helgelse.

Guds nåd verkar i oss!


v.19-25 Genom Jesu död på korset, genom hans blod, öppnades en ny och levande väg int till Fadern i himlen. Jesus tog på sig all synd och sjukdom i sin kropp på korset. Därför får vi frimodigt och med uppriktigt hjärta gå fram till Fadern.

Vi får hålla fast vid hoppets bekännelse ty den som gett oss löftet är trofast.

Vi får uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar, därför att vi vet att dagen närmar sig.


v.26-31 Varning för avfall, att trampa Guds Son och hans blod under fötterna.


v.32-39 Det finns något evigt i våra hjärtan, därför ska vi vara uthålliga i att göra Guds vilja och inte kasta bort vår frimodighet.

Vi får tro och så vinna våra själar.


2 Tim.1:9-10 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.

Bön- och gemenskapsdag

2015-11-07


Idag hade vi en fin bön- och gemenskapsdag i Betel, Slussfors. Vi var inte så många  men vi upplevde verkligen Guds välsignelse och tilltal i både sången, bönen, bibelläsningen och vittnesbörden.

Glädjande var att några vänner från Norge också kom för att vara med oss.

"I Kristus finns ej öst och väst, ej heller syd och nord men en gemenskap hög och rik, varhelst man tror hans ord".

Vi delade glädjen och upplevelser i gemenskapen med Kristus med varandra.

Under fika- och matpauserna hade vi också tillfälle att samtala om det som är vårt uppdrag, att vittna om Kristus.


Bibelstudiet handlade om hur Jesus undervisade och botade sjuka.


Matt.4:12-17 Jesus bosatte sig i Kapernaum men var oftast på vandring runt om i landet. Folket förundrades äver både jesu undervisning och hans helandeunder.


Matt.8:16-17 Jesus drev ut de onda andarna och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt hos profeten Jesaja kap 53 vers 4:

Men det var våra sjukdomar han bar,

våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom

för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.


Matt.15:29-31 Mycket folk kom till Jesus med sina sjuka vänner och Jesus botade dem. Människorna prisade Israels Gud.


Mark.3:1-6 Jesus botade en man med förtvinad hand på sabbaten och då bestämde sig fariséerna för att röja Jesus ur vägen.


Luk.4:14-15 Jesus gick i Andens kraft och ryktet gick ut i hela trakten. Han undervisade och och blev prisad av alla.


Luk.13:10-17 Jesus botade en krokryggig kvinna somv arit sjuk i 18 år. Synagogsföreståndaren blev förargad över att Jesus borade på sabbaten men allt folket jublade över alla udnerbara gärningar som Jesus gjorde.


Luk.9:1-6 Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka.

De gick och gjorde som han hade befallt dem!


Apg.10:42-43 Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.


Detta är också vårt uppdrag!

Gud bevarar oss

2015-11-03


I kväll hade vi sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. Vi träffas där en gång varje månad och det är alltid en så välsignad kväll. Vi var många denna gång men ändå saknade vi några vänner som annars alltid är med men nu var förhindrade pga sjukdom.

Förutom go´fika så blev det mycket sång och musik, som vanligt. Vi övade även några nya sånger. Det är så underbara budskap i sångerna och vi vill gärna förmedla dem i de möten och samlingar som vi medverkar i.


Bibelstudiet handlade om att Gud bevarar oss.


1 Joh.5: Jesus bevarar oss så att den onde inte kan röra oss. Men vi ska vara på vår vakt mot avgudarna. Vi får leva i Kristus Jesus och så vara beskyddade.


Ef.2:4-10 Guds kärlek och barmhärtighet har gjort oss levande med Kristus, vi som var döda genom våra överträdelser. Av nåd är vi frälsta.

Vi är hans verk, ämnade att göra de av Gud förberedda goda gärningarna.


Rom.5:1-11 Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron har vi frid med Gud. Trots lidande får vi ha hopp till Gud. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss på korset medan vi ännu var syndare. Genom Jesus har vi tagit emot försoningen.


Joh.6:63 Anden ger liv. Jesu ord är Ande och liv.


1 Petr.1:23 Guds Ord lever och förbliver. Vi är födda på nytt av Guds Ord och Ande. Herrens Ord består i evighet.


Rom.8:38-39 Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.


1 Kor.1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>