Förutom go´fika så blev det mycket sång och musik, som vanligt. Vi övade även några nya sånger. Det är så underbara budskap i sångerna och vi vill gärna förmedla dem i de möten och samlingar som vi medverkar i.


Bibelstudiet handlade om att Gud bevarar oss.


1 Joh.5: Jesus bevarar oss så att den onde inte kan röra oss. Men vi ska vara på vår vakt mot avgudarna. Vi får leva i Kristus Jesus och så vara beskyddade.


Ef.2:4-10 Guds kärlek och barmhärtighet har gjort oss levande med Kristus, vi som var döda genom våra överträdelser. Av nåd är vi frälsta.

Vi är hans verk, ämnade att göra de av Gud förberedda goda gärningarna.


Rom.5:1-11 Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron har vi frid med Gud. Trots lidande får vi ha hopp till Gud. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss på korset medan vi ännu var syndare. Genom Jesus har vi tagit emot försoningen.


Joh.6:63 Anden ger liv. Jesu ord är Ande och liv.


1 Petr.1:23 Guds Ord lever och förbliver. Vi är födda på nytt av Guds Ord och Ande. Herrens Ord består i evighet.


Rom.8:38-39 Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.


1 Kor.1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>