Efter fikastunden sjöng vi en hel del sånger och pratade om vårt fadderprojekt i Nepal samt situationen där. Vi samlar alltid in pengar till detta projekt när vi har våra samlingar i Strömsund.


Sedan var det dags för bibelstudiet. Det handlade om att vi ska ödmjuka oss.


1 Petr.5:5-11 Klä er alla i ödmjukhet. Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd.

Var nyktra och vaksamma. Gör motstånd mot fienden, orubbliga i tron.

All nåds Gud stöder och styrker er. Hans är makten i evighet.


Jak.4:6-10 Underordna er Gud stå emot djävulen, närma er Gud så ska han närma sig er. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er.


Ef.6:10-11 Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.


1 Petr.3:8-9 Var ett i själ och sinne, visa medkänsla, var barmhärtiga och ödmjuka.


1 Petr.1:22-25 Rena era själar genom att lyda sanningen, älska varandra uppriktigt och uthålligt av ett rent hjärta. Vi får ta del av Herrens levande ord som består, - det föder oss på nytt.


Matt.23:12 Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.


Matt.24:35-36 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.  Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.Här är kvällens deltagare i Strömsund, fast alla syns inte på bild

Sångarresan till kusten

2015-05-15  -  2015-05-17


Det blev en innehållsrik helg för oss i Segertonen. Vi brukar, sedan ett antal år sedan, åka ner till Bjurholm och Nordmalingsområdet varje vår och höst för att besöka olika församlingar och sjunga och vittna.

Hittills har vi åkt lördag till söndag men i år blev det även ett möte på fredags-kvällen så vi fick starta redan mitt på dagen på fredag.

Våra kära vänner mötte oss med middag i pingstkyrkan, Nordmaling där vi också fick övernatta denna helg.

Vi hade så första mötet i Korskyrkan, Nordmaling, på fredagkväll. Det var fullt hus och vi sjöng med och för varandra och vittnade om vad frälsningen och tron har betytt för oss. Flera sökte förbön efter mötet och många tog även bönedukar med sig hem.

Efter frukost i pingstkyrkan och morgonbön kom våra vänner till oss och vi samtalade och bad tillsammans. Därefter åt vi lunch och sedan var det dags för att ta sig vidare till bygdegården i Gräsmyr där vi hade ett sång och musikmöte kl.14. Vi sjöng många kända sånger och mötesbesökarna fick även önska sånger ur vårt sånghäfte. En generös gåva togs även upp till förmån för Nepal. Eftersom vi stöttar LoveNepal så var det särskilt tacksamt att vi fick ta emot denna gåva och förmedla den vidare.

Efter mötet bjöds alla på fika.


Sedan vände vi tillbaka till Nordmaling och mötet kl.19 i Pingstkyrkan. Det blev ett mycket bra möte även där och många kom för att lyssna och sjunga med. Det blev flera vittnesbörd och Margot o Sture Ögren medverkade i såväl detta möte samt i de två tidigare. Vi gläds över alla vänner som vi får stå tillsammans med i arbetet med att sprida evangelium.

Efter ytterligare en övernattning så packade vi ihop efter frukost och for till Betel, Bjurholm där vi hade förmiddagsgudstjänst. Vi sjöng, bad och delade gudsordet med varandra. Flera bad om förbön och vi gladde oss över att få vara med och bära böneämnen fram inför Gud, vår Fader.

Vi delade även gemenskapen kring fikaborden och fick fler tillfällen att sam-tala med vännerna i församlingen.


Därefter var det dags för resans sista gudstjänst och som flera år tidigare var det i den gamla skolan i Sunnanå. Det är alltid mycket folk som kommer till dessa möten och vi delade glädjen med dessa vänner i sång, vittnesbörd och fin gemenskap vid fikapausen.

Trötta men glada och tacksamma vände vi hemåt och sent på kvällen var vi till sist hemma. Vår ständiga bön är att få förmedla en hälsning  från Jesus om frälsning, upprättelse och helande till de människor som vi möter, oavsett om det är hemma i vår egen kommun eller någon annanstans i landet. Det är det stora och viktiga uppdrag som han gett oss. Tiden är kort och arbetet stort. Var med du också!

Håll fast i hoppet

2015-05-12


Det blev mycket tack o lov vid vår samling i kväll för Guds omsorg och beskydd men även många böner för vänner som drabbats av sjukdom och andra svårigheter. Det känns tryggt att vi har löfte om att få gå fram till nådens tron med alla våra bekymmer.

Det blev också mycket sång och musik i kväll då vi tränade lite extra för vår kommande sångarresa till kusten. I år har vi utökat till tre dagar med fem möten på olika platser. Vi ber om Guds ledning och kraft för dessa dagar så att vi kan få ge hälsningar från Fadershuset till alla vi möter.


Bibelstudiet handlade om att vi ska hålla fast i hoppet.

Hebr.10:23-25 Låt oss hålla fast vid vårt hopp för han som gett oss löftet är trofast. Låt oss uppmuntra varandra. Låt oss dela gemenskapen med våra troende vänner.


1 Petr.1:13-16 Var beredda på Jesu ankomst och sätt ert hopp till nåden. Lev ett heligt liv!


Rom.15:13 Hoppets Gud fyller er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den Helige Andes kraft.


Rom.15:4-6 Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.  Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja,  så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far.Rom.8:31-39 Om Gud är för oss vem eller vad kan då vara emot oss? Inget!

Gud offrade sin egen Son för oss alla och ger oss därför allt med honom.

Vi är frikända inför Gud genom Jesus och därför kan inget fördöma oss.

Vi vinner en överväldigande segter genom honom som har älskat oss.


1 Kor.1:9 Gud är trofast, han som kallat oss till gemenskap med Jesus Kristus.

Gud vet vad vi behöver och hur vi har det.


1 Kor.15:58 Vårt arbete för Herren är inte förgäves.

Gudstjänst och barnvälsignelse

2015-05-10


Vilken fin dag vi fick idag med gudstjänst i Betel och barnvälsignelse

för två fina pojkar. Pastor Hemming Westerlund med fru Lilian kom från Bjurholm för att medverka med tal och sång.


Barnen sjöng också några sånger och vi fick lyssna till vacker flöjtmusik.

Efter gudstjänsten bjöds alla på smörgåstårta och tårta.

Musikcafé i Gertsbäcken

2015-05-09


Det var strålande solsken i eftermiddag/kväll när vi åkte till den fina byastugan i Gertsbäcken för att medverka i musikcaféet som Storvindelns fria församling ordnat.

Många hade kommit för att både lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi bjöds även på gott fika och en insamling till förmån för de jordbävningsdrabbade i Nepal gjordes också.


Förutom många sånger och riklig instrumental musik blev det också flera vittnesbörd om Guds omsorg och kallelse till varje människa.

Vikten av att ta tillvara och lita på Jesu erbjudande om frälsning och evigt liv var något alla fick med sig hem.

Honom, Kristus, förkunnar vi

2015-05-08


Vi hade bön, Bibel och sång i Slussfors idag. Det är alltid uppmuntrande att få mötas och dela glädje och sorg med varandra. Vi ber för varandra och även för andras böneämnen.

När vi sjungit igenom sångerna för musikcaféet i Gertsbäcken i morgonkväll samt några "bonussånger" så tog vi fram våra Biblar och läste från Kolosser-brevet, det första kapitlet.


Paulus och Timoteus skriver till församlingen i Kolosse. De ber och tackar för de troende, vars tro och kärlek är omtalat.

De ber att de troende i Kolosse ska uppfyllas med kunskap om Gud och hans vilja, med andlig vishet så att de kan leva värdigt Herren, behaga honom och bära frukt i alla slags goda gärningar.


Jesus har frälst oss och i Honom har vi fått förlåtelse för våra synder. Genom Jesu blod har försoning bringats.


Jesus är huvudet för sin kropp församlingen. Han ska låta oss träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga om vi står fasta, väl grundade i tron och inte rubbas från hoppet i evangelium.


Hemligheten som varit dold under lång tid har nu blivit uppenbarad för hans heliga. Hemligheten är att hedningarna med judarna har del i Kristi härlighet.


Honom, Jesus Kristus, predikar vi!

Gud är kärlek

2015-05-05


Ikväll samlades vi i Nordanås till bibelstudium och bön. Det finns inget som går upp emot att få dela gemenskapen kring Ordet och bönen. Vi har alltid flera böneämnen som vi fått inlämnade från vänner runt om i landet som vi bär fram inför nådens tron.

Efter fikastunden så sjöng vi och sedan tog vi fram våra Biblar. Dagens ämne var Gud är kärlek och vi började läsa från 1 Joh.4:11-16


Gud har älskat oss så mycket att han offrade sin egen Son för att ge oss det eviga livet i gemenskap  med sig. Det enda vi behöver göra är att tro på Jesus och vad han gjort för oss och bekänna att Jesus är Guds Son.


1 Joh.3:1-3 Vilken kärlek Fadern har skänkt oss, - vi får kallas hans barn och det är vi också. När Jesus kommer ska vi förvandlas till hans likhet. När vi har detta hopp till honom får vi rena oss, liksom han är ren.


1 Joh.5:1-5 Allt som är fött av Gud besegrar världen, genom vår tro på att Jesus är Guds Son.


1 Joh.3:18-24 Vi ska älska med handling och i sanning, inte bara med ord. Då förblir vi i Gud och han i oss.


1 Joh.1:5-10 Vi får vandra i ljuset och då har vi gemenskap med varandra och Jesu blod renar oss från all synd. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss och renar oss.


1 Joh.3:13-14 Vi har gått över från död till liv!


Joh.15:18-20 Vi tillhör inte världen och därför hatar världen oss. jesus har utvalt oss och tagit oss ut ur världen. Tjänaren är inte förmer än sin herre och därför kan vi bli förföljda som Jesus blev. Men tog de emot hans ord ska de också kunna ta emot våra.


2 Petr.2:9 Herren frälser de gudfruktiga ur frestelsen.


1 Kor.10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg,

så att ni kan härda ut.Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>