Välkommen till vår sida!    

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Här kan du läsa om våra möten och samlingar under maj-juni 2015

Kristus verkar i oss

2015-06-30


Vilken glädje det var att få träffas ikväll och samtala om allt vi varit med om i helgen under Storumandagarna. Trots trötthet och heshet var vi alla så tacksamma för de många kontakter vi fick med olika människor från både när och fjärran. Vi bad om att det som såtts ut under dessa tre dagar ska få ge resultat för evigheten.


Vi hann också planera lite inför den kommande dagen vid Inlandsbanan i Sorsele och naturligtvis blev det mycket prat om tältresningen i Nordanås. Vi har ju fått ett tält från Baptistförsamlingen i Bjurholm som vi ska inviga i sommar.


Efter en hel del sång, trots lite heshet, tog vi fram Biblarna och läste flera bibelord om hur Kristus verkar i oss idag.


Fil.2:12-15 Paulus hade omsorg om sina andliga barn och månade om deras andliga utveckling. "Gud verkar i er så att hans goda vilja ska ske".

Vårt stora uppdrag är att sprida evangeliet utan knot och förbehåll.


Kol.2:13-15 Vi som var döda genom våra överträdelser har Gud gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och strukit ut det skuldbrev som anklagade oss genom att spika fast det på korset. Han har triumferat över alla makter och välden på korset.


Ef.3:14-21 Vi får vara rotade och grundade i kärleken genom att Kristus genom tron bor i våra hjärtan. Vi får bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Han som förmår göra mer än allt vi ber eller tänker honom tillhör äran i evighet.


Kol.1:21-23 Också oss som var hans fiender har Jesus försonat med sig när han dog på korset. Han ska låta oss träda fram inför sig heliga och fläckfria omm vi står fasta och är väl grundade i tron och inte låter oss rubbas från hoppet i evangelium.


2 Kor.5:21 I vårt ställe, för vår skull, blev Jesus gjord till synd för att vi i honom ska stå rättfärdiga inför Gud.


1 Kor.15:58 Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.

Storumandagarna

2015-06-28


Så var då årets Storumandagar avklarade och vi kunde konstatera att det gått över förväntan även detta år. Det är ju så mycket praktiskt som ska ordnas och iordningställas inför vårt deltagande i denna marknad att man undrar om vi ska klara av det, en gång till. Gud har ju lovat att ge oss all den hjälp vi behöver och vi fick verkligen se att det stämde. Flera kom och hjälpte oss med sång och musik och även med fikabröd. Vi fick också ekonomisk hjälp till marknadsplats-hyran. Gud är god!

Varje timme, under de tre marknadsdagarna, sjöng vi sånger man minns och vi fick god respons på sången. Många som passerade tältet sjöng med i de välbekanta sångerna. Ännu fler kom och satte sig vid borden och passade på att både fika och samtala med oss. Vi delade också ut många tidningar och inbjudningskort till tältmötena i sommar.


När marknaden var slut och vi packat ihop allt kände vi en stor tacksamhet till Gud för att vi ännu en gång fått denna fantastiska möjlighet att sprida ut det goda budskapet om Jesus, frälsning och helande.

Att höra om Jesus

2015-06-23


Ikväll hade vi bönesamling i Nordanås. Det är alltid så uppmuntrande att få träffas och dela både glädje och problem. Vi planerade också för vårt deltagande under Storumandagarna till helgen.

Efter fika och sång tog vi fram våra Biblar och läste om människor som hade hört om Jesus.


Luk.19:1-10 Sackeus hade hört om Jesus och nu ville han se honom. Därför sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att ha god utsikt när Jesus skulle komma till staden. jesus stannade vid just det trädet och bad Sackeus att komma ner och öppna sitt hem för Jesus. Sackeus blev förvandlad av mötet med Jesus och ville genast göra upp med sitt syndiga liv genom att göra gott mot dem han bedragit. Jesus sa: Nu har frälsning kommit till denna familj.


Mark.7:24-30 En kvinna av hedninsk härkomst kom till Jesus och bad honom att driva ut en oren ande ur hennes dotter. Hon hade hört om vad Jesus förmådde och därför kom hon och kastade sig ner vid Jesu fötter. Jesus avvisade henne först med hänvisning till att det först och främst var judarna som Jesus kommit till. Kvinnans tro på Jesu makt gav henne ändå bönhörelse och dottern blev befriad.


Matt.9:18-26 Jesus uppväckte synagogsföreståndaren Jairus dotter från de döda och även kvinnan med blödningar blev helad när hon rörde vid Jesu kläder. Båda dessa hade hört om Jesus och trodde att han förmådde att göra under. De fick bönesvar!!


Joh.5:1-18 Jesus botade en sjuk man vid dammen Betesda. Folk protesterade mot att han blev botad på en sabbat.


Mark.2:1-12 När man fick höra att Jesus var hemma i Kapernaum kom många människor bl.a. fyra män som bar med sig en lam man på bår. De kunde inte komma in i huset pga. trängseln men de gjorde en  öppning i taket och firade ner mannen på båren.

När jesus såg deras tro sa han till den lame att hans synder var förlåtna och sedan botade han honom även till kroppen.


Vår uppgift är att berätta om Jesus för våra medmänniskor så att de får veta att de kan komma till honom och få uppleva frälsning och helande.

Skyltat och klart

2015-06-22


Nu har vi satt upp skylten för tältmötena i Nordanås 16-19/7. Det känns spännande att vi närmar oss startdagen. Vi ber om Guds välsignelse för dessa möten, över deltagare och besökare, över praktiska arrangemang samt vädret.

Välkomstmöte

2015-06-21


Idag var vi inbjudna att delta i välkomstmötet för den nya pastorn i Missionskyrkan, Storuman. Vi sjöng flera sånger och även publiken fick sjunga med i de välbekanta sångerna.

Frikänd

2015-06-16


Vi hade sång, Bibel och bön i Slussfors ikväll. Vi hade mycket att både prata om och tacka för denna gång. Sångarresan till Boden var verkligen uppmuntrande för både oss och församlingen vi besökte, enligt deras egen utsago.

Vi sjöng också mycket ikväll och planerade lite inför kommande möten och aktiviteter. Sedan tog vi fram våra Biblar och läste.


Rom.8:1-11 Efter syndafallet var människosläktet under förbannelsen. Jesus kom och blev ett syndoffer så att vi skulle kunna bli frikända. Genom Guds Ande som bor i oss kan vi leva rättfärdigt.


2 Kor.5:21 Jesus, som inte visste av synd, blev i vårt ställe gjord till synd för att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud.


Hebr.2:14-18 Jesus gjorde djävulen maktlös genom sin död på korset och befriade alla som levt hela sitt liv i slaveri i fruktan för döden. Han blev vår trogne och barmhärtige överstepräst.


Hebr.4:14-16 Jesus, vår överstepräst, har stigit upp genom himlarna till Fadern. Därför får vi hålla fast vid vår bekännelse. Jesus förstår oss i allt och har medlidande med oss därför att han varit frestad i allt som vi men utan synd. Därför får vi frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och hjälp i rätt tid.


Gal.3:13-14 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Vi friköptes för att få Abrahams välsignelse och genom tron få den utlovade helige Ande.


2 Kor.4:14-15 Vi har anledning att tacka, ja överflöda i tacksamhet till Guds ära.


Fil.1:6 Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.


Sångarresa till Boden

2015-06-12  - 2015-06-14


Vi har varit på sångarresa till Nya Korskyrkan i Boden i helgen.

Det blev en verkligt både trevlig och uppmuntrande resa. Vi var 15 st

som strålade samman från inlandet och kusten. Dessutom var Birger Skoglund med fru Maryann redan på plats och tillsammans med församlingen i Nya Korskyrkan och deras pastorspar Bernth och Kerstin Öberg fick vi vara med om 5 samlingar under helgen.


Vi började på fredagkväll med ett möte kl.19 där det blev mycket sång, musik och vittnesbörd. Birger predikade och vi sjöng. Flera sökte förbön i eftermötet.

På lördag, efter frukost i vandrarhemmet, for vi till kapellet för att lasta instrument, högtalare, mikrofoner, sångböcker, traktater och tidningar. Kl.12 hade sedan ett torgmöte mitt i Boden. Det var många som stannade till och lyssnade samt sjöng med i de välbekanta sångerna.


Sedan blev det middag i Korskyrkan och därefter möten både kl.16 och 19. Det var stark förkunnelse och flera fick också uppleva profetiska hälsningar och förbön.

Efter varje samling var det fika och då hade vi ju ännu fler tillfällen att samtala med de som kommit till kyrkan.


På söndag morgon, efter frukost, packade vi och städade våra rum. Vi lämnade nycklarna och åkte till kyrkan för den sista samlingen, kl.11.

Även idag blev det både vittnesbörd, sång och stark förkunnelse.


Vi lämnade Nya Korskyrkan och vännerna i Boden med en känsla av tacksamhet till Gud för denna helg. Vår bön är att det ska bli ett resultat av evighetsvärde samt att vi i fortsättningen ännu mera helhjärtat ska kunna tjäna Gud där vi går fram.

Välsignelse och nåd

2015-06-09


Vilken fest det blev i Nordanås ikväll. Inte bara lekamligt, smörgåstårta och gräddtårta, utan främst att få hälsa en kär vän välkommen tillbaka ibland oss. Vi gladdes åt att hälsan börjat återvända och bad om ett snabbt tillfrisknande framåt.

Vi hade även glädjen att ha flera av Segertonens vänner från Sorsele-området med ikväll och det blev rikligt med sång och musik. Vi sjöng många sånger inför vår sångarresa till Boden kommande helg och naturligtvis var det också ett stort böneämne under kvällen.

Bibelstudiet handlade om Guds välsignelse och nåd och vi läste hela kapitel 1 i Efesierbrevet.


v.1 Paulus skrev till de heliga i Efesus, men nu är det oss det gäller!


v.3 Välsignad är Gud som har välsignat oss med all den himmelska välsignelsen. Vi får ta med oss välsignelsen vart vi än far.


v.5 Gud har bestämt att vi ska få bli hans barn genom den nåd som han har skänkt oss i Jesus. Vi har fått förlåtelse och är friköpta genom hans blod.


v.9-10 Gud har uppenbarat sin viljas beslut att i Kristus sammanfatta allt som finns i  himlen och på jorden.


v.11-12 I Kristus har vi vår arvslott. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som har vårt hopp i Kristus.


v.13 I Kristus har vi tagit emot den Helige Ande som ett sigill, en borgen, en handpenning på arvet. Guds nåd omsluter oss på alla sidor.


v.16-17 Paulus tackade Gud för de troende i Efesus. Han bad att Gud skulle ge dem en rätt kunskap om Kristus, genom vishetens och uppenbarelsens Ande.


v.18-19 Han bad att deras hjärtan skulle upplysas så att de förstod vilket hopp de hade, vilken härlighet, vilken makt och kraft som var verksam.


v.20-21 Med denna kraft uppväckte Gud Jesus från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla makter och krafter och över alla namn i denna tiden och i den tillkommande.


v.22-23 Jesus, som är huvudet över alltiong, gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.


Sommarmöten i Lomselenäs

2015-06-07


Trots småregn och kalla vindar for vi till sommarmöten i Lomselenäs i dag. Väl framme kunde vi konstatera att många gjort detsamma som oss. Kapellet blev välfyllt av vänner från byar och samhällen ifrån både Sorsele o Storumans kommun.

Det blev mycket sång och musik i de båda mötena och alla kunde sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi vick lyssna till flera vittnesbörd och även stark förkunnelse.

Det blev mycket förbön för böneämnen samt för våra bygder och vårt land. Flera sökte också förbön efter mötena.


Vi bjöds på gott fika mellan och efter mötena och då hade vi goda tillfällen att samtala om det som ligger på våra hjärtan.


Innan dagen var slut hade också solen kommit fram för att understryka att det varit sommarmöten i Lomselenäs kapell.

Herren tar våra bekymmer

2015-06-02


Ikväll hade vi bönesamling i Slussfors. Som vanligt fikade vi först och samtalade lite om hur vi haft det sedan sist vi träffades. Gemensamma böneämnen och tacksägelseämnen blev också nämnda. Vi saknar sjuka vänner som brukar vara med men vi fortsätter att be för dem. Jesus kan hela än i dag, det vet vi.

Vi sjöng en hel del sånger inför sommarmötena i Lomselenäs på söndag.

Sedan tog vi fram Biblarna och delade många bibelställen med temat "Gud tar våra bekymmer".


Fil.4:6-7 Gör er inga bekymmer utan låt Gud få veta era önskningar genom bön med tacksägelse.

Vilken Gud vi har som har sådan omsorg om oss. Jesus ber för oss inför Fadern.


1 Petr.5:6-7 Vi får ödmjuka oss under Guds mäktiga hand så griper han in när hans tid är inne.

Vi får kasta alla bekymmer på honom för han har omsorg om oss.


Jak.4:6-7 Vi får underordna oss/närma oss Gud, då närmar han sig oss.


1 Petr.5:8-11 Var nyktra och vaksamma! Vår motståndare söker efter vem han kan uppsluka. Gör motstånd, orubbliga i tron. All nåds Gud har lovat hjälpa oss, på allt sätt. Hans är makten i evighet!


Ef.4:26-27 Ge inte motståndaren något tillfälle.


Ef.6:10-20 Vi får bli starka i Herren och inte i oss själva id en kamp som vi för mot ondskans andemakter. Vi kan göra det genom att ta på oss hela Guds vapenrustning.


Ef.2:1-5 Vi var döda i våra synder men har gjorts levande genom Kristus. Av nåd är vi frälsta!


Rom.5:1-5 Vi har fått tillträde till den nåd som vi står i, har förklarats rättfärdiga av tro, har frid med Gud genom Jesus. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet och hoppet bedrar oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande.

Minns du sången

2015-05-29


Idag hade vi "Minns du sången-samling" i Akkan, Storuman. I vanliga fall brukar vi ha denna samling på lördagar men nu blev det på fredag istället. Det visade sig vara en bra dag, för många kommer för att äta lunch vid samma tid som vi är där. Så vi fick sjunga och vittna för många idag.

Nåd

2015-05-26


Det blev en lång och innehållsrik kväll när vi samlades i Nordanås ikväll.

Vi var 10 st som bänkade oss kring köksbordet för att fika, samtala, sjunga, läsa Guds Ord och be tillsammans.

Bibelstudiet handlade om Guds nåd.


Gal.2:19-21 Lagen kan inte ge rättfärdighet, därför behöver vi Jesus som dog för oss så att vi kan bli ett med Kristi rättfärdighet. Därför kan vi leva för Gud. Vi förkastar inte Guds nåd.


Ef.3:7-13 Paulus hade fått nåd av Gud att predika evangeliet om Kristus för hedningarna. I Kristus och genom tron på honom kan vi frimodigt träda fram inför Gud.


Ef.4:7 Åt var och en av oss gavs nåden. Vi är omslutna av Guds nåd.


Rom.5:15-21 Den överflödande nåden har kommit de många till del genom en endas lydnad, Jesus Kristus.


Rom.6:1-14 Vi lever det nya livet i Kristus, vi är döda från synden, har i dopet begravt vår syndiga människa och har i dopet uppstått till ett nytt liv i Kristus för Gud.

Vi står inte under lagen utan under nåden. Vi får ställa oss i Guds tjänst för rättfärdigheten.


Rom.1:1-6 Genom Jesus Kristus har vi fått nåd och kallelse till att föra människor till trons lydnad för hans namns skull.


Tit.2:11-15 Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.

Den fostrar oss till att leva gudfruktigt medan vi väntar på att Jesus ska komma, vårt saliga hopp.


Hebr.4:14-16 Vår bekännelse är att vi har en stor överstepräst, Jesus Kristus, som förstår oss och vill hjälpa oss. Därför får vi gå fram till nådens tron för att få nåd till hjälp i rätt tid.

Bön i Nordanås

2015-05-22


Idag var vi några som samlades för att läsa Bibeln och be för vår bygd och vårt land. Vi känner stor nöd för vårt land och folk. Det finns många likheter mellan vår tid och hur det var i Israel på Gamla Testamentets tid. Gud förbarmade sig och visade nåd men när allt var lugnt avföll folket ändå. Nödtider kom och tider av omvändelse och ånger blev följden och Gud hjälpte än en gång.


I vårt land har vi blivit förskonade från nöd och krig under lång tid men följden har blivit att människor avfallit från tron på Gud och istället gått sina egna vägar. Inte ens de kristna ledarna har stått upp för Guds Ord utan blivit mer och mer anpassade till det som för tillfället varit "politiskt korrekt". Vi behöver verkligen en tid av förkrosselse och bön för att kunna göra Guds vilja. Måste Herren komma med nöd?


Vi läste kap.1 i Efesierbrevet och tackade Gud för hans nåd och kärlek till oss, även i vår tid.


v.3 all himlens välsignelse tillhör oss i Kristus


v.4 innan världens grund var lagd var vi utvalda


v.5-8 genom Jesu blod är vi friköpta och har tagits upp som Guds barn.


v.9-10  Gud har låtit oss få veta sin viljas hemlighet om att sammanfatta allt i Kristus


v.11-14 i Honom har vi fått vårt arv och Anden är vår handpenning på arvet


v.15-17 aposteln tackar Gud för församlingen för han har hört om deras tro och kärlek. Han ber om att de ska få en vishetens och uppenbarelsens Ande för att få en rätt kunskap om Kristus


v.18-21 Vårt inre behöver upplysas så att vi förstår

  • vilket hopp Gud har kallat oss till,
  • hur rikt på härlighet hans arv är,
  • hur stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.
  • Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen
  • Kristus är över alla ondskans makter, ja över alla namn som kan nämnas i all tid.


v.22-23 Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Samling i Strömsund

2015-05-19


Ikväll var vi samlade till sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. Vi var ganska många, faktiskt 16 st. Det är alltid så roligt att få vara tillsammans och dela både glädje och sorg. Vi passade på att fira en av deltagarna som fyllde år idag.

Efter fikastunden sjöng vi en hel del sånger och pratade om vårt fadderprojekt i Nepal samt situationen där. Vi samlar alltid in pengar till detta projekt när vi har våra samlingar i Strömsund.


Sedan var det dags för bibelstudiet. Det handlade om att vi ska ödmjuka oss.


1 Petr.5:5-11 Klä er alla i ödmjukhet. Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd.

Var nyktra och vaksamma. Gör motstånd mot fienden, orubbliga i tron.

All nåds Gud stöder och styrker er. Hans är makten i evighet.


Jak.4:6-10 Underordna er Gud stå emot djävulen, närma er Gud så ska han närma sig er. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er.


Ef.6:10-11 Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.


1 Petr.3:8-9 Var ett i själ och sinne, visa medkänsla, var barmhärtiga och ödmjuka.


1 Petr.1:22-25 Rena era själar genom att lyda sanningen, älska varandra uppriktigt och uthålligt av ett rent hjärta. Vi får ta del av Herrens levande ord som består, - det föder oss på nytt.


Matt.23:12 Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.


Matt.24:35-36 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.  Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.Här är kvällens deltagare i Strömsund, fast alla syns inte på bild

Sångarresan till kusten

2015-05-15  -  2015-05-17


Det blev en innehållsrik helg för oss i Segertonen. Vi brukar, sedan ett antal år sedan, åka ner till Bjurholm och Nordmalingsområdet varje vår och höst för att besöka olika församlingar och sjunga och vittna.

Hittills har vi åkt lördag till söndag men i år blev det även ett möte på fredags-kvällen så vi fick starta redan mitt på dagen på fredag.

Våra kära vänner mötte oss med middag i pingstkyrkan, Nordmaling där vi också fick övernatta denna helg.

Vi hade så första mötet i Korskyrkan, Nordmaling, på fredagkväll. Det var fullt hus och vi sjöng med och för varandra och vittnade om vad frälsningen och tron har betytt för oss. Flera sökte förbön efter mötet och många tog även bönedukar med sig hem.

Efter frukost i pingstkyrkan och morgonbön kom våra vänner till oss och vi samtalade och bad tillsammans. Därefter åt vi lunch och sedan var det dags för att ta sig vidare till bygdegården i Gräsmyr där vi hade ett sång och musikmöte kl.14. Vi sjöng många kända sånger och mötesbesökarna fick även önska sånger ur vårt sånghäfte. En generös gåva togs även upp till förmån för Nepal. Eftersom vi stöttar LoveNepal så var det särskilt tacksamt att vi fick ta emot denna gåva och förmedla den vidare.

Efter mötet bjöds alla på fika.


Sedan vände vi tillbaka till Nordmaling och mötet kl.19 i Pingstkyrkan. Det blev ett mycket bra möte även där och många kom för att lyssna och sjunga med. Det blev flera vittnesbörd och Margot o Sture Ögren medverkade i såväl detta möte samt i de två tidigare. Vi gläds över alla vänner som vi får stå tillsammans med i arbetet med att sprida evangelium.

Efter ytterligare en övernattning så packade vi ihop efter frukost och for till Betel, Bjurholm där vi hade förmiddagsgudstjänst. Vi sjöng, bad och delade gudsordet med varandra. Flera bad om förbön och vi gladde oss över att få vara med och bära böneämnen fram inför Gud, vår Fader.

Vi delade även gemenskapen kring fikaborden och fick fler tillfällen att sam-tala med vännerna i församlingen.


Därefter var det dags för resans sista gudstjänst och som flera år tidigare var det i den gamla skolan i Sunnanå. Det är alltid mycket folk som kommer till dessa möten och vi delade glädjen med dessa vänner i sång, vittnesbörd och fin gemenskap vid fikapausen.

Trötta men glada och tacksamma vände vi hemåt och sent på kvällen var vi till sist hemma. Vår ständiga bön är att få förmedla en hälsning  från Jesus om frälsning, upprättelse och helande till de människor som vi möter, oavsett om det är hemma i vår egen kommun eller någon annanstans i landet. Det är det stora och viktiga uppdrag som han gett oss. Tiden är kort och arbetet stort. Var med du också!

Håll fast i hoppet

2015-05-12


Det blev mycket tack o lov vid vår samling i kväll för Guds omsorg och beskydd men även många böner för vänner som drabbats av sjukdom och andra svårigheter. Det känns tryggt att vi har löfte om att få gå fram till nådens tron med alla våra bekymmer.

Det blev också mycket sång och musik i kväll då vi tränade lite extra för vår kommande sångarresa till kusten. I år har vi utökat till tre dagar med fem möten på olika platser. Vi ber om Guds ledning och kraft för dessa dagar så att vi kan få ge hälsningar från Fadershuset till alla vi möter.


Bibelstudiet handlade om att vi ska hålla fast i hoppet.

Hebr.10:23-25 Låt oss hålla fast vid vårt hopp för han som gett oss löftet är trofast. Låt oss uppmuntra varandra. Låt oss dela gemenskapen med våra troende vänner.


1 Petr.1:13-16 Var beredda på Jesu ankomst och sätt ert hopp till nåden. Lev ett heligt liv!


Rom.15:13 Hoppets Gud fyller er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den Helige Andes kraft.


Rom.15:4-6 Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.  Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja,  så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far.Rom.8:31-39 Om Gud är för oss vem eller vad kan då vara emot oss? Inget!

Gud offrade sin egen Son för oss alla och ger oss därför allt med honom.

Vi är frikända inför Gud genom Jesus och därför kan inget fördöma oss.

Vi vinner en överväldigande segter genom honom som har älskat oss.


1 Kor.1:9 Gud är trofast, han som kallat oss till gemenskap med Jesus Kristus.

Gud vet vad vi behöver och hur vi har det.


1 Kor.15:58 Vårt arbete för Herren är inte förgäves.

Gudstjänst och barnvälsignelse

2015-05-10


Vilken fin dag vi fick idag med gudstjänst i Betel och barnvälsignelse

för två fina pojkar. Pastor Hemming Westerlund med fru Lilian kom från Bjurholm för att medverka med tal och sång.


Barnen sjöng också några sånger och vi fick lyssna till vacker flöjtmusik.

Efter gudstjänsten bjöds alla på smörgåstårta och tårta.

Musikcafé i Gertsbäcken

2015-05-09


Det var strålande solsken i eftermiddag/kväll när vi åkte till den fina byastugan i Gertsbäcken för att medverka i musikcaféet som Storvindelns fria församling ordnat.

Många hade kommit för att både lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi bjöds även på gott fika och en insamling till förmån för de jordbävningsdrabbade i Nepal gjordes också.


Förutom många sånger och riklig instrumental musik blev det också flera vittnesbörd om Guds omsorg och kallelse till varje människa.

Vikten av att ta tillvara och lita på Jesu erbjudande om frälsning och evigt liv var något alla fick med sig hem.

Honom, Kristus, förkunnar vi

2015-05-08


Vi hade bön, Bibel och sång i Slussfors idag. Det är alltid uppmuntrande att få mötas och dela glädje och sorg med varandra. Vi ber för varandra och även för andras böneämnen.

När vi sjungit igenom sångerna för musikcaféet i Gertsbäcken i morgonkväll samt några "bonussånger" så tog vi fram våra Biblar och läste från Kolosser-brevet, det första kapitlet.


Paulus och Timoteus skriver till församlingen i Kolosse. De ber och tackar för de troende, vars tro och kärlek är omtalat.

De ber att de troende i Kolosse ska uppfyllas med kunskap om Gud och hans vilja, med andlig vishet så att de kan leva värdigt Herren, behaga honom och bära frukt i alla slags goda gärningar.


Jesus har frälst oss och i Honom har vi fått förlåtelse för våra synder. Genom Jesu blod har försoning bringats.


Jesus är huvudet för sin kropp församlingen. Han ska låta oss träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga om vi står fasta, väl grundade i tron och inte rubbas från hoppet i evangelium.


Hemligheten som varit dold under lång tid har nu blivit uppenbarad för hans heliga. Hemligheten är att hedningarna med judarna har del i Kristi härlighet.


Honom, Jesus Kristus, predikar vi!

Gud är kärlek

2015-05-05


Ikväll samlades vi i Nordanås till bibelstudium och bön. Det finns inget som går upp emot att få dela gemenskapen kring Ordet och bönen. Vi har alltid flera böneämnen som vi fått inlämnade från vänner runt om i landet som vi bär fram inför nådens tron.

Efter fikastunden så sjöng vi och sedan tog vi fram våra Biblar. Dagens ämne var Gud är kärlek och vi började läsa från 1 Joh.4:11-16


Gud har älskat oss så mycket att han offrade sin egen Son för att ge oss det eviga livet i gemenskap  med sig. Det enda vi behöver göra är att tro på Jesus och vad han gjort för oss och bekänna att Jesus är Guds Son.


1 Joh.3:1-3 Vilken kärlek Fadern har skänkt oss, - vi får kallas hans barn och det är vi också. När Jesus kommer ska vi förvandlas till hans likhet. När vi har detta hopp till honom får vi rena oss, liksom han är ren.


1 Joh.5:1-5 Allt som är fött av Gud besegrar världen, genom vår tro på att Jesus är Guds Son.


1 Joh.3:18-24 Vi ska älska med handling och i sanning, inte bara med ord. Då förblir vi i Gud och han i oss.


1 Joh.1:5-10 Vi får vandra i ljuset och då har vi gemenskap med varandra och Jesu blod renar oss från all synd. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss och renar oss.


1 Joh.3:13-14 Vi har gått över från död till liv!


Joh.15:18-20 Vi tillhör inte världen och därför hatar världen oss. jesus har utvalt oss och tagit oss ut ur världen. Tjänaren är inte förmer än sin herre och därför kan vi bli förföljda som Jesus blev. Men tog de emot hans ord ska de också kunna ta emot våra.


2 Petr.2:9 Herren frälser de gudfruktiga ur frestelsen.


1 Kor.10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg,

så att ni kan härda ut.Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>