Kalender

Dessa kommande samlingar och möten kommer vi att medverka/delta i:

(varje vecka samlas vi till bön på vardagskvällar kl.18)

Bed gärna för oss och de möten och samlingar som vi medverkar i.

Tillsammans kan vi tjäna Gud, var vi än är.