Våra samlingar juli-dec.2017    

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Julcafé med julens sånger

2017-12-27


Vilken fin kväll det blev med mycket sång och musik, julevangelium och gemenskap! Vi sjöng många kända julsånger tillsammans och gladdes åt de goda nyheterna att Jesus kommit till vår jord som vår Frälsare.


En tom krubba, ett tomt kors, en tom grav, men en levande Jesus är vad vi har!

Det hände vid den tiden...

2017-12-20


Vi hade en bönesamling i Betel så här några dagar inför julhelgen då vi påminde oss om det som hände "vid den tiden" såväl i sång som i bibelstudiet.

Vi saknade flera vänner som inte hade möjlighet att vara med ikväll. Vi ser dock fram emot att få träffas nästa vecka, om Herren dröjer, då vi ska ha ett Julcafé med julens sånger (onsdagkväll 27/12 kl.18.00 i Betel, Slussfors).

Bibelstudiet handlade om Guds klocka. Gud som är av evighet och själv inte är bunden till tid och rum har ändå bestämda dagar oich tider för sin skapelse.


Luk.2:1-7 Julevangeliet inleds med orden "Och det hände sig vid den tiden" Det var ingen slump att Jesus föddes just då. Gud hade allt under kontroll, som vanligt.


Gal.4:4-5 När tiden var fullbordad sände Gud sin Son. Levande Bibeln uttrycker det så här: "Men när den rätta tidpunkten kom, den tid som Gud hade bestämt, sände han sin Son".


Ef.1:9-10 Guds plan skulle uppenbaras när "den rätta tiden" var inne.


Rom.8:1-3 Det människan inte kunde åstadkomma genom att försöka hålla lagen "det gjorde Gud".


Ps.22:29-32 Vi får förkunna för ett kommande släkte att "Han har gjort det"


Luk.4:16-21 När Jesus talade i Nasarets synagoga första gången läste han från Jesajas profetia i Jes 58: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge den förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt.”

Jesus fortsatte:"I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar."


Joh.19:28-30 När Jesus hängde på korset valde han att, istället för att tillkalla sig legioner av änglar för att befria honom, uppfylla allt för att kunna fullboirda allt!

Han utropade :"Det är fullbordat" och vägen till Gud var öppen  genom Jesu blod.


Guds rådslut och den rätta tiden hade nu fått sin uppfyllelse. Vi vet att det Gud har beslutat inför Jesu tillkommelse, tidens avslutning och en evig himmel lika säkert skall gå i fullbordan. Vilken trygghet att få tro och lita på detta!

Segertonens "lilla Julafton"

2017-12-17


Som vanligt brukar vi samlas i Betel för att dela gemenskapen med sång, Bibel och bön. Denna kväll var det lite extra festligt då vi hade vår "lilla Julafton" med julbord. Var och en bidrog med något och det blev mycket gott vi fick ta del av.


Sedan sjöng vi och spelade in en julhälsning som snart kan ses via YouTube.

Vi delade också många bibelord med varandra och tackade och bad till Gud.

Det största glädjeämnet framför andra är ju att Jesus kommit för att öppna vägen till Gud och ge oss möjlighet att bli räddade för tid och evighet.

Gud är ljus

2017-12-13


"Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram". Jes.9:2


Det ordet inledde vårt bibelstudium ikväll när vi samlades i Betel, Slussfors. Kylan (-30) hade inte hindrat våra vänner från Sorselebygden att komma för att vara med i vår sång, Bibel och bön-samling. Det finns en längtan som trotsar!


Vi gratulerade även en av deltagarna på födelsedagen och gladdes över att Gud ger oss dagar och år att tjäna honom.

Gud är ljus och inget mörker finns i honom 1 Joh.1:5

När Gud skapade världen var hans första ord: Varde ljus


Synden förmörkade människans sinne

2 Kor 4:4  Ef 4:18  Rom 1:21

Guds räddningsplan sattes i verket


Ex. på hur ljuset - Guds närvaro och härlighet visade sig i GT:

Noa - ett fönster uppåt för ljuset 1 Mos 6:16

Mose - kallelse i eld, plågor, uttåg 2 Mos 10:23, 2 Mos 13:21

Menorah - central i tabernaklet o templet

(församlingen - bild av en ljusstake Upp.1:12-13)


Ex. på hur ljuset - Guds närvaro och härlighet visade sig i NT:

* Jesus kom som Ljuset Joh.1:4-5, 9

* När Jesus föddes - Sakarias lovsång Luk.1:78-79

* Herdarna Luk.2:9 De vise männen Matt.2:2

* Jesus om sig själv: Joh 8:12, Joh.9:5

* När Jesus korsfästes Matt 27:42

* När Jesus uppstod Mark.16:1-2


Bibelord om hur våra liv påverkas av ljuset från Gud:

Ef 5:8 Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn,


Kol 1:12 Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.


1 Thess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.


Jakob 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.


1 Pet 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.


2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.


1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.


1 Joh 2:8 Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Det förverkligas i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser.


1 Joh 2:9-10 Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och det finns inget i honom som leder till fall.

Ställ dig i Guds tjänst

2017-12-06


Ännu ett tillfälle att mötas fick vi i går kväll då vi hade sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi var alldeles särskilt glada för vänner som inte varit med på länge men nu kunde komma och vara med en liten stund i alla fall. (Tyvärr han de inte komma med på bilden.) Dessutom hade vi besök av vänner från Täfteå också. Det är alltid är så uppmuntrande att möta dem.


Vi sjöng många härliga sånger och delade många bibelord med varandra. Bibelstudiet handlade om att ställa sig till Guds förfogande.

Ställ er i Guds tjänst


Rom.6:11-23 En aktiv handling, ex. Lärjungarna som gensvarade på Jesu

                      kallelse: Följ mig! De lämnade allt och följde Jesus.


Varför? Vi har ett uppdrag! Matt 28:18-20, 9:37-38 Skörden är stor,

             arbetarna är få.

            Vi är Kristi kropp! Hes.37:1-14


När? Varje dag - hela livet! Joh.9:4, 21:15-22 Jesus förlät och upprättade Petrus och gav honom en förnyad kallelse och uppgift. Det gör Jesus med dig och mig också. Låt ingenting hindra oss att ta emot från Jesus - varje dag!


Hur?   Genom tro, som vid frälsningen! Joh.15:4-5, förbli i Kristus, som

          grenen förblir i vinträdet och därigenom kan bära frukt.

          2 Mos.33:12-23 ställ dig nära Herren, på klippan Kristus - Ordet

Bön i Betel, Slussfors

2017-11-29


Ännu ett tillfälle att mötas till sång, Bibel och bön fick vi ikväll då vi möttes i Betel, Slussfors. Vi känner stor tacksamhet för denna möjlighet och gläder oss med varandra över den fina gemenskapen.

Vi sjöng som vanligt många av våra sånger och planerade även lite för vårt Julcafé i Betel den 27/12.


Bibelstudiet handlade om bön och bönhörelse. Vi läste följande bibelord:


Joh.14:11-14 Vi får be till Fadern om "vad vi vill". Vi får be i Jesu namn och Gud blir förhärligad. Vi har en bönhörande Gud som är mån om sina barn.


Matt.7:7-11 Be, sök, bulta! Gud ger det som är gott åt dem som ber honom.


Joh.15:15-17 Vi är Jesu vänner! Han har utvalt oss och vill att vi ska bära frukt som består, för att Fadern ska ge oss vad vi ber om i Jesu namn.

Och vi ska älska varandra.


Apg.10:42-43 Vi ska predika för folket och vittna om att tron på Jesus ger syndernas förlåtelse genom hans namn. Alla profeterna vittnar om detta!

Allt handlar om Jesus!

Bön i Strömsund

2017-11-22


Ännu en gång fick vi tillfälle att mötas i kapellet i Strömsund till sång, Bibel och bön. Trots det snöiga och blåsiga vädret var vi ganska många. Våra kära vänner från Mosjön hade trotsat vädret och kommit för att dela gemenskapen med oss.


Vi bjöds på gott fika, som vanligt, och sedan blev det både födelsedagssång och många andra fina sånger som sjöngs innan det blev dags för bibelstudiet.

Livet med Jesus Kol.2:6-7

Nycklar till hur vi kan leva med Jesus, varje dag!


1. Ta emot Jesus som Herre

      innebär att kapitulera för Honom och göra Honom till kung i sitt liv,

      varje dag.

      Rom.10:9, Ef.4:20-21


2. Lev i Honom

      innebär att vi håller före att vi är döda med Kristus på korset,

      är begravna med Honom i dopet och har uppstått till liv med Honom.

      Detta gör att vi dagligen har beskydd inneslutna i Honom.

      Rom.6:1-11, 1 Tess.4:1


3. Rotad i Honom

      innebär att vi dagligen söker vår näring i Kristus, dvs i Ordet, bönen     

      och den Helige Ande och att vi är fästade vi Jesus och inte vid det som

      världen ger.

      Ef.3:16-17, Jer.17:7-8


4. Bli uppbyggd i Honom

      innebär att vi fogas samman/byggs upp i Kristi kropp till tjänst och

      välsignelse. Gud har menat att vi ska behöva varandra/komplettera

      varandera i Hans kropp.

      Ef.2:20-22, 1 Tess.5:11, Jud.v.20


5. Bli befäst i tron enligt Guds Ord

      innebär att vi litar på vad Gud har lovat och sagt i sitt Ord och därigenom   

      får ett fast och säkert skydd mot alla ondskans angrepp

      2 Petr.1:3-4, Hebr.12:1-2, Joh.14:23


6. Överflöda i tacksägelse

      innebär att Gud blir ärad, människor omkring oss blir välsignade och   

      uppmuntrade och vi själva blir glada och förnyade.

      Fil.4:6, 1 Tess.5:16-18, Hebr.13:15

Sångstunder i Storuman

2017-11-18

'

Idag fick vi ännu ett tillfälle att dela med oss av glädjen och hoppet vi har i tron på Jesus Kristus. Vi sjöng och vittnade om hur Gud i sin kärlek till människorna sände Jesus som Frälsare för varje människa som i tro vill ta emot frälsningens gåva av nåd. Vi tackar Gud för både sångstunden i Aktiviteten och i servicehuset Tranan och ber att Ordet ska bära frukt hos oss alla som var med.

Guds hemlighet - Kristus

2017-11-15


Vi samlades i Betel, Slussfors till sång, Bibel och bön i går kväll. Det är alltid så uppmuntrande att få mötas och dela gemenskapen och få uppbygga och uppmuntra varandra. Alla kunde inte vara med denna kväll men vi bad även för dem och ser fram emot nästa tillfälle att få mötas.


Vårt bibelstudium handlade om Guds hemlighet - Kristus.

Bibeln berättar om flera personer som fick hemligheter uppenbarade för sig

Ex. Josef 1 Mos.37 och 1 Mos.41 och Daniel Dan.2:17-28, 47 Och kungen sade till Daniel: "Er Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en Herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet."


Båda exemplen innebar räddning för många och en uppenbarelse om kommande händelser.


I NT talas det mycket om Guds hemlighet


Jesus sa till lärjungarna Matt.13:10-11 Lärjungarna kom fram och frågade Jesus: "Varför talar du till dem i liknelser?" Han svarade dem: "Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. 


1 Kor.4:1  Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter.


1 Kor.2:7-10  Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet, som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss.


Ef.1:9-10,  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. 


Ef.3:1-6 Guds hemlighet är att sammanfatta allt i Kristus dvs. att hedningarna har samma arv som judarnai, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet.


Gal.1:11-12 Paulus fick evangeliet genom en uppenbarelse (ex. Nattvarden 1 Kor.11:23)


Ef.6:19  Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.


Kol.1:25-27, Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp.


Kol.2:1-3 Jag vill att ni skall veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.


Rom.11:25-26 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob .


Rom.16:25-27  Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad - Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen.

Herren är trofast

2017-11-08


Ännu ett tillfälle att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans fick vi ikväll då vi möttes i Betel, Slussfors. Vi gladdes särskilt över att våra vänner från Mosjön var med men vi saknade också några andra vänner som inte kunde komma.


Efter fikastunden sjöng vi mycket och länge! Det är något speciellt att få uttrycka sin tacksamhet och glädje i sång och musik. Lyssna gärna på en av sångerna som vi sjöng >>>


Vi bad också för flera speciella böneämnen och tackade för andra som förvandlats till bönesvar.

Bibelstudiet handlade om Herrens trofasthet.


Hebr.10:23 Jesus har gett oss löftena och han är trofast. Han bevarar oss och

                   beskyddar oss. Vi behöver inte frukta för Jesus har all makt.


2 Tess.3:3 Herren ska styrka oss och skydda oss från det onda.


2 Kor.1:20 Alla Guds löften har fått sitt JA i Jesus. Han har fullbordat allt och                 

                 därför kan han hjälpa, leda och skydda oss.


Hebr.6:13-20 Guds löfte till Abraham står fas. Vi har ett hopp!


2 Kor.1:3-7 Vi får tröst så att vi kan trösta andra i nöd.

                   Kristuslidanden - Kristuströst


Mark.10:27 För människor är det omöjligt, men inte för Gud,

                   ty för Gud är allting möjligt.


Räddade av Kristus

2017-11-01


Vi samlades till sång, Bibel och bön i kväll i Betel, Slussfors. Det var flera som var förhindrade att komma men vi ser fram emot nästa veckas träff då vi hoppas att de kan vara med. Det blev kalas (igen) då en av deltagarna bjöd på både smörgåstårta och tårta med anledning av hennes högtidsdag.

Detta påminner oss om att gemenskapen och omsorgen om varandra är en viktig del. Det största är naturligtvis när vi får ta del av den andliga maten i Guds Ord och sångernas vittnesbörd samt bönen!

Rom.5:1-11 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.


Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. 


Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod,  tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss


För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. 


Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.


När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen?


För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?


Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.


Rom.6:1-2 Vi som dött från synden kan inte fortsätta att leva i den


Rom.6:3-5 Vi har döpts till Kristi död och uppstått till hans liv


Rom.6:6-9 Har vi dött med Kristus  tror vi också att vi ska leva med honom


Rom.6:10-15 Vi står inte under lagen utan under nåden, som flödar över!


Rom.6:16-18 Vi är inte slavar under synden utan slavar under rättfärdigheten

                      och av hjärtat lydiga.


Rom.6:19-23 Laglöshet kontra helgelse, syndens slavar kontra Guds slavar


Skrifternas Jesus

2017-10-25


Ikväll var det så åter dags för en sång, Bibel och bönesamling i Strömsunds kapell. Vi var ganska många som fiick trängas kring borden. Efter fikastunden blev det mycket sång och musik och vi tränade lite extra inför vår Minns du sången samling i Aktiviteten i Storuman på lördag.

Bibelstudiet handlade om Skrifternas Jesus


Jesus frågade lärjungarna: “Vem säger folket att jag är?” Lärjungarna berättade att det fanns olika uppfattningar om vem Jesus var. “Vem säger ni att jag är”, frågade Jesus lärjungarna då. Matt.16:13-15


Detta är en mycket avgörande fråga för oss, Jesu lärjungar i alla tider. Vad vi tror och säger om Jesus avgör vad vi tror att han kan göra och betyda för oss och alla människor.


Luk.4:18-21        Skriften i fullbordan

Joh.1:1-5, 14-18 Ordet blev kött, uppenbarade vem Gud är

Joh.7:40-43        Skriften säger att Messias ska födas i Betlehem

Joh.13:18, 17:12 Skriften skulle uppfyllas i detalj i Jesu liv

Joh.19:23-24, 28, 32-37, 41-42

                      Skriften skulle uppfyllas i samband med Jesu död och begravning


1 Kor.15:3-4 Paulus var angelägen att understryka att Kristus dog och uppstod

                     “enligt Skrifterna”


Apg.8:4-8       Filippus predikade Kristus och inte sig själv

                       och tecken och under följde och det blev stor glädje i staden


Apg.9:19-22   Paulus predikade Kristus och inte sig själv

                       och bevisade att Jesus är Messias


Apg.10:34-44 Petrus predikade Kristus och inte sig själv

                       och därför bekände Gud sig till förkunnelsen och Anden föll


1 Kor.2:9-10  Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom . Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud.


Upp.19:11-16  Jesu namn = Guds Ord

                        och en dag ska han träda fram i härlighet


Känner vi Skrifternas Jesus, bekänner vi Honom?

Då ska han kännas vid oss, har han lovat!


Matt.16:15-18 Han sade till dem: "Och ni? Vem säger ni att jag är?"

Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son.


Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min Far i himlen.


Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den.

Israel i fokus

2017-10-22


Vilken intressant gudstjänst det blev i Filadelfia, Sorsele, i dag när vi vick lyssna till Dan Johansson, Malmö. Han talade om Mellanöstern och Israel från Bibelns perspektiv.


Guds plan från evighet med människan är ju gudsgemenskap med liv och frid. Där kommer löftet till Abraham, Isak och Jakob in om Guds eget folk, Guds land och Guds stad. Allt detta med syfte att välsigna och upprätta hela mänskligheten. Herren säger själv att han gör detta för sitt eget namns skull. Hes.36:22, 32


Idag kan vi se hur Guds restaureringsplan är i full gång.


Hes.36:24 handlar om hur judarna återvänder till sitt utlovade land (från att ha varit några tusental judar i Israel är det idag mer än 8 miljoner som flyttat dit och bosatt sig där)


Hes.36:25-29 handlar om hur Gud förvandlar människorna (1970 fanns det två bönegrupper i Israel och idag 2017 finns det 250 Messianska församlingar!)

Hes.36:29-33 handlar om hur landet blomstrar (öknen blomstrar och stora trädplanteringar gör att landet grönskar)


Hes.36:36 talar om att Gud själv står som garant!


En andlig lag

Gud har själv sagt att den som välsignar Israel ska själv bli välsignad men den som förbannar Israel kommer att bli förbannad. 1 Mos.12:1-3

Vi väljer själva hur vi vill ha det, både som enskilda, som församlingar och som land.


Läs gärna mer på Israels Väns hemsida!

http://www.israelsvan.com/


Dan Johanssons egen sida är också mycket innehållsrik.

http://danjohansson.nu/

Jesus vår vän

2017-10-18


Det blev en lite annorlunda bönesamling för oss i kväll då vi tänkte mycket på en av gruppens deltagare som blivit hastig sjuk under dagen och hamnat på lasarett

Vi hade telefonkontakt med anhöriga och bad naturligvis särskilt för vår vän.

Vilken trygghet att ha Gud att gå till i livets alla skiften!

Vi sjöng många fina sånger ur både Segertoner och vår egen sångpärm. Sedan läste vi var och en valda bibelord för varandra.


Bibelstudiet fokuserade på vår vänskap med Herren och varandra.


2 Krön 20:7

Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet åt din vän Abrahams efterkommande för evig tid?

Jes 41:8

Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän!

Jak 2:23

Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet , och han kallades Guds vän.


Höga V 5:8-10

Jag bönfaller er, Jerusalems döttrar, om ni finner min vän, så säg - ja, vad skall ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek!

Vad är din vän förmer än andra, du skönaste bland kvinnor? Vad är din vän förmer än andra, eftersom du bönfaller oss så?

Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland tiotusen.


Höga V 6:2

Jag är min väns, och min vän är min, där han för sin hjord i bet

bland liljor.


Luk 7:34

Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger ni: Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare!

Luk 5:20

Jesus såg deras tro och sade: "Min vän , du har fått förlåtelse för dina synder."
 

Joh 11:11

Efter att han sagt detta tillade han: "Vår vän Lasarus sover. Men jag går för att väcka honom."


2 Kor 8:23

Titus är min vän och medarbetare hos er, och våra andra bröder är församlingarnas sändebud till Kristi ära.


Filem 1:1 Filem 1:17

Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och vår broder Timoteus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon,Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig.


Luk 12:4

Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer.


Joh 15:13-15

Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.

Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.

Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far.


Jak 4:4

Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.


Hebr 3:14

Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet.


Sak 3:10

På den dagen, säger Herren Sebaot, skall var och en

kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd."

Jesus predikar och helar

2017-10-11


Vi hade bönesamling i kväll i Betel, Slussfors. Det blev både födelsedagsfika och gratulationssång, bibelläsning, sång, bön och förbön. Vi känner oss så privili-gierade som får dela denna gemenskap.


Det blev också lite planering inför kommande sångsamlingar i oktober.


Bibelstudiet handlade om hur Jesus predikade och helade.


Matt.4:12-17 Jesus började sin predikogärning i enlighet med Jesaja profetia.


Matt.4:23-25 Jesus vandrade omkring i hela Gallileen och talade både i synagogorna och utomhus. Han talade om Guds rike och botade alla slags sjukdomar bland folket.


Matt.7:7-11 Jesus uppmanar oss att be, söka och builta och ppåminner oss om att vpr himmelske Fader ger oss goda gåvor, t.o.m. mer än föräldrar sina barn.


Matt.9:35-38 Jesus förbarmade sig över folkskarorna eftersom de var som får utan herde. Skörden är stor, sa Jesus, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.


Luk.4:14.15 Jesus kom i Andens kraft och ryktet om honom gick ut i hela trakten.


Luk.6:17-19 Många kom för att höra Jesus tala och för att bli botade från sina sjukdomar. Kraft gick ut från honom och botade alla.


Joh.4:35 Se hur skörden är mogen, redan nu!


Joh.16:13-15 När Sanningens Ande kommer ska han vägleda oss och låta oss veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga Jesus.


Apg.20:32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats.

Musikcafé i Gargnäs

2017-10-07


Det blev ett mycket innehållsrikt musikcafé i Betel, Gargnäs i kväll. Vi sjöng många välkända sånger som de flesta av mötesbesökarna kunde sjunga med i, vi fick lyssna till vittnesbörd, solosång med accompanjemang, ge en gåva till ett barnhem/skola i Bangladesh och dela fikagemenskap med gott fikabröd.


Dessutom fick vi ta med oss budskapet om att Jesus känner oss på djupet och kan hjälpa oss i vilken situation vi än är. Vi skiljdes åt med tacksamhet i våra hjärtan för en kväll med gott innehåll.

Vill du ta del av mötet så finns det inspelat och utlagt på Youtube. Se nedan!

Sång, Bibel och bön

2017-10-04


Så glada vi var att få mötas igen efter den välsignade sångarresan till Nya Kors-kyrkan i Boden. Vi hade mycket att tala om och tacka för. Vi passade också på att gratulera en av gruppens deltagare på födelsedagen.


Som vanligt sjöng vi mycket och planerade lite inför den kommande helgens möte i Betel, Gargnäs. Vi bad också för spoeciella böneämnen som kommit in.

Bibelstudiet handlade om Segerkraft.


Rom.8:14-16 Vi har fått barnaskapets ande och inte slaveriets ande.

En frihet från Gud är oss given, i denna tid och i den kommande.


Kol.1:11-12 Guds härlighets kraft ska styrka oss. Med glädje ska vi tacka Fadern.


Ef.3:14-21 Gud vill ge kraft och styrka åt vår inre människa genom sin Ande så att Kristus kan bo i våra hjärtan, så att vi lär känna Kristi kärlek och blir uppfyllda av all Guds fullhet.


Ef.6:10 Bli starka i Herren, hämta styrka hos Herren, i hans väldiga kraft.


1Kor.15:58 Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.


Hebr.10:23-24 Håll fast vid hoppets bekännelse ty Gud är trofast.

                      Uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.

Sångarresa till Boden

2017-09-29


Vilken underbar helg vi har haft i Korskyrkan, Boden!

Vi var 26 st från olika håll som samlades för att sjunga, vittna och predika i mötena. Huvudtalare var pastor Hans Jansson, Uppsala. Varje samling hade många besökare och förkunnelsen var koncentrerad kring Bibelns budskap om Jesu tillkommelse och brudens uppryckande. Det mest aktuella budskapet i vår tid!

Bön i Strömsund - höststart

2017-09-27


I går kväll hade vi första bönesamlingen i Strömsund för höstterminen. Vi brukar mötas där en gång i månaden och sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans. Det är alltid en stor glädje att träffa vännerna där.

Efter fika och sång tog vi fram våra Biblar och läste flera bibelord om den Helige Ande och gåvorna.


Matt.3:11-12 Johannes Döparen talade om Jesus, att han skulle döpa i Ande och eld.


Mark.1:9-11 När Jesus döptes av Johannes kom Anden ner, i skepnad av en duva, över Jesus.


Joh.14:16-17 Jesus lovade den Helige Ande, Sanningens Ande till sina lärjungar.


Joh.14:25-27 Hjälparen, den Helige Ande, skulle lära och påminna om allt vad Jesus sagt. Frid och inte modlöshet lovade Jesus.


Rom.8:14-15 De som leds av Guds Ande är Guds barn och kan leva i barnaskap.


1 Kor.12:1-11 Andens gåvor ges åt var och en så att de blir till nytta. Anden fördelar sina gåvor åt var och en efter sin vilja.


2 Tess. 3:3-5 Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde . I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet

Minns du sången - höststart

2017-09-23


Tänk så bra det kan bli fast man nästan inte vågar tro att det ska gå. Idag när vi skulle sjunga i Aktiviteten undrade vi om det skulle komma några och lyssna då det var många olika arrangemang i Storuman under dagen. Men vi fick se att många ändå kom för att lyssna och sjunga med i de välkända sångerna. Och när vi sedan kom till servicehuset Tranan möttes vi av många vänner där också. Det blev en välsignad dag!

Guds stora löften

2017-09-20


Tänk vad vi har mycket att vara tacksamma för! Guds nåd och trofasthet har följt oss under våra liv och vi får påminna oss om allt gott han har gjort för oss.

Ikväll när vi samlades i Betel, Slussfors, till sång, Bibel och bön var det flera som vittnade om hur under och mirakler kantat deras livsväg. Allt utav nåd!

Guds stora löften var rubriken för bibelstudiet ikväll.


Matt.28:18-20 Vilket löfte! Jesus lovar att han ska vara med oss

                        alla sorters dagar!


Joh.14:1-3 Vi behöver inte oroa oss utan får lämna allt till Jesus.

                  Han har vunnit en evig seger.


Joh.14:12-14 Löften om bönhörelser och underverk i Jesu namn.


Joh.14:15-21 Jesus lovade lärjungarna att Hjälparen, den Helige Ande,

                      skulle komma till dem.


Joh.14:23-24 Om vi älskar Jesus bevarar vi/håller fast vid hans ord.


Joh.14:25-27 Den Helige Ande ska lära oss och påminna oss om allt

                      vad Jesus sagt. Jesus ger oss frid och vill inte att vi ska

                      tappa modet.


Apg.10:42-44 Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet.

Guds beskydd och makt

2017-09-13


"Hur ljuvligt det är att möta på väg mot Jerusalem

en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem.

Det är som en fläkt ifrån ovan som Herren oss sänder ner.

Att stärka den trötte vandrarn som upp emot himmelen ser".


Ja så kändes det när vi möttes ännu en gång till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi gladde oss över att ha våra vänner från Mosjön med oss också i kväll.

Det blev mycket sång och vi sände även "live" på nätet. Kanske får vi utveckla den delen så att fler kan vara med?

Bibelstudiet handlade om Guds beskydd och makt. Vi läste allra först i:


Matt.28:18-20 All makt i himlen och på jorden är given till Jesus och han har lovat att vara med oss alltid.


1 Petr.1:5 Med Guds makt blir vi bevarade genom tron till en frälsning som ska uppenbaras i den sista tiden.


Rom.9:15 Gud är nådig och barmhärtig.


Gal.3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Han gick frivilligt i döden för oss - i vårt ställe.


Joh.1:12 Vi som tror på Jesu namn och tar emot honom har fått rätt/makt att bli Guds barn. Detta erbjudande gäller alla människor.


2 Kor.1:10-11 Han räddade oss och ska rädda oss. Till Honom står vårt hopp.


Rom.9:30-33 Rättfärdighet genom lagen är ingen framkomlig väg.

Då snubblar man på stötestenen Kristus. Men den som tror på Kristus ska inte stå där med skam.


Ef.5:19-20 Vi får tala till varandra med andliga sånger och psalmer och sjunga och spela för Herren i våra hjärtan. Vi får tacka Gud Faderna alltid för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.


Fil.4:6-7 Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.  Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Grunden Jesus Kristus

2017-09-06


Ännu ett underbart tillfälle att mötas inför Ordet i bön och sång fick vi ikväll då vi samlades i Betel, Slussfors. Det blev även fika och planering inför komman-de samlingar och sångarresan till Boden i slutet av denna månad.


Bibelstudiet handlade om vår grund för tron - Jesus Kristus.


2 Tim.1:9 * Han har räddat oss

                * kallat oss med en helig kallelse

                * inte pga våra gärningar

                * utan genom sin nåd, i kraft av sitt beslut

                * som vi fått i Kristus Jesus från evighet


Vi har en fast grund i nåden. Vi får stå fasta på denna grund.


2 Tim.2:1-5 Hämta styrka i den nåd som finns hos Kristus Jesus.


2 Tim.2:19 Guds fasta grund består.


1 Petr.2:6-10 Jesus är en utvald, dyrbar hörnsten som många stöter sig på.


Kol.1:21-23 Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, (=vårt tidigare förhållande) också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp.


Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom (=vårt kommande förhållande) om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört (= vårt nuvarande förhållande) och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.


Ef.2:18-22 Genom Honom kan vi alla nalkas Fadern i samma Ande. Vi får bli uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv.


1 Kor.3:11-17 En annan grund kan ingen läggas än den lagda, Jesus Kristus.

Man kan bygga med olika material på denna grund men en dag ska livsverket prövas.


Vi är Guds tempel. Guds Ande bor i oss.


1 Kor.15:58 Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.

Gemenskapskväll

2017-08-30


Det blev en god kväll i flera bemärkelser när vi samlades i Betel i kväll. Först åt vi surströmming (och köttbullar för de som inte ville ha fisk), sedan blev det sång och musik, kaffe och rulltårtsbakelser och därefter delade vi bibelord med varandra. Vi avslutade med bön och förbön för varandra och andra böneämnen som vi fått inlämnade. Det blev en lång och innehållsrik kväll!

Korsets budskap

2017-08-27


Det blev en intressant och välsignad kväll i Betel, Slussfors, då vi gästades av Owe och Ann-Britt Lindeskär.

Det blev mycket sång och musik bl.a. av Segertonen samt Gunvald och Elisabeth Fjellner. Vi fick också lyssna till ett vittnesbörd av Jon Smedseng.


Owe Lindeskär informerade om det missionsarbete som föreningen Kerygma utför och vi tog upp ett offer för detta ändamål. Sedan fick vi lyssna till predikan av Owe L. om Jesu Kristi kors och försoningen samt vad som kännetecknar den korsmärkta församlingen. Det blev en mäktig avslutning av mötet med bön och förbön.


Sedan fick vi också dela gemenskapen kring fikaborden. Vi kände stor tacksamhet för denna möteskväll.

Levande med Kristus

2017-08-23


Vilken härlig sång- gemenskaps- Bibel och bönekväll det blev när vi "trängdes" kring borden i Betel i kväll! Vi känner stor tacksamhet för den fina gemenskap som vi får ha med varandra och vår Frälsare Jesus Kristus. Sångerna ljöd starkt och lovprisningen och förbönerna likaså.


Vi delade bibelord med varandra och läste det 2:a kapitlet i Efesierbrevet och samtalade omkring det. Att timmen blev sen verkade inte någon bry sig om...

Bibelstudiet hade rubriken Levande med Kristus.


Ef.2:1-22 Gud har gjort oss levande, vi som var döda genom våra överträdelser och synder. Vi människor följer härskaren över luftens välde tills vi blir befriade genom Jesus Kristus.


Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss = löst problemet!

Av nåd är vi frälsta! (383 ggr står det NÅD i Bibeln)


Så länge vi tror att Jesus är den han är finns inget som kan hindra oss att leva med Jesus, uppväckta med honom och satta med honom i den himmelska världen.


Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.


Skiljemuren mellan judar och hedningar har Jesus brutit ned för att så skapa en enda ny människa och så skapa frid genom Jesu blod.

Genom Jesus har både judar och hedningar tillträde till Fadern i en och samme Ande.


Alltså är vi inte längre gäster och främlingar utan har medborgarskap i himlen och tillhör Guds familj.


Vi är uppbyggda på apostlarnas och profetérnas grund där hörnstenen är Jesus. Genom honom hålls vi samman och växer upp till ett heligt tempel. Vi är en Guds boning i Anden.

All himlens välsignelse

2017-08-16


Så var det då dags att samlas igen i Betel, Slussfors till sång, Bibel och bön.

Vi var många ikväll och gladdes åt att dela gemenskapen i samtal och bön.

Alla kände tacksamhet för vad vi fått ta emot under tältmötena på Nybyggarland då många förkunnare delade Guds Ord till uppmuntran och vägledning.


Efter fikastunden och många sånger tog vi fram våra Biblar och läste flera bibelord. Vi läste även första kapitlet i Efesierbrevet och samtalade kring det.


Paulus hälsade församlingen i Efesus (läs: den ort där du bor) med nåd och frid från Gud vår Fader och Jesus Kristus.


v.3 Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse.


v.5 enligt sin vilja och sitt beslut


v.9 vi har fått veta Guds viljas beslut


v.13 i honom har vi, sedan vi kommit till tro, tagit emot den helige Ande som ett sigill.


v.15-16 Paulus tackade Gud för de heliga, för deras tro och kärlek.


v.17 Paulus bad om vishet och en uppenbarelsens Ande så att de skulle få en rätt kunskap om Kristus.


v.20-23 Jesus är församlingens huvud och allt är lagt under honom. Hans namn är över alla namn som kan nämnas.

Tältmöte på Nybyggarland - lördag

2017-08-12


Det blev en välbesökt och välsignad lördag på Nybyggarland. Förkunnelse av Johnny Hansson, Arild Måsø samt Birger Skoglund. Nils Anders Bueng medver-kade med sång och vittnesbörd och flera andra deltog också med personliga vittnesbörd samt sång.


På kvällen sjöng vi i Segertonen med vänner. Mötesdeltagarna sjöng med oss i många välbekanta sånger. Det var en stark andlig atmosfär i alla samlingarna.


Människor har kommit från både öst och väst och syd och nord för att delta i tältkonferensen. Vår bön är att det vi lyssnat till ska kunna förvaltas av alla oss som varit med i mötena.

Tältmöte på Nybyggarland - torsdag

2017-08-10


Vilken innehållsrik dag och kväll det blev på Nybyggarland. Vi i Segertonen med vänner fick sjunga i både eftermiddagsmötet samt kvällsmötet.

Det var mycket folk samlat i tältet och Martin Rehn samt Birger Skoglund talade i mötena.

Sången och musiken lyfte nästan tälttaket då vi sjöng många gamla välbekanta sånger och mötesdeltagarna sjöng med av hjärtats lust. På lördag sjunger vi igen!

Sång, Bibel och bön

2017-08-09


Ikväll samlades vi några stycken i Betel, Slussfors, för att öva några sånger, läsa Guds Ord och be för böneämnen och särskilt tältmötena på Nybyggarland.

Sång vid Inlandsbanan

2017-07-31


Vilken fantastisk dag det blev idag när vi for till Sorsele för att sjunga vid Inlandsbanan. Vi började med att äta gemensam lunch innan vi for till järn-vägsstationen och förberedde för vår sångstund. Vi hade med oss tidningar, böcker, Biblar och kort för att dela ut till resenärerna.

När de båda tågen (norr- och södergående möts i Sorsele) kom in sjöng vi flera kända andliga sånger som alla kunde sjunga med i.

På det norrgående tåget var även en grupp som deltar i bön för Sverige och de bad och välsignade både Sorsele och oss.

Gud gav oss även favör när det gällde vädret för hela tiden vi sjöng var det uppehåll men när vi slutat och packat ihop så kom det störtskur på störtskur och fortsatte så hela eftermiddagen.

Efter vår sångstund åkte vi hem till en av gruppens vänner och blev bjudna på både fika och mat. Vi hade även en stund av Bibel och bön innan vi skiljdes åt. Vår tacksamhet till Gud för denna dagen och alla de tillfällen vi haft i sommar att sprida evangeliet kände nästan inga gränser!

Sång, Bibel och bön

2017-07-26


En fin sommarkväll var det när vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors i kväll. Det kändes som om Guds nådessol lyste på oss i dubbel bemärkelse.

Vi berättade om Tärnamarknaden för de i gruppen som inte kunde vara med och tackade Gud för att vi fick denna möjlighet att sjunga ut det glada budskapet.

Sedan vi fikat ett riktigt go´fika tog vi fram instrumenten och sjöng och spelade många av våra fina sånger.

Bibelstudiet handlade om hur Jesus kallade och sände ut sina lärjungar.


Matt.10:1-8 Jesus kallade sina 12 lärjungar och gav dem makt över onda andar och alla slags sjukdomar. Jesus har alla makt och auktoritet!

Lärjungarna skulle predika: Himmelriket är nu här! De skulle ge som gåva vad de fått som gåva.


Mark.6:7-13 Jesus sände ut lärjungarna två och två. De skulle inte ta med sig något. När de kom till ett hus skulle de stanna där tills de gick vidare. Om de inte blev mottagna skulle de skaka dammet av sina fötter till ett vittnesbörd mot dem. Lärjungarna gick och predikade omvändelse, drev ut onda andar och botade de sjuka.


Luk.6:12-16 Jesus bad hela natten till Gud och utsåg sedan de 12 apostlarna.


v.17-19 Folk hade kommit från hela trakten för att lyssna till Jesus och för att bli botade från sina sjukdomar. Han helade dem alla!


2 Tim.1:9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.

Sång på Tärna marknad

2017-07-22


Vilken fin dag vi har hade i Tärnaby i dag! Vädret var toppen, marknads-besökarna många och vi fick sjunga de välkända andliga sångerna som många kände igen och kunde sjunga med i. Vi är tacksamma att vi fick tillfälle att dela med oss av glädjen!

Guds utrustning

2017-07-19


Vår bönesamling i Betel i går kväll blev en härlig sång och tacksägelsekväll då vi dels tackade Gud för den lyckade dagen i Sorsele samt fick lyssna till Morgan Phare www.slottsmissionen.se som berättade om sina evangelisationsresor i norr. Gud kallar människor från många olika håll att vara med och sprida evangeliet.

Bibelstudiet handlade om att vi får en speciell utrustning från Gud för att kunna tjäna Gud.


Ef.6:10-24 beskriver den andliga utrustning som finns för oss.


v.10 Vi får bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.


v.11 Och så får vi ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp.


v.12 Vår kamp är inte emot människor utan mot ondskans andemakter.


v.13 Om vi har hela Guds vapenrustning så kan vi stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt.


v.14 Vi får spänna sanningens bälte kring våra höfter och klä oss i rättfärdighe-

tens pansar.


v.15 Vi får ha beredvillighetens skor på våra fötter genom fridens evangelium.


v.16 Trons sköld kan släcka den ondes alla brinnande pilar.


v.17 Vi får ta på oss frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds Ord.


v.18 Detta ska vi göra under ständig bön i Anden. Vi får vaka och hålla ut i ständig bön för alla de heliga.


v.19-24 Vi ska be för alla Guds vittnen, och oss själva, att de rätta orden ges när evangeliets hemlighet ska göras känd. Vi får be om att vi kan predika så öppet och fritt som möjligt.


Apg.4:29-31 När de första kristna var förföljda för att de förkunnade om Jesus bad församlingen till Gud och hela marken skakades och de uppfylldes av den Helige Ande och förkunnade Guds Ord  med frimodighet.


1 Kor.12:1-11 Andens nådegåvor behövs i församlingen och vi får ta emot från Herren. Det finns olika nådegåvor, tjänster och kraftgärningar. Anden uppenbarar sig så att de blir till nytta.

Hembygdsdag i Sorsele

2017-07-15


Det blev en fantastisk dag i Sorsele med mycket folk som passerade och även stannade i vårt tält för att lyssna på sång och musik samt fika. Solen sken från en blå himmel, till skillnad från de tidigare dagarna i veckan.

Vi fick många tillfällen till sång och goda samtal med människor. Vi delade ut tidningar och böcker till många och kände stor respons från besökarna.

Efter själva marknadsdagen packade vi ihop allt vi haft med oss; tält, bord, stolar mm och blev sedan bjudna på middag. Det smakade bra och var skönt att få sitta ner en stund och prata om alla intryck vi fått under dagen. Vi bad även för marknadsbesökarna att det glada budskapet som mött dem skulle få bli till hjälp och frälsning.

Frikänd i Kristus

2017-07-12


Vilken förmån att få samlas till bön och sång! Vi får också fritt dela Guds Ord utan repressalier. Det är inte alla som har den möjligheten. Gemenskapen med troende vänner är inte heller en självklarhet för många, så vi har mycket att tacka Gud för.

Det blev även denna gång lite födelsedags-fika och därefter sjöng vi många härliga sånger bla.a. denna:

Bibelstudiet handlade om att vi är frikända i Kristus. Vi läste hela kapitel 8 i Romarbrevet och samtalade om dess innehåll.


v.1-3 Det blir ingen fällande dom för de som tillhör Jesus Kristus. Livets Andes lag har frigjort oss från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen - det gjorde Gud!


v.4-13 Människan föll i synd och klarar inte att leva rättfärdigt men när vi blir födda på nytt får vi Guds Ande och Anden är liv för rättfärdighetens skull.


v.14-17 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Vi har inte slaveriets ande utan barnaskapets ande. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn och då är vi också arvingar och Kristi medarvingar.


v.18-22 Skapelsen är lagd under förgängelsen men ett hopp finns om att skapelsen ska befrias från sitt slaveri och nå till Guds barns frihet.


v.23-27 Vi som fått Anden väntar på vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta! Anden hjälper oss i vår svaghet och ber för oss som Gud vill.


v.28-30 Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Han har bestämt att vi ska formas efter hans Sons avbild. Vi blir kallade, rättfärdiggjorda och förhärligade.


v.31-34 Om Gud är för oss, vem kan vara mot oss? Han som inte skonade sin Son utan utlämnade honom för oss alla, han skänker oss också allt med honom. Gud frikänner oss!


v.35-39 Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Ingenting!!

Vi vinner en överväldigande seger genom Honom som har älskat oss!

Jesu underkraft

2017-07-05


Tänk så festligt det kan vara att få samlas till sång, Bibel och bön en vanlig vardagskväll! Vi var extra många denna gång och ändå saknade vi några.

Glädjen över att få mötas och dela det bästa i livet, tron på Jesus Kristus, var påtaglig. Vi gladdes över Storumandagarnas fantastiska möjlighet att sprida det glada budskapet och planerade framåt mot Sorseles hembygdsdagar där vi ska delta under lördagen.

Det blev också sång och gratulationer till en i gruppen som fyllder jämna år.


Bibelstudiet handlade om några av de under som Jesus gjorde och som lär-jungen Johannnes berättar om i sitt evangelium.


Joh.2:1-12 Jesu första under var att förvandla vatten till vin. Tjänarna fyllde krukorna till brädden med vatten. Inget annat rymdes. Jesus gjorde undret och uppenbarade sin härlighet. Lärjungarna trodde på honom. Vi har fått kraften i namnet Jesus!


Joh.4:4-42 Den samaritiska kvinnan mötte Jesus vid brunnen. Jesus bad henne om något att dricka och kvinnan förundrade sig över att han talade med henne. Judar hade vanligtvis inget samröre med samarier. Jesus erbjöd kvinnan livets vatten, en inre källa som ger evigt liv.

Kvinnan kom till tor på Jesus och blev redskapet till att många i staden Sykar också fick möta Jesus till frälsning.


Joh.6:1-14 Jesus mättade 5000 män förutom kvinnor och barn med fem bröd och två fiskar. Vi får uppleva Guds välsignelse när vi delar med oss av det vi har, hur lite vi än tycker att det är.


Joh.6:16-21 Jesus gick på vattnet. Det gjorde lärjungen Petrus också och så länge han såg på Jesus gick det bra. Vi får också hålla blicken stadigt vid Jesus och hans Ord.


Joh.8:1-11 De skriftlärda och fariseerna kom till Jesus med en kvinna som anklagades för äktenskapsbrott. De ville att hon skulle stenas enligt lagens bud. Jesus svarade med att den som var utan synd skulle kasta första stenen. Ingen kastade någon... Jesus som var den ende som kunde döma, dömde inte han heller.


Joh.11:1-45 Jesus uppväckte Lasarus, som dött och redan legat i graven i fyra dagar. Jesus gör något nytt också i oss, ger oss nytt liv.


Joh.20:19-31 Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar efter uppståndelsen. Lärjungarna var samlade bakom låsta dörrar, av fruktan för judarna, men Jesus som är Herre över materien kom och stod mitt ibland dem. Han hade omsorg om Thomas som inte var med första gången Jesus kom. Saliga är de som tror fast de inte ser. Undren är upptecknade för att vi ska tro och ha liv i Jesu namn.


Storumandagarna 2017

2017-07-03


Vilken underbar helg det blev! Vårt marknadstält har varit välbesökt och allt har fungerat mycket bra, både praktiskt och andligt. Vädret var det bästa på många år och det tackar vi Gud för. Vi fick mycket förstärkning från flera håll både när det gällde sången och musiken men främst när det gällde att evangelisera med Biblar, böcker, tidningar och traktater. Aldrig tidigare har så mycket kristen litteratur delats ut under Storumandagarna, vilket bönesvar!

Vi hade också förmånen att få sova på Frälsningsarmén i Storuman vilket gjorde att vi slapp köra fram och tillbaka under flera dagar. Där kunde vi också samlas på kvällarna och be för marknadsbesökarna, speciellt ungdomarna.


När vi packat ihop alla sakerna på söndagseftermiddagen och även tältet, stolarna och borden och lastat släpvagnen och bilarna, kände vi en stor tacksamhet till Gud för hans hjälp och styrka under dessa dagar.

Nu ber vi att det som såtts ut ska ge en stor skörd för himlen.

Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>