Segertonens julhälsning

Juli-dec. 2016    

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Segertonens julfest

2016-12-16

Det blev verkligen en lyckad och "god" kväll i kväll när vi samlades till Segertonens julfest. Vi sjöng, bad, åt mat och efterrätt, spelade in vår traditionella julhälsning (den kommer snart att läggas ut på Youtube),

delade Guds Ord med varandra och pusslade ihop våra pusselbitar till

en hel predikan. Vi har olika uppgifter men vi hör ihop för ett särskilt

syfte, att vittna om Guds nåds evangelium.

Nöjda och välsignade skiljdes vi åt.

Med Andens kraft

2016-12-14


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi hade mycket att dela med varandra och det blev även lite planeringstankar inför det nya året. Vi känner dock ett stort behov av att be om ledning och vishet så att det vi gör är i enlighet med Herrens planer och tankar.

Vi passade också på att gratulera en i gruppen på hans födelsedag. Vi sjöng, hurrade och åt tårta till kaffet. Sedan blev det mer sång och musik och så tog vi fram våra Biblar och läste.


Matt.9:35-38 Jesus gick omkring i alla städer och byar. Han undervisade, predikade evangelium och botade de sjuka. När han såg människorna förbarmade han sig över dem.

Han sa till lärjungarna: Skörden är stor men arbetarna är få. Be skördens Herre att han sänder ut arbetare till skörden.


Matt.15:29-31 Mycket folk kom till Jesus och han botade de sjuka. Människorna häpnade och prisade Israels Gud.


Luk.3:15-16 Johannes Döparen talade om Jesus som skulle döpa i helig Ande och eld. Vi behöver också Guds eld och kraft.


Luk.4:14-15 Jesus gick i Andens kraft.


Luk.9:1-6 Jesus kallade och sände ut sina lärjungar. Han gav dem makt och kraft att predika, driva ut onda andar och bota sjuka.


Joh.4:34-38 Jesus ville göra Guds vilja och fullborda hans verk. Jesus uppmanade sina lärjungar att inse att skördetiden är NU!


Joh.12:44-50 Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom, för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig


Rom.8:14-16 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Vi har fått barnaskapets Ande som vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Ihärdig bön

2016-12-07


Det blev terminsavslutning på våra bönesamlingar i Strömsund ikväll. Vi var 17 st som gladdes åt att få mötas ännu en gång. Det blev sång och musik, goda våfflor, bibelstudium och bön. Vi avslutade med att välsigna varandra.

Bibelstudiet handlade om ihärdig bön.

Vi började med att läsa i Luk.11:5-13 Jesus berättade om mannen som fick besök men inte hade något att bjuda. på. Därför gick han för att låna bröd hos en granne. Denne ville först inte stiga upp (det var nämligen natt) för att låna ut något men eftersom mannen var så ihärdig i sin önskan så fick han till slut vad som behövdes.

Jesus sa att vi ska be och få, söka och finna, bulta och dörren ska öppnas för oss. Vi får också vara ihärdiga i bönen och veta att löftet gäller oss också. Gud vill att vi ska tala om vad vi behöver.


Matt.7:7-12 Samma uppmaning ges i detta bibelord. Jesus har all makt och kan göra allt vi behöver, ja långt mer än vi kan be eller tänka.


Luk.15:1-7 Det förlorade fåret söktes och blev funnet av Herden själv. Jesus söker oss också tills han finner oss. Han blir glad och bär oss hem.


Matt.11:28-30 Jesus inbjöd de trötta att få komma till honom och få vila och ro för sina själar.

Gud har skänkt oss

2016-11-30


Ikväll var vi inte så många på vår samling i Betel, Slussfors. Flera var förhindrade av olika skäl och vi får se fram emot nästa gång då de kan vara med.

Vi som kunde komma delade gemenskapen kring både fikabordet och sången och bibelordet innan vi bad tillsammans.

Vi läste flera bibelord som talar om hur Gud skänker oss liv och kraft.


Joh.3:16 Lilla Bibeln talar om hur Gud gav sin Son för oss alla = Guds natur är givande inte krävande.


Rom.8:31-32 Gud är för oss och har skänkt oss allt med Jesus. Detta är en viktig nyckel i vårt kristna liv. Allt är knutet till Jesus!


2 Petr.1:3-4 Allt som hör till liv och gudsfruktan har han skänkt oss. Det är inget som kommer i framtiden efter lång och trogen tjänst. Dessutom ligger det i "kunskapen om honom". Vi behöver mera av Jesus. Den Helige Ande undervisar oss, påminner oss och förhärligar Jesus.


Ef.1:3-6 I Kristus har Gud välsignat oss, utvalt oss, bestämt om oss att vi ska tas upp som hans barn. Varför? För att hans nåd i den Älskade Sonen skall prisas.


2 Kor.1:18-22 Alla Guds löften har i Jesus fått sitt Ja! Därför skall Gud bli ärad genom oss.


2 Kor.8:9 Jesus blev fattig för vår skull för att vi skulle bli rika.


2 Kor.9:6-15 Vi får dela med oss av det Gud välsignat oss med både materiellt och genom de gåvor som Gud lagt i våra liv. Då kommer många tacksägelser att stiga upp till Gud.

Berggrunden

2016-11-23


Vi samlades i Betel, Slussfors, till sång, Bibel och bön ikväll. Det var många tacksägelseämnen som vi hade anledning att dela med varandra efter den fina mötesveckan som vi har haft. Så många olika församlingar och platser och människor som vi mött och fått dela evangeliet med! Gud ska ha all ära!

Vi bjöds på gott födelsedagsfika och sjöng sedan en lång stund innan vi tog fram våra Biblar för att dela Ordet med varandra.


Bibelstudiet handlade om den säkra berggrunden.


Matt.7:24-29 Den som hör Jesu ord och handlar efter dem liknar en förståndig man som byggde på berggrund. Storm och regn kom mot bygget men det stod pall.

Vad är det vi bygger på? Är det fast mark eller bygger vi på en illusion?

Vi vill att vårt livsverk ska stå fast när livets stormar kommer.

Det finns många "läror" i vår tid men vi får bygga på Guds Ord.


1 Kor.3:10-17 Jesus Kristus är den grund som vi ska bygga vårt liv på.

Då är vi säkra och klarar stormarna. Vi är hans verk och han bevarar oss.


1 Petr.2:4-10 Kom till honom Jesus, den levande stenen, och bli en levande sten i Guds husbygge på jorden. Jesus är hörnstenen och för oss som tror på honom är han dyrbar men för den som inte tror är Jesus en stötesten, därför att de inte lyder Ordet.


Vi är ett utvalt släkte, konungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans härliga gärningar.

Vi har fått barmnhärtighet.


Rom.9:30-33 Hedningarna har vunnit rättfärdighet genom tro. Israel ville få rättfärdighet genom laggärningar. De snubblade på stötestenen. Den som tror på Jesus ska inte komma på skam.


Rom.10:8-13 Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst/räddad.


Joh.15:11-17 Vi är utvalda av Jesus till att bära bestående frukt och att FAdern ska ge oss vadvi ber om i Jesu namn. Vi är Jesu vänner och får vetavad Fadern vill. Som Jesu vänner ska vi älska varandra.


Ef.1:7-10  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden

var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

Missionskyrkan Storuman

2016-11-20

Idag har vi varit i Missionskyrkan i Storuman och haft finalmötet med vår besökande pastor Hans Jansson. Det blev som vanligt mycket sång och musik och alla mötesbesökare fick många tillfällen att sjunga med i de välkända sångerna.

Predikan handlade om att Jesus snart ska komma för att hämta sin församling. Ett viktigt och angeläget budskap i vår tid. Har du hört det?


Vill du höra predikan själv så finns den här:

https://www.youtube.com/watch?v=UuoY9jujRYE&t=23s

Filadelfia Sorsele

2016-11-19


Det blev möte i Filadelfia, Sorsele, ikväll. Det är alltid uppmuntrande att få möta vänner på de olika platser där vi samlas. Vi sjöng mycket och fick lyssna till flera vittnesbörd innan pastor Hans Jansson predikade. Han talade över texterna i Ps.133:1-2 samt Apg.2:46-47 om Andens smörjelse och vikten av att ha den Helige Ande i sitt liv för att kunna tjäna Gud.


Vill du se hela mötet kan du klicka på denna länk:

https://www.youtube.com/watch?v=O9uRKVuyS-s


Aktiviteten och Tranan

2016-11-18


Idag blev det två sångsamlingar i Storuman under dagen. Kl.12 i Café Aktiviteten där det var många åhörare och "medsångare". En mycket bra samlingsplats mitt i centrum av samhället.

Sedan for vi till servicehuset Tranan och hade nästa sångstund där kl.15. Det är alltid så välkommet och tacksamt att sjunga med och för de boende där. Vår besökande pastor Hans Jansson talade i båda samlingarna.

Efter dessa båda samlingar for vi till några vänner i Stensele och åt middag och fortsatte gemenskapen där.

Betel Slussfors

2016-11-17


Vi hade två fina samlingar i Betel, Slussfors idag kl.14 och 18 med bibel-undervisning av pastor Hans Jansson. Det handlade om den andliga vapen-rustningen och den andliga striden.

Vi sjöng och bad och delade gemenskapen även kring fika- och middags-borden.

Vill du lyssna och se sång och predikan från mötet så klicka på länken:

https://www.youtube.com/watch?v=JNWL7m8nZG0&t=7s

Frälsningsarmén Storuman

2016-11-16


Ikväll hade vi första mötet i mötesserien med pastor Hans Jansson, Uppsala.

Det blev i Frälsningsarmén, Storudman. Vi har lagt mötena på flera olika platser för att nå så många som möjligt.

Det blev en härlig upptaktskväll med sång, vittnesbörd och predikan. Temat för kvällens förkunnelse var Jesu återkomst och pastor Hans Jansson gick ut ifrån texten om de tio jungfrurna Matt.25:1-13

Denna liknelse är ett tecken på den sista tidens kristna; "alla blev sömniga och somnade". Vi behöver verkligen ett uppvaknande bland alla kristna.

Guds Ande vill hjälpa oss att vara beredda när Jesus kommer.

Hopplös - hoppfull

2016-11-09


Så härligt det var att än en gång få träffas i kapellet i Strömsund till sång, Bibel och bön. Vi var ganska många som fick dela gemenskapen i kväll.

Det blev mycket sång och vi passade på att gratulera en i gruppen som fyllt år med en gratulationssång. Gott fika var det som vanligt.

Bibelstudiet handlade om hoppet som vi har i tron på Jesus Kristus.


Vi har just firat Allhelgonahelg och för många är det en helg av saknad och sorg. För en del är det med en känsla av hopplöshet, för andra är det med hopp om återseende.


Vi ska läsa bibelord om hoppet vi har.


Jer.29.11 Detta är Guds väsen och hans plan. Han vill återställa sin skapelse.


Ef.2:11-12 Detta bibelord talar om hur människans situation var - hopplös!


Matt.12:21 Namnet Jesus är vårt hopp! Matt.1:21, Apg.4:12


1 Petr.1:3  Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp,


Rom.8:24-25  I hoppet är vi frälsta  så därför väntar vi uthålligt


Ef.1:18 Vi får be om förnyad hjärtesyn så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga 


1 Tim.4:10 Det är därför vi arbetar och kämpar , för vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är Frälsaren för alla människor,

Vårt själavinnande bygger på hoppet om Frälsaren som gav sitt liv för alla.


Hebr.10:23 Att orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse  kan vi göra till vår livsstil. Det är så mycket negativt i vår tid. Motivet ligger i Guds trofasthet. 


Rom.15:13 Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft

Vi behöver inte anstränga oss, Gud vill fylla oss med den Helige Ande,Hjälparen.


Tit.2:13 medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --


Sång: Hoppet att Jesus få skåda fröjdar mig här på min färd.....


Sång och bön

2016-11-02


Vi samlades till sång och bön i Betel i kväll. Det känns både som en förmån och ett ansvar i den tid vi nu lever. All förvirring och förvillelse bland både kristna och icke-kristna är påtaglig. Vi behöver stå på muren och ropa till Herren om förbarmande och uppvaknande samtidigt som vi får glädja oss och jubla över Guds kärlek och försoningen genom Jesu blod.

Vi läste kap 17 i Johannesevangeliet, där Jesus ber till sin himmelske Fader för alla sina lärjungar. Det är gripande att se hur Jesus visar sin omsorg om oss. Han ber också för dem som genom vårt vittnande kommer till tro på Jesus. Han uttrycker sin innerliga önskan om Faderns beskydd och omsorg om oss lärjungar i alla tider. Vi vet att Jesus längtar efter att vi ska få komma till honom och se hans härlighet.


Sedan gick vi också igenom det profetiska budskap som Birger Skoglund fick frambära när han besökter oss i oktober.


Det var många viktiga saker som vi behöver komma ihåg:


* Herren lovade att vara med oss även under "gråvädersdagar" och när

   svårigheter drabbar oss.


* Han vill ge oss en ny sång i vårt hjärtas innersta.


* Herren påminde oss om att han segrat över Djävulen och vridit nycklarna

   ur hans händer..


* En ny segertid med segerkraft från Herren lovas oss.


* Vi ska sjunga segerns underbara sång


* Vi ska vänta på väckelse- och segerdagar


* Vi ska gå i Herrens segertåg


* världen ska se att vi är lösta och befriade genom Jesu blod


* i våra bygder ska Anden falla och och alla ska höra sången


* Herren ska sända en törst efter Guds Ord


* Vi ska vara vakna och uppmärksamma, lyfta blicken och fästa den på

   Jesus.


*Vi uppmanas att tro Gud om stora ting!


Sångstunder i Storuman

2016-10-29

Idag har vi haft två sångsamlingar i Storuman. Först i Aktiviteten, caféet mitt i samhället och sedan i servicehuset Tranan. Det blev mycket sång och musik och tillfällen till önskesånger. Det är märkligt hur sångtexterna kan sitta i "ryggraden" på de flesta.

Och allra bäst när ämnet för sångerna, Jesus, finns i hjärtat.


Vi läste också Ps.23 gemensamt:


HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

han låter mig vila på gröna ängar;

han för mig till vatten där jag finner ro,

han vederkvicker min själ;

han leder mig på rätta vägar,

för sitt namns skull.

Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,

fruktar jag intet ont,

ty du är med mig;

din käpp och stav, de trösta mig.

Du bereder för mig ett bord

i mina ovänners åsyn;

du smörjer mitt huvud med olja

och låter min bägare flöda över.

Godhet allenast och nåd skola följa mig

i alla mina livsdagar,

och jag skall åter få bo i HERRENS hus,

evinnerligen.


Tänk vilken förmån att känna Herden!

Bed så ska ni få

2016-10-26


Ännu en bönesamling i Betel, Slussfors och stor glädje över att få mötas fast vi saknade flera av vännerna som brukar vara med. Det blir desto trevligare när vi träffas igen förstås.

Vi fikade och sjöng våra härliga sånger en lång stund. Det blev även lite hälsningar från olika vänner som sänt böneämnen till samlingen.

Bibelstudiet handlade om Jesu undervisning om både bön och uppdraget att gå ut.


Matt.7:7-12 Jesus undervisade lärjungarna om bön och uppmuntrade till tro och uthållighet. Den himmelske Fadern vill ge det som är gott åt dem som ber. Vi får praktisera det Jesus lär!


Matt.10:1-10 Jesus kallade sina lärjungar/apostlar och gav dem makt att driva ut orena andar, bota alla slags sjukdomar och predika "Himmelriket är nu här".

Det är viktigt att leva nära Jesus och förnyas i Anden varje dag.


Luk.10:1-12 Ytterligare 70 andra av Jesu efterföljare sändes ut av Jesus med samma uppdrag. Vi har fått samma uppdrag i vår tid!


Apg.1:1-11 Jesus lovade den Helige Ande till sina lärjungar/efterföljare för att de skulle få kraft att bli hans vittnen.


Rom.16:20  Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter.

                   Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er

Det goda som kommer

2016-10-19


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Tyvärr var det flera som inte kunde vara med, av olika anledningar, men vi som hade förmånen att samlas bad för våra saknade vänner.

Vårt bibelstudium handlade om "Det goda som kommer"


Hebr.10:1-18 Vår Gud är en god Gud, det behöver vi påminna oss om.

Han har goda tankar och planer för oss.


Bakgrund:

1 Mos.1:31 När Gud skapade jorden, djuren och människorna såg han på alltsammans och såg att allt var mycket gott.

Syndafallet medförde att hela skapelsen lades under synden och förbannelsen. Men redan innan världens grund var lagd hade Gud en räddningsplan beredd. Gud sa till ormen:  “kvinnans avkomma skall krossa ditt huvud” 1 Mos.3:15

Något gott skulle komma!


1 Mos.12:7 När Abraham kallades talade Herren med honom om hans efterkommande


2 Mos.3:7-8 När Mose blev kallad av Gud att leda folket ut ur Egypten sa Herren att han sett sitt folks situation och nu stigit ner för att rädda dem. Något gott skulle komma!


4 Mos.24:17-19 Profeten Bileam (som egentligen inte var en Herrens profet) kunde inte förbanna Israel utan var tvungen att välsigna. Han såg syner från Gud och sa att han såg en härskare som skulle komma ur Jakob. Detta uttalade han 1450 år före Kristi födelse.


Jes.9:6 uttalades 700 år före Kr. “Ett barn varder oss fött, en son bliver oss given...”

Jesaja fick även profetera om Jesu lidande och död i Jes.53


Gal.4:4 När tiden var inne, sände Gud sin Son....

            Det goda som kommer


1) Änglarna talade om denna händelse Luk.2:11

2) Simeon talade om det Luk.2:29-32

3) Johannes Döparen förkunnade Joh.1:28-29

4) Människorna ropade Joh.12:12-15


Hebr.brevets författare talar om

*ett bättre hopp Hebr.7:19

*det goda vi äger Hebr.9:11-15

*att Jesus manar gott Hebr.7:25


Ef.2:10 Vi ska få vandra i goda förutberedda gärningar


Upp.3:8, 10-11 Jesus kommer snart tillbaka!

                        Halleluja! Det goda som kommer!


Trygghet hos Gud

2016-10-12


I kväll var det i Strömsunds kapell som vi samlades till sång, Bibel och bön.

Alltid lika roligt att få möta vännerna där och dela gemenskapen. Vi passade

på att uppvakta en i gruppen som fyllde år och fick tårta till kaffet.

Sedan sjöng vi många härliga sånger, som vanligt.

Bibelstudiet handlade om den trygghet som vi får ha i Guds omsorg. Vi läste Ps.91 och samtalade utifrån de verser som lyfter fram tryggheten. Herren känner vår livssituation och han vill ge oss beskydd och hjälp.


v.2 Vi får förtrösta på Honom i allt.


v.4 Vi får vila under Hans vingar och uppleva att Hans trofasthet är en sköld och en skärm.


v.5-6 Vi behöver inte frukta, varken natt eller dag.


v.7-10 Om vi gör Herren till vår tillflykt ska vi få erfara hans hjälp.


v.11-13 Vår väg är ofta fylld av svårigheter och motstånd men änglar är utsända för att hjälpa oss.


v.14-16 Vi får ropa och Herren svarar. Han är med oss i nöden och låter oss se hans frälsning.


Till sist läste vi Jes.40:27-31


Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå:

"Min väg är dold för Herren .

Gud bryr sig inte om min rätt"?

 

Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud,

som har skapat jordens ändar?

Han blir inte trött och utmattas inte,

hans förstånd kan inte utforskas. 

Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.


Ynglingar kan bli trötta

och ge upp, unga män kan falla.

Men de som hoppas på Herren får ny kraft,

de lyfter med vingar som örnar.

De skyndar i väg utan att mattas,

de färdas framåt utan att bli trötta.

Mötesvecka med Birger Skoglund

2016-10-05 - 2016-10-09


Tillsammans med pingstförsamlingen i Sorsele har vi kallat Birger Skoglund denna vecka. Vi började mötesserien i Missionskyrkan i Storuman på onsdagskvällen. Det kom många till detta möte och sångarskaran bestod av vänner från flera olika församlingar.

Birger predikade om att ha ett fönster öppet mot himlen. I Mos.6:16

Torsdagen hade vi två samlingar i Betel, Slussfors. Först bibelstudium kl.14 och sedan kvällsmöte kl.19.

Bibelstudiet handlade om den himmelska sången Upp.14:2-3 och påminde om att väckelse föder sång - sång om Jesus föder väckelse.


I kvällsmötet blev det mycket sång och musik samt vittnesbörd. Predikan handlade om Guds nådetid.Ps.119:10 Vi får leva i Guds tidsplan

Mötesveckan fortsätte i Filadelfia, Sorsele, med möten fred.kl.19, lörd. kl.14 o 19 samt sönd. kl.11. Det blev mycket starka möten med gedigen bibelförskunnelse samt mycket sång och musik. Varje samling var väl-besökt och många deltog i bön och lovsång.


Birger talade på fredagkväll från 2 Sam.6:12 hur kung David förde arken tillbaka till Davids stad. Arken som symboliserade Guds närvaro i Israel vill påminna oss om att vi ska ha Jesus och hans härlighet ibland oss. detta ger glädje och lovsång i våra liv.


På lördag läste vi från Hes.36:26-27. Ämnet för bibelstudiet var den Helige Ande och jag. Vi behöver förnyas i den Helige Ande. Vi är avsedda att leva ett rikt liv!

I kvällsmötet predikade Birger från Sak.4:7 om slutstenen som ska föras fram under jubelrop. Nu är det tid för väckelse, tiden är kort innan Jesus kommer! Herren ska upprätta sin församling. Nu är det tid för att bygga och slut med att riva ner.


I söndagens möte predikade Birger från 2 Kung.4:1-6 Kvinnan symboli-serar en församling i nödläge. Herren uppmanar oss att hämta tomma kärl, människor som vi kan bearbeta med bön och kärlek. Vi får stänga till vår (församlingens) dörr för världens inflytande och avskilja oss till tjänst för Herren. Helighet är inte felfrihet utan avskildhet.

När församlingen tappar visionen, inte förväntar med, då stannar oljan av, dvs den Helige Ande viker.

Vi behöver ständigt bära fram nya kärl. Vi får förnya vårt förbund med Herren.


Vi är mycket tacksamma för denna mötesvecka och ber om att kunna förvalta Ordet på bästa sätt i våra liv framöver.

En ny skapelse

2016-09-28


Kvällens bönesamling hade vi i Betel, Slussfors. Det blev fika, sång, musik, bibelstudium och bön precis som vi brukar. När vi samlas finns det alltid både böneämnen och bönesvar att dela med varann. Vilken förmån att vi får ta alltsammans till Jesus. Han vet vad vi behöver i varje situation


Bibelstudiet hade som rubrik "En ny skapelse" och vi började läsa i

2 Kor.5:17-21 Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit.

Genom Jesu död på korset fick vi liv och försoning. Allt kommer från Gud!


Ef.2:10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har berett för att vi ska vandra i dem.


Ef.4:22-24 Vi uppmanas att förnyas till ande och sinne (förstånd)


Ef.5:15-21 Ett liv i Anden.


Rom.5:10-11 Tack vare Jesus ahr vi fått detta nya liv genom försoningen.


Rom.3:21-26 Gud har uppenbarat en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror.


1 Kor.10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.


Liknelser

2016-09-21


Som alltid var det en glädjefylld samling i Betel, Slussfors, när vi fick vara tillsammans och sjunga, be och läsa Bibeln. Vi tackar Gud för varje gång vi får träffas på detta sätt. Tänk så många som varken får eller kan mötas i frihet och utan fruktan.

Vi fikade, sjöng och planerade lite inför den kommande mötesveckan med Birger Skoglund 5-9/10.


Innan bönestunden läste vi i Bibeln om liknelser. Jesus använde ofta liknelser när han ville förklara Guds rikes hemligheter.


Luk.13:6-9 handlar om fikonträdet som inte bar frukt men som trädgårds-mästaren vädjade för och ville gräva och gödsla omkring för att det möjligen skulle bära frukt nästa år. På samma sätt ger Herren oss nya chanser till fruktbärande.


Luk.13:22-30 handlar om den trånga porten och den smala vägen. Kämpa för att komma in, säger Jesus. En dag stängs dörren och då är det försent. Många försöker komma på sitt eget sätt med egna teorier och gärningar men bara tron på Jesus ger oss möjlighet att gå in genom porten.


Luk.15:1-7 berättar om det förlorade men återfunna fåret. Det visar på Guds kärlek och omsorg om varje enskild människa. Han söker oss tills han finner oss. Han bär oss hem och glädjen blir stor!


Luk.15:11-32 handlar om den förlorade men hemkomne sonen. Han gav sig av och lämnade fadershuset. Efter en tid började han lida nöd och fick ta jobb som en svinvaktare, en förnedrande syssla. Han kom till besinning och vände hemåt igen, beredd att be om förlåtelse för sin försyndelse mot himlen och fadern. Han ville få arbeta hos sin far som daglönare.

Men fadern sprang honom till mötes, kysste honom och gav honom högtidskläder, skor och ring. dessutom ordnades en välkomstfest för honom.


Luk.18:1-8 undervisar oss om att vi alltid ska be utan att förtröttas. Liknelsen handlar om en änka som om och om igen gick till en domare för att få sin rätt. Tack vare att hon var sp uthållig skaffade domaren henne rätt. Gud vill göra detsamma för sina utvalda och  han lyssnar alltid tåligt.


Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Jesus bor i oss

2016-09-14


Första bönesamlingen i Strömsund för hösten hade vi ikväll. Alltid lika trevligt att möta vännerna där! Gott fika, mycket sång och musik och innan bönestunden delade vi flera bibelord med temat Jesus bor i oss.


Matt.18:19-20 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.


Joh.14:23-24 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.  Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig.Joh.15:26-27 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.
Joh.16:13-15 Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.

Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.Joel.2:28-32 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande

över allt kött. Era söner och era döttrar

skall profetera, era gamla män skall ha drömmar,

era unga män skall se syner.

Också över tjänare

och tjänarinnor skall jag i de dagarna

utgjuta min Ande. 

Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden:

blod, eld och rökpelare. 

Solen skall vändas i mörker och månen i blod,

innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. 

Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara

så som Herren har sagt, bland kvarlevan

som Herren kallar.


Apg.10:42-48 Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud.


Då sade Petrus: "Ingen kan väl hindra att de döps med vatten, när de har fått den helige Ande precis som vi?" Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.Joh.17:14-26 Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda . De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen.


Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord . Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig.


Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem."
Apg.4:11-12 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten . Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta."


Guds kärlek

2016-09-07


Ikväll var det återigen dags att samlas till sång, Bibel och bön i Betel.

Vi är så tacksamma för denna förmån. Det blev lite extra festligt då vi bjöds på smörgåstårta av ett par i gruppen som nyligen firat 50-årig bröllopsdag.

Vi sjöng många sånger och prisade Gud för hans kärlek, nåd och omsorg i våra liv.

Bibelstudiet handlade om Guds kärlek till oss.


Rom.8:28-39 Om Gud är för oss, vem kan vara mot oss? När vi möter problem är Gud vår hjälpare. Varken det som är eller som kommer kan skilja oss från Kristi kärlek.


Rom.5:8-11 Gud bevisar sin kärlek genom att Kristus dog i vårt ställe och vi blev rättfärdiga genom hans blod.


Gal.3:11-14 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse och vi har fått del i Abrahams välsignelse. Genom tron har vi fått den utlovade Anden. Vi får komma till nådens tron varje stund och där finns Gud, vår Far.


Gal.3:26-29 Alla är vi Guds barn genom tron på Kristus Jesus.


Ef.1:3-6 Gud har välsignat oss med all den himmelska välsignelsen. I sin kärlek har han bestämt oss att tas upp som hans barn för att vi ska prisa den nåd som han har skänkt oss i Kristus, den Älskade.


Ef.1:7-10 Vi är friköpta genom Jesu blod. Guds viljas hemlighet - planen- att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.


Ef.1:11-13 Guds Ande, Hjälparen, utlovades av Jesus till sina lärjungar för att ge oss kraft att vara hans vittnen.


Ef.1:14-16 Paulus tackade Gud för de heliga när han hörde om deras tro och kärlek till de heliga.


Ef.1:17-23 Gud har gett oss allt i Kristus!


Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.


Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter , och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Ef.4:23-24 Vi får förnyas till ande och sinne nu när vi har iklätt oss den nya människan, skapad till likhet med Gud.

Herren ger den trötte kraft

2016-08-31


Ännu en bönesamling i Betel, Slussfors, ikväll. Gemenskap, sång, bön och bibelläsning har blivit ett behov för oss i Segertonen. Tänk vilken förmån!


En av deltagarna läste från Jes.35 om den heliga vägen.

Sedan följde bibelstudiet om hur Herren ger den trötte kraft.


Hebr.13:5-6 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig . Därför kan vi frimodigt säga:
 Herren är min hjälpare,
 jag ska inte vara rädd.


Vad kan en människa göra mig? Joh.4:4-6 Han måste då ta vägen genom Samarien , och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen .Rom.16:25 Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold


Jes.40:29-31 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 

Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 

Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.


1 Petr.5:10-11 Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er.  Hans är makten i evighet. Amen.2 Tim.4:18 Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.Joh.10:9-10 Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.2 Kor.13:13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Livets bröd

2016-08-24


Vilken glädje och tacksamhet vi kände ikväll när vi fick ännu ett tillfälle att samlas till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Det blev många vittnes-börd om Guds hjälp och trofasthet från veckan som gått.

Efter fikastunden hade vi många sånger som vi ville sjunga och på det sättet uttrycka vårt tack till Gud.

Bibelstudiet handlade ikväll om Livets bröd.


Matt.7:7-11 Bröd var en viktig basföda även på Jesu tid.

             v.9 Ingen förälder ger sitt barn en sten istället för bröd.

Israels barn klagade i öknen och de fick manna - dagsfärskt.


Luk.11:5-13 En vän kom för att låna bröd mitt i natten. Dörren var stängd. Så kan vi också få uppleva det i vår bön, men Jesus lovar att dörren ska öppnas. Bön gör skillnad!


Joh.6:33-36 Jesus är Guds bröd som kom ner från himlen och ger världen liv. Den som kommer till Jesus ska varken hungra eller törsta. Men många som såg Jesus trodde ändå inte...


Joh.6:45-51 Jesus är livets bröd. Den som äter av det brödet lever i evighet. Den som tror har evigt liv!


Joh.7:37-39 Jesus ropade: Kom till mig och drick!


Joh.8:31-36 Den som förblir i Jesu ord är hans lärjunge och ska förstå sanningen och genom sanningen bli fria.


Joh.10:27-30 Vi får vara inneslutna i Faderns hand och ingen kan rycka oss därifrån.


Joh.11:25-27 Jesus är uppståndelsen och livet och han ger evigt liv åt den som tror på honom.


Joh.16:33  "Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får      ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."


Jesu verksamhet

2016-08-17


Ännu ett tillfälle till sång, Bibel och bön blev det ikväll i Betel, Slussfors.

Alla hade inte möjlighet att vara med men det var ändå många som sökt sig till kvällens samling. Förutom gemenskap kring fikabordet så blev det som vanligt mycket sång och musik. Förbön för de sjuka var det också.


Bibelstudiet handlade om Jesu verksamhet.


Matt 28: 18-20 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."


Matt 6: 14-15 För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.


Matt 7: 1-2 Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er.


Matt 9: 35-38 Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna är få.  Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd."


Luk 4: 18-19 Herrens Ande är över mig, för han har smort mig
till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.


Luk 22: 29-30 och jag överlämnar riket till er liksom min Far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar.Mark 10: 27 Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt."Apg 20: 32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats.


Tältmöte - Nybyggarland lördag

2016-08-13


Det blev ännu en underbar dag i tältet på Nybyggarland. Vi fick lyssna till Arild Måsö från NordNorge på eftermiddagen och Birger Skoglund på kvällen. Tältet var sprängfyllt under kvällens möte och många upplevde ett starkt Gudsmöte.


Tältmöte - Nybyggarland fredag

2016-08-12


Vilken underbar dag det blev i tältet på Nybyggarland i går.

Birger Skoglund höll i bibelstudiet kl.14 och det handlade om församlingens rötter i Israel.

I kvällsmötet predikade Johnny Hansson om att det är tid nu att inta landet.

Tältet var fyllt till sista plats av människor som sjöng och prisade Gud. Segertonen med vänner ledde sången som steg stark mot himlen.

Många strömmade fram till förbön och de flesta ville aldrig gå hem.

Guds Ande var starkt närvarande hela dagen.

Vårt hopp

2016-08-10


Ikväll samlades vi åter igen till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi kände en speciell glädje då vi hade en nyfrälst broder med i samlingen.

Vi fick anledning att tacka Gud extra mycket denna gång. Tänk vad som sker ändå och ännu fler ska komma, det är vår bön och förvissning.

Efter fikastunden och samtal om de kommande mötena blev det sång och musik en lång stund.

Bibelstudiet handlade om vårt eviga och säkra hopp i Jesus Kristus.


1 Petr.1:3-4 Han har fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som väntar oss i himlen.


1Petr.1:23 Vi är födda på nytt genom Guds levande Ord som består. Vi har fått ett nytt liv.


Joh.3:3 För att kunna komma in i Guds rike måste man födas på nytt, födas in i riket.


Tit.1:1-3 När tiden var inne uppenbarade Gud sitt Ord, ordet om hopp om ett evigt liv.


1Petr.1:5 Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.


Hebr.10:19-23 Vi får hålla fast vid hoppets bekännelse!

Tältmöte - Nybyggarland

2016-08-09


Ikväll var det första mötet i tältet på Nybyggarland. Trots lite regnigt och kallt väder kom det ändå ganska många till tältet för att sjunga och lyssna.

Ett lovsångsteam av ungdomar från Filadelfia Storuman medverkade med flera sånger, Margot och Sture Ögren spelade och sjöng och vi i Seger-tonen sjöng också och ledde publiken i kända sånger.

Nils Bueng, Norge, sjöng och predikade.


I avslutningen av mötet bad vi och välsignade ungdomarna som vill tjäna Gud med sin sång och sitt vittnesbörd.

Känn ingen oro

2016-08-03


Vi samlades ikväll i Betel, Slussfors för att sjunga, dela Guds Ord samt be. Det är alltid en sådan glädje och styrka att få mötas och dela tron med varandra.


Det blev mycket sång, som vanligt, och därefter tog vi fram våra Biblar och läste från Joh.14:1-31.

Där talar Jesus till lärjungarna och uppmanar dem att inte känna någon oro utan istället tro på Gud och på Jesus.

Det är inte lätt alltid, men Jesus vill understryka att vi får överlämna oss själva och vår situation till honom.

Precis som Jesus ofta gick i bön till Fadern får vi också komma med våra behov till honom.

Han har allt i sin hand, allt under kontroll och känner oss bättre än vad vi själva gör.


v.5-6 Lärjungen Thomas var osäker på vart Jesus skulle gå och vägen dit. Jesus förklarade att han var enda vägen till Gud.


v.8-11 Lärjungen Filippus ville se Fadern men Jesus sa till honom att den som sett Jesus hade sett Fadern ty de är ett.


v.12-14 Jesus lovade att lärjungarna skulle få göra samma gärningar som Jesus, och större än dessa. Vad de bad om i Jesu namn skulle Jesus göra för att Fadern skulle bli förhärligad.


v.15-20 Jesus lovade att sända Hjälparen, den Helige Ande, Sanningens Ande till lärjungarna.


v.21-24 Jesus sa att han skulle uppenbara sig för lärjungarna. Judas frågade då varför han inte skulle visa sig för världen. Jesus förklarade att det var för dem som älskade honom och höll fast vid hans ord som han skulle uppenbara sig.


v.25-27 Den Helige Ande ska lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus sagt. Löftet om frid gäller oss.


v.28-31 Jesus skulle lämna sina lärjungar och gå till Fadern och fullgöra det offer som krävdes för att rädda världen. Världens furste hade ingen makt över Honom.

Vittna om Ljuset

2016-07-27


Så roligt och uppmuntrande det var att få mötas igen till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi var många ikväll som trängdes kring borden och sången var stark och trosviss. Vi var tacksamma för tältmöteskampanjen i Nordanås och alla vi fick nå med det goda budskapet. Särskilt kan vi vara tacksamma för möjligheten vi har att dela dessa möten med många fler via YouTube och vår hemsida.


Bibelstudiet gick ut ifrån Joh.1:1-34 Gud är Ordet som skapar och ger liv.

Han har all makt och brukar sin makt på vem han vill och när han vill.


v.4-5 Ordet är liv och ljus och mörkret har inte övervunnit det.


v.7-8 Johannes Döparen kom för att vittna om ljuset.


v.9-11 Jesus - det sanna ljuset - kom till sitt eget men hans egna tog inte 

          emot honom.


v.12-13 Men de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn.


v.14-18 Jesus kom - blev människa - och bodde ibland oss. Vi såg hans

            härlighet, säger lärjungen Johannes, och Han var full av nåd och

            sanning.

            Vi har fått del av hans fullhet. Jesus har gjort Gud känd för oss.


v.19-27 Johannes Döparen vittnade om sig själv att han var en röst som

            ropade i öknen: "Gör vägen rak för Herren".


v.29-34 När Jesus kom till Johannes sa han: "Se Guds Lamm som tar bort

            världens synd. Jag har sett Guds Ande komma över honom. Gud

            har sagt att han är den som döper i den Helige Ande. Han är Guds

            Son."


Vi får också vara en röst i världens öken och vittna om frälsning, glädje och frid i Jesus Kristus.


I slutet av bönesamlingen fick vi även dela ett ord från Hab.2:1-3


Jag vill stå på min vaktpost

och ställa mig i tornet.

Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig,

vilket svar jag skall få på min klagan.


Herren svarade mig och sade:

Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor,

så att den lätt kan läsas.

Ty ännu måste synen vänta

på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan

och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den,

ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.

Filmklipp

2016-07-25


För den som inte kunde vara med på våra tältmöten i Nordanås, eller kanske missade något av mötena, så finns de nu upplagda på You Tube och kan även ses här på vår hemsida under länken Inspelade möten

Rivning av tältet

2016-07-20


Idag, medan det fortfarande är fint väder, passade vi på att riva tältet. Det är minsann inte bara en stolpe och ett rep som behövs för att hålla

ett mötestält på plats. Alla bänkar, bord och stolar staplades, estraden skruvades isär, fikatältet monterades ner och allt lastades på många släpvagnar och kördes till Slussfors för förvaring tills det ska användas igen en annan gång.

Fast tältkampanjen nu är över för i år så är dock inte Guds verk "nedmon-terat" utan fortsätter i många olika former framöver. Gud öppnar hela tiden nya dörrar och Han har lovat att vi ska få vandra i förutberedda gärningar.

Avslutning i tältet

2016-07-17


Nu är tältmötena i Nordanås över för denna gång. Vi har verkligen haft stor anledning att tacka Gud för dessa möten. Så många som kommit för att vara med och lyssna, sjunga, spela, vittna och delta på andra sätt.


Det känns som en stor förmån att få vara en del av det stora uppdrag som alla kristna har fått: att sprida Guds kärlek och nåd och säga att Jesus gjort allt klart för oss.


Vi behöver bara tacka och ta emot! Har du gjort det?

Lördagkväll i tältet

2016-07-16


I kväll hade vi ännu en samling i tältet med underbara vittnesbörd om Guds hjälp och helande, sång och musik. Många kom för att vara med och dela gemenskapen och tacksamheten till Jesus för hans frälsning och nåd.

Fredagkväll i tältet

2016-07-15


Det blev en mycket fin kväll i tältet i Nordanås ikväll. Många kom även denna kväll för att sjunga med och lyssna till de andliga sånger vars budskap är så

talande och inspirerande.

Du kan lyssna på en av sångerna här: Jubla nu mitt sälla hjärta


Det blev många vittnesbörd med både tacksamhet och allvar som grundton.

Efter mötet hade vi en god gemenskap kring fikaborden och många passade på att dela sina glädjeämnen och bekymmer med varandra. Vilken förmån att vi får gå med allt till nådatronen för att finna hjälp i rätt tid.

Första kvällen

2016-07-14


Det blev en mycket välsignad inledning på tältmötena i Nordanås ikväll.

Många hade sökt sig till tältet från öst och väst, syd och nord för att vara med och både sjunga och lyssna till de välbekanta andliga sångerna.


Flera av de sånger vi sjöng finns redan utlagda på YouTube om du vill lyssna!

https://www.youtube.com/watch?v=PvxSSqaf4Lw

Det blev flera vittnesbörd och tillfälle till förbön efter mötet. Vid fikaborden efter mötet blev det också tillfälle till viktiga samtal.


Nu ser vi fram emot fortsättningen i kampanjen och ber om Guds  kraft och välsignelse över mötena.

Tältmötesdags

2016-07-14


Nu är det mesta klart i tältet för våra tältmöten i Nordanås 14-17/7.

Vi ser fram emot dessa möten och ber om Guds närvaro och tilltal,

hans hjälp och inspiration.

Vi önskar att många ska få uppleva Guds godhet och nåd i sin situation.

Livets källa

2016-07-06


Det blev en välbesökt bönesamling trots att vi saknade några av vännerna som var förhindrade att komma. Vi samtalade naturligtvis mycket om de fina dagarna i Storuman under marknaden. Vi tackade Gud för alla möten med människorna som kom förbi vårt tält och vi bad om att Guds Ord skulle ha framgång i allas hjärtan.


Det blev också lite sångövning inför den kommande veckans tältmöten i Nordanås. Dessutom bad vi för 150 bönedukar som vi gjort under dagen.

Bibelstudiet handlade om Livets källa, att alltid vara kopplad till Jesus.

Då är vi i funktion i vårt sammanhang, vilket det än är.

"Utan källan blir snart den djupaste flodfåra torrlagd."


När vi lever med Jesus i bön och genom att läsa Guds Ord kan vi vara det ljus och salt som han vill att vi ska vara.


Matt.5:13-16 Vi är jordens salt och världens ljus, men utan sälta och synbart ljus duger det inte till något.


Mark.9:50 Bevara er sälta och håll fred med varandra.


Luk.14:34-35 Man kan tappa sältan och märker det kanske inte så fort.


Joh.8:12 Jesus är världens ljus. Den som följer nära honom ska ha livets ljus för Han är ljuset.


Fil.2:14-16 När vi håller fast vid livets ord lyser vi som stjärnor i världen.


Joh.6:63 Jesu ord är Ande och liv.


Joh.6:67-69 Jesus har det eviga livets Ord.


Marknadsevangelisation

2016-07-01


Det blev en innehållsrik och arbetsfylld helg för oss i Segertonen. Vi slog upp vårt marknadstält redan på torsdagskvällen och magasinerade alla våra saker hos goda vänner i närheten av vår marknadsplats. Sedan bar vi in och ut i vårt tält, morgon och kväll i tre dagar, allt som vi behövde för att kunna bjuda på fika, sång, musik och goda samtal.

Vi hade många besök både i och utanför tältet och det blev många tillfällen till sång och musik samt gemenskap med kända och okända vänner.

Nytt för i år var också att vi hade möjlighet att sova över på Frälsnings-armén i Storuman, vilket underlättade för oss som bor längst ifrån. Då kunde vi också ha lite kvällsfika och eftersnack på kvällarna. Vi bad också varje dag för marknaden som helhet.


Att många lider av oro och ångest fick vi även ett bevis på då en ung människa avslutade sitt liv denna helg. Detta la en sorgens mantel över en i övrigt mycket fin helg. Vi måste fortsätta att be för och hjälpa våra medmänniskor ännu mera.

Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>