Cafékväll i Vilhelmina

2019-10-23


Det blev sång, musik, gemenskap kring fikaborden och en inspirerande förkunnelse av pastor Hans Jansson, Uppsala, när vi besökte Frälsningsarmén i Vilhelmina på deras Cafékväll. Många hade kommit för att sjunga med eller bara lyssna till de välbekanta sångerna.

Musikcafé i Gargnäs

2019-10-19


Ikväll besökte vi Betelförsamlingen i Gargnäs och deltog i deras musikcafé. Det blev mycket sång och musik och många kända andliga sånger. Besökarna fick önska sånger ur vårt sånghäfte och det blev även flera vittnesbörd.

Sång, Bibel och bön i Betel

2019-10-16


Vi samlades ikväll till sång, Bibel och bön i Betel. Slussfors. Det är alltid en så stor glädje att få mötas och dela gemenskapen. Vi övade en hel del sånger inför vårt musikcafé i Gargnäs nu på lördag.

Det blev gratulationssång för en av deltagarna som nyss fyllt år och vi bjöds på tårta.

Bibelstudiet handlade om den välsignelse som Gud gett oss.

Vi läste kap 1 i Efesierbrevet.


*Vi har fått allt från himlen. Guds beslut och plan genomfördes i Jesus Kristus.

*Vi är friköpta genom Jesu blod och har fått förlåtelse av nåd.

*Guds rådslut har uppenbarats för oss genom vad Jesus har gjort.

*Vi har fått den helige Ande som sigill, en handpenning på vårt arv.

*Vi ska ära Gud som ligger bakom allt för vår frälsning.

*Guds Ande ger oss en rätt kunskap om Jesus och om hoppet, arvet, makten
  och kraften. Jesus är upphöjd över alla makter och hans namn är över alla.


Gal.3:13-14, Kol.1:21-23, 2 Tim1:9, 1 Petr.2:24-25

Cafékväll på Frälsningsarmén

2019-10-10


Ikväll blev det mycket sång, musik och vittnesbörd när vi besökte Frälsnings-armén i Storuman. Många kom för att vara med och sjunga och lyssna. 

Wenche o Jon Smedseng, Mosjoen, medverkade med varsitt vittnesbörd och officerarna Marina o Roger Jönsson samt några av Frälsningsarméns soldater hälsade välkommen och avslutade mötet..

Bönesamling i Strömsund

2019-10-09


Ännu en fin samling i kapellet i Strömsund med kära vänner. Sång, musik, bön och bibelstudium och god gemenskap kring bordet med gott fika som vanligt.

Bibelstudiet handlade om Paulus böner för församlingarna och vad vi kan lära av det i vårt eget böneliv.


Ex. på Paulus böner för församlingarna:
Ef.1:15-19, 3:14-19, Fil.1:3-4, 9-11, Kol.1:3-12


Hans böner innebar att:


1. Han tackade Gud för dem

   Rom.1:8, 1 Kor.1:4, Ef.1:15-16, Fil.1:3-4, Kol.1:3, 1Tess.1:2,

   2 Tess.1:3, 2 Tim.1:3
   -------------------------------------


2. Han bad om ljus och insikt om Kristus och hans makt o härlighet

    Ef.1:17-18, 3:18-19, Fil.1:9-10, Kol.1:9
   -------------------------------------


3. Han uppmanade dem till kärlek och goda gärningar till Guds ära

    Ef.1:15, 3:17, Fil.1:9-11, Kol.1:4, 10-12
   --------------------------------------


Så får vi också tänka både när det gäller oss själva och dem vi ber för:


1) Tacka Gud

2) Se på Jesus

3) Lev i kärlekBönesamling med firande

2019-10-02


Vilken festlig kväll det blev ikväll! Vi samlades i Betel, Slussfors för att sjunga, spela, be och läsa Bibeln tillsammans med våra kära vänner i Segertonen. Visst saknar vi flera men vi ser fram emot att få träffas snart igen. Det blev extra festligt då vi firade en av vännerna i gruppen som nyss fyllt 85 år. Vilken förmån att få vara med och tjäna Herren oavsett ålder. Vi får alla tjäna med de gåvor som Gud gett oss.

Bibelstudiet handlade om striden mellan köttet och Anden.


Rom.7:14-25 Vi vill oftast göra dert goda men misslyckas pga synden i vår köttsliga natur.


Rom.8:12-15 Vi får drivas av Guds Ande


Rom.8:22-27 Anden hjälper oss i vår svaghet och ber för oss, så som Gud vill.


Rom.8:28-39 Allt samverkar tilld et bästa för dem som älskar Gud. Intet kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.


Rom.8:31 Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss?


Ef.4:23-24 Vi har iklätt oss den nya människan, skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Vi får förnyas till ande och sinne!


Sång, Bibel och bön

2019-09-25


Ikväll hade vi bön, sång och bibelläsning i Betel, Slussfors. Vi gläder oss över att få mötas och ber för varandra och andra som inte kunde vara med. Det finns också allvarliga böneämnen som vi särskilt beder för.

Vi läste många olika bibelord för varandra och samtalade om hur Jesus vunnit seger för oss. Även om vi får uppleva prövningar och svårigheter så får vi vara trygga och veta att Jesus har lovat vara med oss alla sorters dagar.
Bibelns människor fick vara med om många svårigheter och det får vi också. Herren är densamme för oss alla i alla tider!

Minns du sången x 2

2019-09-21


Idag har vi varit i Storuman och haft två sångsamlingar. Först var vi i Aktiviteten och hade Minns du sången. Det var ovanligt mycket folk i caféet så vi nådde många med det glada budskapet. Vi sjöng många kända sånger och det blev också tillfälle till önskesånger. Vi fortsätte till servicehuset Tranan och hade en sångstund där. Även där var det många samlade och vi sjöng, delade ett bibelord och bad tillsammans.

Vittnesbördet i Aktiviteten handlade om fem sanningar från Bibeln.


5 viktiga sanningar på S i Bibeln:

 

 1. Tummen - viktigt att ha grepp om
  Skaparen 1 Mos.1:26-31
     Vi är skapade med en mening, till gemenskap
     med frid och glädje

 2. Pekfingret - sätta fingret på den ömma punkten
  Synden 1:25, 3:23, 6:23
     Vi valde att vända oss bort - leder till död
     Gemenskapen bröts, ofrid kom in

 3. Långfingret - den störste
  Sonen - Sonaren 5:6,8,10
     Jesus dog o uppstod för oss, liv igen
     med förnyad gemenskap, glädje o frid

 4. Ringfingret - ge vidare
  Sändebuden 2 Kor.5:14-15, 20
     Vi får berätta för alla om det färdiga verket
     Den Helige Ande är vår Hjälpare - ger kraft

   5. Lillfingret - sist men inte minst
       Sången - Pred.3:11, Upp.5:9
      Det kommer en evighet - sång i evig gemenskap


Sång, Bibel och bön

2019-09-18


Vi sjunger, läser Bibel och ber för flera angelägna böneämnen ikväll närvi samlas i Betel, Slussfors. Bibeln säger i Heb 4:16 "Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid". Det får vi lita på!

Bibelstudiet handlade om brödundret som Jesus gjorde.


Luk.9:10-17 ca 10-15000 var samlade för att höra Jesu undervisning och bli botade av honom. Lärjungarna såg inga möjligheter men Jesus utmanade dem att de skulle ge folket att äta.


Joh.6:1-13 Jesus visste hela tiden vad han skulle göra men frågade ändå lärjungarna vad de tyckte. Jesus välsignade bröden och fisken och gav till lärjungarna för att de skulle ge vidare.När alla ätit samlades resterna ihop - tolv korgar.


Mark.6:30-44 Jesus välsignade det som fanns så att det räckte till många.


Joh.6:35 Jesus är livets bröd

     10:28 Jesus ger evigt liv

     11:25-26 Jesus är uppståndelsen och livet

Start i Strömsund

2019-09-11


Vi samlades ikväll till första bönesamlingen i Strömsund för hösten. Det blev extra festligt då vi bjöds på go´fika av en i gruppen som fyllt jämna år.


Bibelstudiet handlade om bön med välsignelse.


Bön är ingen ny uppfinning, inte heller tacksägelse och lovprisning.

I Bibeln finns otaliga böner och uttryck för tacksamhet.


Det judiska folket som är en förebild för oss har i GT en mängd böner och lovprisning. Speciellt Psaltaren är full av detsamma.


Ps 41:14

Ps 72:17-19

Ps 89:53

Ps 106:48

Ps 113:1-3

 

Judarna inleder sina böner vid de olika tillfällena med orden
Baruch Atah Adonai

Det betyder Välsignad är du Gud, Skaparen


Egentligen menas att Gud är välsignelsens källa.

 

Vi har en Gud som välsignar och inte straffar.

När Gud skapat allt såg han att det var mycket gott. 1 Mos.1:31


När syndafallet var ett faktum hade han redan en räddningsplan färdig.

Den största välsignelsen var på väg! Ef.1:4 Joh.1:14


Luk 1:68 "Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och

återlöst sitt folk!


Luk 19:38 "Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn!

Frid i himlen och ära i höjden!"


Apg.3:25-26   Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt  med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar."


Alternativ översättning:

“Genom dina efterkommande skall alla världens folk få del av mitt goda. Gud ville ge er allt gott och få er att överge er ondska.”


1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp

 

Ef.1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus

har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!

 

2 Kor.1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!


Ordet välsignad betyder att Gud är källan till alla välsignelser!

Sång, Bibel och bön

2019-09-04


Vi samlades i Betel, Slussfors ikväll för att sjunga,be och läsa Bibeln tillsammans.

Vi hade flera speciella böneämnen som vi bad för och även tacksägelseämnen.


Bibelsamtalet handlade dels om mannen som reste för att utverka kunga-värdighet och lämnade pund åt sina tjänare som de skulle förvalta.

Luk.19:11-27 När han kom tillbaka som kung belönade han dem som förvaltat punden men folket som inte ville ha honom till kung blev bestraffade.

Vi har också fått olika gåvor och uppgifter att förvalta av Jesus som är vår kung.

De som inte tar emot honom kommer inte att se livet.


Vi läste också om kvinnan som kom till fariseén Simons hus dit Jesus var bjuden

och hur hon grät vid Jesu fötter, torkade med sitt hår och smorde dem med olja.

Luk.7:36-50 Jesus förlät henne alla synder och hon visade också stor kärlek till skillnad från Simon som tycktes vara rättfärdig i sig själv.

Vi har fått vår synd förlåten och kan därför tjäna Jesus i kärlek.


Örnäsudden

2019-09-01


Idag avslutade vi mötesserien med Thor Harald AugdahlJesusa Sanchez de AlayonWenche Smedseng o Jon Smedseng med ett välsignat möte i kapellet i Örnäsudden.
Det blev mycket sång och musik, vittnesbörd och en både uppmuntrande men allvarlig predikan.
Ett stort offer gavs också till Selpher Richard och pastor Richard Wasike i Kenya och deras arbete med barn vars föräldrar dött i AIDS. Vi känner stor tacksamhet till Gud för dessa möten som vi har haft och ber om välsignelse över våra vänner som deltagit och för alla som lyssnat.

Minns du sången x2

2019-08-3§1


Vilken fin samling det blev i Aktiviteten idag! Sång, musik och en härlig förkunnelse om frälsningens nödvändighet och möjlighet. Thor Harald Augdahl sjöng och spelade och predikade. Sedan blev det sångstund på Tranan med många som ville sjunga och lyssna på oss.

Sång- och musikmöte

2019-08-29


Vilket härligt sång- och musikmöte det blev i går i Betel, Slussfors. Vi sjöng tillsammans och fick även lyssna till Thor Harald Augdahl som sjöng till både dragspel och keyboard. Han presenterades av Jon Smedseng som också gav oss ett bibelord.
Vi fick också höra Thor Harald vittna om sin omvändelse och han predikade om frälsningen och tryggheten hos Jesus.

Sång-final

2019-08-28


Vi hade en solig, varm och fin dag i Storuman med mycket sång, musik och livsberättelser. Vår sommar-evangelisation, från maj-augusti, tillsammans med Kornelius Novak och Christina Novak, i centrala Storuman avslutades alltså idag. Vi har nått många med det glada budskapet, både Storumanbor och turister på besök.

Middag, sång och bön

2019-08-22


I kväll var det inga sura miner när vi i Segertonen samlades till surströmmings-fest (det fanns köttbullar också för de som inte gillar strömmingen). Vi gläds åt varje tillfälle att få vara tillsammans och det blev sång och musik och bön även i går kväll.

Sång i Storuman

2019-08-21


Vilken speciell dag det blev när vi sjöng utanför Aktiviteten i Storuman idag. Ett 15-tal tyska bibelskoleungdomar med Kornelius Novak Åsele som ledare kom och hjälpte oss med sången. De var mycket duktiga och sjöng för oss och även med oss i flera svenska sånger. Vi önskar dem Guds välsignelse i deras fortsatta livsgärning.

Sommarmöte i Lomselenäs

2019-08-18


Så tacksamma vi är för mötet i Lomselenäs i går kväll!
Det blev verkligen sång och musik (2 dragspel, 3 gitarrer, 1 elbas och 1 synth) då vi sjöng många sånger man minns. Det blev också solosång.
Vi fick också lyssna till flera vittnesbörd om Guds trofasthet och hjälp under livet och även en uppmaning att följa Jesus i livets alla skiften. Vid fikastunden blev det många goda samtal och en generös gåva gavs till barnhemmet i Kenya som Selpher Richard och Pastor Richard Wasike har för barn vars föräldrar har dött i Aids.

Den som vill vara med och stötta barnhemmet kan swisha en gåva till Slussfors fria församling 123 625 34 54 och märk gåvan "Kenya" så förmedlar vi den till våra vänner i Kenya.

Bönesamling i Betel

2019-08-15


Ikväll är det återigen bönekväll i Betel. Vi är så tacksamma för varje gång vi får mötas till sång, Bibel och bön. Det är viktigt och värdefullt med de troendes gemenskap och värt att vårda. Vi övade lite extra på sånger inför söndagens möte i Lomselenäs kapell.

Bibelstudiet innehöll följande bibelord:


Joh.14:15-20 Hjälparen, Sanningens Ande, ska alltid vara hos oss. Världen känner inte Guds Ande men vi ska känna honom.


Joh.14:25-27 Hjälparen ska lära oss allt och påminna om vad Jesus sagt. Detta ger oss frid och mod.


Joh.15:7-8 Om vi förblir i Jesus och hans ord så får vi be om vad vi vill och få

det.


Ef.1:17-23 Paulus ber för församlingen att de ska få en rätt kunskap om Jesus genom vishetens och uppenbarelsens Ande.


Ef.4:23-24 Vi får förnyas till ande och sinne, iklädd den nya människan skapad till likhet med Gud.


Fil.2:12-16 Jesu lärjungar är ljus i världen.


1 Kor.57-58 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Allt har han skänkt oss

2019-08-08


Vilken "god" kväll det blev på många sätt ikväll när vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel. Elisabeth o Gunwald bjöd på smörgåsar, jordgubbar och grädde. Sedan sjöng vi många sånger inför sommarmötet i Lomselenäs sönd.18/8. Vi läste Bibeln och bad för kommande möten och tackade Gud för hans omsorg och nåd. 

Vi delade många bibelord med varandra och läste speciellt från 2 Petr.1:1-4


1. Från Simeon Petrus,(personen Petrus, trots allt)Jesu Kristi tjänare 
(P var en tjänare - ödmjukhet 12:26) och apostel (P var medveten om sin kallelse och uppgift v.10),
till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus
(inte genom arv eller gärningar utan gm Guds rättf. i Jesus Kristus)
har fått på sin lott samma dyrbara tro (1 Petr.1:18-19 tron är dyrbar för Gud och oss) som vi.
 

2. Må nåd och frid (inte bara hälsningsord, en förutsättning att nåden kommer först och friden som resultat) 
i ännu rikare mått (det finns mer att få) komma er till del genom kunskapen 
(endast genom att lära känna Honom 3:7-9) om Gud och vår Herre Jesus.


3. Ty allt som hör till liv och gudsfruktan (inte bara en del, utan allt!) 
har hans gudomliga makt skänkt oss (allt är en gåva från Gud,
inget vi förtjänar eller kan prestera) genom kunskapen om honom 
(återigen poängterar P. vikten av att lära känna Kristus.
Vi behöver den Helige Ande för detta Joh.16:13-15),
som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 

(2 Kor.4:4-6 Guds härlighet i Kristus drar oss till sig).


4. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften 

(förlåtelse, frid, glädje, gemenskap, beskydd, bönesvar mm gm Jesu död - blodet på korset),
för att ni i kraft av dem 
(inte genom egen ansträngning) skall få del av gudomlig natur 

(1 Mos. 1:26-27, Ef.4:24), sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen 
(Ef.2:1-3, 4-10).
 

2 Petr.3:17-18 Stå fasta, väx till, ge Gud äran!

Sång, Bibel och bön i Betel

2019-08-01


Vilken glädjekväll vi hade när vi återigen fick samlas till sång, Bibel och bön! Tänk att få mötas och dela detta dyrbara hopp som vi har i tron på Jesus Kristus! 
Vi sjöng många härliga sånger, bad för böneämnen och tackade Gud för hans nåd och flera tydliga bönesvar.

Bibelstudiet handlade  om att söka Guds rike.


Matt.6:33-34 Sök Gud först! Då faller resten på plats!


Luk.12:31 Gud förser oss med det vi behöver.


Luk.14:23-24 och 16:16 Vi ska förkunna Guds rike och uppmana människor att komma in.


Joh.3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv  men den som vägrar tro ska inte se livet.


Rom.16:25-27 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad - Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen.

Bönesamling i Betel

2019-07-25


Ikväll hade vi bönesamling i Betel, Slussfors och vi sjöng mycket som vanligt. Det var flera som inte kunde vara med men ändå var vi ganska många samlade.

Det blev även bön och förbön för vänner som var med och även för dem vi saknade. 
Vi samtalade och bad också för vår evangelisationssatsning vid Gränshandels-marknaden i Tärnaby nu på lördag. 

Vi läste många olika bibelord för och med varandra också.

Bibelstudiet handlade om försoningens nåd.


Ef.2:14-22 Jesus försonade oss med Gud. Vi är uppbuggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus. Genom honom fogas hela byggnaden samman.


1 Kor.3:11-17 Ingen annan grund kan läggas än Jesus Kristus


Ef.6:14-18 Den andliga vapenrustningen får vi iklä oss udner ständig bön


Rom.3:21-26 Rättfärdigheten från Gud genom Jesu blod


Apg.2:21 Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst


Joh.3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv


1 Kor.15:58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Sång i Storuman

2019-07-24


Vilken härlig dag det blev i Storuman idag. Vi sjöng i nästan två timmar utan för Café Akkan och det var många som lyssnade till både sång och förkunnelse. 
Solen sken så varmt på oss alla men störst av allt är att vi fick sjunga: "nådens sol för mig upprann och jag vet att det är sant". 
Nu ser vi fram emot lördagen då vi ska sjunga i Tärnaby vid gränshandels-marknaden.

Sång, Bibel och bön

2019-07-18


Bönekväll i Betel! Vi saknar flera av de trogna deltagarna men gläder oss över att vi har besök av dem som inte kan vara med så ofta under året pga avstånd. "I Kristus finns ej öst och väst, ej heller syd och nord, men en gemenskap
hög och rik varhelst man tror hans ord" heter det ju i en sång.


Vi sjöng många sånger från vår pärm och det var också flera som gav sitt vittnesbörd om bönesvar och upplevelser av Guds trofasthet och hjälp.

När vi läst våra bibelord och bett en stund läste vi ytterligare bibelord om Guds nåd.


Klag.3:22-24 Guds nåd och barmhärtighet är varje morgon ny.


Jes.54:10 Guds nåd viker inte från oss.


Ps.36:6 Guds nåd räcker upp till skyn.


Ps.23:6 Guds nåd ska följa oss och vi ska få bo i Herrens hus för evigt.


Ps.25:10 Guds vägar är nåd och trofasthet.


Ps.103:1-5 Gud kröner oss med nåd och barmhärtighet.


Rom.16:25-27 Gud förmår styrka oss.


2 Kor.13:13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Torgsång och sedan bönekväll

2019-07-18


Vi hade verkligen en heldag igår i Storuman, Stensele och Lomselenäs. Först sjöng vi utanför Aktiviteten i 2 timmar (vi hade en fikapaus också) sedan åt vi gemensam middag hos vänner i Stensele. Därefter blev det en gemenskapskväll med fika, sång och bön hos en god vän i Lomselenäs. Vi planerade även för ett kommande sommarmöte där, i sångens och musikens tecken, under augusti.
Nöjda och tacksamma återvände vi hem sent på kvällen

Bönekväll med brödsbrytelse

2019-07-11


Vilken glädjekväll det blev! Så många vänner som kom och delade vår gemenskap i sång, Bibel, bön och brödsbrytelse! "Fröjd i Herren är vår starkhet"

Vi fick höra om Nehemja och folkets arbete med att bygga på muren, var och en hade en bit att arbeta med. 

Trots motståndet och föraktet kunde de färdigställa muren.

De stod sida vid sida och stöttade därmed varandra.

Vi får också göra vår del i Guds verk och veta att Jesus har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Hans nåd och trofasthet är ny varje morgon! Klag.3:22-23

Evangelisation i Storuman

2019-07-10


Idag har vi varit i Storuman och sjungit och vittnat utanför Aktiviteten tillsammans med Christina o Kornelius Novak från Himlahägn i Åsele. Det var extra många som var med oss i dag och sjöng och dessutom fler som lyssnade.

Vi känner stor tacksamhet till Gud för dessa möjligheter att evangelisera.

Sång, Bibel och bön

2019-07-04


I kväll samlades vi några stycken till sång, Bibel och bön i Betel. Vi kände stor tacksamhet för den gångna helgen då vi hade vårt marknadstält rest under Storumandagarna. Vi fick nå väldigt många med budskapet om frälsning och hopp genom tron på Jesus. Vi ber att den helige Ande ska verka i deras hjärtan.

Bibelstudiet handlade om hur den Helige Ande hjälpte lärjungarna.


Apg.2:1-4 Jesus hade manat lärjungarna att invänta Hjälparen den Helige Andei Jerusalem. På pingstdagen uppfylldes de av Anden och började tala olika tungo-mål - språk som förstods av alla besökare i Jerusalem fr. många länder och provinser.


Apg.4:23-31 Bön i förföljelsetid gav svar med kraft och frimodighet.


Apg.12:1-8 Petrus fängslades, församlingen bad för honom och en ängel befriade honom. De troende kunde nästan inte tro på bönesvaret.


Rom.8:31-33  Om Gud är för oss kan ingen vara mot oss. Med Jesus har vi fått allt. Vi är frikända!


Rom.16:20 Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

Storumandagarna 2019

2019-07-01


Nu är årets Storumandagar avslutade och vi i sånggruppen Segertonen är tacksamma och glada för att vi kunde genomföra vår del i marknaden. Vi använder sångarens ord för att beskriva hur vi hade det:

"De komma från öst och väst, de komma från syd och nord.." Ja, det stämde verkligen både när det gällde besökare i tältet och alla som villigt kom för att hjälpa oss.

"att sitta till bords..." Det blev verkligen trångt ibland kring våra fikabord! Kaffe, saft, bullar och kakor hade strykande åtgång och både stora och små verkade uppskatta det goda som bjöds.(Vi fick dessutom 4913kr i frivilliga gåvor-burkarna som oavkortat går till ett barnhem i Kenya).

Men inte bara det, många goda och viktiga samtal blev det med dem som satt ner vid borden och även med dem som stannade till utanför vårt tält.


"taga del i sång och spel..." Vilken sång och musik det blev! Dragspel, synt, flera gitarrer och sångare från både Sverige, Norge och Tyskland gjorde att tältduken nästan lyfte. De som passerade tältet sjöng också med!


"Se himmelens pärleport är öppen för var och en, ja plats är beredd därhemma för dig och Jesus dig kallar än..." 
Det är den vissheten som gör att vi fortsätter med vårt utåtriktade arbete!

Så många som möjligt behöver få höra om Guds kärlek och att tron på Jesus ger evigt liv!

Tack Gud för denna helg och tack alla som kom! 
Gud välsigne er alla!

Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2019 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-dec. 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-aug. 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-maj 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2017 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2017 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>