Aktiviteter juli-aug. 2015   

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Guds ord och löften

2015-08-25


Ikväll samlades vi till bön och lovsång i Slussfors. Glädjen var inte att ta  miste på då vi fick mötas igen. Sjukdom och olyckor drabbar oss emellanåt men då får vi be för varandra och se hur Gud kan gripa in och hjälpa.

Vi delade erfarenheter och bön och tacksägelseämnen med varandra.

Det blev sång och bön varvat under kvällen men vi delade också Guds Ord med varandra. Det blev inte ett bibelstudium i vanlig bemärkelse utan vi läste olika bibelord som vi fått.


Jes.35:3 Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän.


Ps.96:2 Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,

            ropa ut hans seger dag efter dag!


Ps.25:14-15 Herren är vän med dem som fruktar honom, och de får insyn i                   

                  hans hemligheter. Jag ser alltid upp till Herren och väntar på hans

                  hjälp, för bara han kan rädda mig ur fällorna.


Ps.37:5 Gläd dig över Herren! Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta mest

            av allt önskar.


Mika 7:18 Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd

               hos dem som är kvar av din egendom.

               Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd.


Jak.5:8 Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan,

           för Herrens ankomst är nära.


Hos.10:12 Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud,

               bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren , till dess

               han kommer och lär er rättfärdighet.


Rom.13:11-12  Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna                                   

                       upp ur sömnen.

                       Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro.

                       Natten går mot sitt slut och dagen är nära.

                       Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss

                       ljusets vapenrustning.


Kol.3:15  Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och

              samma kropp. Och var tacksamma.


Matt.7:7-8 Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska

                öppnas för er. 8 För var och en som ber, han får, och den som

                söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.


Kol.3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och

             förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och

             sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.


1 Krön.16:8 Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända

                    bland folken!


Rom.8:4-6 Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever

                 efter köttet utan efter Anden.


                 De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de             

                 som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

                 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.


Rom.8:14-17 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått

                     slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har                         

                     fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba ! Far!" 

                     Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

                     Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi

                     medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också

                     förhärligas med honom.Gud förblir i oss

2015-08-17


Vi hade mycket att prata om, tacka för och be över när vi träffades ikväll till bönemöte i Slussfors. En intensiv vecka med tältmöten och både dagsamlingar, kvällsmöten och sångstund på torget har krävt sitt. Tältresning och nedtagning och bortforsling av tälten tog också på krafterna. Men vi var så tacksamma för de budskap som Gud gett till de olika förkunnarna. Nu vill vi gå vidare med visionen Gud gett oss!


Bibelstudiet handlade om Guds förblivande närvaro hos oss.


2 Tim.2:19 Den grund som Gud har lagt står fast och är märkt med de orden: Herren känner dem som är hans. Vi har byggt vårt hus på klippan - Ordet.


2 Tim.1:9-10 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Före tidens början tänkte han på oss.


1 Petr.1:13-16 Var vaksamma och beredda att bryta upp. Ni är lydnadens barn och ska vara heliga som Herren är helig. Sätt ert hopp till den nåd som ska uppenbaras.


1 Joh.4:15-16 Om vi bekänner att Jesus är Guds Son så förblir Gud i oss. Vi får vila på Guds löften och känna trygghet.


1 Kor.15:58 Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.Fil.1:6 Han som börjat ett gott verk i oss ska också fullborda det till Jesu Kristi dag. Vi får ställa oss till Guds förfogande!Tältmöte - lördag

2015-08-15


Nu är det bara ett möte kvar av tältmötesserien på Nybyggarland. Idag har vi haft en fullspäckad dag med sång på torget kl.12 och sedan två samlingar i tältet kl.14 o 19. Vi hade nästan inga platser kvar när kvällsmötet inleddes och det blev ett oerhört starkt och gripande möte. Vi som kunnat vara med är så tacksamma för denna vecka!

Tältmöte - fredag

2015-08-14


Vilken dag det blev idag! Först samling kl.14 med bibelstudium om "den profetiska tjänsten i vår tid" av Birger Skoglund och sedan bön kl.18 och möte kl.19. Som vanligt blev det mycket sång och musik och vittnesbörd. Tältet var fyllt nästan till bristningsgränsen och många sökte förbön.

Tältmöte - torsdag

2015-08-13


Nu har vi haft tre dagar/kvällar i tältet på Nybyggarland. Det går nästan inte att beskriva vilka fantastiska samlingar det har varit! Så många människor, unga och gamla, från norr, söder, väster och öster har kommit och upplevt att Jesus inte bara är en historisk person utan verkligen lever idag. Flera har blivit friska och ännu fler har upplevt att deras livsmod kommit tillbaka.

Nu ser vi fram emot dagens samlingar och fortsättningen av mötesserien.

Tältmöte - onsdag

2015-08-12


Nu är den andra dagen i tältmötesserien på Nybyggarland över och det var verkligen en fantastisk dag. Dagsamlingen kl.14 innehöll två mycket starka förkunnelser, dels en livsberättelse av Simon från England och dels predikan av Selpher Richard från Kenya. Kvällsmötet innehöll mycket sång och musik samt vittnesbörd av Björg Granberg och predikan av Birger Skoglund.

Tältet var i det närmaste fullsatt och många kom fram för att få förbön.

Tältmöte - tisdag

2015-08-11


Så fantastiskt bra det blev, trots lite regn och rusk ute. Tältet blev fyllt av många tillresande och även från närområdet. Finland, Norge, Kenya och Sverige var representerat.

Det blev mycket sång och musik och inspirerande förkunnelse. Vid bönestunden efter mötet kom många fram för att få förbön.

Vi ser fram emot de fortsatta mötena!

Tältresning på Nybyggarland

2015-08-07


Idag har vi satt upp tältet på Nybyggarland och tack vare god hjälp av flera i närområdet samt ungdomar från Vilhelmina gick det jättebra. Nu ser vi fram emot en vecka med mycket sång, musik och starka livsberättelser av ett flertal medverkande från Sverige, Norge och Kenya.

Jesus har liv

2015-08-04


Vi samlades i Nordanås i kväll till sång, Bibel och bön. Som alltid är vi så tacksamma och glada för den gemenskap vi har och för att vi (än så länge) fritt får samlas inför Ordet.

Det blev lite planering inför tältmötesveckan på Nybyggarland och även för de möten och samlingar som vi ska ha i september-oktober.

Bibelstudiet handlade om att Jesus har liv och ger liv genom den Helige Ande.


Joh.6:63 Anden ger oss liv. Jesu ord är Ande och liv.


Joh.7:37-39 Jesus ropade och inbjöd dem som törstade att komma och dricka av det levande vattnet.


Joh.10:28 Jesus ger evigt liv och ingen kan rycka oss ur hans hand.


Joh.11:25-26 Jesus är uppståndelsen och livet. Vi får leva med Jesus i evighet. Vi får uppståndelsekroppar.


Joh.14:6 Bara genom Jesus får vi livet - kan komma till Fadern. Det finns ingen annan väg.


Joh.14:26-28 Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända, ska lära oss allt och påminna oss om allt vad Jesus sagt.


Joh.15:26-27 Sanningens Ande ska vittna om Jesus och också vi ska vittna!


Apg.1:8-9 Vi ska få kraft när den Helige Ande kommer över oss till att bli hans vittnen.


Joh.14:11-14 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.


Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.


Profetiskt tilltal

2015-07-28


Vi hade vår bönesamling i Slussfors denna vecka. Glädjande var det att få besök av våra nya vänner. Vi tackar Gud för alla som kommer och ställer sig vid vår sida för att sprida evangeliet.

Vi hade mycket att samtala om och dela med varandra från livets både ljusa och mörka sida. Mest av allt gladdes vi åt att Jesus Kristus är densamme och att han förmår hjälpa i varje situation.

Efter en stunds sång och musik blev det dags för bibelordet. Vi läste från Joels profetia om den yttersta tiden.


Joel.2:28-32 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner.

Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare.

Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara

så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar.


Vi väntar, tillsammans med många, att detta löfte om utgjutandet av den helige Ande över allt kött ska ske.

Tecken på himlen och jorden ska visa sig. Den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Detta hoppfulla budskap ska vi förkunna.


Vi påminde oss också om flera andra profetiska tilltal som vi fått under de senaste åren. Dessa talar om hur Herren vill komma över sitt folk och hela landets befolkning med en våg av frälsning, helgelse och förnyelse.


Vi får ställa oss till Guds förfogande och i ödmjukhet be om förlåtelse för att vi inte "stått på muren".

Hungra och törsta

2015-07-21


Det kändes lite märkligt att komma till Nordanås och se att tältet inte längre var kvar. Skylten vid vägen om "Minns du sången" var borta och allt såg ut "som vanligt". Men i våra hjärtan var det sång och tacksamhet för de tältmöten som vi fick ha under den gångna veckan. Vi bad om att det skulle få resultat för evigheten för dem som kom och var med.

Vi hade naturligtvis mycket att prata om i kväll när vi hade sång, Bibel och bön i Nordanås. Eftersom vi får ha ansvar för allt när det gäller tältmötena, såväl praktiskt som själva mötena, så är det ju inte underligt om en känsla av trötthet finns åtminstone till kroppen.

Mest förundrades vi över hur Gud hjälpt oss på alla sätt och hur han sänt människor till vår hjälp. Vi känner det som om vi får gå i "förutberedda gärningar".


Efter fika och sångstund tog vi fram våra Biblar och läste.


Joh.7:37-39 Jesus ropade till de törstiga: Kom till mig och drick!

Anden skulle bli en källa inom dem med strömmar av levande vatten.


Matt.5:6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade.


Joh.4:6 Jesus var på vandring, blev trött och satte sig vid en brunn utanför den samariska staden Sykar.


Joh.4:14-15 Där mötte han en kvinna som han talade med om det levande vattnet. Det blev till hennes och stadens befolknings räddning.


Joh.6:35-40 Den som kommer till Jesus ska varken hungra eller törsta.


Luk.11:13 Fadern ger villigt den Helige Ande åt den som ber.


Luk.12:10-12 Om vi ställs inför makthavare och myndigheter för vår tro ska den Helige Ande ge oss vad vi ska säga.


Joh.16:33 Jesus vill att vi ska ha frid i honom. Han har besegrat världen och därför får vi vara vid gott mod.

Tältmöten i Nordanås

2015-07-19


Tänk så bra det blev med tältmötena i Nordanås. Det praktiska fungerade bra, vädret var fint (med undantag för en regnig kväll), besökare kom från olika byar och samhällen, det blev mycket sång o musik av många medverkande, gripande vittnesbörd gavs av många och Guds Ande berörde oss alla.


Nu är mötesserien avslutad och vi har tagit ner både mötestältet och serveringstältet för denna gång. Vi känner en stor tacksamhet till Herren för att han hjälpt oss på alla sätt både med kraft till våra kroppar och vår ande.

Nu ber vi om att det som sagts i sång och tal och i samtal vid fikaborden ska få bli till välsignelse och hjälp för dem som kom.

Kallade till frihet

2015-07-14


Vi hade bön, sång och bibelstudium i Slussfors ikväll. Vi var 12 st och det kändes så roligt att få vara tillsammans. Några av vännerna bor söderut och det är extra glädjande att möta dem när de kommer hit upp några gånger per år. Gemenskapen vet inte av några avstånd.


Tältmöte - söndag

2015-08-16


Nu är tältmötesserien på Nybyggarland avslutad och tältet och alla människorna

är "borta". Det har varit en fantastisk vecka med oerhört starka möten och en sprängfylld tältkyrka, kväll efter kväll.

I dagens gudstjänst predikade Johnny Hansson, Håkafot. Han talade om världsmissionen utifrån Matt.24:14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas

i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.


Det blev mycket planerande kring de kommande tältmötena, naturligtvis. Vi sjöng igenom många sånger också och vi firade även Herrens måltid.

Tänk att vi får påminna oss gång på gång om vad Jesus gjorde för oss på Golgata och vilken betydelse det har för hela mänskligheten.


Bibelstudiet handlade om att vi är kallade till frihet.

Vi är alla kallade till frihet. Herren har banat en väg genom Jesus så att vi kan uppleva frihet.


Joh.8:31-32 Jesus talade till de judar som hade satt tro till honom. De menade att de redan var fria men Jesus kom för att göra alla människor fria genom Sanningen=Jesus.

Vi behöver fylla oss med Sanningen=Ordet för det ger liv, ja evigt liv.


Gal.4:31, 5:1 Vi ska stå fasta och inte låta något nytt slavok läggas på oss sedan vi gjorts fria.


Gal.5:13-15 Vi är kallade till frihet men vi ska inte låta denna frihet ge köttet något tillfälle. Istället ska vi tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda bud: "Du ska älska din nästa som dig själv."


Joh.8:36 Om Sonen gör oss fria blir blir vi verkligen fria.


Gal.3:13 Vi är friköpta! Jesus dog i vårt ställe för att ge oss frihet.


Gal.4:4-7 När tiden var inne sände Gud sin Son för att friköpa oss från lagens förbannelse och ge oss söners rätt.


Rom.5:20-21 Nåden är alltid mycket större än synden. Tack o lov! Därför kan vi få evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre.

Tältresning

2015-07-13


Tänk så bra det gick med tältresningen i Nordanås i går! Vädret var strålande, många kom för att hjälpa till och nu välkomnar vi alla som vill och har möjlighet att komma till våra Minns du sången-möten i tältet.

Sång vid Inlandsbanan

2015-07-08


Idag sjöng vi vid Inlandsbanan i Sorsele. Vi brukar göra det vid åtminstone ett tillfälle under sommaren. Det är två tåg som möts vid Sorsele station och under fikauppehållet för passagerarna passar vi på att sjunga och dela ut tidningar och kort till den som vill ha.

Det var många som stannade upp och lyssnade och sjöng med i de välbekanta andliga sångerna.

Här är några sångklipp från dagens sångstund!


Sång: Säg känner du det underbara namnet


Sång: Där rosor aldrig dör


Be i Jesu namn

2015-07-06


Veckans bönesamling blev i Nordanås och vi gladdes åt att få mötas inför Ordet och i sång och bön. Det blev också gratulationssång och tårta till kaffet då vi firade en av gruppens födelsedagsbarn.

Vi övade lite sånger inför onsdagens sångsamling vid Inlandsbanan i Sorsele och pratade naturligtvis även om praktiska arrangemang runt de kommande tältmötena i Nordanås.


Bibelstudiet i kväll handlade om att vi uppmanas att be i Jesu namn.


Matt.10:1-15 Jesus kallade till sig tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut onda andar samt att bota de sjuka. Dessa tolv sände Jesus till de förlorade fåren av Israels hus. De skulle predika för dem: Himmelriket är nu här!

Mark.6:6-13 Samma berättelse som ovan!


Joh.14:12-14 Jesus poängterar vikten av att be i Jesu namn. Den som tror på Jesus ska själv göra de gärningar som Jesus gjorde och ännu större. Vad vi än ber om i Jesu namn ska han göra för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen.


Joh.15:14-17 Vi är Jesu vänner om vi gör det han befaller oss. Han har utvalt oss till att bära bestående frukt för att Fadern ska ge oss vad vi än ber honom om i Jesu namn.


Joh.16:23-24 Vi får be till Fadern i Jesu namn och då ger han oss och vår glädje blir fullkomlig.


Joh.17:20-26 Jesus bad till Fadern för sina lärjungar. Samma förbön gäller oss.


Rom.8:31-34 Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss? Gud gav oss allt i Sonen!

Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>