Jesus kommer snart

Jesus kom

Det viktigaste som hänt mänskligheten är att Jesus kom till vår jord.

Hans död på korset och hans uppståndelse är det som gav oss en

ny chans.

Vi var förlorade men Jesus tog vårt straff på sig och därför kan vi genom att ta emot Honom i våra liv bli Guds barn och få evigt liv.

Jesus kommer

Bibeln berättar också att Jesus ska komma tillbaka.

Inte synligt, men för att hämta dem som tror på Honom.

De som dött i tron på Jesus kommer att uppstå och tillsammans

med dem ska vi som lever och tror på Jesus, på bråkdelen

av en sekund, ryckas upp i skyn för att vara med Jesus i himlen.

När detta skett kommer världen att genomgå en mycket svår tid.

Bibeln kallar det Vedermödan. En världsledare kommer att förena jordens länder och allt kommer att organiseras under honom.


Till en början är alla tacksamma för denne ledares förmåga att

sammankoppla världen men med tiden kommer hans maktbegär

att visa varifrån hans kraft och förmåga egentligen kommer.

Bibeln kallar honom betecknande nog för Antikrist och Vilddjuret.

Världens länder kommer också att förmås att sammangadda sig

mot Israel. Världsledaren kommer att vilja, förutom att åtlydas

som världsledare, även få tillbedjan som Gud.

Det blir ett tredje världskrig med Israel och Mellanöstern som krigsskådeplats.

Jesus är kung

Då, säger Bibeln, kommer Jesus tillbaka i synlig gestalt och sätter

sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem.

Han avväpnar Antikrist och alla stridande härar och sedan upprättar Jesus sitt Kungadöme.

Om du vill ta emot Jesus nu kan du be så här:

Gud, nu kommer jag till dig.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son,

och att Du dog och uppstod för mig.

Tack för att Du tog mitt straff på korset.

Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta

och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.

Amen

Om du funderar på något så skriv till oss kontakt@segertonen.se