Arkiv - tidigare nyheter

Här är rapporterna från januari till december 2014

Nyårskväll

2014-12-31

Det blev en mycket trevlig nyårskväll då flera av oss i Segertonen samlades i Slussfors till ett gemensamt nyårsfirande. Vi åt middag tillsammans allra först.

Sedan blev det sång och musik under en lång stund.

Därefter åt vi efterrätt och drack kaffe. Vi hade flera hälsningar från våra vänner runt om i landet som vi delade med varandra. Det blev också en del SMS-hälsningar och telefonsamtal från flera vänner.

Sedan var det dags för bibelstudium och bön och förbön. Vi bad för gemensamma böneämnen och även för varandra inför det nya året.

Bibelstudiet hade som rubrik: "Gå in i det nya"

Fil.3:12-16 Glöm det som ligger bakom och sträck er mot det som ligger framför!

Vi får se fram emot det Gud har i beredskap för oss. Vi blir bara bedrövade om vi gräver i det gamla. I bönen Fader vår ber vi om förlåtelse och vi ska själva också förlåta alla som förorättat oss.

Om vi ska kunna gå framåt måste vi lämna alla gamla "ryggsäckar". Det blir lättare att gå då. Vi blir fria att leva, älska och tjäna Gud och våra medmänniskor.

2 Tim.1:9 Han har frälst oss och kallat oss i kraft av sitt beslut och sin nåd, i Kristus Jesus, före tidens början.

Ef.4:23-24 Vi ska lämna det gamla och förnyas till ande och sinne. Vi har iklätt oss den nya människan, skapad till likhet med Gud. Vi får hålla fast vid korset, Jesu blod och namn.

Kol.1:21-23 Vi hedningar är inberäknade i frälsningsplanen. Vi är försonade!

Vi har en stadig grund att stå på. Det är viktigt att vi håller oss till Bibeln och står fasta.

Kol.2:13-15 Gud har gjort oss, som var döda genom våra överträdelser , levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Skuldbrevet har han strukit ut. Jesus triumferade över alla ondskans andemakter på korset.

2 Kor.5:16-21 Den som är i Kristus är en ny skapelse, - en helt ny förutsättning.

Det skapar tacksamhet i våra hjärtan. Gud har ställt oss i försoningens tjänst.

Vi är Kristi sändebud.

Gal.4:4-5 När tiden var inne sände Gud sin Son för att friköpa oss.

Ef.2:14-22 Jesus är vår frid och försoning, för både judar och hedningar. Vi har vårt hem hos Gud, medborgarskap i himlen.

Julcafémöte i Betel

2014-12-28

Idag hade vi julmöte i Betel, Slussfors, då vi sjöng flera av julens sånger. Julevangeliet lästes och vi fick även lyssna till några vittnesbörd. Det blev en välsignad mötesstund med gemenskap även vid fikaborden efter mötet.

Minns du julsången

2014-12-20

Årets sista sångsamling på Café Akkan blev idag, då vi sjöng julsånger man minns. Vi fick även lyssna till några vittnesbörd och möjlighet att ta del av jultidningar och julkort vid bokbordet.

Ganska många hade gjort en paus i julbestyren och kom och var med och sjöng tillsammans med oss. Julens budskap och mening fick vi lyfta fram i sång och tal

Tänk vilken förmån att ha fått ta emot Jesus - kärnan och stjärnan i Bibeln.

Välsignelse och beskydd

2014-12-16

Det blev bön och bibelläsning i Slussfors ikväll. Vi sjöng också förstås en hel del och övade lite inför lördagens "Minns du julsången" i Café Akkan, Storuman.

Många böneämnen bars fram inför nådens tron och även tacksägelseämnen.

Bibelstudiet handlade om hur Gud både välsignar och beskyddar oss.

Apg.3:25-26 Genom Jesus ska alla folk på jorden bli välsignade. Gud har sänt Jesus för att välsigna. Vi är omslutna av välsignelse.

Luk.24:50-53 Jesus välsignade sina lärjungar innan han steg upp till himlen.

Det var viktigt!

Hebr.10:23 Vi får hålla fast vid hoppets bekännelse för han som gett oss löftet är trofast.

Fil.1:6 Han som börjat ett gott verk i oss ska fullborda det till Jesu Kristi dag.

Fil.2:13 Gud verkar i oss både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske.

1 Petr.1:5 Guds makt beskyddar och bevarar oss till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.

Vilken förmån att vara beskyddad och bevarad av/genom Guds makt!

Joh.10:28-30 Jesus ger oss evigt liv och vi ska aldrig gå förlorade. Ingen kan rycka oss ur hans hand.

Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsning och inget annat namn än Jesus kan rädda oss.

Jesus frälser, bevarar och leder oss.

-------------------------------------------------------------

Vi delade även många bibelord som talar om läkedom:

2 Mos.15:26               Matt.4:23

Ordsp.4:20-23            Jak.5:15-16

1 Petr.2:24                 Ps.107:20

Jes.53:4-5                  Ps.103:3

Julfest - igen

2014-12-12

Vi hade verkligen en festkväll i Betel i kväll. Vänner från när och fjärran kom och delade gemenskapen kring bordet och Ordet. Vi delade upplevelser i tron och fick glädjas över de fantastiska gärningar som Gud gör.

Efter middagen såg vi ett bildspel över Segertonens olika resor och möten mm.

Vi sjöng också och spelade in en julhälsning som går att se på Youtube.

Sedan blev det tid för bibelstudium och förbön.

Vi började att läsa i Hebr.8:1-13 En huvudpunkt är att vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen. Jesus ber alltid för oss. Han gör tjänst i det sanna tabernaklet som Herren har rest och inte en människa.

v.6 Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften.

Vi får del i detta nya förbund. Gud ska också sluta ett nytt förbund med Israel. Han ska lägga lagen i deras hjärtan och sinnen. Alla ska känna honom. Synden ska han förlåta.

Jesus är med oss nu och vill välsigna oss. Ef.1:3

Han har skapat oss, äger oss, vill leda oss, bevarar oss, gjuter sin Ande över oss uppmuntrar oss och ger oss sin härlighet.

Gud älskar omöjliga situationer för då får han visa sin makt. Ex. brödundret!

Joel.2:28-32 Gud har lovat en andeutgjutelse över alla. Det blir en stor skörd.

Kallad till frihet

2014-12-09

Ikväll samlades vi till sång, Bibel och bön i Nordanås. Det blev en inspirerande kväll då vi fick be för varandras och andras böneämnen samt ta emot av Ordet.

Efter fika och mycket sång och musik blev det dags för bibelstudiet. Vi är så tacksamma för att vi fritt får läsa Bibeln och dela tankar omkring dess innehåll.

Temat för kvällens bibelstudium var "Kallad till frihet".

Rom.8:20-27 Skapelsen kom under förgängelsen genom syndafallet. Men det finns hopp om att skapelsen ska befrias och nå fram till Guds barns härliga frihet.

I hoppet är vi frälsta och Anden hjälper oss i vår svaghet och vädjar för oss inför Gud, som Gud vill.

Gal.5:13 Vi är kallade till frihet och ska tjäna varandra i kärlek.

Gal.4:31, 5:1 Vi är barn till den fria  hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Låt ingen lägga på slavoket igen.

Joh.8:31-36 Sonen har befriat oss! Om vi förblir i hans Ord är vi hans lärjungar och vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria.

Gal.3:13-14Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä . Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.


Gal.4:4-7 När tiden var inne kom Jesus för att friköpa oss. Vi skulle få söners och döttrars rätt. Gud har sänt sin Sons Ande, in i våra hjärtan, som ropar Abba Fader

Vi är arvingar insatta av Gud.

Rom.8:1-11 Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Rom.8:31-32 Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss.

Julfest för barnen

2014-12-07

Idag hade vi julfest i Betel, Slussfors, för barnen i Glada Timmen och kapellet var välfyllt av barnens syskon, föräldrar, grannar och tillresta vänner. Det blev en fin fest med julens budskap om Jesus i centrum. 

Frälsningsarmén

2014-12-03

Vi medverkade i cafékvällen på Frälsningsarmén, Storuman, ikväll. Det blev mycket sång och musik och även flera vittnesbörd. Många hade kommit för att vara med och sjunga i de välbekanta sångerna. Vid fikaborden fortsatte gemen-skapen och många passade på att köpa m ed sig en bok eller cd-skiva från vårt bokbord.

Hörnstenen

2014-12-02

Vi samlades i kapellet i Strömsund ikväll till sång, Bibel och bön. Det blev som vanligt en fin kväll med god gemenskap och mycket sång. Först blev vi bjudna

på våfflor med grädde och hjortronsylt och det smakade förstås jättebra.

Därefter blev det sång och bibelstudium innan vi avskiljde en stund för bön och förbön. Bibelstudiet handlade om hörnstenen - Jesus.

Matt.7:24-29 Jesus talade om risken att bygga på dålig grund. Huset rasade och dess fall blev stort. Den som byggt sitt hus på berggrund tålde regn, störtflod och storm och huset stod kvar.

Folket blev förvånade över Jesu undervisning som var full av auktoritet och inte som deras skriftlärdas.

Luk.6:46-49 Jesus sa: Den som kommer till mig, lyssnar på mina ord och hand-lar efter dem, är lik den som lägger husgrunden på klippan. Det blir välbyggt.

Apg.4:11-12 Jesus är hörnstenen som föraktades av byggnadsarbetarna. Likväl är han den ende som kan ge frälsning.

1 Petr.2:6-10 Den som tror på Jesus ska aldrig komma på skam. Stenen - Jesus är dyrbar. Vi är Guds eget folk, kallade från mörkret till hans underbara ljus för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Vi har fått barmhärtighet.

Vad är det vi konsumerar? Är det Guds Ord eller människors åsikter?

Ett tiotal olika trosriktningar med viss koppling till Bibeln, men med människors uppfattningar som viktiga dogmer, redovisades.

Ex. Jehovas vittnen, Mormonerna, Spiritisterna, Swedenborgarna, Adventismen, Teosofin, Christian Science, Efraims budbärare, Bahaismen och Astrologin.

Vi måste ta reda på källan till förkunnelsen. Är det Bibelns Ord eller människors?

1 Petr.2:6 Den som tror på Jesus kommer inte på skam.

1:a advent-cafémöte

2014-11-30

Det blev en fin samling idag när vi hade vårt cafémöte i Betel, Slussfors på

1:a advent. Ungdomarna höll i mötesledning och predikan och barnen sjöng flera sånger om ljuset. Publiken fick sjunga med i välbekanta sånger och sångarna sjöng också några sånger. Efter mötet samlades vi vid fikaborden där en frivillig gåva till Hoppets Stjärnas satsning på julpaket till fattiga familjer i Rumänien gavs.

Nåd och välsignelse

2014-11-25

Kvällens bönesamling var  i Slussfors. Vi fikade tillsammans och samtalade om de planerade mötena samt delade hälsningar som vi fått av olika vänner. 

Bibelstudiet hade som tema Nåd och välsignelse. Vi började läsa i Ef.1:3 som vi ofta återvänder till. Där står det: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelse.

Allt är inte lite!

Gud har uppgifter till oss alla. De "enkla" uppdragen kan vara nog så viktiga och ge stor välsignelse. Bibeln säger att den som ger en profet ett glas vatten ska få en profets lön.

Vi är välsignade med all den himmelska världens välsignelse!

Fil.1:3-6 Paulus tackade för de troende i Filippi och bad för dem med glädje eftersom de varit med i arbetet för evangeliet från första dagen.

På samma sätt har vi fått vara med i arbetet för evangeliet, trots motgångar och motstånd ibland. Vi har dock inte gett upp utan fortsatt. Gud som börjat ett gott verk i oss ska också fullborda det.

Hebr.13.20-21 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Gud använder vanliga, svaga människor. Bibeln och historien är full av vittnesbörd om detta.

Ef.3:16-21 Vi ska få kraft och styrka till vår inre människa. Kristus ska bo i våra hjärtan genom tron och vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska vi lära känna Kristi kärlek och bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (v.20-21)

Gal.3:13-14 Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse för att vi skulle få välsignelsen och den utlovade Anden.

Rom.6:14 Vi står inte under lagen utan under nåden.

Joh.8:36 Om Jesus för oss fria blir vi verkligen fria.

Joh.1:16-18 Vi har fått nåd och åter nåd genom Jesus.

Jesus vår överstepräst

2014-11-18

Denna vecka har vi haft två bönesamlingar både i hem och i vårt kapell, Betel.

Det känns som om den andliga situationen i vårt land och bland oss som troende påkallar ett innerligare böneliv. Vi behöver ropa till Gud om en förlängd nådatid samtidigt som vi ödmjukar oss och ställer oss till Guds förfogande.

Efter fikastunden blev det som vanligt mycket sång och musik. Tänk vad det finns många innehållsrika sånger! Det blev både lovsång och bönesånger som föreslogs.

Bibelstudiet handlade om Jesus som vår överstepräst. vi läste mest i Hebreer-brevet eftersom det på ett speciellt sätt lyfter fram Jesu översteprästerliga tjänst.

Hebr.1:1-4 Gud har talat många gånger i forna tider genom profeterna. Gud har i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Jesus är en avbild av Gud själv. Den som har sett Jesus har sett Fadern. Jesus sitter på Majestätets högra sida, efter sin död och uppståndelse. Jesus har fått ett namn som är över alla andra namn.

Hebr.2:1-4 Vi måste ta fasta på det som vi har hört från Gud så att vi inte tappar kursen. Lärjungarna fortsatte det verk som Jesus började och Gud gav sitt vitt-nesbörd genom tecken, under, kraftgärningar och genom att dela ut Andens gåvor.

Hebr.4:14-16 Jesus Guds Son är vår mäktige överstepräst och vi får hålla fast vid vår bekännelse. Vi får frimodigt gå fram till nådens tron för att finna nåd till hjälp i rätt tid.

Ef.3:6-7 Tack vare Jesus är vi hedningar också medarvingar och tillhör samma hopp och har del i samma löfte som judarna.

Hebr.10:19-23 Tack vare Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allraheligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss.

Guds löften är sanna och vi får lita på det med uppriktigt hjärta och full trosvisshet.

Hebr.2:14-18 Jesus gjorde dödens herre maktlös, besegrade honom, och gjorde därmed alla fria som av fruktan för döden levt sina liv i slaveri.

Jesus tar sig an oss. Han blev en trogen och barmhärtig överstepräst inför Gud och sonade folkets synder.

Jesus har lidit och frestats och därför kan han hjälpa oss när vi frestas.

Hebr.6:13-20 Gud ville att vi skulle veta hur orubbligt hans beslut var, för att ge oss en kraftig uppmuntran. I hoppet har vi ett tryggt och säkert själens ankare innanför förlåten dit Jesus öppnat vägen för oss.

Hebr.7:14-28 Vår överstepräst Jesus är tillsatt av Gud. De andra överstepräs-terna måste pga. döden bli fler och fler men Jesus lever för evigt och har ett evigt prästämbete. Han manar gott för oss och kan helt och fullt frälsa alla dem som genom honom kommer till Gud.

Hebr.9:11-16 Jesus gick med sitt eget blod in i det himmelska tabernaklet och vann en evig återlösning. Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.

Kristus är medlare för ett nytt förbund för att vi skulle få det utlovade eviga arvet.

Vi får komma inför nådens tron när som helst och han vill gärna höra och svara på våra böner.

Musikcafé i Norra Fjällnäs

2014-11-16

Vi hade ett musikcafé i byastugan i Norra Fjällnäs, Tärnaby, i eftermiddag

tillsammans med Tärna Frikyrkoförsamling.

Det blev ett bra möte med mycket sång och vittnesbörd. Många tog tillfället

att få en böneduk med sig hem och det fanns även böcker och tidningar. 

Vi fick även möjlighet att dela den goda gemenskapen vid fikaborden.

Gemenskapsdag i Sorsele

2014-11-15

Idag hade vi en verkligen fin dag i Sorsele med sång, Bibel och bön tillsammans med vänner från flera olika församlingar. Vi bad för våra olika församlingar och hemkommuner samt för vårt eget land och även Israel och det judiska folket.

Bibelstudiet handlade bl.a. om vikten av förlåtelse.

Vi började läsa i Matt.6:9-13 där Jesus lärde sina lärjungar bönen Fader vår.

I den ingår att vi ska ge förlåtelse till dem som är oss något skyldiga. Förlåtelse är detsamma som skuldavläggning och är en väg till frälsning, befrielse och helande.

Vi ska lätta bördor och inte tynga ner våra medmänniskor.

Fil.3:13-14 Paulus insåg att det som låg bakom i hans liv var inte värt att lägga någon större vikt vid. Han sträckte sig framåt istället och jagade mot målet.

Jesus har frigjort oss för att vi ska vara fria. Joh.8:36

Ef.4:32 Vi är förlåtna genom Jesu död på korset, därför ska vi förlåta, vara goda och barmhärtiga. Vi får själva gå till nådens tron varje dag.

Mark.11:25 Vi ska förlåta först när vi ska be, om vi har något emot någon. Då förlåter vår himmelske Fader oss och svarar på vår bön.

Vi ska praktisera och ta vara på förlåtelsen. Fienden är rädd för att vi ska ödmjuka oss och ha ett förlåtande sinne.

Vi måste gå till korset, varje dag.

Matt.6:14-15 Förlåtelse är en viktig och allvarlig sak.

Fil.4:4-7 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Dagen avslutades med ett musikcafé i Filadelfia Sorsele med mycket sång och flera vittnesbörd. Det blev även tillfälle till förbön i slutet av mötet. Vi kände

stor tacksamhet för hela dagen när vi vände hemåt igen.

Hjälparen

2014-11-11

Ikväll samlades vi i Slussfors till bön, lovsång och bibelstudium. Vi delade flera olika uppmuntrande hälsningar som vi fått från trogna vänner runt vårt land.

Tänk att Gud sänder oss hjälpare från alla håll!

Efter en lång stunds sång och tacksägelse tog vi fram våra Biblar och läste om Hjälparen, den Helige Ande.

Joh.14:15-18 Lärjungarna fick ett underbart löfte av Jesus om en hjälpare.

Jesus visste om lärjungarnas situation och visste att de behövde Hjälparen för att klara av sitt uppdrag.

Samma löfte gäller oss, dagens lärjungar. Vår bön och längtan bör vara att Hjälparen ska få leda oss.

Joh.14:25-27 Den Helige Ande som Faderns skulle sända skulle lära dem och påminna dem om allt vad Jesus sagt. Dessutom gav Jesus dem sin frid.

Joh.15:26-27 Sanningens Ande vittnar om Jesus. Också vi ska vittna. Att dela med sig av budskapet är alla kristnas uppdrag. Guds Ord ska inte återvända utan att ha verkat det Gud vill.

Apg.1:8 När den Helige Ande kommer över oss ska vi få kraft att bli hans vittnen.

Apg.5:12-16 Resultatet av att den Helige Ande fyllde lärjungarna var att många människor kom till tro och att många blev helade.

Apg.5:17-20 Apostlarna blev fängslade men en Herrens ängel öppnade och släppte ut dem. De fick beskedet att de skulle gå till templet igen och förkunna om det nya livet.

Apg.12:1-19 Petrus blev fängslad för en tid och församlingen bad uthålligt för honom. En Herrens ängel kom, bojorna föll av och Petrus fördes genom fängelsets portar som öppnades av sig själv.

Den Helige Ande öppnar stängda dörrar för evangeliet. Vi har också idag tillgång till den Helige Ande i vårt arbete för att sprida evangeliet.

Akkan och Tranan

2014-11-08

Vilken fantastisk dag vi hade idag, med två sånggudstjänster i Storuman. Vi var först på Café Akkan och hade "Minns du sången" och det var ovanligt mycket folk som kom för att lyssna och sjunga med i de bekanta sångerna. Flera kom också för att hjälpa till både med sången och musiken. Det blev lite extra musik med synt och elgitarr.

Bön i Strömsund

2014-11-04

Även samlingen på servicehuset Tranan var välbesökt och det är alltid så uppskattat med dessa sångstunder. Sångerna den här dagen handlade till stor del om Gud som vår Far och vittnesbörden om hur den förlorade sonen fick komma hem och mötte stora famnen. Det är Guds kärlek som välkomnar var och en som kommer till honom. Tänk att få dela med sig av ett sådant budskap!

Ikväll samlades vi i kapellet i Strömsund till sång, Bibel och bön. Vi sjöng många sånger med tema Gud är vår Far och vi är hans barn. Det blev också tillfälle till goda samtal och vittnesbörd omkring borden när vi fikade tillsammans. Vi har en härlig gemenskap!

Bibelstudiet handlade om vårt förhållande till vår Fader och hans Son Jesus Kristus. Vi har all anledning att fröjda oss och jubla när vi tänker på den seger som Jesus vann på Golgata för vår skull. Vi delar hans seger!

1 Joh.4:15-16 "Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud". Det är enklare än vad man kan tro.

Fil.4:6-7 Vi ska inte göra oss bekymmer utan låta Gud få veta våra önskningar genom bön med tacksägelse. Då ska Guds frid ge oss skydd i Kristus Jesus.

2 Tess.3:3 Herren är trofast, han ska styrka oss och skydda oss för det onda. Han förbarmar sig över oss och har omsorg om oss.

1 Petr.1:5 Med Guds makt blir vi genom tron bevarade till en beredd frälsning i den sista tiden. Vi kan lita på Guds beskydd under hela vårt liv. Jesus går vid vår sida, alltid.

Alla människor är lika mycket värda i Guds ögon och därför har han gett oss uppdraget att gå ut och berätta för våra medmänniskor att de har en frälsning beredd i Jesus Kristus.

Vi får vara Guds redskap och göra hans vilja. Han manar oss och leder oss in i förut beredda gärningar.

Jesus sa: Gå ut, i hela världen, och berätta om frälsning och befrielse. Människorna finns därute, sällan i våra kyrkor och kapell.

Jud.v.24-25 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

Gemenskapsdag

2014-10-28

Idag hade vi en riktig gemenskapsdag med några vänner i Storuman.

Först fikade vi tillsammans och berättade för varandra om våra frälsnings-upplevelser. Det blev många gripande skildringar om hur Gud söker människor

på olika sätt och även hur Guds nåd möter oss i livets olika skiften.

Sedan blev det sång och musik under en lång stund. Önskesångerna radades upp och det var mycket glädje i sången. Vi hade också en god stund inför Ordet som alltid ger så mycket av både uppmuntran och förmaning.

Bibelstudiet utgick från Rom.5:1-11 och handlade om vad vi har i Kristus Jesus.

Vi är rättfärdiggjorda inför Gud genom att Jesus tog på sig all synd.

När vi kommer till Jesus säger han: Du är (redan) förlåten.

Djävulen anklagar men Jesus frikänner.

Jesus tog våra synder och sjukdomar på sig. Jes.53:5

Han förde oss från mörker till ljus. Vi har våra namn skrivna i Livets bok.

Vi har tillträde till Guds nåd, som vi står i, och den omger oss och räcker!

Hoppet sviker oss inte. Guds kärlek är ingjutna i våra hjärtan genom den Helige Ande.

1 Joh.3:1-3 Vilken kärlek, vi är Guds barn. När Jesus kommer ska vi förvandlas och bli honom lika, för vi ska se honom som han är. Den som har detta hopp må rena sig.

Ef.4:7 Vi har fått så mycket nåd som vi behöver för dagen som är. Gud fyller på när vi behöver mer.

1 Joh.5:18-20 Vi är under Guds beskydd.

Rom.6:14 Vi står under nåden och inte under lagen. Frälsningen är komplett.

Ef.1:7-10 I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse.

Vi har fått nåd för alla situationer.

Ef.1:3 Vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser.

Ps.107:1 Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. 

Jes.40:29-31 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 

Ynglingar kan bli trötta och ge upp, 

unga män kan falla. 

Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, 

de lyfter med vingar som örnar.

De skyndar i väg utan att mattas, 

de färdas framåt utan att bli trötta.

Det blev också tillfälle till bön och förbön och många ville bli smorda med olja

och få handpåläggning och bön. Vi får dela varandras sorg och glädje och bära varandra i bön.

Dagen avslutades med gemensam middag och ytterligare gemenskap och goda samtal. Vi skiljdes med en förhoppning om att snart ses igen.

Lärjungarna går ut

2014-10-21

Vi hade veckans gemensamma bönesamling i Nordanås. Det känns så bra att

få mötas inte bara när vi har möten och sångsamlingar utan även till bön och bibelläsning. Denna kväll blev speciell därför att vi på ett särskilt sätt fick anledning att rannsaka oss inför Ordet och i bön bära varandra fram till nådens tron.

Bibelstudiet fokuserade på Jesu uppmaning till lärjungarna att gå ut.

Vi började läsa från Mark.16:17-18 där Jesus förklarar vilka tecken som ska följa dem som tror. Dessa Jesusord är sanna även i de tider då det inte sker så  mycket som vi önskar. Hur är det, tror vi så att tecken åtföljer oss?

Luk.9:1-6 Jesus skickade ut lärjungarna för att predika Guds rike och bota sjukdomar. Jesus gav dem makt och kraft. Så här har Gud tänkt att det ska fungera idag också.

Matt.10:7-8 Samma uppdrag och uppmaning som i texten ovan! Vi är Jesu lärjungar idag - vi ska också gå ut, med samma budskap och samma kraft.

Gideoniterna

2014-10-19

Ikväll var det dags för ett möte i Betel, Slussfors. Denna gång var det vänner

som är aktiva i organisationen Gideoniterna som besökte oss. Bengt Andersson från Gunnarn ledde mötet och predikade. Ann-Marie Gunnarsson informerade om det arbete som Gideoniterna gör i vårt land och även internationellt. Biblar delas ut till skolor, fängelser, sjukhus och hotell.

Det blev även mycket sång i mötet både av oss i Segertonen samt gemensamt.

En kollekt upptogs för inköp av Biblar. Efter mötet blev det fika och mer gemenskap.

Akkan och Tranan

2014-10-18

Idag har vi haft två sångsamlingar i Storuman. Först hade vi "Minns du sången" på Café Akkan och det var som vanligt mycket bra. Många kom för att få både sjunga med och lyssna på sångerna som man minns.

Därefter for vi till servicehuset Tranan och hade en sångstund där också. Man känner verkligen hur uppskattat det är och särskilt när vi sjunger de gamla välbekanta sångerna som de boende på servicehuset så väl känner igen och

kan sjunga med i.

LP-Sorsele

2014-10-16

Det blev mycket sång och musik ikväll när vi hade musikcafé i Folkets Hus i Sorsele tillsammans med LP-verksamheten där. Ronnie Larsson som ansvarar för arbetet inom LP-arbetet i ett ganska stort område hälsade oss välkomna.

Det önskades många sånger och vi hade stort stöd i sången och musiken av musikanter från orten.

Det blev även flera vittnesbörd om Guds omsorg och kallelse till oss människor.

Efter mötet bjöds alla på fika och det blev tillfällen till goda samtal vid borden.

Frihetsproklamation

2014-10-14

I vår bönesamling ikväll i Slussfors firade vi en i gruppen på hans födelsedag.

Det är alltid en förmån att få dela varandras både glädje och sorg. Vi behöver

varandra!

Efter mycket sång och musik, delade vi Ordet med varandra. Rubriken för

kvällens bibelstudium var Frihetsproklamation.

Gal.3:13 Kristus har friköpt oss! Det fanns ingen annan som kunde göra det.

Segern är komplett! Frälsningen är komplett! Vi är fria och ingenting kan egentligen binda oss. Skuldsedeln är riven - vi är fria!

1 Kor.6:19-20 Vår kropp är ett tempel åt den Helige Ande som vi har fått av Gud. Vi tillhör inte oss själva utan är köpta av Gud, priset är betalt. Så vi får förhärliga Gud i vår kropp.

Nåden och tron på Jesus frälser oss.

2 Kor.4:4-5 Denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror.

Därför ser /förstår de inte vem Jesus är. Paulus förkunnar inte sig själv utan Jesus Kristus som Herre och sig själv som tjänare för Jesu skull.

Gal.2: 20-21 Kristus lever i oss. Vi lever i tron på Guds Son som har älskat oss och utgivit sig själv för oss. Lagen kunde inte ge oss rättfärdighet.

Rom.6:4-14 Vi har fått ett nytt liv i frälsningen. Guds Ande har kommit in i våra liv.

Kol.3:1-4 Vi lever både ett synligt och osynligt liv. Båda är fullt verkliga och verksamma. Allt detta har vi fått i Kristus.

Ef.2:4-10 Vi var döda men Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen. Nåd utan gräns!

Vi är hans verk och ska göra de goda gärningar som Gud har förberett.

Ef.4:23-24 Vi får förnyas till ande och sinne. Vi har iklätt oss den nya människan, skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

Hjälparen

2014-10-07

I kväll hade vi bönesamling i Strömsunds kapell. Vi brukar vara där en gång i månaden och det är alltid lika trevligt. Tyvärr kunde inte alla vara med ikväll

men vi ser fram emot nästa träff då vi hoppas att alla kan komma.

Det blev våfflor till fikat och därefter sjöng vi som vanligt ur våra sångpärmar. Det blev så många fina sånger som önskades att vi fick begränsa oss för tiden gick så fort.

Bibelstudiet i kväll handlade om Hjälparen - den Helige Ande.

Joh.15:26-27 Jesus är Sanningen och han sände sanningens Ande till vår hjälp.

anden vittnar om Jesus. Också vi kan/ska vittna om Jesus.

Joh.16:13-15 Den Helige Ande vägleder oss med hela sanningen och låter oss veta vad som kommer att ske. Profeterna i Gamla Testamentet talade om Jesu födelse och död och allt fullbordades. I Bibeln kan vi läsa om hur slutet blir, världshistoriens och tidsåldrarnas avslutning.

Joh.20:21-23 Jesus hälsade sina lärjungar med Frid! Vilken underbar hälsning!

Han uppmanade lärjungarna att ta emot den Helige Ande.

Apg.1:8-9 Jesus sa: Ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er, för att bli mina vittnen.

Matt.28:18-20 Jesu uppmaning till mission och löfte om hans närvaro alla dagar. All makt i himlen och på jorden är hans!

Efter bibelstudiet bad vi för varandra och för de många böneämnen som vi fått via mail och brev. Vilken förmån att få gå med allt till Jesus. Han förmår!

Kustresan

2014-10-04  -  2014-10-05

Vi har varit på vår traditionella sångarresa till kusten, dvs. Bjurholm-Nordmaling

Det blev en underbar resa med både god gemenskap och innehållsrika möten.

Vi började i "Domkyrkan" i Västerås (baptistkapellet strax utanför Bjurholm) och hade en sånggudstjänst där kl.14. Det blev både sång och vittnesbörd, förbön och många samtal.

Sedan fortsatte vi till pingstkyrkan i Nordmaling där vi hade möte kl.18. Det var många som kom både för att lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Även i detta möte blev det flera vittnesbörd och när vi inbjöd till förbön var det många som kom fram. Vi smorde dem med olja och bad för dem i Jesu namn.

Efter övernattning och frukost i pingstkyrkan vände vi bussen mot Hörnsjö missionskyrka och hade en sånggudstjänst där kl.11. Det blev ett mäktigt möte med sång och vittnesbörd. Vi kände alla en stark beröring av Guds Ande.

Församlingen bjöd oss på lunch innan vi började resan hemåt.

Vi kände stor tacksamhet till Herren som hjälpt oss med dessa möten och vi bad om att det som såtts ut skulle få bli en skörd för evigheten.

Det är bara Jesus

2014-09-30

Veckans bönesamling i Slussfors blev lång och innehållsrik. Vi pratade förstås mycket om vår kommande sångarresa till kusten. Vi sjöng också många sånger och bad för en böneduk som vi ska skicka iväg till en som hastigt insjuknat.

Dessutom bad vi för evangelisationstidningen Inblick i Trons värld som vi ska dela ut i våra byar.

Bibelstudiet hade rubriken "Det är bara Jesus".

Ef.2:14-22 Bara Jesus kunde göra det! Ingen på jorden och ingen i himlen utom Jesus kunde bringa frid. Det var två grupper, judar och hedningar, men Jesus skapade genom sin försoning en enda människa och därmed frid.

Genom tro på Jesus får vi del av detta. Utan Jesus är vi chanslösa, förlorade. Men med Jesus finns en komplett frälsning och kraft för alla behov.

Kol.2:14-15 Jesus har förlåtit oss alla överträdelser och dragit ett streck över det skuldbrev som anklagade oss. Han spikade fast det på korset. Han har avväpnat alla makter och välden när han triumferade över dem på korset.

2 Kor.5:17-21 Den som är i Kristus är en ny skapelse. Allt kommer från Gud! Han har försonat oss med sig själv och gett oss försoningens tjänsts. Vi är kallade till denna tjänst och uppdrag.

Ef.1:18-23 Må våra inre ögon öppnas (få ljus) så att vi ser hur stor Guds kraft är i oss. Vi har delaktighet i denna väldiga kraft som verkade vid Jesu uppståndelse.

Jesus är satt över alla makter och herradömen och han är vår Herre, vårt huvud för församlingen.

Rom.5:1-2 Vi har tillträde till den nåd som vi nu står i (lever i) genom Jesus och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.

Ef.3:16-21 Gud vill fylla vårt inre med kraft och styrka, kärlek, ja Guds fullhet med Jesus själv. Gud förmår att göra mer än allt vi ber om. Honom tillhör äran.

1 Petr.2:4-10 Vi är kallade från mörkret till Guds underbara ljus. Vi är gjorda till präster, kungar, ett heligt folk, Guds eget folk. Han har kallat oss att förkunna hans härliga gärningar.

Apg.4:11-12 Inget annat namn än Jesu namn ger frälsning och evigt liv.

Gal.6:9-10Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.

Cafémöte

2014-09-25

Ikväll var det premiär för cafémöte i Café Akkan, Storuman. Vi har ju annars en samling varje månad på dagtid på detta café men nu har vi tänkt försöka utöka med även en kvällssamling varje månad.

Vi sjöng som vanligt många välkända andliga sånger och publiken fick både önska sånger och sjunga med. Ett par vittnesbörd hann vi också med och både unga och äldre fanns i lokalen och kunde lyssna. Vi delade också ut tidningar och kort till de som ville ha. Det blev en bra samling och vi ber om att det ska få betydelse för dem som lyssnade.

Gud styrker oss

2014-09-23

Efter sommarens uppehåll med samlingar i Strömsund var det äntligen dags att få träffas igen. Det var många kramar och glada skratt denna kväll och vi fick tillfälle att bära varandra och andra i bön inför vår Fader i himlen.

Vi bjöds på gott fika och fick även möjlighet att med sång och blommor gratulera en av deltagarna på hennes högtidsdag.

Bibelstudiet handlade om Guds omsorg om oss och att han styrker och hjälper.

Fil.2:13-16 Gud verkar i oss för att hans vilja/syfte ska ske. Vi får göra allting utan knot eller förbehåll, så att vi blir fläckfria och rena och kan lysa som stjärnor i världen. Allt detta genom att vi håller fast vid livets ord.

Hebr.13:20-21 I kraft av Jesu frälsningsverk på Golgata fullkomnar fridens Gud oss i allt gott så att vi gör hans vilja. Livets Herre ger oss kraft varje dag. Det får vi vara tacksamma för. Guds nåd är så stor emot oss alla.

Fil.1:3-6 Gud som har börjat ett gott verk i oss ska också fullborda det, intill Kristi Jesu dag. Vi är kraftlösa utan Jesus. Vårt uppdrag är att förkunna evangelium överallt där vi går fram.

1 Tess.5:23-24 Fridens Gud vill helga oss helt igenom, till Jesu ankomst. Han som har kallat oss ska åstadkomma det. Jesus har lovat att vara med oss alla (sorters) dagar.

Ef.3:16-17 Gud vill i sin härlighets rikedom ge oss kraft och styrka till vår inre människa genom sin Ande. Kristus vill genom tron bo i våra hjärtan så att vi blir rotade och grundade i kärleken.

Kol.3:15-17Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Vi är dåliga på att tacka, tyvärr.

2 Tess.3:3-5 Herren är trofast. Han ska styrka oss och bevara oss från den onde.

Herren ska leda våra hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Jesus Frälsaren

2014-09-16

Denna veckas bönesamling var i Slussfors. Glädjande var att de flesta av oss kunde vara med och även några extra vänner. Det är alltid med stor tacksamhet som vi samlas till gemenskap i sång, Bibel och bön.

Efter många och innerliga sånger tog vi fram våra Biblar och delade många olika bibelord med varandra.

Joh.2:1-11 Jesu första under skedde vid ett bröllop i Kana. Vinet hade tagit slut och Jesu mor vände sig till Jesus och bad honom göra något. Jesus avvisade först hennes begäran därför att hans tid inte var inne riktigt. Maria sa till tjänarna att de skulle göra allt vad Jesus sa till dem. Maria visste vad Jesus kunde göra.

Tjänarna fyllde krukorna till brädden med vatten, enligt Jesu anvisning. Inget mer kunde därmed tillsättas. Sedan bars vinet in till värden. Tjänarna lydde.

Värden visste inte varifrån det goda vinet kom, men det visste tjänarna.

Det godaste vinet, i riklig mängd, kom på slutet.

Jesus uppenbarade sin härlighet, genom detta under, och hans lärjungar trodde på honom. Jesus gör vad han vill!

Denne Jesus är vår Jesus. Det är ingen främmande Jesus som vi tillber.

Joh.6:1-13 Jesus gick upp på berget med sina lärjungar men många människor kom till honom. Jesus ville ge dem något att äta och han frågade lärjungarna först fast han visste själv vad han skulle göra.

De fem bröden och de två fiskarna blev välsignade av Jesus och räckte till alla.

Tolv korgar blev dessutom över!

Vilken Jesus vi har! Vad han kan!

Joh.4:1-26 handlar om när Jesus kom till Sykars brunn. Trött, hungrig och törstig satte sig Jesus vid brunnen medan lärjungarna gick in till staden för att köpa mat. Jesus väntade på den kvinna som kom ensam mitt på dagen för att hämta vatten.

Jesus samtalade med kvinnan om levande vatten, livets vatten, frälsningen.

Kvinnan lämnade sin vattenkruka och sprang in till staden där hon berättade om Jesus för alla hon mötte. Många trodde hennes ord och gick ut till Jesus för att möta honom. Frälsning och väckelse kom till staden.

Jesus är hos oss alltid, dag och natt. Han lämnar oss aldrig. Han har omsorg om oss. Vilken trygghet!

Joh.14:1-3 Jesus uppmanar oss: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig.

Åklagaren frestar oss att tvivla på Jesus, frälsningen, andedopet osv.

Det som betyder något är att vi tror på vad Jesus säger.

Joh.15:15-17 Jesus kallar oss vänner och låter oss få veta vad han fått av Fadern. Vi är utvalda av Jesus för att bära frukt som består och Fadern ska ge oss vad vi ber om i Jesu namn.

Joh.14:11-14 En försäkran av Jesus om att vi ska få utföra mäktiga gärningar i Jesu namn till Faderns förhärligande.

Joh.14:25-27 Jesus talade till lärjungarna och lovade att Fadern skulle sända Hjälparen den Helige Ande till dem för att lära dem och påminna dem om allt vad Jesus sagt.

Ef.2:14-22 Jesu död på korset öppnade vägen till Gud för alla, både judar och hedningar. Förlåten rämnade, skiljemuren revs!

Jesus är vår frid. Han är också hörnstenen i byggnaden.

Vi växer upp/byggs upp till ett heligt tempel i Herren.

Vi får vara trygga för Jesus har segrat.

Bönedagar

2014-09-10  - 2014-09-12

Vi har samlats i Betel under tre dagar för att be, läsa Bibeln och sjunga. Det har varit tre bra dagar då vi fått be för böneämnen, både egna och gemensamma.

Att Gud ska komma och göra något nytt i vår bygd och vårt land har varit det stora böneämnet samtidigt som vi tackat för att det redan nu visar sig att något nytt är på gång.

Vi ser fram emot vad som ska ske ibland oss och i vårt land.

Lagen eller nåden

2014-09-09

Ikväll hade vi bön i Slussfors och vi hade även besök av vänner från Sorsele och Norberg. Vi gladdes över många olika bönesvar som vi fått under den senaste veckan och vi bad för de böneämnen som vi fått inlämnade.

Efter många sånger och brödsbrytelse hade vi ett lite annorlunda bibelstudium.

Vi läste och samtalade om Galaterbrevet.

Gal.1:6 Paulus var bekymrad när han såg hur församlingen vänt sig bort från nådens evangelium till lagen.

Församlingen hade sänkt blicken från det himmelska till det jordiska. De hade börjat tvivla på nåden, på Guds Ord.

Förkunnare med en felaktig förkunnelse hade kommit till dem och predikat ett annat evangelium än det som Paulus predikat. Tron på Jesus blandades med lagiska gärningar. Det gamla förbundets lag blandades med det nya förbundets evangelium.

Att gå från nåden till lagen är det snabbaste sättet att stänga himlen!

Jesus levde ett rättfärdigt liv i vårt ställe, tog vårt straff på sig och därför verkar nåden i våra liv. Vi får tacka Jesus för att han gjort allt för oss. Allt är bara nåd!

Vi är frälsta av nåd.

Nåden är vägen till helgelse.

Den sanna nåden löser oss från synd.

Den Helige Ande kommer när vi kapitulerar och inser att vi behöver nåden.

Att ha fokus på Jesus och hans korsdöd är nyckeln till ett liv i Anden.

2 Kor.4:4 Kunskap om Jesus driver ut de mörka krafterna.

Jesus undervisade om Guds rike och botade de sjuka.

Vi få också tala om Jesus, vad Han gjort och vad han kan.

Minns du sången

2014-09-06

Idag har vi sjungit sånger man minns både på caféet Akkan och servicehuset Tranan i Storuman. Det var höstens först samlingar och det märktes att det var uppskattat, på båda ställena.

Lyssna på när vi sjunger här >>>

Guds omsorg

2014-09-02

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Slussfors ikväll. Vi var inte så många denna gång men vi hade ändå en trevlig och välsignad kväll. Efter fikastunden sjöng vi igenom en hel del sånger som vi planerar att sjunga till helgen på Aktiviteten och Tranan. Vi planerade även lite framåt när det gäller möten, sångstunder och vår kommande sångarresa till kusten.

Bibelstudiet handlade om Guds omsorg. Vi började läsa i Rom.3:21-26 där vi kunde konstatera att Gud ligger bakom allt när det gäller vår frälsning och rättfärdiggörelse. Han gav sin ende Son Jesus Kristus som syndoffer för att vi skulle kunna bli rättfärdiggjorda genom tron på Jesus.

1 Kor.6:20 Vi är köpta och priset är betalt. Därför får vi förhärliga Gud med vår kropp.

Gal.3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för våra synder.

Gal.4:4-5 När tiden var inne sände Gud sin Son.

1 Kor.7:23-24 Vi är friköpta och ska inte vara slavar under människor.

Matt.20:28 Jesus kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för människor. Vi får också betjäna våra medmänniskor.

Gal.2:20-21 Vi får leva med Kristus. Guds nåd ger oss rättfärdighet.

Rom.15:33 Fridens Gud vare med oss alla.

Glad träff med surströmming

2014-08-27

Ikväll träffades vi i Slussfors för att både äta surströmming och sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans. Det blev en mycket trevlig kväll med både lekamligt och andligt gott.

Bibelstudiet handlade om att Gud ger styrka.

Rom.1:1-6 Paulus kallelse att föra ut evangeliet är också vår.

1 Kor.2:6-15 Guds vishet förkunnas, en vishet som blir oss till härlighet. Det  är Anden som uppenbarar det för oss. Vi har inte fått världens Ande utan den Ande som är från Gud.

Rom.16:25-27 Gud förmår styrka oss. v.20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under våra fötter.

Rom.15:33 Fridens Gud är med oss alla.

Ännu ett tältmöte

2014-08-22

I kväll hade vi ytterligare ett möte i tältet på Nybyggarland. Det var ett team

från Norge och Kenya som besökte oss på väg tillbaka till Levanger i Norge.

De har tillbringat 4 veckor i Nordnorge med bön, möten och evangelisation.

Deras starka vittnesbörd och sång samt förböner berörde oss alla.

Tacka Herren

2014-08-19

Vi samlades, med stor tacksamhet i våra hjärtan, till bön och sång i Slussfors ikväll. Det blev förstås mycket "tältmötesprat" och alla var överens om att vi verkligen fått uppleva en speciell vecka. Trots mycket bilåkande, sena kvällar och en hel del praktiskt arbete utöver själva mötena så var vi mycket tacksamma till Herren för dessa möten.

Därför passade det också att läsa bibelord med tacksamhet som innehåll.

Ps.118:1-4 Det är nåd alltsammans! Tacka Herren för det!

Kol.3:17 Gör allt, i ord eller handling, i Jesu namn och tacka Gud genom honom.

2 Kor.9:9-11 Gud ger säd att så och bröd att äta. Gud mångdubblar utsädet och låter vår rättfärdighet bära god skörd.

1 Tess.5:23-24  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Tältmöteskampanjen - Nybyggarland

Vill du ta del av mötena och bibelstudierna? Då finns det dvd och cd inspelade!

Förteckning samt priser finns här!

Söndag

2014-08-17

Tältmöteskampanjen på Nybyggarland är avslutad. Det blev en fantastisk vecka med många olika sångare och musiker samt en mängd intressanta människor som delade med sig av sina livserfarenheter. Tältet var fullt, kväll efter kväll, med folk från många olika orter i vårt län samt grannlän.

Bäst av allt var att vi fick uppleva hur Gud talade till oss om vad Han vill göra ibland oss. Han ville vårt liv, älskar oss och har en meningsfull och viktig uppgift för oss var och en. Det får vi inte glömma!

Söndagens möte blev en jubelavslutning och ett avstamp inför en ny tid i Guds tjänst för oss alla. Birger predikade om "Ett nytt pingstunder".

Under veckan delades det ut nästan 200 bönedukar och flera vittnade om helanden.

Lördag

2014-08-16

Lördagen var, precis som torsdagen, fylld av aktiviteter. Först samlades vi utanför ICA-butiken kl.11 och sjöng många välkända sånger och sedan gick vi till järnvägsstationen och inväntade resenärerna som följde med Inlandsbanetåget. Vi delade ut många tidningar och kort samt samtalade med dem som lyssnade.

Vi åkte därefter ut till Nybyggarland där vi hade bibelstudium kl. 14 och Birger Skoglund talade om "Övervinnare och segervinnare".

Efter både fikapaus och matrast samlades vi kl.18 i tältet igen för bön och sång inför kvällsmötet kl.19. Det blev mycket sång och musik och flera tillresta musikanter hjälpte oss att lyfta sången högt under tälttaket.

Birger Skoglund predikan hade rubriken "Jag hör bruset av regn". Det blev en mäktig förkunnelse om vad Gud vill göra i både vår kommun, hela länet samt landet.

Fredag

2014-08-15

Fredagen inleddes med bibelundervisning kl.14 av Björn och Anita Eriksson. Tillsammans med många flera vänner ansvarar de för Fredrika Själavårdscenter

Vi fick även lyssna till flera vittnesbörd av några som upplevt en livsförvandlande hjälp via detta center.

Björn undervisade om upprättelse och att sätta människor fria. Själavård handlar om att bygga upp och att stärka det svaga. Han talade även om att vi som människor är både ande, själ och kropp.

Kvällsmötet innehöll förutom sång och musik även vittnesbörd om hur Gud är med oss även i lidandet. Birger Skoglund predikade om "Jakobs kamp och välsignelse" och pekade på att svåra minnen och djupa sår kan bli en startpunkt i våra liv. 

Torsdag med sång

2014-08-14

Torsdagen var fylld av aktiviteter. Först samlades vi utanför ICA-butiken kl.11 och sjöng många välkända sånger och sedan gick vi till järnvägsstationen och inväntade resenärerna som följde med Inlandsbanetåget. Där delade vi också ut många tidningar och kort med texten "Du är älskad" samt frälsningsbön på.

Vi åkte därefter ut till Nybyggarland där vi hade bibelstudium kl. 14 och Birger Skoglund talade om "Israel - Guds ögonsten".

Efter både fikapaus och matrast samlades vi kl.18 i tältet igen för bön och sång inför kvällsmötet kl.19. Det blev mycket sång och musik och sångarna samt Margot och Sture Ögren spelade och sjöng.

Birger Skoglund predikan hade rubriken "Gud använder kantstötta människor". Det blev en mäktig förkunnelse om hur Gud kan använda oss även om vi är svaga. Gud har utvalt oss först och inte vi honom.

Onsdagkväll i tältet

2014-08-13

Varje kväll samlades vi i tältet redan kl.18 för att be och sjunga. Många kom för att vara med och det blev ett mäktigt bönebrus.

När mötet började kl.19 var det nästan helt fullt i tältet. Sång och vittnesbörd avlöste varandra. Birger Skoglund predikade om "Att vandra på trons väg". Det blev en stark uppmaning för många och flera sökte sig in i bönetältet i eftermötet.

Startkväll

2014-08-12

Så var det då äntligen dags för tältmötesstart på Nybyggarland. Visserligen är det 7:e året som det anordnas tältmöten där men för varje gång är det ändå något nytt.

Många kom redan första kvällen och vi fick lyssna till mycket sång och musik samt flera vittnesbörd. Det bådar gott för fortsättningen.

Frihetsproklamation

2014-08-05

Vilken underbar kväll det blev med sång, Bibel och bön. Vi hade alla längtat efter den här kvällen då vi haft en veckas uppehåll i våra samlingar.

Med tanke på den kommande tältmötesserien hade vi även en hel del att prata om och be för. Vi känner en stor glädje och tacksamhet för att vi har denna möjlighet att sprida det glada budskapet.

Bibelstudiet handlade om den frihet som Jesus vann åt oss då han dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdiggörelse.

Vi läste ett stycke ur en bok författad av T.L. Osborn där han skriver om hur Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Gal.3:13

Detta innefattar alla lidanden i världen. Syndens konsekvenser är förbannelse.

Jesus friköpte oss från syndens följder. Vi får tacka och ta emot.

Vi får tro på frihetsproklamationen.

Gal.2:19-20 Vi är korsfästa med Kristus och uppståndna med honom.

Jesus vann seger för oss.

1 Kor.6:19-20 Vi är friköpta. Vi är Guds tillhörigheter.

Gal.2:20-21 Kristus lever i oss. Därför tänker och handlar vi som Guds barn.

Guds Ande formar oss, lär oss och påminner oss om vad Jesus sagt och lärt.

Vi lever Kristuslivet. Därför reagerar vi mot allt som är fientligt mot Guds rike

och hans Ord.

Kristus friköpte oss till både kropp och själ och därför hör helandet oss till.

Vi har stora resurser till vårt förfogande som vi ofta inte kan omfatta.

Rom.6:1-14 Vi ska leva ett nytt liv för Gud, döda från synden, uppståndna med Kristus. Vi får ställa oss själva i Guds tjänst.

Kol.3:1-4 Vi har dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus.

Därför ska vi tänka på det som är därovan och inte det som är på jorden.

När Kristus träder fram ska vi också träda fram tillsammans med honom i härlighet.

Ef.2:4-10 Guds kärlek, nåd och omsorg lyser igenom överallt. Av nåd är vi frälsta,

Guds gåva är det.

1 Joh.3:8 Jesus, Guds Son, uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Halleluja!

Tältresning nr 2

2014-08-02

Idag har vi rest mötestältet samt servering- och bönetälten på Nybyggarland.

Det gick mycket bra och vi var så tacksamma för det. Nu ser vi fram emot mötes-serien som börjar tisdagen den 12/8.

Bön och arbete

2014-07-22

Idag har vi varvat nedtagning av tält, samt bänkar, stolar och bord, bortforsling och magasinering av detsamma med bön och sång. Ja, vi hade förstås flera mat och fikaraster också under dagen.

Det kändes vemodigt på ett sätt att ta ner tälten men å andra sidan vet vi ju att det är nya kampanjer på gång. 12-17/8 har vi ju tältmöten på Nybyggarland och det blir säkert också starka möten.

Vid dagens slut delade vi några bibelord med varandra och tackade och bad till Gud

Ps.96:2 Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag

Ps.118:15-16 Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger:

Herren har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger, Herrens hand har visat sin kraft.

Ps.25:14-15 Herren är vän med dem som fruktar honom, och de får insyn i hans hemligheter. Jag ser alltid upp till Herren och väntar på hans hjälp, för bara han kan rädda mig ur fällorna.

Ps.37:4 Gläd dig över Herren! Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta mest av allt önskar.

Kol.3:15 Låt era tankar styras av den frid som Kristus ger, för Gud har inbjudit er till att leva i frid med de andra delarna i kroppen, det vill säga församlingen. Och var alltid tacksamma!

Matt.22:9 Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni möter till bröllopet.

Gal.3.13 Jesus hängdes upp på förbannelsens trä. Han tog syndens förbannelse upp på korset, både synd och sjukdom. Vilken kärlek!

varje människa som tar emot frälsningen är mer värd än all världens rikedom. Vi får glädja oss över att våra namn är skrivna i himlen, i Livets bok.

Ef.2:18-22 Tack vare Jesus har vi delaktighet i all Guds välsignelse. Vi har tillträde till Fadern. Vi får tacka varje dag för Guds nåd, välsignelse och hjälp.

Norge och Kenya

2014-07-21

Vilket möte det blev på Nybyggarland ikväll! Det var vänner från Levanger i Norge samt kenyanska vänner som sjöng och vittnade. Vi medverkade också med sång och våra holländska vänner sjöng och vittnade i inledningen av mötet. Det blev ett starkt bönebrus när vi avslutade kvällen med förbön. Många fick uppleva förnyelse och uppmuntran genom förbönen och profetiska tilltal.

Avslutning - ny början

2014-07-20

I flödande solsken samlades vi idag till två gudstjänster i tältet. Det blev flera vittnesbörd och mycket sång. Mellan mötena serverades kräm, varmkorv och kaffe. Dessutom gavs det tillfället till många goda samtal, vänner emellan.

Eftermiddagens möte blev en uppmaning till att förnya sin gudsrelation och sin tjänst i Guds rike. Det är tid för Sverige!

Sång och musik

2014-07-19

Vilken sång det blev och vilken musik! Tre dragspel, fem gitarrer, synt och tamburin lyfte sången högt ovanför tältdukarna ikväll. Dessutom fick vi höra ett gripande vittnesbörd om hur Gud kan frälsa även den som vänt sig bort och i det närmaste förhärdat sitt hjärta.

Hollandsbesök

2014-07-18

Kvällens Minns du sången-samling blev lite annorlunda. Vi sjöng till ackom-panjemang av regnet på tältduken så vi fick ta i lite extra. Det gjorde ingenting för vi satt ju under tak i alla fall. Sedan fick vi besök från Holland/Tyskland av vänner som sjöng och vittnade om sin tro och sitt arbete bland romer i Ungern och Ukraina.

Premiärkväll

2014-07-17

Ikväll har vi haft första mötet i tältet Nordanås. Vädret var perfekt med sol och varma vindar och människor kom från flera byar och samhällen för att vara med och sjunga de välbekanta sångerna, som man minns.

Det blev flera vittnesbörd mellan sångerna med både tacksamhet till Jesus för frälsningens nåd och hans omsorg om oss i vardagen. Vi uppmanades även att

ta vara på Guds erbjudande om frälsning medan det heter idag.

Tältresning

2014-07-15

Nu har vi rest tälten som vi ska använda vid "Minns du sången-mötena" i Nordanås. Det är tredje året som vi ordnar tältmöten här. Det är mycket arbete med förberedelserna men vi gläder oss över att få vara med och därför går det så mycket bättre och lättare.

Gippmokks kapell

2014-07-13

Idag har vi varit i Gippmokks kapell och medverkat i sommarmötet där. Det var ett soligt och varmt väder hela dagen, både inne och ute. Nådens sol sken för fullt över mötesdelatagarna som kom från både byarna omkring och lite längre ifrån.

De flesta hade någon slags anknytning till Grannäs/Gippmokk, som t.es. Richard Albertsson som predikade i mötet. Han är pastor i Märsta Internationella kyrka men är för tillfället på semester i hembygden.

Sång vid Inlandsbanan

2014-07-09

I strålande solsken och tryckande värme packade vi upp våra instrument, böcker, tidningar mm. vid järnvägsstationen i Sorsele. Vi blev ganska många som sjöng och spelade under 1 timmes tid medan två tåg med många resenärer gjorde fika-uppehåll i Sorsele.

Det var många olika nationaliteter som reste  med tågen och vi fick många tillfällen att dela ut kort/traktater på flera språk. Tänk vilka tillfällen att sprida ut Guds kärleksbudskap!

Fler bilder finns under länken Bilder!

Förnyelse eller ökentorka

2014-07-08

Bönesamlingen denna vecka var i Slussfors. Vi hade som vanligt  mycket att tala om och be för, med tanke på sångsamlingen i Sorsele vid Inlandsbanan i morgon

sommarmötet i Grannäs/Gippmokk på söndag och vår tältmötesserie i Nordanås som börjar nästa vecka.

Vi sjöng naturligtvis många av våra starka sånger och tackade för segern genom Jesu död på korset och hans uppståndelse.

Sedan såg/hörde vi en mycket stark predikan av Birger Skoglund, från Smålands konferensen 2013, som handlade om "Förnyelse eller fortsatt ökentorka". Det var ett både allvarligt och uppmuntrande budskap. Guds vilja är väckelse för landet Sverige men många gånger liknar vi kristna profeten Jona som sover djupt nere i båten, på väg bort från vår kallelse och uppgift.

Gud vill förkrosselse och förnyelse bland sitt folk idag.

Gud ger segern

2014-07-01

Ikväll var vi samlade i Nordanås till sång, Bibel och bön. Det var verkligen med stor tacksamhet och glädje som vi möttes, med tanke på de tre fina dagarna som vi hade haft i Storuman under marknaden. Tänk vilka tillfällen att nå så många med det glada budskapet!

Efter fikat hade vi bibelstudium om den seger Gud ger, vilket vi kunde stryka under.

1 Kor.15:57-58 Gud är trofast och gör vad han har sagt.

Han ger oss segern genom Jesus Kristus. Vi får tacka Honom för det.

Vi uppmanas att stå fasta och orubbliga, att arbeta hängivet för Herren

eftersom vårt arbete i Herren inte är förgäves.

2 Kor.2:14 Gud för oss fram i Kristi segertåg - triumftåg och överallt

sprider vi hans kunskaps väldoft.

Ef.3:20 Gud förmår att göra mer, ja långt  mer, än allt vi kan be om

eller tänka genom den kraft som mäktigt verkar i oss.

Fil.2:13 Gud verkar i oss, ger kraft.

2 Tim.1:7-9 Gud har gett oss kraft, kärlek och självbehärskning genom sin Ande. Vi behöver inte skämmas för vittnesbördet om vår Herre.

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse.

Det är inte pga. våra gärningar utan genom sin nåd, som han gett oss i Kristus Jesus från evighet.

Fil.4:4-7 Gud vill att vi ska vara glada, vara vänliga och fördragsamma, inte göra oss bekymmer utan låta Gud veta våra önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus.

Storumandagarna

2014-06-27 - 2014-06-29

Nu har vi haft tre dagar i Storuman med marknadsstånd under Storumandagarna

Det har varit mycket arbete både med förberedelser, genomförande och ned-plockning av tält och allt som hör till.

Vi har haft många besök i vårt tält, bjudit på kaffe, saft, bullar och kakor, sjungit och samtalat med så många som möjligt. Dessutom har vi delat ut tidningar och inbjudit till tältmöteskampanjerna i Nordanås och Nybyggarland. Vår önskan är att många ska ha fått en positiv upplevelse av budskapet om Jesus och hur vi som hans lärjungar kan räcka ut en hand till gemenskap och värme.

Fler bilder från vårt marknadsstånd kan du se här >>>

Jesus förkunnar befrielse

2014-06-23

Vi hade bönesamling i Slussfors i kväll och det blev mycket prat omkring Storumandagarna och vårt engagemang där. Vi bad särskilt för de människor som vi kommer att möta under dessa tre dagar, att vi ska kunna ge dem av

den glädje som vi själva fått.

Vi sjöng också många starka sånger och tackade Gud för den förmån vi har

som fått uppleva både frälsning och en sådan gemenskap som vi har.

Bibelstudiet handlade om Jesu förkunnelse och hans uppdrag till oss.

Luk.4:18-19 Jesu programförklaring - hans uppdrag = vårt uppdrag.

Vi ska förkunna samma som Jesus för våra medmänniskor.

Befrielse för de fångna, - idag är många människor bundna i religiösa mönster bl.a. Befrielsens budskap är kontroversiellt nu som då.

Matt.12:18 Jesus är vår vägledare. han går före och efter oss, visar på en farbar väg. Jesus förkunnar rätten bland folken.

Matt.9:35-38 Jesus gick omkring, långa sträckor, för att nå så många som möjligt. han förkunnade om riket och botade de sjuka, - alla slags sjukdomar.

Vi får göra som Jesus. Skörden är stor men arbetarna är få. Matt.4:23-25

Matt.10:7-8 Jesu order till oss lärjungar: predika, bota sjuka, uppväck döda,

driv ut onda andar. Ge som gåva det ni fått som gåva!

Matt.24:14 Evangelium om riket ska förkunnas för alla folk och sedan ska slutet komma.

Mark.3:11-12 De onda andarna visste precis vem Jesus var och böjde sig för honom.

Luk.9:1-6 Jesus kallade lärjungar, gav dem makt och kraft och sände dem ut.

De gick och gjorde som han sagt och det skedde som han sagt.

Mark.10:27 Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. 

Cafékväll

2014-06-18

Ikväll hade cafékväll på Nybyggarland. Det blev en bra samling med mycket sång, musik och vittnesbörd. Vi fick även se banderollen som vi ska skylta med inför tältmötena 12-17/8 på Nybyggarland.

Vill du lyssna på lite sång från mötet klicka här!

En Gud för alla folk

2014-06-17

Ikväll var vi samlade i Nordanås för vår regelbundna "sång, Bibel och bön-kväll".

Vi fikade och pratade om den lyckade dagen i Lomselenäs. Vi kände både ödmjukhet ock taksamhet för att vi fick vara med.

Vi sjöng en hel del sånger inför Cafékvällen i morgon som är på Nybyggarland.

Sedan tog vi fram Biblarna och läste om hur Gud välsignar oss för att göra oss till välsignelse, - för andra.

2 Kor. 9:8-10 Vi får ge av de välsignelser som Gud gett oss. Gud ger oss utsädet och en god skörd.

Matt.13:7-9 Vi får så överallt, ty det är Gud som ger växten.

Hosea 10:12 Sådd och skörd, att bryta ny mark. Det är tid att söka Herren, så att han får låta rättfärdighet regna över oss.

Hebr.6:7-12 Vi får ta emot av Guds välsignelser, bevara vår tro och uthållighet och tjäna de heliga.

Rom.12:9-21 Råd om hur vi ska bemöta våra medmänniskor. Vi ska välsigna, löna med gott, hålla fred, glädjas med de glada och sörja med de sorgsna.

Rom.15:1-6 Vi ska tjäna vår nästa och inte oss själva. Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter. Uthållighetens och tröstens Gud vill hjälpa oss att vara eniga efter Guds vilja.

2 Kor.1:3-7  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får.

Joh.8:31-32 Om vi förblir i Jesu ord är vi verkligen hans lärjungar, vi ska förstå sanningen och sanningen (Jesus) ska göra oss fria.

Ef.1:7-14 Vi är friköpta och förlåtna. Vi har fått vår arvslott i Kristus. I honom har vi vårt hopp och vi har tagit emot den helige Ande som sigill, en handpenning på vårt arv.

Lomselenäs

2014-06-15

Idag har vi haft en underbar dag i kapellet i Lomselenäs. Kapellet byggdes för 61 år sedan och har använts sedan dess. Numera är det dock bara under sommartid som det är gudstjänster där.

Människor kom förr från många olika samhällen och byar för att vara med på stormöten i Lomsele och så blev det även denna dag.

Sången och musiken engagerar alla och det blev många välkända sånger som sjöngs under de två gudstjänsterna. Mellan mötena bjöds på verkligt go´fika, kaffe och smörgåstårta samt diverse bakverk.

Det blev både vittnesbörd och predikan som verkligen talade till oss alla. Vi inbjöd till förbön och flera tog tillfället att komma fram och få förbön i slutet

av mötena. Vi skiljdes med stor tacksamhet för vad Gud gett oss denna dag.

Lyssna på sången från Lomselenäs här >>>

Skylten på plats

2014-06-12

Nu har skylten med inbjudan till "Minns du sången-tältmötena" kommit på plats.

Vår önskan är att många ska läsa denna inbjudan och hörsamma den.

Musikcafé i Strömsund

2014-06-10

Ikväll säsongsavslutade vi "Sång- Bibel- och bönesamlingarna i Strömsund med att ha ett musikcafé. Det var en fin försommarkväll och vi gladde oss över att få vara tillsammans och prisa och tacka Gud för hans nåd emot oss. Sångerna och vittnesbörden påminde oss också om vikten av att ha allting klart med Gud och att vi är hängivna Jesus i vår vardag.

Bön för Sverige

2014-06-06

Vi har haft en jättefin gudstjänst i Betel, Slussfors idag.

Ungdomarna skötte mötesledning och predikan, barnen och även vuxna fick sjunga med i flera välkända sånger.

I slutet av gudstjänsten bad vi för Sverige.

Vid fikastunden fick vi också tillfälle att dela gemenskapen!

Tänk vad vi har mycket att vara tacksamma för!

Guds omsorg

2014-06-03

Kvällens bönesamling i Slussfors var som vanligt mycket uppskattad. Gemen-skapen är så oerhört  viktig, särskilt i vår tid. Vi fikade som vanligt först och sedan sjöng vi många sånger innan det var dags för bibelstudiet. Det handlade om Guds omsorg om oss människor. 

Tit.3:3-8 Vi var alla vilsegångna, men när Guds kärlek till människorna uppenbarades frälste han oss pga sin barmhärtighet och sin omsorg om oss.

Genom Guds nåd blir vi rättfärdiga och får evigt liv. Tänk så fantastiskt att det

är möjligt och att det fungerar.

Tit.2:11-15 Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.

Rom.6:12-14 Synden ska inte råda över oss, vi ska ställa oss i Guds tjänst.

Vi står inte under lagen utan under nåden.

Hebr.10:10 Skillnaden mellan lagen och nåden i Kristus. De årliga offren kan

inte ge någon bestående rättfärdighet, men Jesu offer räcker för alla i alla tider.

Vi är delaktiga i Jesu seger på Golgata.

Hebr.7:27-28 Jesus offrade inte som de andra översteprästerna varje år, utan gjorde det en gång för alla.

Hebr.2:11 Jesus kallar oss för syskon. Det är stort!

Joh.17:14-20 Jesus ber för sina lärjungar att de ska bevaras från det onda, att de ska stå stadigt i Ordet. Jesus ber också för dem som nås genom de ord vi sår ut.

Joh.16:33 Jesus vill att i ska ha frid och gott mod pga Jesu seger.

Joh.14:27 Jesus ger oss sin frid, inte världens frid. Känn ingen oro och tappa inte modet, sa Jesus.

Jesu seger är garantin!

Bönedukar

2014-05-29

Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Apg.19:11-12

Detta bibelord har vi tagit fasta på och brukar därför ha med oss bönedukar när vi är ute och har möten och sångstunder. Därför samlades vi idag för att klippa ut, märka med "Böneduk" och smorde sedan dukarna och bad för dem. Det blev drygt 100 st som vi på detta sätt förberedde för att delas ut till dem som vill ta emot en böneduk.

Jesus ger frälsning

2014-05-27

Vi samlades i Nordanås denna vecka, till sång, Bibel och bön. Som alltid var det med stor tacksamhet och glädje, särskilt när vi tänkte på de samlingar som vi hade i Storuman under den gångna helgen.

Efter fikastunden tog vi fram instrumenten och sjöng en lång stund. Det är ett bra sätt att prisa och tacka Gud.

Bibelstudiet handlade om att endast Jesus ger frälsning. Vi började läsa i brevet till Titus kap 2:11-15 där det står att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktigheten och leva gud-fruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka.

Jesus har offrat sig själv för oss för att friköpa oss och rena åt sig ett egendoms-folk som gärna gör goda gärningar.

Tit.3:4-7 Vår Frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades och han frälste oss på grund av sin barmhärtighet. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och få evigt liv.

Gal.3:7-14 Allt beror på tron. Vi är söner och döttrar till Abraham om vi håller oss till tron. Och vi blir välsignade tillsammans med Abraham. laggärningar gör ingen rättfärdig. Den rättfärdige ska leva av tro.

Gal.3:19-25 Varför gavs lagen? Den gavs för att överträdelserna skulle bli uppenbara och frälsning skulle ges genom tron på Jesus Kristus.

Gal.4:21-30 Hagar och Sara representerar två olika förbund - slaveri och frihet.

Vi är löftets barn, precis som Isak var.

Gal.4:31, 5:1-6 Kristus har gjort oss fria. Gå inte in under något slavok igen.

Den som försöker bli rättfärdig genom lagen har fallit ur nåden, kommit bort ifrån Kristus.

Rom.3:20-26 Vi är förklarade rättfärdiga i Kristus.

Rom.7:4-6 Vi är lösta från lagen. Vi står i Andens nya tjänst och inte i bok-stavens gamla tjänst.

Hebr.10:1-14 Jesu offer räckte för alla människor i alla tider.

Välj nu, välj Jesus

2014-05-24

Idag hade vi två sångsamlingar i Storuman. Den första var på Akkan, caféet mitt i samhället. Vi är där en gång i månaden och har en "Minns du sången-samling".

Det kommer alltid mycket folk både för att lyssna och fika dessa gånger.

Idag var det lite extra eftersom det pågick val till EU samtidigt i en del av lokalen 

Det kändes väldigt passande att i sång och vittnesbörd understryka vikten av att göra rätt val i livet, nämligen Jesus. Han är den ende som ger verkligt menings-fullt liv både här och i evigheten.

Efter en matpaus fotsatte vi till servicehuset Tranan och hade en sångandakt för de som kommit för att lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi sjöng och samtalade med de boende där om Guds kärlek och erbjudande om evigt liv i Jesus Kristus. Det är alltid så uppskattat att komma till dessa vänner.

Vi kände en stor tacksamhet till Jesus för att vi får ha dessa tillfällen att vittna om Guds nåd och frälsning. Vi ber om att skörden för himlen ska bli stor.

Bara nåd

2014-05-20

Ikväll hade vi bönesamlingen i Slussfors. Det blev fika och uppvaktning av en av vännerna i Segertonen. Det känns bra att få uppmuntra varandra lite extra.

Sedan blev det sång och samtal omkring kommande möten. Vi var också mycket tacksamma för den gångna helgens sångarresa och alla människor som vi mötte.

Bibelstudiet handlade om att allt är bara nåd. Nåd står nämnt 383 gånger i Bibeln

Ef.2:1-10 beskriver vårt tidigare liv. Vi var vredens barn, döda genom våra överträdelser. Men Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Guds Ande har flyttat in i våra liv. Vi blir förvandlade inifrån.

Av nåd är vi frälsta, inte genom vår egen ansträngning, det är Guds gåva.

Gud har gett oss en plats i himlen.

Gud har bestämt oss till att göra goda gärningar och det är han som förberett dem för att vi ska vandra i dem.

Gal.3:10-14 Ingen bli rättfärdig inför Gud genom laggärningar utan bara genom tro.

Joh.1:14-18 Jesus kom, full av nåd och sanning, och av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd.

Apg.15:10-12 Vi ska inte bära lagens ok utan vi blir frälsta genom Herren Jesu nåd.

2 Kor.4:7-15 Denna skatt har vi i lerkärl. Vi får vittna om nåden som är verksam genom Jesus så att fler och fler blir tacksamma och flödar över till Guds ära.

1 Petr.5:6-7 Vi får ödmjuka oss under Guds mäktiga hand och kasta alla våra bekymmer på honom för han har omsorg om oss.

2 Kor.1:10-11Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss, när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

Sångarresa till kusten

2014-05-17 o 18

Vi har varit på den traditionella vår-sångarresan till kusten, där mötena i Gräsmyr, Nordmaling, Bjurholm och Sunnanå har blivit en god vana för oss.

Det första musikcaféet hade vi bygdegården i Gräsmyr. Det blev mycket sång och vittnesbörd och en generös gåva upptogs till förmån för fadderbarnen i Nepal.

Sedan åkte vi vidare till pingstkyrkan i Nordmaling där vi hade ett musikcafé på kvällen. Många kom och deltog i mötet och vi upplevde en stark Gudsatmosfär. 

Vi sov över i kyrkan och efter god frukost for vi så till Betel, Bjurholm där vi hade förmiddagsmöte. Även här var det ett starkt möte och vi bad med och för varandra. Vi hade bönedukar med oss som delades ut till alla som ville ha, för sin egen del eller för någon vän.

Efter kyrkkaffet for vi vidare till Sunnanå gamla skola där det sista mötet i vår miniserie skulle hållas. Som vanligt var det mycket folk på mötet och det blev både långt och innehållsrikt. Sången steg till taket, ja högre och alla deltog i bön och tacksägelse.

Efter mötet bjöds vi på middag och vi kunde vända hemåt styrkta av både Ordet och god mat. Sent på kvällen var vi hemma och det var med stor tacksamhet till Herren som bevarat oss på resan och även välsignat oss och styrkt oss. Vår bön är att det som vi sått av Guds Ord ska få bära frukt till evigt liv.

Förbliv i Ordet

2014-05-13

Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Nordanås. Vi gratulerade en av deltagarna och gladdes över att vi får vara med i gemenskapen, år efter år.

Vi tog fram våra instrument, efter fikastunden, och sjöng av hjärtat. Det blev också lite extra träning inför sångarresan kommande helg.

Bibelstudiet handlade om att vi ska förbli i Ordet.

Kol.1:22-23 Det är bra att veta i den svajiga tid som nu är i kristenheten att Gud har försonat oss med sig genom Jesu död. Vi har en fast grund att stå på nämligen Guds Ord.

Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verk-ligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört.

Joh.8:31-32 Om vi förblir i Guds Ord är v verkligen Jesu lärjungar och vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria. Jesus är sanningen. Ju mer vi lär känna Jesus ju friare blir vi.

1 Kor.15:57-58 Gud ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Därför får vi stå fasta och orubbliga och alltid arbeta hängivet för Herren ty vårt arbete i Herren är inte förgäves.

Joh.15:1-10 Jesus talar om vikten av att förbli i Honom och då bär vi frukt. Men om vi inte förblir i Honom får det konsekvenser; vi bär ingen frukt, kastas ut, torkar ihop och bränns upp.

Jesus sa: Förbli i mig, så förblir jag i er. Då kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Bli kvar i min kärlek. Så som Fadern har älskat mig så har jag älskat er.

Fil.1:20-30 Paulus led för sin tro och ställde sig på deras sida som också led.

Fil.4:1 Han ville uppmuntra dem att stå fasta i Herren.

2 Tess.2:13-17Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

Barnvälsignelse

2014-05-11

Det blev en festlig gudstjänst då vi samlades i Betel idag för att fira gudstjänst och välsigna ett barn, som Jesus lärde oss. Flera medverkade med tal och sång.

Känn ingen fruktan

2014-05-06

Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. Vi var ganska många fast vi saknade några som oftast brukar vara med. Vi ser fram emot samlingen i juni då vi ska ha musikcafé i Strömsund.

Efter våffelkalaset sjöng vi många fina sånger och sedan tog vi fram våra Biblar.

Rom.8:14-17 Vi har fått barnaskapets ande och inte fruktans ande. Vi har inte slaveriets ande utan är fria. Jesus bar allt för oss, löste oss, så att vi får bli Guds barn.

Intill Jesu död på korset var människan slav under synden men Jesus löste oss.

"Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet".

Den Sonen gör fri han är verkligen fri.

2 Tim.1:7-9 Gud har inte gett oss modlöshetens ande. nåden har räddat oss och inte våra egna gärningar.

Hebr.2:14-18 Jesus gjorde, genom sin död, djävulen maktlös och befriade alla dem som av fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.

Vår uppgift är att berätta om Jesu seger.

Fil.2:6-11 Inför Jesus ska alla knän böjas och alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre.

Kol.1:21-23 Gud har försonat oss med sig genom Jesus Kristus. Han ska låta oss träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga om vi håller fast vid vår tro och inte rubbas från vårt hopp. Allt är försonat!

1 Petr.1:5 Med Guds makt blir vi genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd.

2 Tim.4:18 Herren ska rädda mig och frälsa mig till sitt himmelska rike.

2 Tess.3:3-5 Herren är trofast och ska styrka och skydda oss.

1 Tess.5:23-24Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk

Sorsele - Gertsbäcken

2014-05-04

Vilken fantastisk dag vi fick i Sorsele kommun. Solen sken över nejden och det var en öppen och mottaglig skara människor som vi mötte både i Filadelfia i Sorsele och i byastugan i Gertsbäcken.

Förmiddagsmötet i Filadelfia blev långt och innehållsrikt. Vi sjöng många kända sånger och församlingen sjöng med. Det blev flera vittnesbörd och predikan handlade om att "Du duger". Efter predikan blev det brödsbrytelse och förbön.

Därefter bjöds vi på fika och senare på middag av en församlingsmedlem.

På kvällen hade vi sedan musikcafé i 'Gertsbäckens vackra byastuga. Det kom många för att lyssna och sjunga med i både nya och gamla sånger. Det blev flera vittnesbörd och många sånger innan kvällen var slut.

Vårfest i Betel

2014-04-30

Det blev en lyckad avslutning på Glada Timmen-samlingarna ikväll.

Vi började inne i Betel där barnen sjöng och berättade med stor inlevelse.

Alla i publiken fick sjunga med i flera välbekanta sånger och sist så fikade vi

saft/kaffe och tårta i mängder.

Därefter gick vi till slalombacken där majbrasan tändes och vi sjöng vårsånger.

Tillförmån för Glada Timmens fadderbarn var det också korv- och kaffeförsäljning vid brasan.

Jesus är frälsningen

2014-04-29

Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Slussfors. Vi fikade som vanligt och pratade om kommande möten och även den sångarresa som vi ska fara på i mitten av maj. Vi sjöng också igenom den del av de sånger som vi kommer att sjunga i Sorsele till helgen.

Bibelstudiet handlade om att bara i Jesus finns frälsning.

Apg.10:42-43 Vi måste ut och berätta för människorna om förlåtelsen i Jesus. Ingen annan väg finns, inget annat namn som ger frälsning.

Apg.4:11-12 Jesus är hörnstenen som föraktades av byggnadsarbetarna men hos ingen annan finns frälsningen.

Luk.4:18-19 Detta deklarerade Jesus och det skall predikas även idag:

"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna

och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren."

2 Kor.6:1-2 Idag är frälsningens dag.

Rom.10:11-13 Ingen som tror på Jesus ska stå med skam. Alla som ber till honom får svar, blir räddad/frälst.

Joh.3:17-18 Jesus kom för att frälsa världen. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror på Jesu namn är redan dömd.

Joh.1:12 Alla som tror på Jesu namn blir räddade, får rätten att bli Guds barn.

1 Kor.15:57-58Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Det nya förbundet

2014-04-22

Vi var samlade i Nordanås ikväll för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans. Det var extra roligt att få möta några vänner som inte är med så ofta pga. det långa avståndet till deras hemort. Vi passade också på att fira ett födelsedags-barn,  med sång och smörgåstårta.

Efter fikastunden blev det sång och musik en lång stund. Vi planerade också för kommande möten och sångsamlingar under maj månad.

Bibelstudiet handlade om det nya förbundet, beskrivet i Hebreerbrevet.

Hebr.2:1-18 är en beskrivning av Jesu liv och död. Jesus lämnade sin härlighet hos Fadern och levde, prövades och dog för vår skull. Han uppstod och besegrade döden. Vägen till Gud var sedan syndafallet stängd men Jesu försoningsoffer öppnade en ny och levande väg för oss till Fadern.

Frälsningen är personlig. Den lärde Nikodemus fick höra om pånyttfödelsens nödvändighet när han kom till Jesus på natten (Joh.3:1-21)

Vi får ett nytt tänkande och en ny syn på livet när vi möter Jesus och blir födda på nytt, frälsta.

Gud förmår att göra allt. Tror vi det?

Hebr.4:14-16 Jesus är vår store och mäktige överstepräst. Vi får frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Vi får komma ofta och be om hans hjälp.

Hebr.5:1-10 Beskrivning av det judiska systemet med överstepräster.

Gud gjorde Jesus till överstepräst för alla människor, en frälsare som blev upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom.

Hebr.6:13-20 Gud gav både ett löfte och en ed för att understryka det hopp som vi fått - löftet om evig frälsning.

Hebr.7:11-28 beskriver skillnaden mellan de levitiska prästerna och Kristus som överstepräst, som Melkisedek. Jesus var av Juda stam och inte av Levis stam.

v.12 Om prästtjänsten ändras måste lagen ändras. Jesus blev präst för evig tid.

v.22 Det nya förbundet som Jesus gått i borgen för är så mycket bättre.

Jesus kan helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud.

Hebr.9:15-28 Kristus är medlare för ett nytt förbund. Jesus dog för oss, offrades en gång för att bära mångas synder. Han ska frälsa oss som väntar på honom.

Hebr.10:19-23Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.

Påskalammet

2014-04-15

Ikväll hade vi sång, Bibel och bön med nattvardsfirande i Betel, Slussfors.

Det kändes så underbart att vi fick samlas och påminna oss om vad Jesus gjorde för oss för snart 2000 år sedan. Hans försoningsoffer och uppståndelse har ännu samma kraft att förvandla människors liv.

Bibelstudiet handlade om den sista måltiden.

Matt.26:1-2 Om två dagar är det påsk, sa Jesus. Han visste precis vilken tidsplan som Gud hade. Profeterna hade förutsagt det som hände och allt skedde enligt Guds plan.

v.3-5 Översteprästerna och folkets äldste ville att Jesus skulle dödas utan att folket oroades (inte under högtiden...).

v.6-13 Kvinnan smorde Jesus, med dyrbar olja, inför hans begravning.

v.17-19 Jesus sände lärjungarna för att göra iordning påskmåltiden, reda till påskalammet. Luk.22:7-13

Matt.26:26-29 Jesus och lärjungarna firade nattvarden. lärjungarna förstod inte att Jesus skulle dö, trots att Jesus flera gånger berättat det i förväg.

Luk.22:14-23

Värdig genom Jesus

2014-04-13

Idag har vi haft möte i Betel, Slussfors med ungdomarna som ansvariga för både mötesledning och predikan. Maria Hallman ledde gudstjänsten och barnen Felicia och Rikard sjöng två sånger.

Daniel Bergfors predikade om hur Jesus kom till vår värld, lämnande sin härlighet, för att genom sitt liv och tjänande, död och uppståndelse skulle ge oss möjligheten att bli värdiga himlen. Vi värderar oss själva och varandra med mänskliga mått men inför Gud håller bara den värdighet som vi får genom Jesus.

Detta är påskens budskap; Gud älskade så han gav oss Jesus och det eviga livet.

Sångarna sjöng också två sånger och sedan fikade vi tillsammans och fick då tillfälle att fortsätta samtala om livets väsentligheter.

Sångstunder

2014-04-12

Idag hade vi två mycket bra sångstunder i Storuman. Först var vi på Akkan, det centrala fiket/aktivitetshuset i Storuman, och hade "Minns du sången". Det kom mycket folk för att lyssna och ännu fler för att bara fika. De fick sång och musik på köpet. Att det är ett toppenställe att förmedla det glada budskapet på har vi konstaterat för länge sedan.

Därefter hade vi en lunchpaus och sedan for vi till servicehuset Tranan där många redan bänkat sig för att lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi hade valt ut många sånger med påskbudskapet om Jesu död och uppståndelse eftersom det snart är påsk .

Vi kände stor tacksamhet över att vi får vara med och sprida detta glada budskap till alla vi möter, både unga och äldre. 

Jesus dog i vårt ställe

2014-04-08

Vi hade en jättefin bönesamling i Strömsund i kväll. Visserligen saknade vi flera som brukar vara med men vi kände då en ännu större anledning att bära dem fram till Gud i bön.

Vi började som vanligt med att fika tillsammans och det ger ju så många bra tillfällen till goda samtal också.

Sedan vi fikat tog vi fram instrumenten och sjöng och spelade en god stund.

Det blev lite övning inför helgens tre möten.

Bibelstudiet handlade om att Jesus dog i vårt ställe.

Rom.8:1-11 Gud sände sin Son som syndoffer och försonade oss med sig.

När vi tackar och tar emot denna frälsning är vi försonade med Gud.

Gud har gjort oss fria från syndens och dödens lag.

Jesus tog på sig både synd och sjukdom. han besegrade alla djävulens makter och vann en evig seger.

Därför har Gud upphöjt honom och gett honom det namn som är över alla andra namn.

Segern är omätbar! Det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus.

2 Kor.3:17-18 När vi tar emot Jesus förvandlas vi genom Anden.

2 Kor.5:21 Jesus blev gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle få del av Guds rättfärdighet.

Gal.3:13-14 Jesus blev en förbannelse i vårt ställe för att vi skulle få välsig-nelsen och den  utlovade Helige Ande. När vi ser upp till Jesus på korset blir vi fria och förlåtna.

Gal.4:31, 5:1 Vi är barn till den fria hustrun. Låt ingen lägga på er slavoket igen.

Gal.3:26-29 Alla har tillträde till Gud - vi är ett i Kristus Jesus.

Rom.10:11-13 Det är ingen skillnad på jude och grek - alla har samma Herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.

Rom.5:8-11 Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det var Guds kärlek bevisad.

Apg.4:12 Hos ingen annan, än Jesus, finns frälsning och i inget annat namn kan vi finna räddning.

Musikcafé i Ankarsund

2014-04-06

Ikväll hade vi musikcafé i f.d. skolan i Ankarsund. Det blev en bra samling med många kända sånger som vi sjöng tillsammans med de bybor som kom. Vi sjöng bl.a. den fina sången "Mamma är det långt till himlen". Du kan lyssna på den här när Håkon Banken sjunger den:

http://www.youtube.com/watch?v=ipR0wIFkD0Y

Ordet förbliver

2014-04-01

Ikväll var det Nordanås som var platsen för vår bönesamling. Allra först åt vi surströmming, vilket nästan alla uppskattade. De övriga fick köttbullar. Alla var dock mycket nöjda med gemenskapen och det är verkligen en sådan förmån

att vi får vara tillsammans.

Sedan tog vi fram instrumenten och sjöng av hjärtats lust många fina sånger

ur vår sångpärm. Vi övade lite inför det kommande musikcaféet i Ankarsund.

Bibelstudiet handlade om Guds Ord som förbliver.

Joh.17:14-17 Jesus kom till vår jord och han var Ordet. Han är Sanningen som helgar oss och gör oss fria. Vi får tro på Ordet som ger liv.

Luk.4:22 Alla som hörde  Jesus prisade de nådens ord/ljuvliga ord som utgick från hans mun.

Joh.6:68 Jesus har det eviga livets ord. Vi får ta emot så ofta vi vill av detta ord.

Mark.2:2 Jesus predikade Ordet för dem och människorna tog emot. Men det gjorde inte de skriftlärda och fariséerna. 

Joh.8:31-32 Vi får förbli i Ordet. Då är vi hans lärjungar och då ska vi förstå sanningen som ska göra oss fria.

Matt.24:35 Jesus sa: Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå.

Därför kan vi fortsätta, med frimodighet.

Gemenskapshelg

2014-03-28

Vi har varit på resa i helgen. Själavårdscentret i Fredrika var målet och vår

sång- och bönegrupp var inbjudna av vännerna som är engagerade i detta

arbete.

Vi fick verkligen uppleva generositeten såväl i boende och mat som i den gedigna undervisning som vi fick lyssna till.  Vi delade även glädjen i sången och bönen. Den gemenskap vi upplevde kommer att välsigna oss framöver.

En Herre, en Gud

2014-03-25

Veckans bönesamling blev i Slussfors. Vi fick dela gemenskapen och sjunga

och tacka för Guds nåd emot oss. Det blir mer och mer viktigt och förmånligt

att vi får samlas kring Guds levande Ord i denna förvirrande tid.

Bibelstudiet handlade om vår trosgrund som är Jesus Kristus. Den apostoliska trosbekännelsen får vi bekänna oss till. Vi tror på och bekänner oss till Jesus.

Vi tillhör honom!

Apg.1:1-5 Detta var starten för apostlarna uppdrag, evangeliets utbredning.

Jesus hade uppmanat lärjungarna att vänta i Jerusalem tills kraften kom -

den Helige Ande. När lärjungarna blev uppfyllda av Anden blev det en explosionsartad utveckling. Tusentals av människor omvände sig och döptes.

1 Kor.15:1-5 Paulus påminner om evangeliet. Endast Jesus kan frälsa, inget samfund eller kyrka kan hjälpa, bara Jesus. Detta måste vi understryka för människorna.

Jesus dog för våra synder - enligt Skrifterna.

Han blev begravd och uppstod på tredje dagen - enligt Skrifterna.

Ef.2:14-22 Jesus har upphävt lagen, stiftat frid mellan judar och hedningar

och skapat en enda ny människa. Ty genom Jesus har vi alla tillträde till Fadern.

Ef.4:5-6 "en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla".

Jesus är vår förebild, vi ska gå i hans fotspår så nära vi kan.

Luk.12:8-9 Den som bekänner Jesus inför människorna ska Människosonen bekänna inför Guds änglar.

1 Tim.6:6-11 Vi får vara uthålliga i trons goda kamp. Vi får stå stadigt i tron

på Jesus.

Hebr.4:14-16 Låt oss hålla fast vid vår bekännelse, Jesus Guds Son.

Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron, för att få hjälp.

Jesus vår överstepräst förstår oss och vill hjälpa oss, alltid.

1 Joh.4:1-6 Vi får pröva profeterna i vår tid. Många falska profeter och falska läror finns i vår tid också.

Men den som bor i oss är större än den som bor i världen. Sanningens Ande bor i oss.

Apg.4:12 Bara hos Jesus och i hans namn finns frälsningen.

Minns du sången

2014-03-22

Idag har vi haft en riktigt innehållsrik dag. Först hade vi Minns du sången- samling i Aktiviteten, Storuman. Trots det soliga och fina vädret samt en hel

del andra aktiviteter i Storumanområdet så kom det många till vår träff.

Vi sjöng många gamla och även nyare, kända, andliga sånger som publiken kunde sjunga med i. Det blev även flera vittnesbörd om vad Gud förmår.

Sedan åkte vi till servicehuset Tranan och hade en sångstund där också.

Det är alltid så uppskattat att vara där. Det blev även där många kända sånger som de boende kunde sjunga med i.

Dagen avslutades med en träff på Nybyggarland där vi samtalade och bad inför de kommande tältmötena 12-17 augusti. Birger Skoglund och Ingemar Helmner kommer att vara talare under mötesveckan.

Så vi vände hemåt på kvällen tacksamma och glada för denna innehållsrika dag.

Jesus sänder oss ut

2014-03-17

Vi träffades i Nordanås denna vecka för sång, bibelläsning och bön. Det är en verklig förmån att få vara tillsammans inför Ordet. Detta gäller speciellt i dessa dagar när så mycket verkar oklart när det gäller Guds vilja, uppenbarad i Ordet.

Vi sjöng också många av våra sånger som har ett så tydligt Jesusbudskap. Det känns angeläget att vi kan presentera ett klart och tydligt evangelium för våra medmänniskor.

Bibelstudiet handlade om hur Jesus vill möta oss med sin frälsning, glädje och frid och sedan sända oss ut till människorna som inte vet om att Jesus dog och uppstod för alla för att vi skulle få evigt liv.

1 Joh.5:1-5 Den som tror att Jesus är Kristus är född av Gud, och vi älskar dem som är födda av Gud. Tron på att Jesus är Guds Son besegrar världen. Vi har allt i Jesus!

Joh.14:1 Vi får tro på Gud och Jesus. Då behöver vi inte oroa oss.

Joh.14:26-27 Hjälparen den Helige Ande påminner oss om allt vad Jesus sagt.

Vi får ta emot Jesu frid. Vi behöver inte vara modlösa.

Joh.20:21-23 Jesus mötte lärjungarna med frid och sa sedan: Som Fadern har sänt mig så sänder jag er. Tag emot Helig Ande! Förlåt så är det förlåtet!

Frid = enligt grundtexten: intet fattas, inget är brutet.

Joh.16:33 Vi får ha frid i Jesus redan här för han har övervunnit världen.

Om än världen förföljer oss så får vi vara vid gott mod.

Joh.17:14-21 Jesus sa: Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem.

Jesus ber för oss

* om beskydd från det onda

* att vi ska helgas i sanningen - Ordet

* att som Fadern sänt Jesus så sänder han oss till världen

* Jesus ber för alla som genom våra ord kommer till tro på honom

* Jesus ber att vi alla ska vara ett med honom och Fadern

Jesus är vår förebild, vårt rättesnöre.

Joh.17:24-26 Faderns kärlek ska vara i oss och Jesu härlighet ska uppenbaras för oss när vi är hos honom.

Joh.12:26 Om vi vill tjäna Jesus så ska vi följa honom och där han är kommer vi också att få vara. Om vi tjänar Jesus ska Fadern ära oss.

Vi har bara fördelar!

Musikcafé i Forsmark

2014-03-15

Vi har haft musikcafé i Forsmarks fina byastuga tillsammans med Sionförsam-lingen i Långsjöby. Det blev en bra och intressant kväll där sånger varvades med flera vittnesbörd om Guds makt och vilka möjligheter vi har att göra Guds vilja om vi är lyhörda för Guds röst.

Vi fikade också och hade då tillfälle att samtala med varandra. Ganska många hade hörsammat inbjudan och kommit både från byn och andra byar.

Jesus är vägen, sanningen och livet

2014-03-11

Ikväll var vi samlade i Strömsunds kapell till sång, Bibel och bön. Det blev en

stor skara som "trängdes" kring borden och glädjen och tacksamheten var stor.

Vi fikade, gratulerade en av deltagarna på födelsedagen och sedan sjöng vi, med

glädje och inspiration, många sånger ur våra pärmar.

Bibelstudiet handlade om att Jesus är den enda vägen till Gud, sanningen med stort S och det eviga livet. Vi började läsa från Joh.14:6 där vi tydligt får veta att Jesus är den enda framkomliga vägen till Gud. Inget annat namn finns som kan ge frälsning. Apg.4:12

Människan försöker ofta att genom egna gärningar förbättra sin situation eller vinna frälsning, men det är lönlöst.

Apg.16:17 En besatt kvinna vittnade om att Paulus och Silas var Guds tjänare och att de förkunnade frälsningens väg. Demonerna vet vem Jesus är.

Apg.18:24-25 Apollos undervisade, brinnande i anden, noggrant om Jesus.

Hebr.10:19-20 En ny och levande väg, tack vare Jesu blod, leder oss in i det

allra heligaste. Vi behöver gå på denna nya, levande väg. Den leder till himlen, av nåd.

Joh.1:14-18 Jesus var full av nåd och sanning. Jesus har uppenbarat/förklarat Fadern för oss. Vi kan lita på Jesus, han är sanningen.

Lagen påminde människan om synden men med Jesus kom nåden och sanningen

Jesus har fullbordat allt, inget kan tilläggas.

Joh.8:31-32 Jesus sa till de judar som satt tro till honom att om de förblev i Jesu ord så skulle de (äntligen) bli fria. Sanningen skulle gör dem fria.

2 Tess.2:9-12 Människor gav inte kärleken till sanningen rum. Sanningen kunde ha räddat dem. Vill vi ha sanningen - Jesus?

Joh.3:14-16 Jesus är den ende som ger evigt liv, genom att vi tror på honom.

Joh.3:36 Tror vi på Jesus har vi evigt liv. Valet är vårt!

Vi får överlåta oss och våra liv till Jesus. Bibeln talar ofta om att vi ska sätta Jesus först. Då har han lovat att vara med oss och hjälpa oss.

Vi får göra upp med oss själva om vi är villiga att betala priset.

Apg.5:20 Vår uppgift är att förkunna/berätta för människorna om allt som hör till detta nya liv.

1 Tim.1:16-17 Paulus mötte barmhärtighet för att han skulle bli en förebild för dem som skulle komma till tro och vinna evigt liv.

v.17 Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen.

 

Jesus är vårt hopp

2014-03-04

Veckans gemensamma bönesamling blev i Slussfors. Vi delade gemenskapen först kring bordet och sedan blev det sång, bön och Ordet.

Bibelstudiet handlade om Jesus - vårt hopp. Vi började att läsa i 2 Kor.5:17

där vi får veta att vi är nya skapelser när vi är i Kristus. Det gamla är borta, något nytt har kommit!

Gud ger oss ny insikt, kunskap och styrka för varje dag. Bibeln är vår bruks-anvisning för livet.

Vi är Guds tillhörighet - egendom. Alla människor är friköpta men de flesta vet inte om det.

Vårt uppdrag är att uppsöka dem och förmedla frälsningens budskap.

Ef.2:10 Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud

har förberett för att vi ska vandra i dem.

Tit.2:11-15 Vi får vara Guds egendom, som tjänar honom ivrigt  med goda gärningar.

Rom.15:13 Vi får överflöda i hoppen genom den helige Andes kraft. Hoppets Gud vill fylla oss med glädje och frid i tron.

1 Petr.1:3-5 Gud vår Fader har genom Jesu uppståndelse fött oss på nytt till

ett levande hopp och ett arv som aldrig kan förstöras men är förvarat åt oss i himlen. Med guds makt blir vi genom tron bevarade till slutfrälsningen.

Detta är vårt hopp inför evigheten.

Hebr.12:1-3 Vi ska löpa uthålligt i vårt lopp medan vi ser på Jesus och inte på omständigheterna. Vi får tänka på Jesus, som uthärdade fiendskap från syndare, så att vi inte tröttnar och tappar modet.

1 Petr.1:13-16 Vi ska vara beredda, hålla oss vakna, sätta vårt hopp till Jesus.

1 Petr.5:8-11 All nåds Gud hjälper oss när vår fiende ansätter oss. Vi får vara nyktra och vaksamma, göra motstånd mot fienden, orubbliga i tron.

Gud har makten i evighet, amen!

Guds kärlek och nåd

2014-02-25

Vi samlades i Nordanås ikväll till sång, Bibel och bön. Det blev som vanligt en

kväll präglad av glädje och tacksamhet. Vi sjöng, läste och bad med förvissning

om att Jesu seger gäller även idag.

Bibelstudiet handlade om Guds kärlek och nåd. Vi började läsa i 1 Joh.4:15-16 där Johannes, kärlekens apostel, skriver om Guds kärlek. Vi har lärt känna den kärlek Gud har till oss och tror på den. Vi förblir i Gud och Gud i oss. Vi får stå stadigt på Guds Ord.

1 Kor.1:4-9 Vi har fått nåd genom Kristus och blivit rika på allt ifråga om allt

tal och all insikt. Därför saknas ingen nådegåva medan vi väntar på Jesu uppen-barelse. Gud kommer att styrka oss ända till slutet. Gud är trofast, han som kallat oss till gemenskap med sin Son Jesus Kristus vår Herre.

Rom.8:38-39 Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre.

Joh.8:31-32 Jesus sa: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.

Ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria, verkligen fria. 

Ef.1:5-8 Gud har förutbestämt att vi ska få bli söner och döttrar. Vi är friköpta genom Jesu blod och har förlåtelse genom den rika nåd som han har låtit flöda över oss.

2 Tess.3:3-5 Herren är trofast och ska styrka och skydda oss för den onde.

Herren vill leda oss fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Rom.5:21 Nåden skulle få herravälde genom rättfärdighet som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.

Bönedag i Betel

2014-02-22

Det blev en heldag idag med sång, Bibel och bön i Betel. Vi fick både tacka och be för vår kommun och vårt land och lyfta våra medmänniskor inför nådens tron.

Vi fick också påminna oss Jesu död och uppståndelse när vi firade nattvard.

Bibelstudiet handlade om att Jesus säger: Följ mig, även år 2014.

Luk.4:14-15 Jesus gick omkring och undervisade, gjorde väl och hjälpte alla. Jesus hade ett uppdrag från Fadern. Det uppdraget gäller även år 2014.

Matt.4:23-25 Jesus botade sjuka och ryktet om honom gick ut över bygden.

Man förde de sjuka till Jesus. Mycket folk följde Jesus. De drogs till honom.

Matt.8:14-17 Jesus botade Petrus svärmor och hon betjänade dem. Senare på kvällen fördes människor till honom och han drev ut onda andar och botade alla sjuka.

Matt.9:35-38 Jesus förkunnade budskapet om Guds rike och botade alla slags sjukdomar. När Jesus såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom

de var "som får utan herde".

Människor idag är vilsna. De söker i allslags andlighet som t.ex. New Age för att få frid men det ger endast tomhet och ångest.

Herren har i alla tider varnat för dessa villoläror. Endast Herren är Gud.

Jesus sa till lärjungarna: Skörden är stor men arbetarna få. Be om arbetare till skörden.

Matt.10:7-8 Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära! Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Ge som gåva det ni fått som gåva.

Mark.1:16-20 Jesus kallade lärjungarna att följa honom och bli människofiskare. De lämnade allt och följde Jesus, direkt. Matt.4:18-22

Mark.16:15-20 Jesus gav lärjungarna missionsbefallningen och berättade för dem om de tecken som skulle följa dem som tror.

När Jesus togs upp till himmelen fick lärjungarna vänta på löftets uppfyllelse; den Helige Andes utgjutande. Apg.1:8

Sedan kunde de gå ut och förkunna och uppleva att det fungerade. Apg.2:1-4

Den stora förändringen kom i och med uppfyllelsen av den helige Ande.

Vi behöver också den Helige Ande för att kunna utföra Guds verk.

Apg.5:12-16 Många under och tecken skedde när den helige Ande kommit över lärjungarna. Människor i skaror kom till tro, sjuka blev helade och onda andar drevs ut.

Vi har samma uppdrag och samma utrustning står oss till buds.

Apg.10:44-48 Hedningarna fick också ta emot den helige Ande precis som judarna. Därför vet vi att löftet även gäller oss.

Rättfärdig och välsignad

2014-02-18

Vi samlades i Slussfors denna vecka till sång, Bibel och bön. Vi hade långväga besök, missionär Stina Fridolfsson, Dominikanska republiken. Det blev många glada skratt och innerliga böner under kvällen. Sångerna lyfte nästan taket.

Bibelstudiet handlade om att vi är rättfärdiggjorda och välsignade i Jesus Kristus.

Vi började att läsa i Rom.8:1-5 Ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus.

Segern är vunnen! Den Sonen gjort fri är verkligen fri. Låt ingen lägga på er slavoket igen. Uppträd som fria människor.

Det lagen inte kunde åstadkomma, försvagad som den var av vårt kött, det gjorde Gud genom att sända Jesus som syndoffer.

Gal.3:7-14 De som håller sig till tro är Abrahams barn och blir välsignade.

Inga egna rättfärdighetsgärningar kan köpa oss frälsning och välsignelse,

endast Jesus. Han friköpte oss!

Gal.4:4-7 När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och

ställd under lagen för att Han skulle friköpa dem son stod under lagen.

Rom.3:20 Ingen människa blir rättfärdig inför Gud genom laggärningar.

Genom lagen ges insikt om synd.

Gal.2:15-16 Vi har satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro och inte genom laggärningar.

Rom.1:16-17 Evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Den rättfärdige ska leva av tro.

Ef.2:1-10 Vi var döda genom våra synder och överträdelser. Vi följde härskaren över luftens härsmakt. Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus pga. hans stora kärlek och barmhärtighet. Av nåd är vi frälsta.

Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud förberett för att vi ska vandra i dem.

Rom.6:14 Synden ska inte råda över oss, ty vi står under nåden.

2 Tim.1:1-2  Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus, till Timoteus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre.

Akkan - Tranan

2014-02-15

Idag blev det mycket sång, många samtal och mycken gemenskap. Vi började med att sjunga på Akkan och det blev många kända sånger som sjöngs under

"Minns du sången"-samlingen där. Det var också ovanligt många sångare som ledde sången idag.

Sedan for vi till servicehuset Tranan och hade en sångstund även där. Många

av de boende hade sökt sig till matsalen där vi höll till med sången och musiken.

Att det är uppskattat märkte man på alla önskningar om att vi snart skulle komma igen.

Guds beskydd

2014-02-11

Ikväll samlades vi i Strömsunds kapell till sång, Bibel och bön. Till vår glädje kom det många och vi bjöds på semlor till kaffet.

Vi sjöng många härliga sånger och tränade även på någon ny sång. Det är så inspirerande att sjunga, speciellt dessa sånger som har ett sådant Jesus-inriktat budskap.

Sedan var det dags att plocka fram Biblar och anteckningsblock. Biubelstudiet handlade ikväll om Guds beskydd och det evighetshopp som vi har i Kristus.

Vi började läsa i 2 Kor.1:3-11 där det berättas om att Gud är tröstens Gud.

Paulus och hans medarbetare hade prövats så att de t.o.m. misströstade om livet. Ändå vittnar de om att Gud är tröstens Gud och barmhärtighetens Fader.

Vi får tröst av Gud för att vi ska kunna trösta dem som är i nöd.

1 Petr.1:3-5 Gud har fött oss på nytt:

* till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda

Detta hopp gäller oss precis som rövaren på korset.

* till ett arv som aldrig kan förstöras men väntar på oss i himlen

* Guds makt beskyddar oss till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den yttersta tiden.

Hebr.2:10-18 För att Jesus skulle kunna frälsa oss från syndens förbannelse

och död måste han lida döden för oss, i vårt ställe. Jesus gjorde dödens herre maktlös och befriade alla dem som av fruktan för döden levt i slaveri i hela sitt liv.

Det är inte änglar han tar sig an utan Abrahams ättlingar, dvs. oss.

Jesus är en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sonar folkets synder. Han som lidit kan hjälpa dem som lider.

Luk.18:9-14 Det lönar sig inte att vara självrättfärdig, att lita på sin egen förmåga och rättfärdighet.

Den ödmjuke tullaren gick hem mer rättfärdig än den självgode fariséen.

Rom.9:14-16 Våra strävanden och gärningar har ingen betydelse inför Gud.

Han har förbarmande med alla och är barmhärtig mot alla.

Fil.2:12-16 Vi får leva för Gud i helg och vardag. "Lysa som stjärnor i världen när vi håller fast vid livets ord."

Vi ska vinna människor för Guds rike - det är vårt uppdrag.

1 Tim.4:10 Vi har satt vårt hopp till Gud, därför arbetar och kämpar vi.

Hebr.13:20-21Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Gå vidare

2014-02-04

Sång, Bibel och bön blev det denna vecka i Nordanås. Vi passade på att fira en

av gruppens medlemmar med god tårta och sång, som vanligt.

Efter fikastunden sjöng vi igenom ett antal sånger som vi ska sjunga vid nästa "Minns du sången"-samling i Storuman. Det är alltid så uppmuntrande med

dessa trosvissa sånger.

Sedan tog vi fram våra Biblar och läste först från Fil.3:13-14 där Paulus uppmanar oss att "glömma det som ligger bakom och sträcka oss mot det som ligger framför oss". Om vi sysslar med det som ligger bakom oss tyngs vi ner så att vi inte kommer någon vart.

Det finns en väg framåt - att förlåta och bli förlåten. Jesus vill dra upp oss ur dyn och göra oss verkligen fria. "Den Sonen gör fri, han är verkligen fri".

Vi påminde oss om den profetia som Birger Skoglund fick frambära hösten 2012 när han var hos oss i Betel:

Låt allt det gamla ligga under Jesu blod. Vi är inte kallade att gräva i det gamla, vi är kallade att sträcka oss framåt. Vi är inte kallade att fiska i glömskans hav, vi är kallade att sträcka oss mot Livets vatten.

Om vi gör det får vi seger! Vår kallelse är inte att hålla på med det gamla utan att ta emot livets vatten.

Joel.2:28-32 På pingstdagen utgjöts den Helige Ande över lärjungarna. Detsamma gäller för oss idag. Vi behöver kraften från den Helige Ande.

Vi måste ge upp allt, överlåta oss, för att ta emot både i lampa och kärl.

"Gå i blodskällan ner, Jesus tvår dig nu ren. Tag emot den gudomliga kraft".

Apg.1:8 Kraft att bli Jesu vittnen. Det finns ingen annan väg än via korset.

Gud vill fylla oss med sin kraft, så att vi kan gå vidare.

Matt.28:18-20 Missionsbefallningen: Gå ut, följdes av löftet om Jesu närvaro alla dagar intill tidens slut.

B. Skoglunds profetia fortsatte: så ska jag låta en vårflod från himlen komma över er och jag ska flöda fram med en sådan hastighet att ni säger: Stopp Gud, vi hinner inte med, men jag skall sända all den hjälp ni behöver och jag skall ge er allt ni frågar efter men ni har begärt för lite, ni ska begära mer, säger Herren, ni ska begära … ni ska begära en kraftfullare Ande över er och jag ska gjuta min kraft över er. Jag har talat, säger Herren, och mig är given all makt i himmel och på jord. Jag ska börja vidröra hjärtana, jag ska vidröra hjärtana, ja säger Herren jag ska vidröra hjärtana.

Jesus var full av kraft och Gud vill ge oss av samma kraft, den Helige Ande.

Vi klarar oss inte utan Guds kraft. Det fattas något, den Helige Ande.

B. Skoglunds profetia fortsatte:

Skåda inte efter hjälp av den art som den här världen och den religiösa världen har att ge. Ni behöver något helt annat än en massa ritualer, ni behöver min Andes kraft och jag ska sända den till er. Min ankomst är snart, mycket nära men jag vill att ni ska gå ut och vinna. Ni ska vara en härlighet mitt i den spruckna muren och min församling ska ståta med min härlighet för den tänker jag skänka er. Helga er för i morgon tänker jag göra under.”

Vi behöver skala av mycket av vårt eget. Bara Jesus och hans kraft behöver vara synlig i mötet med andra människor i våra gudstjänster och samlingar.

Mark.10:27 För Gud är allting möjligt. Det vi inte förmår, kan han.

ICBI - Distansbibelskola

2014-01-27

Ikväll hade vi ett mycket bra möte i Betel med besök av Lennart Andersson, Bankeryd. Han reser för missionsorganisationen ICBI som bedriver bibel-skolor på missionsfälten. Vi fick mycket intressanta fakta från de olika missions-länderna och vad det betyder för dem att få ta del av bibelundervisning via

kassetter, cd mm.

Ett offer för detta viktiga och fruktbärande arbete togs också upp i mötet.

Lennart sjöng också flera sånger och predikade om Jesu försoningsdöd på Golgata kors. Han läste från Joh.19:16-18, 25 och påminde oss om att Jesu död på Golgata är det allra viktigaste budskapet i Bibeln.

Kristendomen talar om för oss människor att Jesus Kristus har gjort allt för oss.

Andra religioner talar om att människan måste göra något själv för att nå/behaga sin gud.

Trots människans syndafall hade Gud en frälsningsplan beredd genom Jesu död.

Hebr.10:5-7 talar om att Jesus kom och genom sitt eget blod köpte oss människor fria. Jesus delade människans villkor och bar våra synder och sjukdomar upp på korset.

Rövaren på korset vid ena sidan av Jesus fick uppleva frälsning och gå på

frälsningens bro. Den höll och håller för var och en som vill komma.

Det är fullbordat

2014-01-21

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Slussfors denna vecka. Det är så uppmunt-rande att få vara tillsammans och dela gemenskapen både som människor och i tron.

När vi sjungit en god stund tog vi fram våra Biblar och läste om Jesu fullbordade

verk på Golgata kors och vad det betyder för oss människor idag.

Först läste vi från Jes.53:3-5 Frälsning och helande är redan fullbordade genom Jesu död och uppståndelse. Ingenting kan läggas till det färdiga verket. Vi får tacka Gud istället för att hela tiden be och begära.

Jesus löste oss från syndens konsekvenser. När Gud får ta hand om oss, när vi lämnar över, så blir det som Gud vill.

Rom.4:23-25 När vi tror på vad Gud har gjort i Kristi död och uppståndelse blir vi rättfärdiga. Vi behöver inte göra något, allt är klart! *Vi duger inför Gud. Han ser oss som rättfärdiga genom Jesu blod.

Rom.8:31-35 Gud är för oss. När han nu har utlämnat Jesus för oss alla kommer han också att skänka oss allt med honom.

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner!

Vem kan fördöma? Kristus sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.

Vi har världens bästa advokat i Jesus! 

Vi får triumfera över allt genom honom som har älskat oss.

1 Petr.2:24-25 Jesus bar våra synder upp på korset och våra sjukdomar.

Genom hans sår ha vi blivit botade. Vi får tacka för verkligheten.

Gal.3:13-14 Kristus har friköpt oss! Han tog straffet på sig för att vi skulle få Abrahams välsignelse och den utlovade Anden genom tron.

Rom.3:21-26 Gud har uppenbarat en rättfärdighet för alla som inte är beroende av lagen, utan beror på tro på Jesus Kristus.

Gal.5:13-14 Vi är kallade till frihet! Vi har fått allt, allt är förlåtet, allt är friköpt, det finns ingenting kvar. Vi duger som vi är, vi behöver inte förställa oss.

Vi kan inte förbättra vår position men när vi lever i/med Jesus så sköter han om oss.

Bönedag i Betel

2014-01-18

Idag har vi haft bön och gemenskapsdag i Betel, Slussfors. Trots att kylan inte riktigt gett med sig än så kom det flera från olika byar för att vara med. Vi hade många fina och trosstärkande samtal kring fika och matborden.

Sång, vittnesbörd och bibelstudium blev också till stor uppmuntran för oss alla.

Bibelstudiet handlade om "bön och ljus". Vi började läsa i Ef.1:17-23 där Paulus ber för församlingen att de skulle få vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om Jesus. Våra hjärtan behöver upplysas så att vi ser vad vi har i Jesus.

Paulus hade själv mött Jesus på Damaskusvägen och upplevde en total förvand-ling. Jesus blev verklig för Paulus och han kunde se/förstå vad han hade i honom.

* Vi behöver också få se Jesu makt, kraft och hans namns betydelse.

* Vi behöver inse att vi har tillgång till denna makt, kraft och auktoritet.

* Vi måste vara villiga att gå i Guds tjänst - att vinna människor.

   För Gud är allting möjligt. Om vi vill tjäna Honom gör han det omöjliga möjligt.

   Detta är livet vi ska leva!

Kol.1:9-12 Paulus bad för Kolosse-församlingen att de skulle få kunskap och insikt om Guds vilja så att de skulle kunna leva värdigt Herren. De skulle då kunna bära frukt i goda gärningar och växa till i kunskap om Gud. Detta sker genom den Helige Ande och i bön.

Gud är åfärde över vårt land. Ett år av skörd och kraftmanifestationer ligger framför oss.

Guds härlighets makt ska styrka oss och Fadern har gjort oss värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

Ef.1:3-14 Fadern har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelser.

Genom tron är den vår (oss tilldelad). Guds kärlek, som uppenbarades genom Jesu död, har satt oss i denna position. Vi är friköpta genom hans blod. Allt är Guds verk.

Anden är sigillet, en handpenning på vårt arv att vi ska förlossas och Guds härlighet prisas.

Fil.4:6-7 Vi ska inte göra oss bekymmer utan göra allt kunnigt för Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Vi tar ofta bekymren först istället för att tacka först.

Kol.4:2 Vi får be uthålligt under tacksägelse.

1 Petr.5:6-11 Vi får ödmjuka oss under Guds mäktiga hand, då ska han upphöja oss när hans tid är inne. Vi får kasta våra bekymmer på Herren för han har omsorg om oss. Vi får vara uppmärksamma på att vi har en fiende. Vi får stå honom emot orubbliga i tron. All nåds Gud har lovat hjälpa oss och befästa oss. Hans är makten i evighet! Amen!

1 Petr.3:12 Herren ser oss och hör oss när vi ber.

Ef.6:10-18 Vi får bli starka i Herren, hämta ny styrka. Vi får ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot i kampen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. Vi får vaka och be för alla heliga.

Efter bibelstudiet avskiljde vi en stund för tacksägelse och bön. Vi tackade Gud för de olika församlingarna och de kristna i vår kommun och bad att vi alla skulle få fungera i Guds vilja. Vi bad för kommunens innevånare, unga och äldre.

Efter den gemensamma lunchen hade vi brödsbrytelse och förbön för enskilda och gemensamma böneämnen.

När vi skiljdes var det med stor tacksamhet för denna dag i Guds närvaro och vänners gemenskap.

Samling i Strömsund

2014-01-14

Årets första "Sång-Bibel-bön-samling" i Strömsund blev ikväll, trots kylan.

Vi är ju vana vid vinterväder så det blev en stor uppslutning kring bordet

och Ordet.

Efter våffelkalas och mycket sång var det så dags för bibelstudiet.

Vi började med att läsa från julevangeliet Luk.2:8-18 där många intressanta fakta kommer fram:

* Herdarna, som stod lägst på samhällsstegen, fick först veta den stora nyheten

   Gud har inte anseende till personen!

* Var inte rädda, sa ängeln, jag kommer med bud om glädje för hela folket.

* En Frälsare har blivit född åt er.

* En stor himmelsk här sjöng till Guds ära.

* Herdarna gick och fann Jesusbarnet precis som ängeln sagt.

* De prisade Gud för det som hänt.

* 700 år innan det hände profeterade Jesaja om detta.

Jesus kom till jorden för att köpa tillbaka varje människa som var under syndens förbannelse. Genom Jesu död och uppståndelse öppnades vägen till Gud.

Vi läste vidare om Jesu verksamhet och började i Luk.4:14-15 där det berättas om hur Jesus kom i Andens kraft till Galliléen. han undervisade och blev prisad av alla.

Luk.5:20-26 Jesus botade en lam man men först förlät Jesus honom hans synder. De skriftlärda ifrågasatte Jesu rätt att förlåta synder. Jesus förstod deras tankar.

Luk.6:6-11 Jesus botade en man på sabbaten. De skriftlärda och fariséerna iakttog Jesus för att kunna anklaga honom för något. När mannen blev botad blev de ursinniga och började diskutera vad de skulle göra med Jesus.

Luk.13:10-17 Jesus botade en krokryggig kvinna som varit sjuk i 18 år. Synagogföreståndaren blev upprörd och menade att Jesus kunde bota på vardagarna och inte på sabbaten.

Kvinnan rätade på sig och prisade Gud. Jesus gjorde sin Faders verk och brydde sig inte om den religiösa eliten.

Joh.5:24 Jesus sa att den som hör hans ord och tror på honom som sänt Jesus, den har evigt liv. Vi får ta emot den kraft som Jesus demonstrerade till frälsning, helande och hjälp. Idag finns denna möjlighet för oss alla.

Joh.6:35, 47 Jesus är livets bröd och livets dryck. Den som tror har evigt liv.

Joh.12:44 Den som tror på Jesus tror också på Fadern. I Jesus finns det eviga livet. Bara i Jesu namn finns frälsning. Vi får be i Jesu namn.

Joh.14:1 Känn ingen oro. Tro på Gud, tro också på mig, sa Jesus.

Vi behöver denna trygghet i vår tid!

Minns du sången - på nytt

2014-01-11

Vilken härlig dag vi har haft idag! Vi hade inbjudit till årets första "Minns du sången"-samling på Akkan i Storuman och det kom många från samhället för att lyssna och sjunga med. Vi upplevde en stor öppenhet för det glada budskapet i sångerna och vittnesbörden.

Efter samlingen i Storuman for vi till Stensele och åt en gemensam middag hos

några av vännerna i Segertonen. Det blev många skratt, stor tacksamhet och även bön innan vi skiljdes.

Den Helige Ande - vår kompass

2014-01-07

Ikväll samlades vi i Nordanås till sång, Bibel och bön. Det var även några vänner från Sorsele som var med oss ikväll. Precis som förra bönesamlingen började vi med att fika tillsammans och även gratulera två av våra vänner som fyller år i dagarna.

Vi hade även anledning att sända en hälsning via ett vykort till några vänner som mist en anhörig och vi kunde också innesluta dem i förbön.

Vi sjöng många nya och gamla sånger och övade lite extra inför Minns du sången-samlingen som vi ska ha i Storuman kommande lördag.

Bibelstudiet handlade om den Helige Ande och vårt behov av hans ledning och hjälp.

Vi började läsa i Apg.2:17-21 Gud har lovat att utgjuta av sin Ande över alla människor. Det behövs inga speciella kvalifikationer. Vågen kommer, över unga och äldre, tjänare och tjänarinnor. Vi får ställa oss till Guds förfogande.

Under och tecken ska visa sig i skyn; solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer.

Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Apg.4:23-31 De första kristna bad om förnyelse och mer kraft att vittna. Huset skakade när Guds Ande kom. Alla uppfylldes av den Helige Ande och predikade frimodigt.

Apg.2:37-39 Petrus predikade om frälsning, omvändelse, tro och dop. Då ska ni undfå den Helige Ande som gåva. Löftet gäller alla! Vi får ta emot, ledas, undervisa och påminnas av Anden.

Apg.9:31-35 Församlingen växte till genom den Helige Andes tröst och förmaning. Ett helandeunder ledde till väckelse i Lydda.

Apg.10:44-48 Den Helige Ande föll under Petrus predikan så de talade med tungor och prisade Gud. Sedan döptes de i Jesu namn.

Apg.12:1-11 Petrus blev satt i fängelse, församlingen bad uthålligt, en ängel kom och befriade Petrus. Bön har en oerhörd betydelse.

Apg.13:52 Lärjungarna uppfylldes av glädje och den Helige Ande.

Rom.5:5 Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan – detta hopp sviker oss inte.

Den Helige Ande utrustar oss med allt vad vi behöver.

2 Tim.1:14 Bevara genom den helige Ande det goda som blivit oss anförtrott.

Gud har gett oss allt. Ef.1:3

Evig seger

2014-01-02

Vilken festlig början på det nya året vi hade ikväll när vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Inte bara den gemytliga stämningen kring fikabordet med tårta och sång för en av gruppens födelsedagsbarn utan främst för den glädje vi kände över att få ha gemenskapen med Jesus och varandra.

Vi sjöng, delade Ordet, firade nattvard och bad med och för varandra.

Bibelstudiet var mycket mäktigt och handlade om den eviga seger som Jesus vann då han gav sitt liv och blod på Golgata för oss.

Vi började läsa i Joh.19:23-30 De profetiska orden uppfylldes i detalj

(Jesu kläder delades mellan soldaterna och de kastade lott om hans klädnad. Ps.22:19, Man gav Jesus ättiksvin att dricka. Ps.69:22), Jesus, som äldste sonen, såg till att Johannes tog hand om Maria.

Jesus utropade: Det är fullbordat!

Mark.15:33-39 innehöll ytterligare en proklamation. Mörkret lade sig över landet i tre timmar. Jesus ropade högt och gav upp andan. Då brast förlåten, uppifrån och ända ner. Vägen var öppen! Jesus fullbordade allt och tog vår synd och sjukdom på sig.

Hebr.10:19-24 Genom Jesu död och blod fick vi tillträde till Gud. Lagen kunde inte frälsa människan, men Jesus kan! Med full frimodighet får vi gå inför nådens tron.

Hebr.8:1-13 Lagens förbund fick vika för det nya förbundet, genom Golgata försoning. Vi fick direktkontakt med Gud, inte via någon överstepräst eller någon annan människa/sammanhang.

Hebr.7:20-22 Det nya förbundet är så mycket bättre. Jesus har gått i borgen för det.

Hebr.9:11-15 Jesus vann en evig återlösning åt oss genom sitt blod. Hans blod renar våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Kristus är medlare för det nya förbundet. Han har friköpt oss, gjort oss fria. Detta är frälsningens grund som vi står på.

Luk.12:14-23 Jesus instiftade det nya förbundet vid den första nattvarden.

"Gör det till minne av mig", sa Jesus.

Nyårsbön

2013-12-31 - 2014-01-01

Ännu ett år är slut

Jag vill tacka dig Fader, för att du förde mig

på stigar, som du valt.

Vägen var inte alltid jämn,

och många gånger gick det uppför.

Men du banade alltid vägen för mig,

så länge jag stannade kvar i din vilja.

Ibland vacklade jag, när jag gick längs livets väg

men du var där för att ge mig styrka,

för att föra mig igenom varje dag.

När jag var sjuk, kom Din helande kraft till mig.

Åh, min Gud, min Fader, hur jag älskar dig.

Så, när ett år avslutas och ytterligare ett år börjar...

Fader förlåt mig mina dagliga synder.

Låt mig gå modigt på den ojämna och motiga vägen.

Låt mig vara medveten om din styrka.

Den är alltid där för att lätta min last.

När jag är i tvivel, Fader, lugna mina farhågor.

Och om jag skulle gråta, kysser du bort mina tårar.

Om jag vacklar, när jag går längs livets väg,

Käre Gud ge mig styrka,

för mig igenom varje dag.

Min bön för varje dag på det nya året

är att gå orubbligt i din vilja.

Amen

Nyheter från juli-dec 2013 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-juni 2013 kan du läsa här >>>

Nyheter från nov-dec. 2012 kan du läsa här >>>

Nyheter från sept-okt. 2012 kan du läsa här >>>

Nyheter från juli-augusti 2012 kan du läsa här >>>

Nyheter från maj-juni 2012 kan du läsa här >>>

Nyheter från mars-april 2012 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-feb. 2012 kan du läsa här >>>

Nyheter från nov-dec. 2011 kan du läsa här >>>

Nyheter från sept-okt. 2011 kan du läsa här >>>

Nyheter från juli-aug. 2011 kan du läsa här >>>

Nyheter från maj-juni 2011 kan du läsa här >>>

Nyheter från april 2011 kan du läsa här >>>

Nyheter från mars 2011 kan du läsa här >>>

Nyheter från februari 2011 kan du läsa här >>>

Nyheter från januari 2011 kan du läsa här >>>

Vill du läsa nyheter från dec.-10 klicka här!

Vill du läsa nyheter från okt-nov.-10 klicka här!

Arkivet juni-sept. här!