Våra samlingar jan-maj 2018  

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Mötena finns nu ute på Youtube! Om du vill höra/se mötena kan du klicka på länkarna nedan!


Lörd. 26/5 kl.15 i Smyrna Hoting

https://www.youtube.com/watch?v=uKrwkXshtzs&t=2s


Lörd. 26/5 kl.18 i Smyrna Hoting

https://www.youtube.com/watch?v=3lQmUjmSCuk


Sönd. 27/5 kl.11 i Pingstkyrkan, Dorotea

https://www.youtube.com/watch?v=fOGqNeWHwrQ&t=28s


Sönd. 27/5 kl.15 i Frälsningsarmén, Vilhelmina

https://www.youtube.com/watch?v=ayzUVS9JpKw&t=3951s

Jesu godhet mot oss

2018-05-23


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors och testade även att göra några "live"-sändningar från ett par av sångerna till Internet där följare på vår sida Segertonens vänner på Facebook kunde vara med oss direkt. Det lyckades bra och vi fick flera positiva kommentarer.

Vi passade också på att öva en hel del sånger inför vår sångarresa till Hoting, Dorotea och Vilhelmina kommande helg.

Bibelstudiet handlade om Jesu godhet och omsorg om oss då han lovade oss Hjälparen den helige Ande.


Rom.8:1-11 Det är skillnad på den frälsta och den ofrälsta människan.

                    Andens sinne är liv och frid, köttets sinne är död.


Joh.14:15-18 Sanningens Ande ska alltid vara hos oss. Världen ser den inte

                      och känner den inte. Vi känner honom, han förblir hos oss

                      och ska vara i oss.


Rom.8:26-27 Anden stöder oss i vår bön.


Joh.15:26-27 Hjälparen vittnar om Jesus. Också vi ska vittna.


Rom.8:14-15 Vi har fått barnaskapets Ande.


Rom.8:38-39 Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus,

                      vår Herre


2 Kor.13:13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes

                    gemenskap vare med er alla.

Löftet gäller alla

2018-05-16


Vi samlades i Betel, Slussfors ikväll till sång, Bibel och bön. Vi passade också på att fira en i gruppen som snart fyller år. Det blev gott fika och sedan mycket sång och musik. Vi övade lite extra för vår planerade sångarresa nästa helg.

Bibelstudiet handlade om löftet som Jesus gav om den helige Ande till alla.


Matt.29:16-20 När Jesus gav sina lärjungar missionsbefallningen sa han att all verklig makt var hans och vi får be till honom i den vissheten. Han lovade också att vara med oss alla sorters dagar.


Apg.1:8-11 Jesus gav lärjungarna löftet om den helige Ande som skulle ge dem kraft att vara Jesu vittnen.


Apg.2:17-21 I de sista dagarna ska Herren utgjuta sin Ande över alla.


Apg.2:38-39 Omvändelse, dop och Andens gåva, löftet gäller alla!


Apg.3:25-26 I din avkomma ska alla folk välsignas.


Luk.22:29-30 och jag överlämnar riket till er liksom min Far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar.


Sångsamlingar i Storuman

2018-05-12

'

Idag har vi varit i Storuman och sjungit både i Aktiviteten och i servicehuset Tranan. Trots det rikliga regnandet så kom många för att vara med och både sjunga och lyssna till de välbekanta sångerna.


I Aktiviteten talade vi också om det profetiska Ordet och Israel som det tydliga tidstecknet på Jesu snara återkomst. Vi uppmärksammade att Israel firar sitt 70-års jubileum som självständig stat nu den 14 maj.


Vi vill vara med och välsigna Israel och tackar Gud för att det judiska folket är ett bevis på Guds trofasthet, Bibelns tillförlitlighet samt att Guds plan går i fullbor-dan.

Bönesamling i Strömsund

2018-05-09


Ännu en välsignad bönekväll i Strömsunds kapell! Det blev gott fika, födelsedags-gratulation, mycket sång och musik och lovprisning och bön.

Bibelstudiet handlade om den seger som Jesus vann på korset, då han med sitt blod köpte oss fria. Visst har vi anledning att vara tacksamma!

Jesus har besegrat världen


1 Joh.5:1-5 Jesus gick genom världen, prövad och frestad men utan synd. han predikade Guds rike och han besegrade världen. Den som tror att Jesus är Guds Son besegrar också världen.


1 Joh.4:15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud.


1 Joh.2:23 Den som förnekar Jesus har inte Fadern.


1 Joh.4:4 Den som är i oss är större än den som är i världen.


Joh.16:33 Jesus sa: Var vid gott mod! Jag har övervunnit världen!

Musikcafé i Gertsbäcken

2018-05-05


Det blev ett välfyllt musikcafé i byastugan Gertsbäcken i kväll. Ett 60-tal hade sökt sig till sångsamlingen och det blev mycket sång och musik under kvällen. Tre dragspel, fyra gitarrer, basgitarr, synt och tamburin accompanjerade sången.

Vi fick lyssna till vittnesbörd om Guds omsorg och hans kärlek till varje män-niska. Vi bjöds också på gott fika och trevliga samtal kring borden.

Jesus, åsnan och vi

2018-05-02


Kvällens bönesamling i Betel blev mycket uppmuntrande. Vi var ovanligt många som trängdes och trivdes vid borden. Efter ett mycket gott fika, där vi bl.a. fick smaka kransekaka som våra vänner från Norge bjöd på, blev det mycket sång och musik. Två dragspel, fem gitarrer och tamburin samt en stor portion sångarglädje lyfte nästan taket i lokalen.


Därefter blev det bibelstudium och bön för flera böneämnen som lämnats in. Vi bad också¨för en böneduk som ska skickas till en sjuk vän.

Jesus,  åsnan och vi


Luk.19:28-40 Jesus behövde en åsna v.31 inte en stridshäst.

En häst hade signalerat strid och soldater, men åsnan stod för bondens fredliga vardag.

Och han kom i ögonhöjd med folket, i stället för ovan-ifrån, som han hade gjort om han valt en häst.


Profetian i Sak.9:9 uppfylldes

Lärjungarna fick hämta åsnan (fölet), lösa och leda till Jesus v.30

Så får vi vara med och lösa ut och leda varandra och andra till tjänst.

Hur vi kan göra detta! Vad behöver vi själva lösas från?


Det var inte åsnan som blev hyllad, bara Jesus.

Hon var dold under mantlarna Jes.61:10


Hur är det idag i kristenheten? Vad är det fokus på?

Åsnor är inställda på att bära, inte synas!


Ex.  på andra åsnor i Bibeln


1)Abrahams åsna 1 Mos.22:1-3 - gå med i svåra, avgörande situationer

2)Bileams åsna 4 Mos.22:23-33 - vara med och höra från Gud och dela med sig,

                                                   förmana, vägleda, rädda

3)Samaritens åsna Luk.10:34 - vara med och bära de svaga och utslagna till   

                                               hjälp och helande


Åsneföl har ett korstecken på ryggen. Korsåsnan, den nubiska åsnan,

har ett svart kors över ryggen.

Vi får vara korsmärkta och bära Jesus till våra medmänniskor,

- och dem till Honom!

Han behöver oss!


Ett skepp som ligger i hamn är inte vad det är ämnat för.

Inte bundna åsnor heller, och definitivt inte människor!

Vårfest och majbrasa

2018-04-30


Vilken festlig kväll det blev i Betel, Slussfors på Valborgsmässoafton!

Glada Timmens vårfest blev som vanligt en välfylld och innehållsrik samling.

Barnen medverkade med sånger och berättelser från vårterminens samlingar.

Temat var "Hemma hos" och handlade om att Jesus vill komma hem

till var och en av oss och få bo i våra hjärtan. Det förvandlar våra liv!


Efter vårfest-programmet blev det tårtkalas med kaffe och saft. Sedan var det dags för majbrasan med allsång och korvförsäljning. Många från byn och även från andra ställen kom och var med både i Betel och vid majbrasan.

Det blev verkligen en festlig kväll!

Känn ingen oro

2018-04-25


Vi samlades till bön, bibelläsning och sång ikväll i Betel, Slussfors. Det blev en fin kväll då vi delade både tacksägelseämnen och böneämnen med varandra.

Vi övade lite sånger inför kommande samlingar och möten också.


Bibelstudiet hade överskriften "Känn ingen oro".


Joh.14:1 Känn ingen oro, sa Jesus till sina lärjungar i sitt avskedstal innan han skulle lämna dem.


Joh.14:27 Min frid ger jag er och tappa inte modet, sa han också.


Fil.4:6-7 Låt Gud veta alla era önskningar genom bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara (ge skydd) era hjärtan och tankar i Kristus Jesus.


Mark.16:15-18 Gå ut och förkunna evangelium för hela skapelsen, sa Jesus.


Rom.16:25-27 Honom som förmår styrka er, tillhör äran. Jesus Kristus är grunden och centrum för vår tro.


Klag.3:22-23 Herrens nåd tar inte slut och hans barmhärtighet upphör aldrig. Stor är hans trofasthet.

Leva med Jesus

2018-04-18


Kvällens bönesamling blev festlig, inspirerande och uppmuntrande då vi sjöng. bad och delade Guds Ord med varandra. Vi gratulerade en i gruppen som fyllde år just i dag och vi uppmärksammade också att Israel just denna dag firar sitt 70-års jubileum. Vi tog in Israelflaggan, som vi har inne i kapellet, och lät den

gå runt i gruppen samtidigt som vi bad och välsignade landet, staden Jerusalem samt det judiska folket.

Bibelstudiet hade som rubrik "Leva  med Jesus".


Fil.1:27-30 Paulus uppmanar de troende: Lev på ett värdigt sätt, stå fasta,

sida vid sida, kämpa för evangelium. Låt er inte skrämmas av motståndarna.

Ni har fått nåd att inte bara tro utan också att lida för Jesus.


2 Tess.1:1-12 Var uthålliga och kämpa trons goda kamp.


Apg.5:38-42 Apostlarna blev piskade och förbjudna att tala i Jesu namn.

De var glada och tacksamma för att de ansetts värdiga att lida smälek för Namnets skull. Och så fortsatte de att predika!


Ef.2:2-10 Av nåd är vi frälsta, vi som var döda har i Kristus gjorts levande.

Detta har skett av nåd och inte av egna gärningar. Vi är dessutom skapade

till att vandra i goda, förutberedda gärningar.

Jesus, vår överstepräst ber alltid för oss. Vi ska inte tappa modet.


Fil.4:4-7 Gläd er i Herren! Låt Gud veta alla era önskningar genom bön med tacksägelse. Då ska Guds frid bevara (ge skydd) era hjärtan och tankar i Kristus Jesus.


Rom.16:20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter.

                  Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

Sångsamlingar i Storuman

2018-04-14


Vi hade en verkligen fin dag i Storuman idag! Först "Minns du sången"-samling i Aktiviteten och sedan sångstund på servicehuset Tranan. Det blev sång, musik, vittnesbörd och gemenskap kring fikaborden.


Budskapet om Jesu död och uppståndelse samt hans löfte om att han ska komma för att hämta dem som vill vara hans var ett genomgående tema för dagen. Vi känner stor tacksamhet för att få vara med i denna uppgift, att dela med oss av det bästa av allt - Jesus!


Luk.24:1-9 Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp.

När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sade: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått!

Kom ihåg vad han sade till er medan han fortfarande var i Galileen:  Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord.

Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra.


Det är viktigt att vi kommer ihåg vad Jesus sa och att vi berättar det vidare för andra! 3 viktiga saker som Jesus sa var:


1) Det är fullbordat! Jesus har gjort allt möjligt för oss genom sin död och uppståndelse. Vägen till Gud är öppen för alla som vill ta emot förlåtelse.


2) Jag är med er alla (sorters) dagar intill tidens slut! Vi kan lita på att Jesus är med oss i alla situationer och tider.


3) Jag ska komma tillbaka och hämta er! Vi får vara trygga i vetskapen om att när vi går över tidens gräns till evigheten så möter Jesus oss och hälsar oss välkomna. Vi har också löftet om att Jesus ska komma och hämta bruden på himlens sky. Och det kan ske vilken dag som helst.

Emmaus-vandrarna och vi

2018-04-07


Vilken härlig kväll i fika-, sång-, Bibel och bönegemenskap det blev när vi möttes i Strömsunds kapell i går kväll. Vi övade en del sånger för Minns du sången-samlingen i Aktiviteten, Storuman på lördag och så läste vi om Emmausvandrarna och såg hur mycket vi hade gemensamt med dem också.

På påskdagen går två av Jesu lärjungar från Jerusalem mot Emmaus.

Jesus kommer och går med dem. Han frågar vad de samtalar om.

Detsamma gör han med oss. Vad är det som bekymrar oss?


1.Närvaro v.15 - först förstod de inte att Jesus var med dem

  De var blockerade av sorg och besvikelse v.21

  Ex. Maria Magdalena, Tomas, Petrus Joh.20-21

  Jesus möter också oss, trots allt som hänt - NÅD

  Matt.28:20


2.Planen v.25-27,44-45 Allt ingick i Guds plan

  Apg.2:22-24, 36

  Bibelordet och brödsbrytelsen talade! V.30-32

  Vi får ta till oss Guds löften och lita på att de stämmer.

  Vi får minnas vad Jesus gjorde för oss, på korset, i nattvarden.


3.Uppdraget v.46-49, 50-53 Vi lovas kraft att gå ut med budskapet

  Lärjungarna skyndade tillbaka till de andra, då kom Jesus igen!

  Där två eller tre är församlade är Han mitt ibland dem.

  Apg.2:42-47, 4:32-33


  Alltså: Jesu närvaro, Guds plan o den helige Andes kraft för uppdraget


  Brinnande hjärtan, i sällskap med Jesus, inför Ordet och i gemenskapen leder   

  oss ut i förutberedda gärningar!


Gemenskapsdag i Betel

2018-04-07


Det blev en innehållsrik dag idag då vi samlades i Betel till gemenskapsdag. Först åt vi lunch tillsammans och sedan blev det ett bildspelsprogram med bibelord och sånger som Jon och Wenche Smedseng höll i. Temat var "Vänner" och handlade om att vi får vara vänner med Jesus och med varandra.


Efter en fruktpaus sjöng vi ytterligare många sånger och bad och tackade Gud för hans nåd emot oss. Sedan avslutade vi dagen med att fika tillsammans.

Rom.12:10 Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning.


Rom.12:4-5 För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.


Rom.13:8 Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.


Joh.15:13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.


Gal.6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.


Joh.15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det.


Joh.15:15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far.


Rom.12:16 Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka.


Rom.12:18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.

Skulden är betald

2018-04-04


Vi hade en mycket fin och välsignad samling ikväll i Betel, Slussfors. Det blev många sånger med budskapet om Jesu seger på Golgata och frälsningens nåd.

Vi bad för många olika böneämnen och även för vänner i gruppen som är sjuka. Sedan delade vi bibelord med varandra och hade även ett bibelstudium om att skulden blev betald på korset.


Kol.2:9-15 Jesus har gjort det! Vi får del av det nya livet genom Jesu försoning. I dopet begravde vi den gamla människan och uppväcktes med Kristus. Allt är förlåtet och segern är vunnen över alla ondskans makter och välden. Jesus har strukit ut skuldbrevet.


Rom.8:1-4 Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, tillhör honom. Det som var omöjligt för lagen det gjorde Gud när han sände Jesus som ett skuldoffer! Vi är befriade.


1 Joh.5:1-5 Den som tror att Jesus är Kristus är född av Gud och älskar också den som är född av Gud. Vår tro på Jesus besegrar världen.


Ef.2:14-19 Jesus har rivit ner den skiljemur/fiendskapen som skiljde judar och hedningar åt. I sig har han skapat en enda ny människa och därmed frid. I sin kropp försonade han oss genom korset. Vi äger medborgarskap med de heliga och tillhör Guds familj.


1 Joh.5:13-19 Gud svarar på bön! Vi får ha en frimodig förtröstan på Gud.


Rom.8:25-28 Anden ber, vädjar för oss efter Guds vilja.


Rom.8:14-15 Vi har fått barnaskapets Ande och ropar: Abba Fader!

Getsemansestund och påskbudskap

2018-03-28


Vi hade en innehållsrik samling i Betel, Slussfors ikväll. Först åt vi middag till-sammans och samtalade lite om kommande möten och samlingar.


Sedan blev det sång och musik en stund innan det var dags för brödsbrytelse. Vi påminde oss om Jesu försoning och hans seger. Vi bad och tackade Gud för att vi av nåd får vara med som Jesu lärjungar idag.


Så sjöng vi ytterligare en stund och därefter läste vi om påskens händelser från Matt.26:36-75, 27:1-66 samt 28:1-20. O, tänk det var allt gjort för mig!

Sång, Bibel och bön

2018-03-23


Vi möttes ikväll till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi kände stor glädje och tacksamhet för att få träffas igen, fast tyvärr kunde inte alla vara med denna gång. Vi ser fram emot nästa tillfälle!

Det blev sång och musik med påskens budskap som tema. Bibelstudiet handlade också om vilken avgörande betydelse Jesu blod har för vår frälsning.

Genom hela Gamla Testamente ser vi hur offret av blodet har haft stor betydelse.


* Redan i Edens lustgård finner vi det första offret. Då Adam och Eva hade syndat försökte de skyla sig med fikonlöv men Gud klädde dem i kläder av skinn, alltså måste ett offer ha gjorts. 1 Mos.3:21


* När Abraham skulle offra sin son Isak och Gud såg att han varit villig att göra offret fick han offra en bagge istället. 1 Mos.22:12-13


* När Israels barn skulle befrias från Egyptens slaveri fick israeliterna  uppma-ningen att slakta ett lamm för att sedan ”ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträet i huset där man äter det”. Detta blod fick därefter bli det yttre tecken som beskyddade dem som bodde i huset när Herren sände förgöraren (mordängeln) för att döma den egyptiska nationen. 


* I Tabernaklet och sedermera Templet offrades blodet till försoning för både enskilda och hela folket.


I Nya testamentet ser vi hur offrandet i G.T. pekar fram emot Jesu offerdöd.

Blodet som blev utgjutet i samband med Jesu död på korset är enligt Bibeln det som för alla tider har skapat möjlighet för oss som syndare att få gemenskap med vår Skapare.


Kol.1:19-20Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors”, skriver Paulus


Hebr.9:11-28 Vilken betydelse har Jesu blod


1/Vilken funktion har blodet enligt vers 12? Vad innebär det?

Svar: Jesus vann en evig återlösning


2/Vilken funktion har blodet enligt vers 14? Vad innebär det?

Svar: Jesu blod renar våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna Gud


3/Vilken funktion har blodet enligt vers 18 och v.20? Vad innebär det?

Svar: Förbundet instiftades med blodet v.15  Matt.26:28


4/Vilken funktion har blodet enligt vers 22? Vad innebär det?

(Jämför 1 Joh 1:9)

Svar: Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse


5/Vilket framtidshopp presenteras i v.28?

Svar: Kristus ska komma för att frälsa/rädda dem som väntar på honom


Vers för eftertanke och memorering

"Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger". v.11Minns du sången

2018-03-17


Det blev en härlig dag i Storuman med sång och musik med betoning på påskens budskap. Vi började i Aktiviteten och förutom mycket sång delade vi flera bibelord om korset och hur det visade Guds kärlek. Vi delade ut ett påskkort med korset på. (se bild!)


Sedan fortsatte vi till servicehuset Tranan där vi hade en sångstund tillsammans med flera av de boende där. Vi läste "lilla Bibeln" Joh.3:16 och påminde varandra om att Guds kärlek visade sig i att Jesus Kristus kom och dog och uppstod för oss för att vi skulle bli försonade och få evigt liv..


Sång, Bibel och bön i Strömsund

2018-03-14


En fin och god samling blev det i Strömsunds kapell då en, lite decimerad, skara samlades till sång, Bibel och bön. Det blev gratulation och kalasfika för en deltagare som snart fyller 75 år.

Det blev sång och musik som vanligt och deltagarna delade flera bibelord med varandra innan man bad för de olika böneämnen som nämndes.

Ps 101:6   Mina ögon söker de trofasta i landet, de ska bo hos mig.

                 Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig.


Ps 86:11  Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning.

                Ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn.


1 Joh. 4:10. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har 

                    älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.


5 Mos.5:33 Den väg som Herren er Gud har befallt er att gå ska ni alltid följa,

                   så att ni får leva och det går väl för er och ni får ett långt liv i det

                   land som ni ska ta i besittning.


1 Petr.2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett

                 Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har

                 kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.


Jer.6:16 Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana,

              fråga efter de urgamla stigarna.

              Fråga efter den goda vägen och vandra på den,

              så ska ni finna ro för era själar.

              Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den.”

 

Ps.32:10-11 Den gudlöse har många plågor, men den som litar på Herren

                    omger han med nåd.

                    Gläd er i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga,

                    jubla, alla ni som har ärliga hjärtan!


Ps 25:4-15 Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

                  Led mig i din sanning och lär mig,

                  för du är min frälsnings Gud,

                  på dig hoppas jag alltid.

                  Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre,

                  för de är av evighet.

                  Tänk inte på min ungdoms synder och brott,

                  utan tänk på mig efter din nåd,

                  för din godhets skull, Herre.

                  Herren är god och rättfärdig,

                  därför undervisar han syndare om vägen.

                  Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

                  Alla Herrens vägar är nåd och sanning

                  för dem som håller hans förbund och vittnesbörd.

                  För ditt namns skull, Herre, förlåt min synd, för den är stor.

                  Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja.

                  Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet.

                  Herren är förtrolig med dem som vördar honom,

                  sitt förbund gör han känt för dem.

                  Mina ögon ser alltid upp till Herren,

                  för han drar mina fötter ur nätet.

Den korsmärkta församlingen

2018-03-11


Det blev två mycket starka möten i Betel, Slussfors då Ann-Britt och Owe Lindeskär besökte oss i går. Owe predikade om korset och dess betydelse, den korsmärkta församlingen samt om Jesu översteprästerliga förbön. Vi sjöng, bad och delade även gemenskapen kring matbordet. Det blev en uppmuntrande och inspirerande dag!

"Att ta emot Ordet och göra det"

Sång, Bibel och bön

2018-03-07


Sång, Bibel och bön i Betel i kväll med besök från Mosjön, så trevligt! Det blev fika, mycket sång och musik, bibelordsläsning, bibelstudium om Jesus som vår överstepräst samt bön. Vilken förmån att få vara tillsammans inför Ordet och i bön och sång!

Bibelstudiet gick ut ifrån Hebr.7:1-28

Melkisedek; märklig överstepräst, utan far och mor.


Den överstepräst vi nu har, är Jesus -

Jesus han som offrade sig själv;


Jesus, vår överstepräst har evig makt och han hör alla våra böner.

Jesus ber för oss. Gud är allsmäktig.


Sång, Bibel och bön

2018-03-02


Vi hade bönesamling i kväll i Betel, Slussfors och det var så roligt att få träffas igen. Vi fikade, sjöng, läste bibeln och bad tillsammans, som vanligt.


Någon citerade en gammal sång: "På hemväg till Sion vi vandra, rentvagna i Gudslammets blod. Gemenskap vi har med varandra och dricka ur livskällans flod".


Tänk så sant! Gemenskapen som är byggd på Jesu försoning är den bästa!

Bibelstudiet handlade om att Gud vill leda oss.


Utgångspunkt: Jes.53:6 “alla gick vilse”

Matt.7:13-14 bred väg - smal väg


Lösningen: Joh.14:6 Jesus är vägen


Historien:

Ex.1 Gud kallade Abraham 1 Mos.12:1 “jag ska visa dig”

Ex.2. Mose Ps.78:13-14 “han ledde dem med molnskyn”

Ex.3. Israel Jes.49:8-13 “förbarmaren leder dem”


Hurudan är Gud, som leder oss?


Ps.23:3 rätta vägar “för sitt namns skull”

Ps.25:8-9 lär de ödmjuka sin väg “god och rättfärdig”

Ps.32:8 undervisa om vägen “råd och beskydd”


David bad: Led mig på den eviga vägen Ps.139:23-24


Hur leder Gud oss?


Jer.31:9 genom bön

Ps.119:105 genom Ordet

Joh.14:26 genom Anden

Joh.10:27-28 genom lydnad


Ef.2:10  Vandra i förutberedda gärningar. Löftet gäller oss idag!


Sångsamlingar

2018-02-24


Idag har vi haft två fina sångsamlingar i Storuman. Vi började i Aktiviteten kl.12 där vi hade "Minns du sången" och många hade sökt sig dit för att både lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi delade tankar omkring frälsningen och Guds nåd för alla som vill ta emot; ta ett steg i tro in i Jesu öppna frälsarfamn. Ef.2:8


Sedan fortsatte vi till servicehuset Tranan där vi hade en sångstund kl.15. Vi sjöng med och för varandra och det blev även önskesånger. Vi läste också bibelordet från Matt.11:28f om att få komma till Jesus och få ro för sin själ.


Efter dessa samlingar åt vi i sånggruppen mat tillsammans och fick tillfälle att dela våra gemensamma upplevelser under dagen. Vi ser redan fram emot att få träffas igen!


Bön i Betel, Slussfors

2018-02-21


I kväll hade vi ännu en fin bönesamling i Betel, Slussfors. Fast vi saknade flera av våra vänner som brukar vara med. Förkylning och annat kom i vägen.

 

Vi sjöng många sånger inför lördagens två sångsamlingar i Storuman och efter bibelstudiet bad vi med och för varandra och de böneämnen som nämndes. Vilken förmån med denna gemenskap!

Bibelstudiet handlade om hur den helige Ande verkade med Jesus.


Matt.3:13-17 Jesus kom till Johannes döparen och ville bli döpt. Himlen öppnade sig och den helige Ande sänkte sig över honom i form av en duva. Guds röst hördes: Denne är min älskade Son...


Matt.9:35-38 Jesus gick omkring, undervisade, predikade och botade sjuka. Jesus hade medlidande med människorna och uppmanade lärjungarna att de skulle "be om arbetare till skörden".


Matt.15:29-31 De sjuka kom till Jesus och han botade dem. Folket häpnade och de prisade Israels Gud.


Mark.3:10-11 De sjuka trängde sig inpå Jesus och blev botade. De orena andarna kastade sig ner för Jesus och bekände: Du är Guds Son.


Luk.4:14-15 I Andens kraft kom Jesus och ryktet gick.


Joh.6:63 Det är Anden som ger liv. Jesu ord är Ande och liv.


Rom.4:7-8 Saliga - lyckliga - är de vilkas synd är förlåten.

Bönesamling i Strömsund

2018-02-14


I kväll hade vi sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. Vi var många samlade och vi gladdes åt gemenskapen kring fikabordet och sången och Ordet.

Vi har så mycket att tacka för som kristna och vi får också vara med och dela med oss av det glada budskapet. Varje gång vi är i Strömsund samlar vi också in en gåva som vi sedan vidarebefodrar till ett barnhem i Kina.

Vi läste flera bibelord och samtalade kring dem.


1 Kor.1:1-9 Paulus hälsar församlingen med nåd och frid. Vi är kallade att vara heliga. Paulus tackar Gud för dem alla. Gud har gett dem sin nåd så att nådegåvorna fungerar medan de väntar på Jesu återkomst. Gud ska styrka oss ända till slutet. Gud är trofast som  har kallat oss till gemenskap med Jesus Kristus.


Joh.16:13-15 Den helige Ande ska föra oss in i hela sanningen och låta oss veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga Jesus.


Joh.14:15-17 Jesus bad Fadern och han ska ge oss en annan Hjälpare som alltid ska vara hos oss, i oss.


1 Kor.1:18-21 Talet om korset är en Guds kraft till frälsning för oss som tror.


2 Kor.2:14-17 Gud för oss fram i segertåg i Kristus och låter oss sprida Kristi väldoft. Vi får tala det ord som kommer från Gud till människorna.


Apg.19:8-12 Paulus predikade frimodigt och sjuka blev helade. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer.


Apg.18:9-11 Herren talade i en syn till Paulus och uppmuntrade honom att vara frimodig och fortsätta att tala Guds Ord. Herren lovade att vara med honom.


Rom.5:5-8 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Gemenskapsdag i Betel

2018-02-10


Vi har haft gemenskapsdag i Betel, Slussfors idag. Det blev gemensam lunch, sånger och bibelord om försoningen och frälsningen samt flera personliga vittnesbörd, bön och förbön. Vi avslutade dagen kring kaffebordet. Alla var överens om att det blev en fin gemenskapsdag, med Herren och varandra.


Glädjande var också att vi hade besök av våra vänner från Mosjön. De gör det så bra som kör från Norge för att vara med oss, vid flera tillfällen.

Barnsamaritens viktiga arbete

2018-02-07


Vilken intressant och berörande samling vi hade i kväll då Lennart Andersson, Bankeryd besökte oss och informerade om stiftelsen Barnsamaritens arbete.

Man vill och kan nästan inte fatta eller ta in hur fruktansvärt många gatubarn, kvinnor och flickor som tvingas in i prostitution, pojkar som tvingas bli barnsoldater mm. har det. Så mycket mer fantastiskt är det då att veta att man  faktiskt kan göra något för att hjälpa dessa utsatta flickor och pojkar.


Barnsamariten samarbetar bl.a. med doktor Denis Mukwege som hjälper många flickor och kvinnor som utsatts för svåra sexuella övergrepp.


Vi som lever i västvärlden är så skyddade och ovetande om mycket  av det lidande som finns i världen. Vi behöver öppnade ögon och hjärtan så att vi kan göra något av verklig betydelse med våra resurser och liv.

Förklaringsberget - tur och retur

2018-02-04


Idag har vi varit i Filadelfia, Sorsele, och medverkat i mötet där på förmidda-gen. Det blev mycket sång och musik och flera  vittnesbörd. Predikan handlade om hur Jesus tog med sig tre av sina lärjungar upp på ett berg för att få vara ensamma med dem. Inte för att de förtjänade det men för att de behövde det. Det var inte vad de var som kvalificerade dem utan vad de skulle bli.


Vi får också vara med Jesus, varje dag, av nåd och hans omsorg. Vi får genom den helige Ande en tydligare bild av vem Jesus är och vad han gjort för oss och sedan kan vi gå ner till vår egen vardag och "stråla Jesus" med ord och gärning så att fler får ta del av Guds kärlek.

Frimodighet

2018-01-31


Vi samlades till sång, Bibel och bön ikväll och passade på att öva några  extra sånger för mötet på söndag i Filadelfia Sorsele. Det blev också tid för flera vitt- nesbörd om Guds hjälp och ledning under veckan som gått.

Bibelstudiet handlade om frimodighet och vi läste många olika bibelställen om detta.


Ps 51:12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.


Ps 138:3  När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet och kraft i min själ.


Apg 1:8 När den helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen


Apg 4:13 När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus.


Apg 4:29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss! Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord,


Apg 4:31 När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.


Apg 9:28 Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn.


Apg 14:3 Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.


Heb 3:6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet.


Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.


Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste


Heb 10:35 Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön.


1 Joh 2:28 Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer.


1 Joh 3:21 Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud,


1 Joh 4:17 Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.


Joh 16:33 Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."

Vara varandra till hjälp

2018-01-24


Ännu ett tillfälle att mötas till gemenskap, sång, Bibel och bön gavs ikväll då vi samlades i Betel, Slussfors. Vi firade två av gruppens deltagare på deras födel-sedagar och bjöds av dem på mycket gott fika.


Det blev mycket sång och musik och vi planerade även lite framåt inför kommande möten och samlingar. (se Kalendern!)

Vara varandra till hjälp  1 Tess.5:8-24


Uppmuntra, uppbygga, uppskatta - viktigt att komma ihåg!

V.11-13  Paulus skriver mkt om det!


Uppmaning:

V. 14 Ta hand om de oordentliga - be om hjälp - ge en uppgift

        Ta hand om de modlösa - påminn om Guds löften

        Ta hand om de svaga - visa omsorg, förbön

        Visa tålamod med alla - tänk på Guds nåd mot dig


Undvik:

V.15 Löna inte ont med ont, hämnas inte

       gör gott istället mot varandra och andra - handla väl


Goda råd:

V.16 Var glad - Gud har kontrollen

V.17 Bed alltid - Gud är alltid med dig, tala med honom

V.18 Var tacksam - tänk på vad Gud har gett, tacka för varje sak

V.19-21  Ge Anden utrymme - samarbeta m. Honom när han manar


Undvik:

V.22håll er borta från situationer som leder till frestelse


Kom ihåg:

V.23-24 Det nya livet med Kristus ska inte levas i egen kraft

            Fridens Gud vill utföra sitt verk i oss.

Minns du sången

2018-01-20


Vilken välsignad dag det blev i Storuman idag då vi hade två tillfällen att sjunga och vittna för många. Vi började i Aktiviteten där det blev "Minns du sången" med många som ville både lyssna och sjunga med. Vi delade några tankar omkring Bibelns inbjudan "Kom, nu är allting färdigt". Tänk, det vi söker och försöker förtjäna är redan klart och vi får bara komma och ta emot. Det finns frid, glädje och evigt liv för alla som vill tro på Jesus och hans försoningsdöd på korset.


Sedan bjöd vi på fika eftersom caféet fortfarande inte fått någon ny som driver det. Det blev många fina tillfällen till samtal och gemenskap.


Nästa sångstund blev i servicehuset Tranan där det också var många som ville sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi kände stor tacksamhet för att vi fick ha dessa två sångstunder idag och nå så många med det bästa budskapet: Du är älskad av Gud! Våga tro det!

Efter de båda sångstunderna åt vi middag tillsammans och fick tillfälle att prata om dagens upplevelser.

Vår himmelske överstepräst

2018-01-17


I kväll hade vi årets första bönesamling i Strömsund. Vi brukar samlas där en gång i månaden och i övrigt i Betel, Slussfors. Vi var inte så många denna gång pga av snöovädret mm. Det blev ändå en fin kväll med gott fika, mycket sång och musik, bibelläsning och bön.


Bibelstudiet handlade om Jesus, vår himmelske överstepräst, som ber för oss.


Bibeln består ju av Gamla o Nya Testamentet - Hebreerbrevet belyser de två  förbunden som Bibeln talar om.

Tabernaklet och templet var det gamla förbundets “gudstjänstlokal” Prästerna offrade och översteprästen var folkets representant inför Gud, och bar fram deras sak i det allra heligaste en gång per år genom att offra blodet.


Hebr.7:19-25 Ett bättre hopp! Jesus vår överstepräst kan helt o fullt frälsa, manar gott, alla dagar


Hebr.7:26-28 Jesu fullkomliga offer - en gång för alla!


Hebr.8:1-2 Herren har själv gjort det


Hebr.8:6-7 ett bättre förbund - för alla!


Hebr.8:10-12 förlåtelse, nytt liv i hjärtat - inget utanpåverk


Hebr.9:11-12 en evig återlösning - det räcker, det håller!


Hebr.9:24 - för vår skull - oss till godo!


1 Joh.2:1-2 om vi syndar har vi en förespråkare hos Fadern, han för vår talan


Luk.22:31-32 Jesus bad för Petrus - ingen fördömelse


Joh.17:9,20 Jesus bad för lärjungarna, oss och de som hör oss


Rom.8:31-34 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss

 

Jesus ber idag för dig och mig

Gemenskapsdag i Betel

2018-01-13


Vilken fin dag vi har haft idag i Betel, Slussfors. Vi hade länge pratat om att vi skulle träffas en dag för att sjunga och tacka Herren för allt som Han gjort och gör för oss. Idag blev det av!


Vi åt lunch tillsammans först och sedan blev det sång, musik, bibelord och vittnesbörd. Vi prisade Herren på många olika sätt! Vi avslutade dagen med att fika tillsammans. Gemenskap är en bristvara i vårt samhälle och därför är det så viktigt att vi vårdar och främjar gemenskapen, först och främst med Herren men också med varandra.


Vi skiljdes åt med tacksamhet i våra hjärtan för att vi hade fått vara med och dela denna dag med varandra! Det blir säkert fler sådana dagar framöver!

Bön i Betel

2018-01-10


Vi hade en verkligt god stund ikväll i flera bemärkelser. Vi bjöds på smörgåstårta och tårta av några av vännerna i gruppen med anledning av en födelsedag. Sedan sjöng vi och delade det goda Ordet med varandra innan vi hade en bönestund för flera angelägna böneämnen. Vi har också flera stående böne-ämnen som vi tar med; bygden och landet, Israel, de förföljda kristna, vår vän-församling i Kina och deras barnhemsverksamhet samt vår egen tjänst för Herren där han har ställt oss.


Vi läste kap.1 i Efesierbrevet och stannade inför olika verser.


v.3 Herren har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelse. Vi får dela med oss av Guds välsignelser till andra.


v.7-10 Vi är friköpta och har fått förlåtelse. Gud har låtit oss veta sin viljas hemlighet och sin plan som skulle genomföras.


v.11-14 Vi har fått arvslott, vårt hopp är i Kristus, vi har fått ett sigill, den Helige Ande, en handpenning på vårt arv att Guds folk ska förlossas.


v.15-16 Paulus tackade Gud för församlingens tro och kärlek, i sina böner.


v.17-18 P. bad om en vishetens och uppenbarelsens Ande, som ger rätt kunskap om Jesus.


v.19-23 Jesus blev uppväckt från de döda och hans namn är över alla andra namn. Jesus sitter på Guds högra sida över alla makter och krafter.

Allt är lagt under hans fötter. Jesus är huvudet för församlingen - hans kropp.

Herren gör allting nytt

2018-01-03


Årets första gemensamma bönesamling blev en glädjefylld och tacksam kväll för oss alla i Segertonen. Trots kylan och mörkret utomhus kände vi värmen och ljuset i våra hjärtan och i gemenskapen. Det blev också gratulationssång för två av vännerna i gruppen på deras födelsedagar.


Sedan sjöng vi många härliga sånger ur våra sångpärmar innan vi firade Herrens måltid tillsammans. "O, tänk det var allt gjort för mig. För mig brast hans älskande hjärta, o tänk det var allt gjort för mig".

Bibelstudiet handlade om att Herren gör allting nytt.


Vi läste 3 bibelord om detta, nämnde 3 bibelpersoner som illustration på att allt blev nytt samt delade 3 viktiga lärdomar om hur Gud handlar.


2 Kor.5:17 Vi är nya skapelser i Kristus

Jes.43:18-19 Gud vill göra något nytt, märker vi det?

Upp.21:3-5 En dag är allting nytt - av Guds hand


Josef - drömmaren, visionären

1 Mos.kap.37, 39:2-3, 19-21, kap.40:1, 41:41-44


Mose - utvald, folkledaren

2 Mos.kap.2 - 5 Mos.34:7


Ester - föräldralös flykting, drottning, folkräddare

Esters bok kap.4:14-171)Gud gör allt nytt - i sin tid

   1 Mos.40:1, 41:1, 2 Mos.2:23, Est.4:14


2)Gud gör allt nytt - på sitt sätt

   1 Mos.45<.3-8, 2 Mos.3:1-10, Est.7:1-4


3) Gud gör allt nytt - var och med/genom vem han vill

   

Det som hände med Josef, Mose och Ester gäller även för oss idag.

Gud vill göra allting nytt ibland oss. Vi får lita på Guds tidsplan och hans val av hur det ska ske. Vår uppgift är att vara trogna, lyhörda och villiga att följa Jesus


Hebr.10:19-25 Jesus har invigt en ny och levande väg! Låt oss följa honom!

Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2017 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2017 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>Sångarresa till Hoting, Dorotea och Vilhelmina

2018-05-26


Vi har haft en mycket fin och välsignad sångarresa till Hoting, Dorotea och Vilhelmina den gångna helgen. Vi sjöng, spelade och vittnade om Jesus, hans nåd och kärlek samt vad tron förmår att åstadkomma i människors liv. Vi känner stor tacksamhet till Herren för att vi får vara med i hans stora arbete och ser fram emot hans tillkommelse.