Vägen till Fadern

2017-06-28


Nu har vi lastat släpvagnen med marknadstält, stolar, bord och mycket annat som behövs under Storumandagarna i helgen. Det känns både spännande och utmanande att få vara med och dela med sig av Guds kärlek, i form av sång, musik, fika och goda samtal, till marknadsbesökarna.

Våra samlingar jan-juni 2017   

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Sedan samlades vi i Betel för att fika, planera mera, sjunga och läsa Bibeln. Vi bad för allvarliga böneämnen som lämnats in.


Bibelstudiet gick ut ifrån Joh.14:1-31 där Jesus talar till lärjungarna inför sin korsdöd. Han betonade att han var den enda vägen till Fadern samt att Sonen och Fadern är ett. När Jesus dött och uppstått skulle han sända en annan Hjälpare, den Helige Ande, som alltid skulle vara hos Jesu lärjungar i alla tider.

Din bön är hörd

2017-06-21


Vi träffades i Betel, Slussfors, i går kväll till sång, Bibel och bön. Vi fikade tårta och sjöng för en av gruppens födelsedagsbarn. Det blev en hel del planering inför Storumandagarna och så sjöng vi mera förstås!

Bibelorden vi läste med rubriken "Din bön är hörd" var dessa:


Joh.16:23-24 Om vi ber om något till Fadern i Jesu namn ska han ge oss det. Då blir vår glädje fullkomlig.


Joh.14:12-14 Större gärningar än de Jesus gjorde ska den som tror på Jesus göra. När vi ber i Jesu namn ska han svara för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen.


Matt.21:22 Allt vad vi ber om i tro det ska vi få.


2 Kor.6:2 Gud bönhör oss i rätt tid och hjälper på frälsningens dag. NU är det!


Luk.1:11-13 Din bön har blivit hörd!

Sångarresa

2017-06-17

Vi har varit på den första sångarresan för sommaren och den blev till Hoting. Vi sjöng både på marknaden och i ett musikcafé samt en gudstjänst i Smyrna, Hoting.

Nästa sång- och evangelisationstillfälle blir Storumandagarna den 30/6-2/7. Vi är så tacksamma för dessa möjligheter att sprida det bästa av alla budskap: Du är älskad! Det finns hopp!

Lärjungarna predikar

2017-06-14


När vi möttes denna kväll var vi många trots att det fattades några vänner som brukar vara med. Vi fick sätta in extra stolar för att alla skulle rymmas.

Det blev mycket sång och musik och ungdomarna sjöng för oss och ledde i lovsång. Du kan lyssna på dem här!

Efter fika och sång tog vi fram våra Biblar och läste olika bibelord som vi ville dela med varann.


Därefter läste vi hela kap.8 i Apostlagärningarna och samtalade om hur den första församlingen hade det samt hur de fick uppleva förföljelse och motstånd. Trots detta förkunnade de evangeliet om Guds rike och om Jesu Kristi namn.


Ett exempel var Filippus som kom till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Människorna lyssnade till förkunnelsen och såg de tecken och under som skedde och tog emot Kristus. Även trollkarlen Simon, som tidigare var betraktad som Guds stora kraft av folket i staden, fick se vad Gud förmådde genom Kristus. Simon tog emot frälsningen och döptes.


Det blev stor glädje i staden när budskapet om Guds rike och Jesu Kristi namn förkunnades och demonstrerades!


Jesus predikar

2017-06-07


I kväll hade vi oväntat besök av Morgan Phare som är evangelist från Wales men som nu arbetar i Sverige. Han evangeliserar genom att dela ut traktater och samtala med människor han möter. Han är engagerad genom Slottsmissionen Det blev en mycket intressant kväll då vi fick höra lite från hans resor och besök i Sverige.


Vi sjöng också mycket, speciellt med tanke på nästa helg då vi besöker marknaden i Hoting samt Smyrnaförsamlingen där.

Vi delade många bibelord med varandra och läste flera med temat Jesus predikar.


Joh.5:19-20 Jesus talade om att han och Fadern är ett.


v.24 Den som hör Jesu ord och tror på Faderm har evigt liv.


v.25-30 Jesus predikar om döden, uppståndelsen och den kommande domen. Fadern har gett Sonen makt att hålla dom.


6:35-40 Jesus sa att han var livets bröd och var och en som tror på honom ska ha evigt liv.


v.45-48 Jesus sa att den som lyssnar till FAdern kommer till Jesus och den som tror har evigt liv.


v.63 Jesus sa att Anden ger liv. jesu ord är Ande och liv.


7:37-39 Jesus talade om det levande vattnet - Anden - som skulle flyta fram ur deras inre som trodde på Jesus.


10:27-30 Jesus sa att han var fårens herde. Fåren känner igen hans röst och ingen kan rycka dem ur hans hand. Han är med varje dag och vill alltid hjälpa.

Tröst i lidandet

2017-05-31


"Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem

en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem.

Det är som en fläkt ifrån ovan som Herren och oss sänder ner

att stärka den trötte vandrarn som upp emot himlen ser."


Ja, så upplever vi det när vi möts  till våra sång-, Bibel- och bönesamlingar.

Ikväll möttes vi i Betel, Slussfors och det blev en verkligt uppmuntrande samling. Vi fikade, sjöng läste Bibeln och bad för varandra och andra.

Vi läste från 2 Kor.1:1-24 och samtalade om innehållet.


v.1-2 Hälsning från Paulus och Timoteus till församlingen i Korint, men även till oss nutida lärjungar: Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


v.3-4 P. välsignar Fadern och Sonen som är all trösts Gud. Den tröst vi får i all vår nöd ska vi ge vidare till den som är i nöd.


v.5-7 Kristuslidanden drabbar oss men Kristuströst kommer också till oss.


v.8-11 P. och T. hade hela tiden en inre dödsdom för att de inte skulle lita på sig själva utan på Gud. Han räddade dem och ska i fortsättningen rädda dem genom de troendes förböner.


v.12-14 P. har gott samvete och har uppträtt i helighet och renhet inför Gud, varit ledd av Guds nåd och inte av världslig visdom.


v.15-20 P. ville gärna besöka församlingen. Budskapet var inte Ja och Nej utan ett Ja har kommit genom Jesus. Alla Guds löften har i Jesus fått sitt Ja och Amen för att Gud skulle bli ärad genom de troende.


v.21-24 Gud befäster oss i Kristus, han har smort oss, satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som handpenning i våra hjärtan.

Rättfärdig genom tro

2017-05-24


Ikväll var det återigen dags att samlas i Strömsunds kapell till sång, Bibel och bön. Vi saknade flera av dem som brukar vara med men visste också att de säkert är med vid nästa tillfälle.


Efter fikastunden sjöng vi många härliga segersånger och kände stor tacksamhet för den underbara förmån det är att ha en levande tro på Jesus.

Bibelstudiet handlade om att vi är rättfärdiggjordaa genom tro på Jesus Kristus. Vi läste från Romarbrevet kap.3:1-31


v.1-4 Vilket företräde har judarna, när det gäller omskärelsen t.ex.  Jo, Guds Ord har anförtrotts dem. Somliga av dem trodde inte men det kan inte göra Guds trofasthet om intet.


v.5-8 Guds rättfärdighet kontra människans orättfärdighet


v.9-18 Ingen finns som är rättfärdig. Både judar och hedningar är alla syndare.


v.19-20 Hela världen står med skuld inför Gud. Ingen blir rättfärdig genom laggärningar. Lagen ger endast insikt om synd.


v.21-24 Nu har, utan lagen, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad genom tro på Jesus för alla som tror. Jesus har friköpt oss och utan att förtjänat det blir vi rättfärdiga.


v.25-26 Genom Jesu blod har Gud ställt fram honom som en nådastol, att tas emot genom tro. Han förklarar den som tror på Jesus rättfärdig.


v.27-31 Hur blir det då med vårt beröm? Allt beröm är uteslutet genom trons regel. Laggärningar ger ingen rättfärdighet. Gud är både judarnas och hedningarnas Gud.

Gemenskap kring Ordet och bordet

2017-05-17


Vi hade dubbel anledning att fira ikväll då vi gratulerade flera i gruppen på deras högtidsdagar. Det är viktigt att vi uppmuntrar varandra ofta!

Det blev också en hel del planering inför kommande evangelisations-satsningar och efter sång och fika blev det dags för bibelstudium och bön.

Vi läste från Hebr.10:1-39 och samtalade om de olika versernas innehåll.


v.1-4 Lagen var en skugga av det kommande goda - Kristi försoning

Offren påminde om synden. Djurens blod kunde inte utplåna synderna.


v.5-9 Jesus kom för att göra Guds vilja, att försona oss genom sin offerdöd på korset. Så upphävde han det första offersystemet för att fastställa det andra.


v.10-14 I kraft av Guds vilja är vi helgade. Genom att Jesu kropp offrades en gång för alla, för alla tider, har han helgat oss fullkomligt.


v.15-18 Det nya förbundet gäller alla.


v.19-21 Genom Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste med uppriktigt hjärta, i full trosvisshet. Vi får hålla fast vid hoppets bekännelse och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.


v.22-31 Varning för avfall och dess konsekvenser. Enligt Mose lag var det hårda straff men vilket resultat får då inte ett förkastande av Guds Son och hans blod samt smädande av nådens Ande?


v.32-36 Påminnelse om den förföljelse som de kristna utsattes för men även en uppmuntran om att frimodighet och uthållighet ger stor lön.


v.37-39 Om en kort tid kommer Jesus och vi får leva i och av tro och så vinna våra själar.

Minns du sången i Aktiviteten

2017-05-13


Det blev mycket sång och musik idag då vi hade Minns du sången-samling i Storuman. Vi fick rejäl förstärkning från Sorsele och det blev två dragspel, gitarrer och synt som inramade sången. Vi fick lyssna till vittnesbörd om helande och bönedukar erbjöds till den som ville.


Vi delade även ett bibelord från Jes.33:6 Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap.


Det är viktigt att vi har rätt grund i livet. Jesu liknelse om de båda som skulle bygga hus men hade olika grund, klippa eller sand, talade också sitt tydliga språk när det gäller vad vi har som grund i våra liv.


En annan grund kan ingen lägga, säger Bibeln, än den som är lagd Kristus Jesus. Därför är det bäst att ha sitt liv hos Jesus. Han är vår framtids säkra grund!

En sund förkunnelse

2017-05-11


Vi samlades till sång, Bibel och bön ikväll i Betel, Slussfors. Det var med stor tacksamhet vi sammanfattade den gångna veckans möten med pastor Hans Jansson, Uppsala. Så bibelförankrad undervisning och så mycket hopp och tro som vi fick förmedlat genom den Helige Andes sanktion. Vi tackade Gud!


Tyvärr kunde inte alla i gruppen vara med denna gång pga olika omständig-heter men vi ser fram emot nästa tillfälle.


Det blev gratulationssång och uppvaktning av en i gruppen och det är en del av den gemenskap som vi har. Att bry sig om varandra och uppskatta var och en är viktigt, särskilt i vår tid då många upplever ensamhet och utanför-skap.

Efter fika, sång och planering inför kommande möten tog vi fram våra Biblar och läste första kapitlet i Paulus andra brev till Timoteus.

Rubriken var "En sund förkunnelse".


v.1-2 Paulus hälsar Timoteus, sin andlige son


v.3-4 P. tackar Gud för T. ber för honom och längtar efter honom.


v.5 P. minns den uppriktiga tro som T. har och även fanns hos hans mor och mormor.


v.6-7 T. har fått en speciell gåva från Gud och P. uppmanar honom att använda den.


v.8 P. uppmanar också T. att stå rak och inte skämmas för evangeliet.


v.9-10 Gud har räddat oss, skriver P. och kallat oss i kraft av sitt beslut och sin nåd som han gett oss i Kristus Jesus från evighet.


v.11-12 "Jag vet på vem jag tror" säger P. när han talar om förföljelsen, och "jag vet att han är mäktig att bevara det som han anförtrott åt mig".


v.13-14 De ord som P. predikat är en mönsterbild för en sund förkunnelse. Han uppmanar T. att bevara, genom den Helige Ande, det goda som har anförtrotts honom.


v.15 Många hade vänt sig bort ifrån Paulus.


v.16-18 Onesiforus hade ofta gett P. nytt mod och sökt upp honom.


2 Tim.2:19 Men Guds fasta grund består och har detta sigill : Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet


2 Tim.4:18 Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen

Mötesvecka med Hans Jansson

2017-05-07


Idag, söndag, avslutade vi mötesveckan med pastor Hans Jansson, Uppsala, med ett möte i Sion, Långsjöby. Det blev många härliga sånger, bön och förbön samt predikan som utgick från Mark.4:35 - 5:1-20.


Det handlade om två stora under som Jesus gjorde. Dels stillade han stormen då det var stor risk för att båten skulle sjunka och alla drunkna och dels befriade han den besatte mannen som fanns på andra sidan sjön, bland gravarna. Fienden ville hindra Jesus och lärjungarna att komma över till den andra sidan men Jesus var ju i båten så lärjungarna kunde vara lugna, om de bara hade tro...

De onda andarna bävade för Jesus. Men Jesus befriade mannen och han blev helt upprättad. När han ville följa med Jesus och lärjungarna tillbaka så fick han uppdraget att gå till sina egna istället. Han skulle berätta för dem om vad Gud hade gjort. Han gjorde som Jesus sa och alla förundrade sig.

Du och jag är evangelister där vi bor!


Med stor tacksamhet för den gedigna och bibelförankrade förkunnelsen under denna mötesvecka skiljdes vi åt.

Vilken sång och musikkväll det blev i byastugan, Gertsbäcken, på lördag kväll. 3 dragspel, 4 gitarrer, 1 synt och tamburin ackompanjerade de många sångerna som sjöngs.

Vi fick lyssna till vittnesbörd samt predikan av pastor Hans Jansson, Uppsala. Pastorn ställde oss inför till den viktiga frågan: Vad ska jag göra med Jesus? Det var många som kommit för att lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna.


Fredag hade vi en heldag i Betel, Slussfors med två samlingar med förkunnelse om uppryckandet, Lammets bröllop samt tusenårsriket och evigheten.

Vi vick även lyssna till flera inspirerande vittnesbörd av tillresande vänner.


Upp.19:6-9 Detta sammanhang föregås av brudens uppryckande - bruden har gjort sig redo. Vi lever i detta idag - att göra sig redo.

Sömnaktigheten drabbar alla församlingar Matt.25:5 När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade.

Budskapet om Jesu tillkommelse är en väckelseförkunnelse.

Bruden är klädd i skinande vitt linne - bröllopskläder - de heligas rättfärdighet.

Matt.22:1-14 När kungen kom in för att se sina gäster, fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade till honom: Min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg.

Många "är med" men har inte bröllopskläder dvs. är inte födda på nytt.

Jesus, med ögon som eldslågor, ska bedöma våra liv 2 Kor.5:10

1 Kor.1:8, 5:5, 2 Kor.1:14, Fil.1:6, 10, Fil.2:16


Upp.19:11-21 Jesus kommer till Oljeberget med alla sina heliga. Profeten Sakarja skriver om detta 300 år före Kristus! Sak.14:1-11

Då ska Vilddjuret dömas.


Emanuel Minos citerades: Avfallets tid kännetecknas av:

1) bristfällig förkunnelse om Jesu tillkommelse. Det profetiska ordet föraktas.

2) brist i bibeltrohet. Man hävdar sina egna teorier och uppfattningar.


Upp.1:7 Jesus stiger ned på Oljeberget


Upp.20:1-6 Tusenårsriket

Jes.2:1-5 Välsignelsetider över folken på jorden. Judarna kommer att missionera över jorden.


Upp.20:7-10 Djävulen släpps lös för en tid och förvillar folken.

Upp.20:11 Den yttersta domen - en stor vit tron

Upp.21:1-5 En ny himmel och en ny jord


2 Petr.3:11-13 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.


Det var så mäktiga möten och bönebruset och lovsången steg mot himlen.

Torsdagskvällen var vi i Frälsningsarmén, Vilhelmina och det var verkligen en stor glädje att få möta så många från "öst och väst". Lokalen var i princip fullsatt och det blev både sång och vittnesbörd innan vi fick lyssna till predikan.


Texten hämtades från Joh.21:13-22 där Jesus uppenbarade sig för tredje gången för sina lärjungar efter sin uppståndelse. För att vara redo måste vi också leva i uppenbarelsen av Jesus.

Då ställer Jesus den personliga frågan: Älskar du mig? Om vi gör det har vi också en längtan efter Jesus. Amen, kom Herre Jesus!

De som helgar sig, de heliga, ska se Jesus.


1 Joh.2:1-2 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige . Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.


Jesus såg till Petrus hjärta och han ser till vårt.

Jesus bad för Petrus och han ber för oss.


Följ du mig!

Vårfest i Betel

2017-04-30


Vilken fest det blev! Glada Timmens våravslutning blev riktigt festlig. Kapellet var välfyllt av föräldrar, syskon och vänner till barnen som går i Glada Timmen. Det blev sång och versläsning när barnen framförde musikalen Tornet i Babel. Publiken fick också sjunga med i flera gemensamma sånger och en generös gåva togs upp till Hoppets Stjärnas fadderbarns-verksamhet.

Efter programmet blev det tårtkalas med många olika slags tårtor som föräldrar och vänner bidragit med.

Därefter gick vi ner till majbrasan vid slalombacken och där blev det vårsånger och korvförsäljning. Många hade kommit för att vara med även där. Kvällen blev festlig och lyckad från början till slut.

Uttåget - frälsningen

2017-04-26


Ännu ett tillfälle att få mötas i Strömsunds kapell blev det för oss ikväll. Det är alltid en glädje att få vara tillsammans och dela gemenskapen både kring fikabordet samt i sång, bibelläsning och bön. Vi bjöds på mycket gott fika och hade också glädjen att få ta emot en alldeles nyskriven bok av Stanley Sjöberg om Israel. Vi kommer att läsa den med stort intresse.

Bibelstudiet handlade om några av de förebilder som Gamla Testamentet ger oss till frälsningen mm.

Vi började läsa i

Luk.1:68-79 Sakarias lovsång: Gud besökte och återlöste sitt folk

Detta är hela tiden Guds plan!


Uttåget ur Egypten ligger som grund för firandet av den judiska påsken Pesach (gå förbi, skona) det osyrade brödets högtid.

Golgata är grunden för den kristna påsken.

Både är de dock förknippade med varandra.


Bakgrunden

Efter Josefs död framträdde en ny kung i Egypten, en som inte kände till Josef. I farhågor om att hebréerna skulle föröka sig ännu mer och slutligen ta över landet lät farao istället göra dem till slavar. 2 Mos.1:8-14

1) Synd

Joh.8:34 den som gör synd är syndens slav

2 Mos.2:23-25, 3:1-10 Mose förbereds och kallas till befrielsetjänsten


2) Golgata

2 Mos.12:21-23 - 1 Kor.5:7 Vårt påskalamm Kristus

1 Petr.1:18-19 Vi är friköpta


3) Frälsningen

Folket gick, lämnade ett land för ett annat, lämnade ett liv för ett annat.

Församlingen - Ecclesia = de utkallade

Kol.1:13-14 Han har frälst oss från mörkrets välde, fört oss in i sin älskade Sons rike

Detta var planen! Dessutom skulle de inte beblanda sig med andra folk, för att inte bli förvillade. Deras gudar och offer skulle kunna bli en snara.


4) Dopet

Folket gick genom Röda havet 1 Kor.10:1-2 döpta till Mose - Kristus


5) Prövningar och frestelser mötte folket redan på andra stranden.

2 Mos.15:22-25 Vattenbrist o matbrist skapade frustration, trots de under Gud gjort

1 Kor.10:11-13, 3-4 Vi behöver lära oss att förtrösta på Herren i allt. Han har omsorg!

2 Mos.16:16-18 - 1 Tess.2.13 Mannat samlades in dagligen, vi behöver äta Guds Ord varje dag (bibelläsningsplan)

Vatten ur klippan 2 Mos.17:3-7 - 1 Kor.10:3-4


6) Förbundet

Förbundet vid Sinai - Horeb Offer o nattvard 2 Mos.24:4-11 1 Kor.11:25-26

Israeliterna vandrade genom öknen till Horeb, Guds berg, där Gud uppenbarade sig och ingick ett förbund med dem: de skulle hålla sig till hans lagar och bud  och han skulle vara deras Gud.

2 Kor.3:6-18 Nya förbundets härlighet


Allt i Guds Ord pekar på Kristus och hans försoningsverk. Vi får ta del av frälsningen från syndens välde, gå ut ur dess sammanhang, låta döpa oss, gå igenom frestelser och prövningar medan vi förtröstar på Guds omsorg och hjälp samt ta del av Guds nya förbund. Dess härlighet är stor!

Bön och lovsång

2017-04-19


Med påskens budskap i hjärtat och minnet blev det mycket lovsång och tack denna kväll när vi samlades till bön och bibelstudium i Betel. Vi känner stor tacksamhet inför det under som skedde på Golgata kors då Jesus dog för våra synder och den tomma graven som vittnar om att Jesus uppstod och besegrade döden.

Efter fika och sångstund tog vi fram våra Biblar och läste flera olika bibel-ord. Vi började med 1 Petr.1:23-25 Ordet har förkunnats för oss - Guds levande ord som består. Vår öppenhet för Ordet garanterar att vi får mer av Ordet från Herren.


Matt.24:35 Jesus säger att hans ord aldrig ska förgås, även om himmel och jord förgås.


Ef.1:15-23 Paulus ber för de heliga i Efesusförsamlingen att de ska få upp-lysta hjärtan så att de förstår vilket hopp de kallats till och vilket härligt arv, stor makt och väldig kraft som finns i Kristus.


1 Kor.15:57-58 Gud ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Därför ska vi vara fasta och orubbliga och arbeta hängivet för Herren. Han kommer att ge oss lön för mödan.


Rom.6:14 Vi står under nåden och inte under lagen. Nåden är heltäckande.


Rom.8:38-39 Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus


Påskkväll i Betel

2017-04-12


Vi samlades ikväll i Betel, Slussfors för att fira påskens verkliga händelser. Det var extra roligt att mötas denna kväll eftersom vi hade vänner med som inte kan vara med så ofta.

Först åt vi tillsammans och sedan blev det sång och musik där Guds kärlek uppenbarad i Golgata försoningsverk stod i centrum.

Vi delade bibelordet med varandra och firade brödsbrytelse med bön och tacksägelse.

Kvällen avslutades med kaffe och tårta då vi passade på att uppvakta en 75-åring ibland oss.

Bibelorden vi läste var följande:

Joh.1:9-18 Jesus kom från Gud, Ordet blev kött.


Joh.1:29 Där är Guds lamm som tar bort världens synd, sa Johannes

             döparen.


Matt.16:21-23 Jesus sa till lärjungarna att han skulle lida, dö och           

                       uppstå.Petrus försökte få Jesus att ändra sig men Jesus

                       förmanade honom att hans tankar var inte från Gud.


Matt.17:22-23 Än en gång berättade Jesus om sin förestående bortgång.

                       Lärjungarna blev bedrövade.


Matt.20:17-19 För tredje gången talade Jesus om sin död.


Luk.22:7-13 Jesus och lärjungarna samlades i övre salen för att fira

                    påskmåltid.


Joh.17:1-26 Jesu översteprästliga förbön. Jesus älskar sina lärjungar i alla

                    tider och ber Fadern om beskydd och hjälp för dem.


1 Kor.11:23-32 Instiftelseorden för nattvarden


Matt.18:18-20 Vi kan få vara med och lösa människor


Matt.6:14-15 Det är viktigt med förlåtelse, att ge och ta emot.

Påsksånger man minns

2017-04-08


Idag har vi varit i Storuman och sjungit påsksånger man minns både i Aktiviteten och i servicehuset Tranan. Det blev en verkligt fin dag med både sång och vittnesbörd om vad påsken verkligen betyder för oss människor.

Vi hann också gratulera två vänner som fyller 65 och 80 år i dagarna.


Bibelordet Jer.29:11 handlade om Guds goda tankar för oss och att Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Vi frågade oss vad man egentligen tänker på kring påsken. De flesta har inga tankar på vad påsken egentligen handlar om utan tänker mest på ledighet, mat, umgänge samt väder och vind.


Tre personer från Bibeln lyftes fram för att visa vad de tänkte på.


1.Maria - vad tänkte hon på?

  Ängeln, släktingen Elisabeth, herdarna, vise männen,

  Symeon “ett svärd genom din själ”, vem är min mor?

  Jesus tänkte på Maria, “se din son, se din mor”

  praktisk, mänsklig omsorg

 

2.Petrus - vad tänkte han på?

  Kallelsen, undren,förklaringsberget, sista måltiden

  Getsemane, förnekelsen, bittra tårar...

  Jesus tänkte på Petrus, “hälsa särskilt Petrus”

  omsorg i självkänsla och livsuppgift


3.Rövaren - vad tänkte han på?

  Skuldmedveten, hur allt kan gå fel, ingen återvändo

  ”tänk på mig Jesus”

  Jesus tänkte på rövaren, Idag är du med mig i Paradiset

  omsorg inför evigheten.


Vad tänker du på idag? Han, Jesus, tänker på dig!

För att ge dig en framtid och ett hopp!

Frihet i Kristus

2017-04-05


Tänk vilken förmån att få mötas till gemenskap, sång, Bibel och bön. Det är så många kristna i världen som inte har denna möjlighet. Hot och förföl-jelse är vardagsmat för miljoner människor som vill bekänna sin tro på Kristus. Därför tackar vi Gud för vår frihet samtidigt som vi ber om nåd och kraft för våra trossyskon i andra delar av världen.


Vi sjöng många sånger ikväll med påskbudskapet som innehåll. Ja, de flesta av våra sånger som talar ju om Guds kärlek uppenbarad i Jesu död och uppståndelse.

Bibelstudiet handlade om den frihet vi har i Kristus.


Gal.3:7-14 Genom lagen blir ingen rättfärdig, endast genom tro på Kristus.

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Vi friköptes för att vi skulle få välsignelse och genom tro den utlovade Anden.


Rom.9:30-33 Hedningarna har vunnit sin rättfärdighet som kommer av tro. Israel strävade efter att uppfylla lagen för att få rättfärdighet, men nådde inte fram. De snubblade på stötestenen Kristus. Men den som tror på Kristus ska inte stå där med skam.


Gal.3:26-29 Vi är Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Är vi döpta till Kristus är vi iklädda Kristus. Vi är ett i Kristus - arvingar enligt löftet.


Rom.8:14-15 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Vi har inte slaveriets ande, utan barnaskapets Ande.


Gal.4:31, 5:1 Vi är barn till den "fria hustrun". Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Låt ingen lägga på er slavoket igen!


Ef.2:14-22 Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren , fiendskapen.

I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid.

Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.

Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.

Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.

Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.

Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.

Gud är för oss

2017-03-29


Äntligen blev det onsdagskväll och vi fick mötas till sång, Bibel och bön! Vi är alltid så tacksamma för möjligheten att kunna dela gemenskapen kring Ordet och bönen. Sedan är ju sången och musiken också en viktig del av glädjen.

Vi planerade lite framåt och gläds över de möjligheter vi har att dela med oss av det glada budskapet via media. Nu annonserar vi bibelord i annons-blad i 10 kommuner. Vi ber om att Ordet ska verka i varje människas hjärta och ge en rik skörd. Sedan når vi ju också många via Facebook, Youtube samt vår egen hemsida. Att få sjunga och vittna i offentliga lokaler och vid marknader mm är ju ett stort tacksägelseämne också.


Bibelstudiet handlade om att Gud är för oss.

Rom.8:23-39 Vi är förankrade i Gud genom Jesus Kristus. Om Gud är för oss kan ingen vara emot oss. Vem kan anklaga? Gud frikänner!

Ingenting kan hota oss. Vi har en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.


Kol.1:9-13 Vi är räddade från mörkrets välde och har förts in i den älskade Sonens rike. Vi får bära frukt i goda gärningar och växa till i kunskapen om Gud. Vi får leva värdigt och i allt behaga Herren.


Kol.1:22-23 Nu när vi är försonade ska han låta oss träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om vi står fasta och är väl grundade i tron och inte rubbas från hoppet i evangelium.


Kol.2:11-15 Frälsningen är hjärtats omskärelse. I dopet begraver vi den gamla människan och uppstår med Kristus. Vi är gjorda levande med Kristus. Han förlät oss alla överträdelser och strök ut skuldbrevet då han spikade fast det på korset. Där triumferade han över ondskans alla makter.


Kol.3:24 Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.

Cafékväll på Frälsningsarmén

2017-03-22


Det blev en mycket fin kväll på Frälsningsarmén i Storuman ikväll. Lokalen var helt fylld och vi fick ta flera utrymmen i anspråk för att alla skulle få en bra plats. Vi hälsades välkomna av kårledarna och sedan blev det sång och musik, fika och fortsatt sång och vittnesbörd. Vi bad även särskilt för de drabbade vid en tragisk bilolycka häromdagen.

En generös gåva togs även upp till Segertonens evangelisationsarbete.

Vi delade också ett bibelord från Upp.3:20 Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.


Vi får precis som Sackeus och kvinnan med blodgång


- ta vara på det man hört/hör

- komma i närheten

- lyssna till Jesus själva - i Bibel och bön

- ta emot i tro

- bli förvandlade - det kommer att märkas!

Sånger man minns

2017-03-18


Vilken fin dag vi har haft idag! Det blev sånger man minns i både Café Akkan samt i servicehuset Tranan i Storuman. Många var med för att både sjunga och lyssna. Vi delade bibelord om nåd och frid och påminde oss om att det är viktigt att ta emot Guds erbjudande om frälsning medan det heter "idag".

Jesus gör under

2017-03-15


Varje månad har vi en bönesamling i kapellet i Strömsund och ikväll var vi alltså där. Vi fikade tillsammans, alltid gott fika, och sjöng gratulationssång för en av deltagarna som fyller år i dagarna. Sedan övade vi en hel del sånger inför lördagens "Minns du sången-samling" i Storuman.

Bibelstudiet handlade om att Jesus gör under. Vi började med att läsa från Matt.14:13-21 som berättar om hur Jesus mättade flera tusen med endast fem bröd och två fiskar. Jesus och lärjungarna hade gått för att få vara för sig själva en stund men folket sökte upp dem för de visste att Jesus kunde göra under. Jesus välsignade, bröt bröden och delade ut till lärjungarna som sedan fick ge vidare till folket. Det räckte till alla och blev mycket över!


Matt.14:22-33 Jesus kom gående på vattnet och lärjungarna i båten blev förskräckta. De trodde att det var en vålnad. När Jesus talade till dem bad lärjungen Petrus att få komma till Jesus på vattnet. Kom! sa Jesus.

Petrus kunde gå men när han såg på vågorna började han tvivla och sjönk. Jesus drog upp honom och tillsammans klev de i båten. Lärjungarna tillbad Jesus och sa: Du är Guds Son.


Joh.20:19-33 Jesus kom genom stängda dörrar till lärjungarna som efter Jesu uppståndelse hade stängt in sig av rädsla. Lärjungen Tomas var inte med och han tvivlade på sina vänners berättelse om att Jesus kommit till dem. Jesus kom igen och då fick Tomas se honom och hans sår i händer och sida. Då trodde Tomas och Jesus sa: Saliga är de som inte ser och ändå tror.


Joh.16:13-15 Jesus lovade att den Helige Ande skulle komma till lärjung-arna när Jesus lämnade dem. Jesus sa: Sanningens Ande ska föra er in i hela sanningen och förkunna för er vad som komma skall. Han ska förhär-liga mig.


Vi behöver verkligen den Helige Ande idag för att ha en klar bild av vem Jesus är, vad han vill och kan göra i vår tid.

Gud uppenbarar sig

2017-03-08


Det blev sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors denna vecka. Våra vänner från Sorsele kom och gladde oss även denna gång. Strongt gjort att köra

9 mil enkel väg för ett bönemöte!


Vi fikade och samtalade lite om kommande möten och sångsamlingar. Sedan tog vi fram sångpärmar och instrument och sjöng en lång stund. Tänk vad sången betyder för hela människan. Man mår bra till kropp och själ. Särskilt när sångerna handlar om vad Jesus gjort för oss alla!

Bibelstudiet handlade om att Gud söker ett folk att uppenbara sig för.


Gud är ingen fördold Gud utan en sökande Gud. Redan i lustgården, efter syndafallet, ropade Gud: Var är du? Gud har alltid sökt oss människor.


Jes.65:1-2 Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig,

jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade

mitt namn sade jag: "Här är jag, här är jag."

Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar,


Hur uppenbarar Gud sig?


1)Genom skapelsen


  Rom.1:19-20 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

 

2)Genom Ordet


  Ps.119:130 När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor.

   Tit.1:3 Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtrotts mig på Guds, vår Frälsares, befallning

   2 Petr.1:19-21 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning . Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.


3) Genom Israel (nämns 1400 ggr i Bibeln, i himlen är det 12 portar med namnen på Israels barns tolv stammar ovanför och 12 grundstenar med apostlarnas namn och juden Jesus välkomnar = alla är judar! Upp.21:12-14)

 

Sak.8:1-8 + 20-23

Och Herren Sebaots ord kom till mig. Han sade: Så säger Herren Sebaot:

Jag nitälskar för Sion med stor iver, med stor vrede nitälskar jag för henne. 

Så säger Herren : Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas "sanningens stad" och Herren Sebaots berg "det heliga berget". 

Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall gamla män och kvinnor finnas på Jerusalems gator, var och en med sin stav i handen för sin höga ålders skull. 

Och stadens gator skall vara fulla av pojkar och flickor som leker där. 

Så säger Herren Sebaot: Även om det kan te sig alltför underbart för kvarlevan av detta folk i de dagarna, skall det därför te sig alltför underbart också för mig? säger Herren Sebaot. 

Så säger Herren Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag skall låta dem komma och bo i Jerusalem, de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i sanning och rättfärdighet.


v.20-23

Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall folk komma hit, ja, många städers invånare.  

Och de som bor i den ena staden skall gå till den andra och säga: "Låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot, jag själv skall också gå." 

Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot

i Jerusalem, och de skall åkalla Herren .  

Så säger Herren Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: "Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er."


4)Genom Sonen


  Hebr.1:1-3  I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum . Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden

   Joh.1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss(tältade) , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.


4)Genom församlingen


  Ef.3:10 Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. 

  1 Petr.2:9-10  Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet


Gud ville stiga ner och bo ibland sitt folk, inte förknippas med en viss plats.

Han ville vandra med dem till löfteslandet. (uttåget från Egypten, tabernaklet)


Upp.21:3 Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning (tabernakel) bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och Gud själv ska vara hos dem. 


Facit: Gud har sitt hem bland människorna. Detta är målet!

Gemenskapskväll

i Forsnäs

2017-03-01


Vilken härlig eftermiddag och kväll det blev med vännerna i Forsnäs. God mat och mycket mat och efterrätt med mersmak blev det i goda och glada vänners gemenskap.


Vi kan inte nog tacka för att

vi får vara en del av detta.

Bristen på naturlig och varm gemenskap är stor i vår tid.


Vi sjöng, spelade och prisade Gud och delade Ordet med varandra.

Vi bad också för våra böneämnen som vanligt.


Bibelstudiet handlade om att "Stå fast i tron".


Joh.15:1-10 Jesus talade till sina lärjungar om att de skulle förbli i honom för att kunna vara fruktbärande i hans rike. Vi får också förbli i honom för att ha ett överflödande liv i Jesus. Böner besvaras!

Fadern förhärligas när vi bär frukt. Bli kvar i Jesu kärlek - håll fast!


Joh.8:31-36 Förbli i Jesu ord - tro på Ordet! Då ska vi förstå sanningen och bli fria. Sonen gör oss verkligen fria!


Kol.1:21-23 Jesus har försonat oss. Han har gjort allt som behövs. Vi får tacka och ta emot. Vi får stå fasta i tron och inte rubbas från hoppet i evangelium.


2 Tess 3:3-5 Herren är trofast och ska styrka och skydda oss.


1 Petr.1:3-5 Gud har fött oss på nytt genom Kristi uppståndelse. Med Guds makt blir vi genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.


Jud.v.24-25 Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet – den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.


1 Petr.1:13-16 Spänn därför bältet om livet , var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.

Skulden är betald

2017-02-22


I kväll hade vi bönesamling i Betel, Slussfors. P.g.a snöfall kunde några av vännerna som brukar vara med inte komma. Vi ser fram emot bättre väder! Gemenskapen är så viktig. Så många skulle vilja få mötas inför Ordet och delta i bön och sång men kanske inte har möjlighet.

Vi fikade, sjöng, bad och läste Guds Ord.

Ämnet för kvällens bibelsamtal var "Skulden är betald".


Kol.2:6-15 Även i vår tid finns det bedräglig filosofi (t.ex. New Age) som inte är byggd på Kristus. Han är gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt och vi har blivit uppfyllda av hans fullhet.

Vi har avklätts vår syndiga natur och begravts med honom i dopet. I dopet har vi också uppväckts med Kristus genom tron på Guds kraft.


Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som vittnade mot oss, genom att spika fast det på korset.

På korset har han triumferat över väldena och makterna.


Ef.2:2-10 Vi har alla varit under inflytande av den ande som är verksam i olydnadens människor. Men Gud har gjort oss levande med Kristus.


Rom.8:1-11 Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus.

Det lagen inte kunde åstadkomma det gjorde Gud!


1 Joh.5:1-5 Vi har seger när vi tror att Jesus är Guds Son.


1 Joh.5:10-12 Den som har Sonen har livet.


Rom.8:26-30 Den helige Ande ber för oss, som Gud vill. Vi ska formas efter Guds Sons bild.


Gal.4:31-5:1 Vi är barn till den fria kvinnan.Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Låt inget nytt slavok läggas på.


2 Tim.4:18  Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.

Sångstunder i Storuman

2017-02-18


Idag har vi varit i Storuman och haft två sångsamlingar. Först kl.12 i Aktivi-teten, ett allaktivitetshus, i Storuman. Det var en mycket bra samling med många som lyssnade och sjöng med. Det blev många kända sånger och vi fick även lyssna till solosång. Flera vittnade om Guds makt att hela.


Vi delade även några tankar från berättelsen i Luk.15:11-32 som handlar om fadern som hade två söner. Båda var "förlorade" men möttes av faderns kärlek.


Bröderna hade samma ursprung, uppväxt och hem

- där slutar likheterna! Så olika syskon kan vara...och agera.


Den äldre - traditionsgillare, förutsägbara = trygghet

         Han arbetade och strävade, hade många +

         men var lite självrättfärdig - tänkte att han var den Duglige


Den yngre- livsnjutare, trött på det “vanliga”, nyfiken

         Ville bli fri och fara bort - var den Strulige

         Vi vet hur det gick.... V.13-16


Den som var borta - kom hem.

Han insåg vad han förlorat och bad att få bli en tjänare v.18-19

Men han fick åter bli son med allt vad det innebar.


Den som var hemma - var helt “borta”

Han missade/glömde att han var son, med allt vad det innebar

Han såg sig bara som en tjänare, var bitter och glädjelös


Fadern mötte sina två söner med samma kärlek o omsorg

Båda sönerna fick erbjudande om upprättelse o förnyelse av sitt barnaskap.


Vi ställde frågan:Hur har du det idag? Vem känner du igen dig i?

Var och en är välkommen in till festen, varifrån man än kommer!

Sedan fortsatte vi till servicehuset Tranan där vi hade ytterligare en sång-stund. Många kan de välbekanta sångerna utantill och sjunger med av hjärtat. Det märks att dessa sångstunder är uppskattade.


Till sist for vi och åt pizza på en matservering i samhället. Det blev en bra avslutning på en välsignad dag.

Räddad genom tro

2017-02-16


I kväll var vi i Strömsunds kapell och hade sång, Bibel och bön. Det är alltid så trevligt att komma dit och vi bjöds på våfflor, grädde och sylt till kaffet. Det smakade verkligen bra!

Sedan blev det sång och musik en lång stund innan vi tog fram våra Biblar och läste om hur man blir räddad genom tro.

Rom.10:4-15 Räddad genom hjärtats tro och munnens bekännelse.


Gal.3:6-14 Rättfärdig av tro, välsignad i Jesus Kristus, genom tro få den Helige Ande.


Rom.9:30-33 Rättfärdighet som bygger på tro på Jesus Kristus och inte på gärningar.


Apg.10:42-43 Vi får predika för folket att var och en som tror på hono, Jesus, får syndernas förlåtelse genom hans namn.


Matt.9:35-38 Be om arbetare till den stora skörden! Gå själv!


Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Seger i Jesu namn

2017-02-08


Vilken välsignad kväll det blev i Betel, Slussfors när vi samlades till sång, Bibel och bön. Våra kära vänner från Mosjön var med och även våra vänner från Sorsele. Det känns så rikt att vi har denna gemenskap.


Det är som sångförfattaren skriver: I Kristus finns ej öst och väst, ej heller syd och nord, men en gemenskap hög och rik varhelst man tror hans ord.


Efter fika och gratulationssång för de som fyllt år blev det sång och musik. Vi firade också Herrens måltid och tackade för det offer som Jesus blev för oss och den seger han vann på korset.


Sedan sjöng vi ännu några sånger och tog sen fram våra Biblar.

Bibelstudiet handlade om att vi har seger i Jesu namn.


1 Kor.15.54-58 Gud ger oss segern genom Jesus Kristus. Dödens makt är bruten.


Joh.16:33 Jesus har besegrat världen. Därför får vi vara vid gott mod och ha frid.


Rom.8:35-39 I allt vinner vi en överväldigande seger. Inget  kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.


Ef.1:19-23 Allt är lagt under Jesu fötter - Jesu herravälde. Jesu namn står över alla namn i denna tiden och i den kommande.


Kol.2:13-15 På korset har Kristus triumferat över alla ondskans ande-makter.


1 Joh.5:1-5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son.


Matt.12:17-21 Jesus för rätten till seger. Till hans namn skall hednafolken sätta sitt hopp.


Apg.20:32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats.

Bibeln - Guds Ord

2017-02-01


Vi hade en mycket välsignad kväll i Betel, Slussfors när vi samlades till sång, Bibel och bön ikväll. Det blev gott fika, viktig planering inför de kommande mötena och sångstunderna samt härlig sång och musik.

Sedan tog vi fram våra Biblar och läste om Bibeln - Guds Ord.


Bibeln är en skattkista! Nycklarna är ödmjukhet, bön och

den Helige Ande!


* i Gamla Testamenten är Nya Testamenten förvarat

* i Nya Testamentet är Gamla Testamentet förklarat


Allt vi läser i Gamla Testamenten är utöver ren historia också profetiska texter som till stor del får sin förklaring i Nya Testamentet. Vissa texter i G.T. är ännu inte uppfyllda.


Ex. Matteus evangelium, skrivet främst för judar, har väldigt många citat från G.T.


1 Mos.1:1-3 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus.


Ps.33:6-9 Himlen är skapad genom Herrens ord, hela dess här genom hans muns ande.Han samlar havets vatten som i en hög , han lägger djupen i

förvaringsrum. Hela jorden ska frukta Herren , alla som bor i världen ska bäva för honom, för han sade och det blev till, han befallde och det stod där.


Hebr.11:3  Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
 


Gud är det skapande Ordet, det förvandlande och förnyande Ordet.


*När Jesus kom var han Ordet själv i köttslig gestalt.

Joh.1:1 I begynnelsen var Ordet , och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 

Joh.1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss (tältade), och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.


*När Jesus blivit döpt fördes han av Anden ut i öknen för att frestas

Matt.4:1-11

Varje gång svarade han frestaren med Ordet - det står skrivet.


*När Jesus läste profetorden från G.T. i synagogan i Nasaret var han själv uppfyllelsen. Luk.4:14-21


Eftersom Jesus var Ordet, Gud själv, så hade hans ord skapande och förvandlande makt.


Joh.2:5 När Jesus gjorde det första undret, vinundret i Kana, sa hans mor till tjänarna: "Gör vad han säger till er.


Ex. på under där Jesu ord gjorde skillnad - förvandlade!

Luk.5:1-11 Fiskelycka - på din befallning, på ditt ord

Luk.5:12-16 Spetälsk blir ren - Jesus sa: Jag vill, bli ren

Luk.5:17-26 Lam blir förlåten och helad - Människosonen har makt, han sa:

Luk.7:1-10 Säg endast ett ord

Luk.7:11-17 Änkans son uppväcks - jag säger dig: Stå upp

Luk.8:22-25 Stormen stillas - han talade strängt till vinden och vågorna

Luk.9:10-17 Matundret - Jesus välsignade bröden och fiskarna

Luk.9:37-43 Besatt pojke botas - Jesus talade strängt till den orene anden


Luk.15:1 Publikaner och syndare höll sig nära för att höra Jesus

(Joh.7:46 Ingen talar som Jesus)


Joh.6:63 Jesus sa: Mina ord är Ande och liv

Joh.8:31-32 Jesus sa: Sanningen ska göra er fria


Luk.24:27-32 Lärjungarna som fick sällskap med Jesus sa:

"Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?"


Om vi håller oss nära Jesus, läser Guds Ord under ödmjuk bön om den Helige Andes hjälp, då ska också våra hjärtan bli  brinnande!


Bön och gemenskap

2017-01-25


Det blev en extra festlig och trevlig kväll då vi möttes i Betel, Slussfors till vår bönesamling. Dels var det flera vänner som var med efter en tids sjuk-dom och dels var det två födelsedagsbarn som vi fick anledning att fira. Vi är tacksamma för varandra!

Vi sjöng och spelade till Herrens ära under en lång stund och sedan tog vi fram våra Biblar och läste flera bibelord som både uppmuntrar och inspirerar oss.


Vi läste även från Kolosserbrevets första kapitel och samtalade omkring det.

Paulus värnade om församlingarna och gjorde allt för att hjälpa dem till tro och mognad. Paulus hade mött Jesus på ett revolutionerande sätt och var beredd att lida i sin tjänst för Herren.


v.9 P. bad för de troende att de skulle växa till i kunskap om Gud och bära frukt i alla slags goda gärningar.


v.22-23 De troende ska få träda fram inför Herren heliga, fläckfria och oförvitliga om de står fasta och inte rubbas från hoppet i evangelium.


v.27-29 Hedningarna har del i hemligheten - Kristus i er härlighetens hopp.

Därför arbetade och kämpade Paulus i den kraft från Gud som mäktigt verkade i honom.

Urtidens Gud

2017-01-18


Vilken fin kväll det blev i Strömsunds kapell då vi samlades där för första gången detta år till sång, Bibel och bön. Vi har ju bönesamling varje vecka och en gång i månaden samlas vi just i Strömsund.

Tyvärr kunde inte alla komma ikväll då det var både oväder och sjukdom som hindrade. Vi får se fram emot nästa veckas bönesamling!


Efter fikastunden passade vi på att sjunga en hel del av de fina och seger-rika sångerna som vi har i våra sångpärmar. Vilken sångskatt det finns!

Sedan var det dags för bibelläsning och vi läste först några utvalda bibel-ord som betyder mycket för oss. Därefter delade vi ett flertal bibelställen som handlade om Guds tidsplan och räddningsplan.


5 Mos.33:27 Gud är en evig Gud - urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar.

Ända sedan syndafallet i Edens lustgård har Gud arbetat aktivit med den räddningsplan som funnits redan innan världens grund var lagd.

1 Mos.3:15, Ef.1:4, 1 Petr.1:18-21


Bibeln visar hur exakt och precis Guds tidsplan varit och ofta finns uttryck som "när tiden var inne", "vid den tiden", "när de bestämda åren gått till ända" i Guds Ord för att visa att allt är i Herrens händer och plan.


Djävulen har alltid försökt att omintetgöra Guds plan men trots detta har allt fått samverka till det Gud planerat.


Ex. Egyptens slaveri 430 år 2 Mos.12:41 “Just den dag”.

      Babyloniska fångenskapen 70 år. Profetian i Daniels bok (Daniel 9:2) handlar om att Jerusalem skulle ligga raserat i 70 år. År 586 totalförstördes Jerusalem och templet - och (faktiskt) 70 år senare, dvs år 516, stod det återuppbyggda templet färdigt och kunde invigas.


“När lärjungarna frågade Jesus efter hans uppståndelse om tiden var inne för att han skulle upprätta riket åt Israel svarade han dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställtApg 1:7

Jesus visste att innan detta skulle ske, som Gud lovat Israels folk i sitt Ord, så skulle världen evangeliseras först.


Israels återvändande till sitt land är det största tecknet på att ändetiden börjat. 5 Mos.30:1-5


Ex. på människor som varit “nyckelpersoner” i Guds befrielseplan och som samtidigt på många sätt blev utsatta för fiendens attacker är:

Abraham, Isak och Jakob. De var inga perfekta människor men Gud utvalde och kallade dem för att fullborda Guds plan med Israel - Guds folk


Mose 2 Mos.1:13, 16, 22, 2 Mos. kap.2, 3:1-15 kallades av Gud och fick vara med och föra Israels barn ut ur Egypten


Ester Est.4:14 Ester är en kvinna som spelade en verkligt avgörande roll i det judiska folkets historia. När den persiske kungen Ahasveros (Xerxes I, 486-465 f Kr) sökte efter en ny drottning valde han Ester (Hadassa) Hadassa tillhörde den judiska kolonin i Susa, den gamla huvudstaden i Elam som vid den tiden var en provins i det persiska riket. Hon var ättling till de judar som förts bort från Jerusalem av den babyloniske kungen Nebukadnessar. efter föräldrarnas död hade hon uppfostrats av sin kusin Mordokai.


Rut Rut.1:16 valde att följa sin svärmor från Moab till Betlehem och blev stammoder till kung David och sedermera till Jesus.


Paulus Apg 8:3, 9:1-31 Guds plan med Paulus innebar att hedningarna skulle få en egen apostel Förföljaren blev en efterföljare, och av Ananias fick han veta att Messias hade en uppgift åt honom som skulle bli ett llivsverk: Paulus skulle föra ut glädjebudskapet till den ickejudiska världen!


Ef.2:11-16 Paulus talade och skrev om hur Guds plan med Israel och församlingen hade förverkligats genom Jesu försoning och hur Israel ska komma till kunskap om Kristus. Så ska vi bli ett, en ny människa i Kristus Jesus. Skapelsen är fulländad och upprättad.


Vi lever i Guds plan idag och ska göra Hans vilja i denna tid. Vi är kallade att tjäna vår evige Gud “för en tid som denna”. Ef.2:10.


Joh.15: 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 


Sång x 2

2017-01-14


Så glada vi var för de två sångstunderna som vi hade idag i Storuman. Vi började på Aktiviteten kl.12 och det var ovanligt många som kom till årets första "Minns du sången". Glädjen och tacksamheten över att få sjunga och lyssna till de välkända psalmerna och sångerna var inte att ta miste på.


Vi påminde oss också om att vad som än händer oss så har Jesus lovat att vara med oss. Vi behöver inte frukta morgondagen, Han är redan där!

Ett av de vackraste namnen som Jesus fick när ängeln talade till Josef var

Immanuel som betyder Gud med oss. Matt.1:23 Vi får lita på att Herren alltid vill vara med oss, även i kommande dagar.


Tre berättelser från Bibeln fick illustrera denna sanning:

1) Kvinnan vid Sykars brunn Joh.4:4-10

När hon kom till brunnen, ensam för att slippa de andra kvinnornas hånfulla blickar, var Jesus redan där. Han talade med henne om livets vatten och hon och många i staden blev frälsta den dagen. Jesus var där!


2) Männen i den brinnande ugnen Dan.3:25

Trots hotet om att bli kastad i den brinnande ugnen vägrade de tre ynglingarna att tillbe den staty som kungen rest upp. De ville endast tillbe den levande Guden. När de bundna kastades i ugnen sågs de vandra lösa och lediga i elden tillsammans med en fjärde person, som såg ut som en gudason. Jesus var redan där! De blev befriade och räddade ur pröv-ningen.


3) Petrus och de andra lärjungarnas fiskarfänge Joh.21:3-5

När Jesus dött och uppstått var lärjungarna fortfarande tyngda av sitt misslyckande, särskilt Petrus. De valde att gå tillbaka till de vanliga sysslorna, men den natten fick de inget, säger Bibeln. På morgonen stod Jesus på stranden och ropade: Mina barn har ni något att äta? Han uppmanade dem att kasta ut näten på andra sidan och då fick de en stor fångst. Det är Herren, sa Johannes till Petrus, som kastade sig i vattnet för att komma fram till Jesus så fort som möjligt. Jesus var redan där! Petrus och de andra fick upprättelse och förnyat uppdrag.


Löftet från Immanuel är att han ska vara med oss alla dagar intill tidens slut. Han vill ge oss en framtid och ett hopp Jer.29:11


Sedan fortsatte vi till servicehuset Tranan och hade nästa sångstund kl.15. Där är det också mycket uppskattat med dessa sånger, som man minns. Vi upplevde stor glädje i våra hjärtan för denna dag och alla de vänner vi fick möta.

Sänd av Fadern

2017-01-11


Vi samlades i Betel ikväll till sång, Bibel och bön. Det är alltid så uppmunt-rande att få mötas och dela gemenskapen. Vi saknade dock några vänner som var förhindrade att vara med.

Eftersom vi hade födelsedagsbarn ibland oss så passade vi på att sjunga, hurra och äta tårta. Man ska vara rädd om varandra och uppmuntra varandra så länge vi har möjlighet.

Vi sjöng som vanligt ganska mycket och länge och passade på att öva några sånger inför lördagens två sångsamlingar i Storuman.


Sedan tog vi fram våra Biblar och läste om hur Jesus blev sänd av Fadern och vad det betyder att Jesus sänder oss.


Joh.17:18 Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till 

                 världen.


Vi har just firat jul och då påminns vi om att Fadern sände Sonen

Hur var det med Jesus, hur vill han att det ska vara med oss?


*Jesus kom i ödmjukhet och sann enkelhet


Fil.2:5-8 Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte ,utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.


Sak.9:9 Fröjda dig storligen,du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.


Matt.20:25-28 Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många


2 Krön.7:14 Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sade till honom: "Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk,  men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 


*Jesus var medlidsam och barmhärtig


Matt.9:35-38 Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.  När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd."


Matt.15:32  Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar, och de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem dem hungriga, för de kan bli utmattade på vägen."


Mika6:8 Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?*Jesus var motiverad


Joh.9:4-5 Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus."


Joh.7:25f Några av invånarna i Jerusalem sade då: "Är det inte honom de vill döda? Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias? Den här mannen vet vi ju varifrån han är, men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är." Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade: "Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är! Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig." 


*Jesus var medveten


Joh.10:17-18  Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far."


Joh.15:18-21 Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er . Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.


Rom.13:10-12 Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Gör detta och tänk på tiden,(väl medvetna om tiden) att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. 


*Jesus sände Den Helige Ande för att sända oss till världen


Joh.16:5-15 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd.Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu.


Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.

Gemenskapskväll

2017-01-04


Vi inledde det nya året med en gemenskapskväll, vilket får visa vad vi värderar; gemenskap med Jesus och varandra. Vi behöver visa människor att det finns ett alternativ till den ensamhet och tomhet som många upplever i samhället idag. I den gemenskap som vi upplever i tron på Jesus Kristus föds också behovet att gå ut till våra medmänniskor, både nära och längre bort, för att dela Guds kärlek. Det är det uppdrag som Jesu lärjungar i alla tider och överallt har fått; att vittna om Guds nåd och kärlek.


Efter gemensam middag tog vi fram våra instrument och sjöng med stor tacksamhet och glädje. Vi bad och tackade Gud för det år som gått och för det år som nu ligger framför oss.


Vi delade också några bibelord med varandra:

Ps.91:1-16 Texten talar om tryggheten och beskyddet från vår Fader i livets alla omständigheter. Vi drabbas alla av olika prövningar men Herren finns alltid vid vår sida.


Ps.103:1-8 Barmhärtig och nådig är Herren. Han har goda tankar för oss.

Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>