Marknadsevangelisation

2016-07-01


Det blev en innehållsrik och arbetsfylld helg för oss i Segertonen. Vi slog upp vårt marknadstält redan på torsdagskvällen och magasinerade alla våra saker hos goda vänner i närheten av vår marknadsplats. Sedan bar vi in och ut i vårt tält, morgon och kväll i tre dagar, allt som vi behövde för att kunna bjuda på fika, sång, musik och goda samtal.

Vi hade många besök både i och utanför tältet och det blev många tillfällen till sång och musik samt gemenskap med kända och okända vänner.

Detta hände jan-juni 2016!   

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Nytt för i år var också att vi hade möjlighet att sova över på Frälsnings-armén i Storuman, vilket underlättade för oss som bor längst ifrån. Då kunde vi också ha lite kvällsfika och eftersnack på kvällarna. Vi bad också varje dag för marknaden som helhet.


Att många lider av oro och ångest fick vi även ett bevis på då en ung människa avslutade sitt liv denna helg. Detta la en sorgens mantel över en i övrigt mycket fin helg. Vi måste fortsätta att be för och hjälpa våra medmänniskor ännu mera.

Guds kallelse

2016-06-22


Idag har vi satt upp skylten för tältmötena i Nordanås. Vi brukar sätta upp den under midsommarveckan så att de som passerar ska hinna upptäcka att det kommer att bli tältmöten i Nordanås under juli. Det är femte året i rad som vi arrangerar dessa möten.

När det sedan blev kväll samlades vi i Betel, Slussfors till sång, Bibel och bön. Då samtalade vi förstås en hel del om Storumandagarna som kommer inom kort. Det är den satsning som vi når absolut flest av både kommunbor och även andra besökare med.


Bibelstudiet handlade om Guds kallelse och vi började läsa i 2 Tim.1:9

Gud har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte pga. vad vi har gjort utan genom sin nåd i Kristus Jesus, från evighet.


Joh.3:16 Guds kärlek är orsaken till att vi räddats genom Jesu namn av nåd.


2 Tim.2:1-13 Vi får hämta kraft i den nåd som vi får hos Kristus Jesus.

Paulus tjänade Jesus och led för honom i sin tjänst, han t.o.m. bar bojor. Men Guds Ord bär inte bojor!

Har vi dött med Jesus ska vi också leva med honom. Han kan inte förneka sig själv utan förblir trofast.


1 Petr.2:6-10 Jesus är hörnstenen och vi får vila på honom i tro. För oss som tror är den stenen dyrbar men för många är Jesus en stötesten och en klippa till fall, för att de inte lyder Ordet.


v.9-10  Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.Kol.1:21-23 Gud har försonat oss med sig genom att Jesus led döden. Han vill låta oss träda fram inför sig i helighet om vi står fasta, väl grundade i tron och inte låter oss rubbas från hoppet i evangelium.


2 Tess.1:11-12 Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.1 Tess.5:23-24 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.


Sommarmöten i Lomsele

2016-06-19


Det blev en riktig högtidsdag i kapellet i Lomsele idag. Det var nästan fullsatt på båda mötena och människor kom från många olika orter och byar för att vara med. Det blev mycket sång och musik då vi hade fyra dragspel, fem gitarrer och en synt samt en stor sångarskara. Att vi sjöng många välkända andliga sånger gjorde att mötesdeltagarna också kunde sjunga med.

Det blev många fina vittnesbörd under de båda mötena och vi fick även anledning att bära fram många människor och deras situationer i bön inför Gud. Efter mötena bjöds även in till förbön och flera kom fram för att bli smorda med olja och få förbön. Vi hade även bönedukar med som erbjöds till den som ville och många passade på att ta med sig en böneduk hem.


Mellan mötena serverades kaffe och smörgåstårta och vi fick många tillfällen till viktiga samtal även under den stunden. När vi skiljdes var det med en känsla av stor tacksamhet för att vi hade fått möjligheten att vara med denna dag.

Sonen gör er fria

2016-06-16


Det var fint att få träffas igen efter vår sångarresehelg och både prata om och tacka för den lyckade resan. Det blev en rik välsignelse för både de vi besökte och för oss själva. Vi planerar att återvända till försam-lingen i Boden under detta året.


Vi passade också på att öva lite sånger inför kommande helg då vi ska medverka i sommarmöten i kapellet i Lomselenäs.


Innan bönestunden läste vi i Guds Ord som vanligt. Kvällens rubrik var:

Sonen gör er fria


Joh.8:35-36 Jesus gör oss fria. Endast Han kan göra det! Vi får ropa på Jesus när vi är i svårigheter.


Joh.8:31-32 Förbli i Ordet, förstå sanningen, bli fria.


Luk.4:18-20 Jesus läste profetorden från Jesaja, i Nasarets synagoga, om att Messias skulle ropa ut frihet för de fångna.... ge de betryckta frihet...


Matt.28:16-20 Jesu missionsbefallning innebar att vi skulle gå ut och vinna människor och vittna om att det finns befrielse i Jesu namn. Jesus själv lovade att vara med oss alla sorters dagar.


Apg.16:16-17 Den besatta flickan ropade ut att Paulus och de övriga lärjungarna var den högste Gudens tjänare och att de förmedlade budskapet om frälsning. Den onda andevärlden är medveten om vem Jesus är och vad han har gjort för oss på korset.


1 Petr.2:9-10 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.


1 Joh.1:1-10 Vårt ärende är Livets Ord = Jesus

v.3 Vi kan få leva i gemenskap med Fadern, Sonen och med varandra

Det finns ett liv som de flesta inte vet om. Det ska vi berätta om!


Joh.1:12 "rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn."


Joh.1:16-18 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.  Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn , han har gjort honom känd.


Sångarresa till Boden

2016-06-10


Vilka fina dagar det blev i Boden! Vi åkte redan på fredag förmiddag och gjorde fikapaus efter vägen. Vi kände saknad efter vänner som hade tänkt följa men blivit förhindrade. Men det kom andra som hjälpte oss med både sång, musik och vittnesbörd så vi upplevde Guds omsorg mitt i allt.

Det var församlingen Nya Korskyrkan som vi besökte, precis som förra året den här tiden då tillsammans med Birger Skoglund. Denna gång hjälptes vi åt att sjunga och vittna och församlingens pastor Bernt Öberg predikade också.


Sången på torget i Boden blev en höjdpunkt då många stannade för att lyssna. Dessutom delade vi ut ett 100-tal tidningar samt traktarkort.


Mötena i Korskyrkan var mycket starka och vi upplevde att Gud mötte och välsignade oss alla som var med.

Vi är Guds verk

2016-06-08


I kväll var det vårterminens sista samling med sång, Bibel och bön i  kapellet i Strömsund. Vi var ganska många fast vi saknade flera som brukar vara med. P.g.a olika förhinder kunde de inte komma tyvärr. Vi ser dock fram emot att få mötas snart igen.

Vi åt tårta och sjöng för några i gruppen som fyllt och fyller jämna år.

Det blev som vanligt mycket sång och musik och vi samlade också in en gåva till det arbete som Love Nepal gör för utsatta barn och kvinnor i Nepal.


Bibelstudiet handlade om att vi är Guds verk, skapade till goda gärningar.


Rom.8:1-11 Det blir ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. Vi är fria från syndens och dödens lag genom att Jesus blev vårt syndoffer.


Rom.5:1-5 Då vi gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom Jesus Kristus. Då har vi också tillträde tilld en nåd vi nu står i. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Hoppet sviker oss inte!


1 Kor.16:23-24 Nåd från Jesus och kärlek till alla i Kristus Jesus.


2 Kor.13:13 Jesu nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla!


Ef.2:4-10 Gud har av nåd gjort oss levande med Kristus vi som var döda i överträdelser och synder. Han har gett oss en plats i himlen. Ingen kan berömma sig utan det är Guds gåva.


v.10 Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.


Fil.1:6 Han som har börjat ett gott verk i oss ska också fullborda det till Jesu Kristi dag.


Fil.2:12-15f. Gud verkar i oss både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Vi får lysa som stjärnor i världen när vi håller fast vid livets Ord.

Försonade

2016-06-01


Det kändes härligt att få mötas igen till sång, Bibel och bön i kapellet i Slussfors. Vi var ganska många som tagit tillfället att dela gemenskapen kring Ordet och bordet. Efter fikastunden samtalade vi bl.a. om den kommande sångar-resan till Nya Korskyrkan i Boden.


Vi sjöng också igenom en hel del sånger som vi ska sjunga under vårt besök i Boden. Tänk vilket innehåll det är i dessa gamla sånger!


Bibelstudiet handlade idag om att vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus.


Rom.5:8-11 Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog i vårt ställe. Försoningen är klar! Det gäller alla, om vi vill ta emot. Jesus är värdig allt vårt lov och pris!


2 Kor.5:17-21 Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse - allt är nytt! Allt kommer från Gud. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Jesus tog synden på sig för att vi skulle få hans rättfärdighet.


Därför får vi vara hans sändebud och mana människor att ta emot försoningen från Gud.


Kol.1:19-23 Ty Gud beslöt.. att genom Jesus försona allt med sig, i kraft av blodet på hans kors. Han ska ställa oss inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga om vi står fast, väl grundade i tron och inte rubbas från hoppet i evangelium.


1 Joh.2:1-2 Om vi syndar så har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus. Han är försoningen för våra synder, och hela världens.


Kol.2:13-15 Jesus vann en total seger på korset. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och strukit ut skuldbrevet genom att spika fast det på korset.


Ef.2:14-22 Genom Jesus har vi tillträde till Fadern och tillhör Guds familj, både judar och hedningar.


Gal.3:13-18 Kristus har friköpt oss för att vi skulle få välsignelse.


Ef.1:7-14 I Jesus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder genom hans rika nåd. Vi har fått den helige Ande som en handpenning på vårt arv.


1 Tess.5:23-24 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.Akkan och Tranan

2016-05-28


Idag har vi haft två sångstunder i Storuman. Först var vi i Café Akkan och hade "Minns du sången". Sedan for vi till servicehuset Tranan och hade en sångstund och det är alltid så tacksamt att komma dit.


Vi försöker att "så ut" evangeliet på så många olika sätt vi kan, eller rättare sagt vi försöker lyssna in Guds röst och gå in i de förutberedda gärningarna som han lovat oss i sitt Ord.

Vi får så och Gud ger växten!

Bönesamling i Betel

2016-05-25


Vi möttes ikväll till bön, Bibel och sång i Betel, Slussfors. Det blev en hel del planering inför kommande sångarresa till Boden och även de sång-samlingar vi ska ha på Akkan och Tranan till helgen.

Vi sjöng många av våra vanliga sånger och övade också på en nygammal sång. Sedan var det dags för bibelorden och bönen. Vi hade många böne-ämnen och vi bad för två bönedukar som vi ska sända till några vänner med svår sjukdom.


Vi påminde oss om en stark profetia som vi fick vid ett besök av Birger Skoglund här i Betel. Det var särskilt några punkter som vi stannade vid:


* Vi får hänge oss till Herren som vi aldrig gjort tidigare, - helt och fullt!


* Herren vill sända en vårflod av förnyelse, mäktigare än tidigare.


* Förnyelsefloden ska ge nytt liv åt torra kristna och svepa bort det som inte har någon grund i Guds Ord.


* Mångas böner och fasta kommer att ge svar från Gud. Herren vert läget och vill ge oss hjälp.


* Vi får begära en kraftigare andlig utrustning i den Helige Ande.


* Gud har lovat att vidröra hjärtana.


* Vi ska inte söka hjälp i den här världen och inte heller i den religiösa världen. Vad vi behöver är Guds Andes kraft, som Gud vill sända oss.


* Gud vill att vi ska gå ut och vinna människor. Han vill ge oss sin härlighet om vi ödmjukar oss.


* Gud vill hjälpa oss och ge oss en segertid som vi inte ens kunnat drömma om.


* Ingen ska se sig tillbaka och gräva i det gamla som hänt. Vi ska sträcka oss framåt mot Jesus och proklamera hans seger.


* Vi får fortsätta framåt i Jesu namn och sätta drömmarna i verket!

Gud ska ge oss det vi behöver.


Fil.3:12-16 Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.


Så bör vi tänka, vi som är mogna . Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till.


Norge/Ryssland-besök

2016-05-21


I kväll hade vi missionsmöte i Betel, Slussfors med besök av Kari Persdatter-Myhre från Norge samt Angelina Lopatina från Ryssland. Vi fick lyssna till både information om arbetet med barn och vuxna på flera orter i Ryssland samt sång, vittnesbörd samt predikan. En mycket intressant kväll blev det.

Bönekväll med gratulation

2016-05-17


Vi möttes till sång, Bibel och bön ikväll i Betel, Slussfors. Det är alltid en glädje att få vara tillsammans och ikväll blev lite extra då vi firade en av vännerna i gruppen på hennes högtidsdag.


Efter extra gott fika blev det dags för sång och sedan bibelstudium.

Vi läste ikväll det första kapitlet i Petrus första brev. Det var många härliga sanningar vi stannade inför.


v.1 Vi konstaterade också att vi är nutidens lärjungar med rötter i våra bygder och vi har precis som Petrus och de troende förr fått uppleva frälsning och nåd genom Jesus Kristus.


Vi verkar både i vår närmiljö och utöver världen genom media. Vi delar med oss av det vi har fått uppleva och hoppet om himlen och det eviga livet bär oss igenom tider av förföljelse och prövningar.


v.3 Guds makt beskyddar oss i allt i den sista tiden. Därför kan vi jubla!

Guds nåd är total, vi är helt omslutna.


v.10-12 Profeterna i Gamla Testamentet förutsade Kristi lidanden och den frälsning som vi skulle få genom Jesus.


v.13 Vi ska vara vakna och beredda att bryta upp när Jesus kommer.


v.14-15 Vi är lydnadens barn och ska vara heliga som Gud är helig.


v.18-19 Kristus har friköpt oss med sitt eget dyra blod från vårt meningslösa liv.


v.23-25 Vi är födda på nytt genom Guds levande Ord som består.


1 Petr.2:6-10 Det står ju i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam.

För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall . De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem.


Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.


 

Musikcafé i Gertsbäcken

2016-05-14


Ikväll åkte vi  Gertsbäcken, 3 mil väster om Sorsele, för att med-verka i ett musikcafé som Storvindelns fria församling ordnar varje år.

Det blev mycket sång och musik då vi hade 4 dragspel, 3 gitarrer,  elbas samt synt och dessutom många sångare. Eftersom vi sjunger sånger man minns så sjöng även mötesdeltagarna med i sångerna.

Det blev även vittnesbörd om glädjen  och tryggheten i tron samt vikten av att ta emot Guds nåd till frälsning.

Vid fikapausen fanns gott om tid till samtal med varandra. En kollekt togs även upp till Världens Barn-insamlingen.

Bön i Strömsund

2016-05-11


I kväll hade vi sång, Bibel och bön i Strömsund. Det blev en glädjefylld kväll med goda våfflor och kaffe, gratulationer i mängder, uppbyggliga samtal och innerliga böner. Vi gladdes också åt att många kommit just ikväll för att vara med.

Efter sångstunden fick vi lyssna till segerrapporter från möten och sam-lingar som pågår i Frälsningsarmén i Storuman. Efter att ha varit nedläggningshotat har nu många börjat komma till både bönesamlingar och möten. En skördetid är att vänta!


Så  blev det så dags för bibelordet. Vi läste från 1 Joh.1:1-10

v.1-4 Lärjungen Johannes skriver dessa ord och berättar om Jesus - Livets Ord. Johannesvittnade om vad de sett och hört när de vandrade med Jesus.


Vi får göra detsamma, i sång och tal, i olika sammanhang. Talet om Jesus som den enda Vägen, Sanningen och Livet är vad vi vill förmedla.

Det är den stora uppgiften, att föra ut evangeliet genom bön och att så ut Guds Ord.


v.5-10 Gud är ljus och inget mörker finns i Honom. Vi får bli renade genom Jesu blod och så får vi vandra i ljuset och ha gemenskap med Jesus och varandra.


"Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet". v.9

Så helt förlåter Gud!


Detta Livets Ord får vi förmedla vidare.


Under bönestunden lästes även detta bibelord från Jes.61:10-11:


Jag gläder mig storligen i Herren , min själ fröjdar sig i min Gud,

ty han har klätt mig

i frälsningens klädnad och svept in mig

i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med

högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig

med sina smycken.


Ty liksom jorden

låter sina växter spira fram och en trädgård

låter sin sådd växa upp, så skall Herren Herren

låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hednafolk.

Sångarresan

2016-05-08


Vi har varit till "kusten"på sångarresa i helgen och det var som vanligt en mycket glädjefylld resa. Tyvärr kunde inte alla vara med, som brukar följa, men Herren försåg oss med andra sångare, musiker och ännu fler som delade med sig av glädjen i tron.


Första mötet blev i Missionskyrkan i Hörnsjö kl.14 på lördag. Vi har varit där flera gånger tidigare och det är alltid så välkomnande där. Det blev mycket sång och musik och flera vittnesbörd.


Efter mötet bjöds vi på kyrklunch och tårta till kaffet. En gratulationssång framfördes också till en i gruppen som snart fyller jämna år. Vilken bra början det blev på vår resa!

Sedan fortsatte vi till Missionskyrkan i Vännäs för nästa möte, kl.18. Där hade vi inte varit tidigare så det blev en glad erfarenhet. Musikcaféet var ett samarrangemang med Pingstkyrkan. Många hade kommit för att både lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna.


Även här blev det flera vittnesbörd och även solosång. Både i Hörnsjö och här i Vännäs fick vi rikliga kollekter till vårt fadderprojekt i Nepal.

Söndag förmiddag for vi till Betel, Bjurholm och hade gudstjänst där kl.11. Det blev ett mycket mäktigt möte med sång, bön, vittnesbörd och predikan. Tillfälle till förbön gavs också.


Sedan fick alla mötesbesökarna äta lunch och dricka kaffe. Det blev även tid för samtal med vännerna som kommit till mötet.

Kl.14 var det så dags för det sista mötet och det blev i Byastugan i Öreström. Det var nästan helt fullsatt och vi sjöng både med och för varandra och flera vittnade i mötet om Guds omsorg och trofasthet.


Efter mötet bjöds vi på kaffe och smörgås innan vi packade in våra instrument och sångböcker mm i bussen inför hemfärden.

Några körde egen bil men flera av oss åkte med Fjällbussen. Vi kände stor tacksamhet för att allt gått så bra och att vi mötts av en så stor generositet på varje plats.


Övernattningen ordnades så att vi kunde bo i olika hem och så bjöds vi på gemensam frukost hos våra vänner från Fredrika Själavårdscenter.

Det är så värdefullt att vi får ha en varm och djup gemenskap med vänner överallt och från många olika sammanhang.

Hemlighet att dela

2016-05-04


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi saknade flera som inte kunde vara med av olika orsaker men gladdes ändå åt att vi kunde ha en bönesamling denna vecka. Vi fikade och sedan sjöng vi en god stund och samtalade även om vår förestående sångarresa.


Innan bönestunden delade vi även Ordet med varandra och ikväll handlade det om en hemlighet, värd att dela.


Ef.1:9-10 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.     3:2-4 Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet.    3:5-6 I forna generationer var den (hemligheten) inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter:  att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet.


    3:9-12 och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud.    5:29-32 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen,  eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött.  Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen.


    6:19-20 Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Kol.1:26-27 den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp.      2:2-3  Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.      4:3-4 Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den.1 Tim.3:9 De ska hålla fast vid trons hemlighet med rent samvete


         3:16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet:


                Han blev uppenbarad i köttet,


                bevisad rättfärdig genom Anden,


                sedd av änglarna ,


                predikad bland folken,


                trodd i världen,


                upptagen i härligheten.Rom.16:25-27 Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Han är den ende vise Guden, och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen.


Glada Timmens vårfest

2016-04-30

 

Vilken fin kväll det blev i Betel när Glada Timmenbarnen hade sin vårfest. Kapellet var nästan helt fyllt av barn och vuxna från både byn och andra platser. Det blev mycket sång och musik och barnen framförde en mini-musikal om Noa. Här finns ett sångklipp från festen! >>>

Efter vårfestprogrammet blev det tårtkalas med saft och kaffe för alla.

Därefter gick vi ner till IK-stugan där vi hade majbrasan. Under tiden som den brann sjöng vi vårsånger och det fanns även varmkorv och kaffe att köpa. Det blev en mycket lyckad Valborgskväll!

Bönesamling

2016-04-27


Så bra det kändes att få mötas till bön igen efter en intensiv mötesvecka då vi besökte församlingar i tre kommuner.

Vi hade verkligen stor anledning till tacksamhet då vi summerade hur det gått. Vi hann också be och planera för de kommande sångarresorna som vi ska göra.

Efter många sånger, gamla och nyare, tog vi fram våra biblar för att läsa och samtala.

 

Vi började  med att läsa i Jes.53:6-7 Jesus gav sitt liv på korset, tog vår synd och skuld, frivilligt. Han ödmjukade sig och klagade inte över straffet.

 

1 Petr.2:24-25 Jesus tog våra synder och sjukdomar på sig. Vi var vilsegångna får men har vänt om till vår själs herde och vårdare.

 

Rom.5:1-2 Jesus har gjort oss rättfärdiga och vi får leva i hans nåd.

 

Rom.5:9-11 Vi är försonade med Gud, rättfärdiga genmom Jesu blod.

 

Rom.5:17-18 Vi får ta emot gåvan av evigt liv av nåd. Det blev en frikännande dom för oss genom Jesu lydnad.

 

Rom.5:21 Nåden ska härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv.

 

Apg.10:42-43  Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda.

Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.

Mötesvecka i tre kommuner

2016-04-20-24

 

Vi har haft en fantastisk mötesvecka med besök av pastor Hans Jansson, Uppsala då vi besökt tre kommuner med möten i olika församlingar.

 

Onsdagen började vi med en sångstund på äldreboendet Tallbacka i Vilhelmina. Det var många som var med och lyssnade och sjöng med i de gamla välbekanta sångerna. Pastor Hans Jansson talade också i mötet.

 

Sedan hade vi musikcafé kl.18 i Frälsningsarmén och det kom mycket folk till den samlingen. Vi sjöng mycket och fick höra en predikan om de tio jungfrurna som gick ut för att möta brudgummen. En allvarlig text om vikten av att vara redo på riktigt och inte bara i teorin.

Torsdagen innehöll två samlingar kl.14 och kl.18 i Betel Slussfors. Det blev bibelundervisning om Jesu tillkommelse vid de båda samlingarna och där-emellan åt vi också middag.

Bibelns tydliga budskap om uppryckandet blev väldigt levandegjort genom förkunnelsen och de många bibelorden.

På fredagen åkte vi till Tärnaby, närmare bestämt till Ballerbäcken, och hade stugmöte där. Det blev sång, musik, bibelundervisning om den oerhörda betydelsen av Jesu död på korset och hans uppståndelse, bön och fin gemenskap med dem som kommit till mötet.

På lördagen var vi i Betel, Gargnäs och medverkade vid "De äldres fest". Det var många som kommit från både Gargnäs och byarna omkring för att lyssna på förkunnelsen och sjunga med i välbekanta andliga sånger. Dessutom bjöds vi på palt och kaffe och glass. Det blev en god stund i dubbel bemärkelse!

Söndagen avslutade vi mötesveckan med möte i Missionskyrkan, Storuman. Mycket folk kom från olika orter och det blev mycket sång och musik samt stark förkunnelse av pastor Hans Jansson.

Fredagsträff

2016-04-15


Idag möttes vi till en gemenskapsträff med mat, efterrätt och kaffe. Det blev även tid för sång, bön och förbön. Vi delade också erfarenheter från livet i tron på Jesus Kristus och uppmuntrade varandra på vår allra heligaste tro, som Bibeln säger.


Det blev även en hel del planering inför kommande mötesvecka med pastor Hans Jansson, Uppsala samt sommarens möten och samlingar.

Fler och fler kallelser kommer och vi får försöka passa in dem i kalendern.

Strömsunds kapell

2016-04-13


Så trevligt det är varje gång vi samlas i Strömsunds kapell till sång, Bibel och bön. Varje månad har vi ju en samling där och det är glädje och tacksamhet som präglar dessa träffar. Vi fikar i regel från början, efter några geme-samma sånger och sedan pratar vi och läser informationsbrev som vi får från Love Nepal och så samlar vi in pengar till vårt fadderbarn i Nepal.


Så blir det ofta mer sång och denna gång övade vi lite sånger inför vårt mötesserie med pastor Hans Jansson, Uppsala, den kommande veckan. (Se Kalendern i menyn).


Sedan tog vi fram våra Biblar och läste flera bibelställen med anknytning till temat: Ni ska ha frid.


Joh.14:25-27 Jesus sa till lärjungarna: Jag ger er min frid. Han kunde säga detta därför att han har full kontroll på omständigheterna. Lärjungarna hade fått se hur Jesus stillade stormen och gick på vågorna bl.a.


Detta löfte om frid gäller oss idag. Jesus vill att vi ska ha frid inombords trots omständigheterna vi möter.


Rom.5:1-6 Då vi nu gjorts rättfärdiga har vi frid med Gud genom Jesus. Genom Honom har vi också tillträde till den nåd vi står i och vi är stolta över hoppet om Guds härlighet.

Hoppet sviker oss inte ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande.


Fil.4:4-7 Vi ska alltid vara glada i Herren och låta människorna se hur vänliga vi är. Vi borde inte göra oss bekymmer för något. Istället får vi lämna allt till Gud och låta Honom få veta våra önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara/beskydda våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus.


Kol.3:15-17  Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma.

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.


Ef-3:20-21 Han som verkar i oss genom sin kraft och kan göra mycket mer än vi ber elller tänker, honom tillhör äran i församlingen i evighet.


2 Tess.3:3 Herren är trofast och styrker och skyddar oss.


2 Tess.3:16 Fridens Herre ger oss sin frid alltid och på allt sätt.


1 Tess.5:23-24 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.


Minns du sången x 2

2016-04-09


Vilken underbar dag det blev i Storuman idag. Vi sjöng först på Café Akkan och sedan på servicehuset Tranan. Det var så mycket folk på båda ställena att vi bara tackar Gud för dessa tillfällen att dela med oss av det glada budskapet.

Eftersom vi sjunger sånger man minns så blir det många som sjunger med, så enkelt är det. De flesta har sångerna i "ryggmärgen" och det är dessutom så klara budskap i sångerna att alla blir berörda.


Vi inbjöd också till den kommande mötesveckan med pastor Hans Jansson, Uppsala då vi kommer att ha möten på flera ställen och avslutar veckan med en gudstjänst i Missionskyrkan i Storuman. (se Kalendern i Menyn)

Bönedag i Malå

2016-04-07


Vi fick starta tidigt i morse för att hinna fram till pingstkyrkan i Malå och vara med på bönedagen som startade redan kl.10. Det var mycket snösörja på vägen så vi fick köra försiktigt.

Det blev en mycket fin dag med sång, bön, förbön och undervisning av Ingemar Helmner.

Pastor Rodhe Green hälsade oss välkomna och ledde dagens samlingar.


Vi serverades också både fika och mat av församlingens medlemmar, så det var både andlig och lekamlig förplägnad.


Bibelstudiet gick ut ifrån 2 Krön.7:14-16 där Herren talade om natten till kung Salomo om att det alltid skulle finnas en väg tillbaka till Herren för hans folk om de gått vilse.


Om folket ödmjukade sig, sökte Guds ansikte och omvände sig så lovade Herren att han skulle höra dem, förlåta, upprätta och ge helande åt deras land.


Några tankar som kom fram under bibelstudiet:


Vår största fiende är stolthet.


"de ödmjuka ger han nåd"


Kännetecken på Guds närvaro är ödmjukhet


Bön är att visa ödmjukhet


Omvändelse är sinnesändring, villighet till förändring


2 Krön.34

Kung Josia föddes i en tid av avfall. Hans far hade en kallelse att tjäna Gud men gjorde det inte. Han dog i tidig ålder.


Josia blev kung vid 8 års ålder

vid 15 års ålder började Josia söka Gud

vid 20 års ålder går han in i sin tjänst

vid 25 års ålder börjar han "städa upp" i Herrens hus

Då fann man lagboken och kungen bad att man skulle läsa ur den för honom. Han blev förskräckt, rev sönder sina kläder och ödmjukade sig


Guds Ord verkade fram en förändring.


Profetissan Hulda fick ge kungen en hälsning från Herren om en förlängd nådatid. Det skedde också för så länge Josia levde höll Gud tillbaka straffdomen.


Vi får be om tårarnas gåva och förkrossade hjärtan.


Vill gamla församlingar förnyas?


Rom.12:2 Och anpassa er inte efter den här världen , utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.


Guds levande Ord

2016-04-06


Ännu ett tillfälle att samlas till bön fick vi ikväll då vi möttes i Betel, Slussfors.

Vi gläder oss över varje tillfälle till gemenskap och bön. En hälsning från våra vänner Eskil o Allis lästes upp: Rom.5:1-11


Eftersom vi ska ha två sångsamlingar i helgen passade vi på att öva några sånger för de tillfällena.

Efter sångövningen var det dags för bibelstudiet och ikväll handlade det om Guds levande Ord.


Matt.24:14 Evangelium om riket ska förkunnas i hela världen och sedan ska slutet komma.


Mark.2:1-2 Jesus predikade Ordet för människorna.


Matt.24:35 Himmel och jord ska förgå men Guds Ord ska aldrig förgå.


Joh.6:35 Om vi tror på Jesus behöver vi varken hungra eller törsta för han är både livets bröd och livets vatten.


Joh.6:68 Jesus är det eviga livets Ord.


Apg.10:42-48 Vi har fått uppdraget att vittna för människorna om att Jesus är domare över levande och döda och att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.


v.44 Medan Petrus ännu talade föll Anden över hedningarna som hörde Ordet. De blev sedan också döpta i vatten och undervisade.


Hebr.4:12-13 Guds Ord är levande och verksamt.


1 Joh.1:1-4 Vi vittnar om Livets Ord.

Skördetid

2016-04-01


Idag hade vi bön på dagtid i Betel. Slussfors. Vi var inte så många men vi vet att det är viktigt att samlas till bön och de som har möjlighet brukar komma.

Vi delade gemenskapen både i sång, bibelläsning och samtal. När vi bad tog vi med våra gemensamma böneämnen gällande både enskilda personer och vår kommun och vårt land.

Bibelstudiet handlade om Skördetiden.


Joh.4:34-35 Jesus påminde sina lärjungar om att skörden redan var mogen och inte, som de sa, om flera månader.


Matt.22:9 "Gå ut och bjud in alla till bröllopet"


Matt.9:35-38 Jesus såg behoven hos alla människor och förbarmade sig över dem. Han undervisade, predikade och botade de sjuka.


Jesus uppmanade sina lärjungar att de skulle be skördens Herre att sända arbetare till skörden eftersom den är stor och arbetarna få.


Matt.10:7-8 Jesus sa också till lärjungarna att de skulle predika: Himmelriket är nu här! De skulle bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. "Ge som gåva det ni har fått som gåva".


Matt.24:14 Evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan kommer slutet.


Mark.10:27 Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.

Jesus vårt hopp

2016-03-30


Vi samlades i Betel till sång, Bibel och bön denna vecka. Det kändes bra att få mötas så här efter påskhelgen och dela våra upplevelser med varandra. Vi gladdes också över de samlingar vi fick ha under själva påskdagarna då vi fick påminna varandra om det underbara som skedde på Golgata och vid uppståndelsen.


Vi planerade lite inför de kommande mötena och samlingarna och vi sjöng som vanligt en lång stund. Sedan tog vi fram våra Biblar och läste flera bibelställen som handlade om att Jesus är vårt hopp.


2 Kor.1:8-11 Paulus skriver om de svårigheter som de mött på missionsresorna. Det var ibland så svårt att de misströstade om livet. Men det var för att de skulle lära sig att inte lita på sig själva utan på Gud.

"Till honom står vårt hopp" säger Paulus. Han uppmanar de troende att fortsätta be för dem ty då ska många tacka Gud för den nåd de fått.

Vi får också tacka Gud för hans omsorg och hjälp i våra liv.


1 Tim.4:7-10 Paulus uppmanade Timoteus att öva sig i gudsfruktan och inte blanda sig i gudlöst struntprat. Gudsfruktan är nyttig på allt sätt och har löfte om liv i nutid och framtid - evighet.


v.10 Vi har satt vårt hopp till Gud


Tit.1:1-3 Vår tro ger hopp om evigt liv. Ty Gud, som inte kan ljuga, har lovat det.


Tit.3:4-8 Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.Hebr.6:17-20 Guds beslut är orubbligt! Vi får en kraftig uppmuntran i Guds löfte. Hoppet vi äger är ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten dit Jesus gick för vår skull och öppnade vägen för oss.


1 Petr.1:3-5 Vi är födda på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse. Genom Guds makt blir vi genom tron bevarade.


Hebr.10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse ty han som gett oss löftet är trofast.


2 Tim.4:18 Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.Påskmöten

2016-03-26 o 27


Det blev två lite "oplanerade" påskmöten i Betel, Slussfors i år, pga att vi med kort varsel kunde anordna ett musikcafé på påskafton och en musik-gudstjänst på påskdagen tack vare att vi fick besök av sångförfattaren och musikern Johnny Wiktorsson. Han framförde sånger ur Elvis Presleys andliga sångskatt på lördagskvällen och på söndag sjöng han sina egna sånger.

Mellan sångerna berättade han om sin tro och sina erfarenheter av Guds hjälp och trofasthet under livets skiftningar.

Det blev två mycket fina samlingar och vi blev uppmuntrade av sången, musiken, de vackra texterna samt det gripande vittnesbördet.


Daniel Bergfors ledde de båda påskmötena och mötesbesökarna fick även tillfälle att samtala med varandra vid kaffeborden.

Gemenskapskväll

2016-03-23


Vilken glädje att få mötas igen! Ikväll hade vi en riktig gemenskapskväll med vänner från både när och fjärran. Vi åt först en god middag och hade tillfälle att samtala med varann om sådant som ligger oss varmt om hjärtat.

Sedan sjöng vi många av våra sånger och vi tränade även på några nya fast de var gamla. Påskbudskapet är ju det starkaste budskap vi kan lyfta fram.

Vi firade även Herrens måltid och hade en lång stund av bön och tacksägelse. Flera fick också förbön.


Vi delade också ett bibelord med varandra från Ps.105:1-8 där vi uppmanas till att:

* tacka Herren och åkalla hans namn

* sjunga till hans ära och lovprisa honom

* tänka på och tala om hans under

* berömma oss av hans heliga namn

* söka Herrens ansikte och fråga efter hans makt   

* veta att Herren är vår Gud och att han tänker för evigt på sitt förbund

* komma ihåg att han alltid är med oss, alla sorters dagar

                       

Vi avslutade kvällen med att dricka kaffe och planera lite inför kommande möten och sångarresor. Vi hade en verkligt välsignad gemenskapskväll.

Påskens budskap

2016-03-19


Idag har vi haft två sångsamlingar i Storuman. Först kl.12 på Akkan där vi hade Minns du sången med påsktema. Vi läste från Bibeln om hur Jesus delade den sista måltiden med lärjungarna och sedan gick till Getsemane där han utkämpade en svår bönekamp. Vi läste om hur Jesus både blev förrådd och förnekad, anklagad och dömd. Sedan om hur Barabbas fick gå fri istället för Jesus, om korsfästelsen, Jesu löfte till rövaren om att få vara med i himlen och om förlåten i templet som rämnade uppifrån och ända ner, när Jesus utropade: Det är fullbordat! Sedan läste vi om hur Jesus blev begravd och sedan uppstod på tredje dagen.

Mellan bibelläsningen sjöng vi många fina påsksånger både med åhörarna och för dem. Det blev en mycket fin påsksamling!

Sedan for vi till servicehuset Tranan och hade en sångstund för de äldre där. Det är alltid så uppskattat och när vi kommer har de boende redan bänkat sig i matsalen. Även här sjöng vi många välbekanta påsksånger och åhörarna fick också önska sånger ur vårt sånghäfte.


Vilken förmån vi har som får sprida detta glada budskat till alla vi möter.

Jesu förbön

2016-03-16


Som vanligt var det en mycket givande kväll i Strömsund, då vi samlades till sång, Bibel och bön. Vi bjöds på kaffe och våfflor och passade även på att gratulera en av kvällens deltagare på hennes födelsedag.


Sedan blev det sång och musik och vi sjöng både kända och mindra bekanta sånger. Övning ger färdighet, heter det ju.

Bibelstudiet handlade om Jesu förbön och vi läste hela kapitel 17 i Johannes evangelium. Detta kapitel innehåller Jesu sista förbön för lärjungarna innan han blev gripen och korsfäst.


Han bad Fadern att han skulle förhärliga Jesus med den härlighet som Jesus hade innan han lämnade himlen och kom till jorden. Denna härlighet hade Jesus redan innan världens grund var lagd. v.5


Jesus la av sig sin härlighet när han lämnade himlen och antog en människas skepnad. (Fil.2:6-7)


v.6 Jesus uppenbarade Guds namn för de människor som tagits ut ur världen (lärjungarna) och de hade bevarat/hållit fast vid Guds Ord. Jesus har bevarat dem alla (utom fördärvets man Ps.41:10).


v.9 Jesus bad för lärjungarna att de skulle bevaras i Herrens namn. Varje dag ber Jesus för oss att vi ska få beskydd och hjälp i svåra situationer.


v.14-15 Jesus gav lärjungarna Guds Ord och världen hatade dem för att de inte tillhörde världen. men Jesus bad att Fadern skulle bevara dem för det onda. Jesus bad att lärjungarna skulle helgas genom Sanningen - Guds Ord.


v.20 Men Jesus bad inte bara för lärjungarna utan också för alla dem som genom deras ord skulle komma till tro på Jesus.


v.24 Jesus bad att lärjungarna skulle få vara med Jesus i himlen och få se hans härlighet. Jesus vill att vi ska få vara förenade med honom i himlen.


Jesu förbön gäller oss också, sena dagars lärjungar. Vi får gå Jesu ärenden idag och leva under Guds beskydd, enligt Jesu förbön.

Möte i Sorsele

2016-03-13


Vilken fin dag vi hade i Sorsele idag när vi medverkade i förmiddagsguds-tjänsten i Filadelfia. Det är alltid så härligt att möta våra vänner både de som bor i Sorsele med omnejd samt de som kommit lite längre bortifrån.


Det blev mycket sång och musik (4 dragspel, 2 gitarrer och 1 tamburin) och mötesdeltagarna fick också sjunga med i de välbekanta sångerna. Att alla ska få vara delaktiga är mycket viktigt i Guds församling. Det var aldrig Guds mening att några skulle "uppträda" och andra dvs. de flesta skulle vara åskådare.

I mötet fick vi också ta del av en brevhälsning från några ungdomar från Sorsele som går bibelskola i Nya Zeeland. Det var intressant att höra hur de har det. Vi bad för dem och ser fram emot att de ska komma hem och få vara till rik välsignelse i hembygden.


Bibelorden som vi delade var först från Ps.103 som är en verklig lovsång till Herren för hans godhet och nåd emot oss.

Sedan lyssnade vi till ett vittnesbörd utifrån Efesierbrevet kap.2 där Guds nåd till frälsning och tjänst lyftes fram.


Avslutningsvis läste vi från Paulus brev till Timoteus och påmindes om 3 viktiga hållpunkter som P. poängterade för sin unge vän och som vi sena dagars lärjungar också behöver ta till oss:


1) Håll fast 2 Tim.3:14-15 P. varnade  för att tider av avfall skulle komma och Jesus hade redan när han undervisade lärjungarna påpekat att de skulle komma att bedras om de inte var vaksamma. Därför är det viktigt att hålla fast vid Guds Ord så att vi inte tappar kursen.


Det finns mycket i vår tid som pekar på att den "sunda läran", ett uttryck som Paulus vid flera tillfällen använder, istället blivit en osund förkunnelse.

Ex. synkretism - religionssammanblandning

      påvebesöket vid reformationsfirandet

      godkännande av partnerskap o vigsel av homosexuella

      normkritisk pedagogik i skolan - RFSL infiltrerar skolvärlden

      abortdebatten - kristen barnmorska avskedad o dömd

      församlingarnas bidragsberoende o registrering

      ointresse/kritisk hållning till Israel

      tystnad omkring budskapet om Jesu tillkommelse

     

Bibeln behöver bli vår näring igen - Mera av Jesus!


2) Håll ut   2 Tim3:12, 4:1-5 När vi står upp för Guds Ord och vilja kommer vi att få lida förföljelse vi också. Men vi uppmanas i bibelordet att hålla ut i vår uppgift ändå.

Hur kan vi klara det? Jo, genom förnyelse och bön. P. uppmanade Timoteus att han skulle återuppliva den nådegåva som han hade fått, ja, att den skulle "flamma upp" dvs. verkligen få visa att den fungerade. 2 Tim.1:6-7

1 Tim.4:14-16

Bönens nödvändighet för att kunna hålla ut läser vi om i 1 Tim.2:1-4


Bönen behöver bli vårt syre igen - Mera av Jesus!


3) Håll av (älska) 1 Tim.1:5 Paulus manade och förmanade av kärlek till Jesus och därmed till Jesu lärjungar. Jesus talade ofta om att kärleken till Gud och till våra medmänniskor är det viktigaste av allt.


I det andra brevet till Timoteus, som för övrigt var det sista som Paulus skrev innan han blev avrättad i Rom, avslutar P. med att säga:


"Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.
 2 Tim.4:7-8


När vi älskar Jesus och hans återkomst blir det naturligt att också älska sina medmänniskor och ge dem budskapet om frälsning och frid.


Kärleken behöver upplivas ibland oss - Mera av Jesus!

Vi avslutade mötet med bön och mera sång och sedan fortsatte vi samtalen kring fikaborden. Behovet av gemenskap och förnyelse är verkligen stort. Eftersom vi vet att tiden går mot sin avslutning så är det så viktigt att vi mer än förut blir ivriga bibelläsare, bedjare och barmhärtiga och kärleksfulla där Gud har ställt oss.

Bön och gemenskap

2016-03-09


Åter igen hade vi ett tillfälle att samlas i Betel, Slussfors till sång, Bibel och bön. Glädjande nog kom våra vänner från Sorsele och var med ikväll. Vi tackar Gud för hans ingripande till helande och hälsa.

Vi sjöng som vanligt en ganska lång stund och sedan tog vi fram våra kalend-rar och prickade för de kommande mötena och sångsamlingarna som är planerade.


Därefter var det dags för bibelläsning, denna gång från Efesierbrevet kap.2

Hela kapitlet är en lovsång till Gud för att han frälst oss av nåd.


v.1 Vi som var döda genom våra överträdelser och synder har Gud gjort levande genom Kristus.


v.4 Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att han frälst oss och gett oss en plats i den himmelska världen i Kristus Jesus.


v.8 Det beror inte på gärningar för att ingen ska berömma sig.


v.10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. v.12 Vi måste komma ihåg vår utgångspunkt, vi var utan hopp och utan Gud i världen.


v.13 Vi som en gång var långt borta har nu kommit nära genom Kristi blod.


v.15 Jesus har genom sin död undanröjt det som skiljde judar och hedningar åt, lagen med dess bud och stadgar, och av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid.


v.18 Genom Jesus har vi alla tillträde till Fadern i en och samma Ande.


v.19 Vi är inte längre gäster och främlingar utan tillhör Guds familj och är medborgare i Guds rike. Vi har vårt hem hos Gud!


v.20-22 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörn-stenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni samman-byggda till en boning åt Gud genom Anden.


Hörnstenen Jesus står kvar hur det än stormar. Vår andliga byggnad är säker och trygg. Vi får fogas samman, bli uppbyggda till en Guds boning i Anden.


Nåd och frid från Gud

2016-03-02


Kvällens bönesamling inramades av många sånger med påskbudskapet som centralt ämne. Tänk vilken förmån vi har som fått ta emot detta budskap.

Det har förvandlat vårt liv!


Kvällens bibelstudium handlade om "Nåd och frid från Gud".


1 Kor.1:1-9 Paulus hälsar de troende i Korint med nåd och frid. Vi lever i en annan tid och på annan plats men vi har samma behov av nåd och frid.

Fienden försöker förstöra Guds verk i varje tid och angriper de troende på olika sätt. Därför behöver vi alltid Guds nåd och frid.


1 Kor.1:18-31 Paulus undervisar om världens vishet kontra korsets kraft.

Eftersom världen i sin vishet inte lärde känna Gud i hans vishet har Gud låtit frälsa dem som tror på "dårskapen" om Kristus som korsfäst.


1 Kor.2:1-16 Paulus utnyttjade inte sin mänskliga förmåga att tala och överbevisa utan predikade i Ande och kraft, fast han var rädd, svag och orolig.

Han ville inte att människorna skulle grunda sin tro på mänsklig vishet utan på Guds kraft.


Vi får förkunna Guds hemliga vishet som Gud från evighet  bestämt skulle bli oss till härlighet, nämligen att Jesus genom sin död på korset friköpte oss.


Vi har fått Guds Ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud.


Bönesamlingar

2016-02-26


Denna veckas två bönesamlingar var i Slussfors. Det känns som om vi behöver träffas och be oftare i denna tid. Gemenskapen är också viktig och en verklig bristvara i vårt samhälle.

Vi sjöng som vanligt många av våra härliga sånger och hann även ta upp några nygamla sånger. Tänk vilken sångskatt det finns! Vilka texter som skrivits under Andens inspiration!


Onsdagens bibelläsning gick ut ifrån två psalmer i Psaltaren.

Först läste vi från Ps.97:1-12 där innehållet kan sammanfattas i att Herren är Konung och hela skapelsen gläder sig och förkunnar hans rättfärdighet.

Avgudarna kommer på skam. Herren är den högste över hela jorden.


Sedan läste vi Ps.103:1-22 Den är en lovprisning till Herren för hans godhet. Herren tar hand om oss, förlåter alla våra synder och botar alla våra sjukdomar.

Vi uppmanas att lova Herren!


Vid fredagens bönesamling läste vi bibelord som talar om att vi är

Guds Barn


Gal.3:26-29 Alla är vi Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

Alla som blivit döpta till Kristus har iklätt sig Kristus.

Alla är ett i Kristus Jesus, det är ingen skillnad vad gäller ras, kön etc.

Vi är Abrahams avkomlingar och arvingar enligt löftet.


Rom.8:13-14 Alla som leds av Guds Ande är Guds barn.


Hebr.11:1-3 Tron är en övertygelse och en visshet. Världen skapades genom ett ord från Gud och genom tron förstår vi detta.


Gal.4:4-7 När tiden var fullbordad sände Gud sin Son för att friköpa oss så att vi skulle få söners rätt.


Gal.4:31- 5:1 Vi är barn till den fria kvinnan. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå därför fasta och låt inget nytt slavok läggas på er!


Rom.4:13-17 Löftet att ärva världen kom genom den rättfärdighet som kommer av tro. Vi får ha vår tro förankrad i Guds löften.


Ef.4:22-24 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Tänk vilken sång

2016-02-20


Idag blev det en dag fylld av glädje och sång! Vi hade först Minns du sången-samling på Akkan i Storuman och sedan en sånggudstjänst i servicehuset Tranan. Det blev mycket sång, musik och vittnesbörd. Vi hade extra förstär-kning av vänner både från Norge och Sorsele.

Många kom för att lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna.

Flera av de sånger vi sjöng under samlingen i Akkan finns att lyssna till på YouTube. Här nedan finns en av sångerna. Sjung gärna med i sången!

Ordet består

2016-02-17


Veckans bönesamling hade vi i Strömsunds kapell. Det är alltid så trevligt att komma dit och vi känner en stor gemenskap med vännerna som bor i Strömsundsområdet.

Vi fikade och sjöng sedan en lång stund innan det blev dags att ta fram våra Biblar. Studiet handlade om att Guds Ord består genom alla tider.


1 Petr.1:23 Vi är födda på nytt av det oförgängliga och bestående Ordet.

Vi kan leva och dö på Guds Ord.


Joh.6:63 Det är liv och kraft i Ordet. Guds Ande gör Ordet levande för oss.


Joh.17:17-19 Ordet är sanning och vi helgas genom sanningen.

(Joh.14:6 Jesus är vägen, sanningen och livet. Joh.1:17 Jesus är full av nåd och sanning.)


Hebr.4:12-13 Guds Ord är levande, kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Vi får komma till Jesus och få förlåtelse och upprättelse i varje situation.


Matt.24:35 Himmel och jord ska förgå men Guds Ord skall aldrig förgå.

På samma sätt som Guds varningar gick ut på Noas och Lots tid sker det också i vår tid. Möjligheten till omvändelse och bättring tog slut i forna tider och det kommer också att ske i vår tids avslutning.


1 Kor.15:57-58 Gud ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Därför får vi stå fasta och orubbliga och arbeta hängivet för Herren. Vårt arbete är ej förgäves.


Fil.1:6 Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.Om vi bygger på Jesus Klippan är vi trygga. Vad som än händer är Jesus vår garant, vår hörnsten.


Innan vi skiljdes åt fick vi ta emot en jättefin gåva av

konsthantverkaren Adolf Gustavsson till Betelkapellet

i Slussfors.


Det var en mycket vacker ljuslampett med plats för två ljus och ett kors i mitten.

Den kommer att pryda sin plats.

Frimodiga vittnen

2016-02-12


Idag hade vi bön ännu en gång denna vecka. Våra tankar och böner gäller vår bygd men även vårt land. Vi lever i en ytterst orolig tid med mycket för-virring i främst andliga frågor. Att vi behöver ett uppvaknande och en lands-väckelse står helt klart.

När vi fikat, samtalat och sjungit en god stund tog vi fram våra Biblar och läste från Apg.5:12-42. Där berättas det om hur apostlarnas vardag kunde te sig. De predikade och många blev frälsta, helade och befriade från  onda andar.


De religiösa ledarna gillade inte deras "verksamhet" utan satte dem i fängelse för att nästa dag förhöra dem inför Stora Rådet. En ängel från Gud kom dock före och befriade dem ur fängelset. Han förde dem ut ur fängelset och sa till  dem att fortsätta predika Livets ord.


Så gjorde de också och när det upptäcktes förde man dem inför Stora Rådet.

Där redogjorde de för sitt arbete med orden: "Man måste lyda Gud mer än människor".


En av rådsmedlemmarna, Gamaliel (som också var Saulus/Paulus lärare), tog till orda och sa till de övriga medlemmarna i Stora Rådet: "Gör inte dessa män något. Se till att ni inte strider mot Gud".

De lydde hans råd men pryglade först apostlarna och förbjöd dem att vidare tala i Jesu namn innan de släpptes.


Apostlarna gick ut från Stora Rådet glada över att de aktats värdiga att lida smälek för Jesu namns skull. Varje dag var de sedan i templet och hemma i husen och undervisade och predikade det glada budskapet.


Hur mycket mer skulle inte vi satsa på evangelisation och mission!!

Den sanna grunden

2016-02-10


Ikväll samtalade vi om den sanna grunden - Jesus. Vi sjöng också som vanligt många av våra Jesuscentrerade sånger. Det är viktigt att Jesus får vara vårt centrala budskap och att han får vara det främsta i våra liv. Utan honom vore

vi förlorade. Bibelns kärna och stjärna är Jesus!


Vi läste följande bibelord under kvällen:


1 Kor.3:11-12 Bibeln talar bara om en enda säker grund - Jesus, klippan. Ingen annan religion duger som livsgrund. På klippan-grunden Jesus kan man bygga med "guld, silver och ädla stenar"  eller med "trä, hö och halm".


Ef.2:14-22 Det fanns två läger, judar och hedningar, men genom Jesus har dessa förenats och frid skapats. Vi få alla nalkas Fadern genom Jesus.

Vi är en andlig byggnad, ett heligt tempel.


Fil.4:4-7 Vi uppmanas att alltid glädja oss i Herren, visa vänlighet mot alla och tänka på att Herrren är nära. Vi får bära fram våra bekymmer och önskningar inför Gud i bön med tacksägelse.

Då ska Guds frid bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus och ge oss skydd.


Kol.1:9-12 Aposteln bad detta för församlingen:


Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. 


Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud.

 

Då ska hans härlighets makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.


Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.Jesus ber för oss idag!


Kol.2:13-15 Vi som var döda genom våra överträdelser har gjorts levande med Kristus. Gud har strukit ut skuldbrevet genom Jesu död på korset.

Jesus triumferade över ondskans makter på korset.


1 Tess.5:23-24 Fridens Gud själv helgar oss helt och fullt så att vi bevaras hela och utan fläck när Jesus kommer. Trofast är han som kallat oss. Han ska utföra sitt verk.


2 Tess.1:11-12 Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.2 Tess.3:3-5 Herren ska styrka och skydda oss för det onda och leda våra hjärtan in i Guds kärlek.


Bön och gemenskap

2016-02-06


Idag hade vi ännu ett tillfälle att samlas till sång, Bibel och bön. Vi känner att det behövs! Tiden och utvecklingen i världen tyder på att Jesu ankomst är mycket nära och vårt uppdrag hastar.


Vi sjöng, bad och läste Guds Ord från Hebreerbrevet kap.2:1-18

Där talas om vikten av att ta emot budskapet om frälsning. Jesus är den ende som kan frälsa oss. Han tog straffet och bar förbannelsen upp på korset. Jesus var den ende som var helt ren och vi får gå straffria genom vad Jesus gjorde för oss. Vi får ta del av denna stora frälsning.


v.8 Allt är lagt under Jesus, inget utelämnades, även om vi ännu inte kan se allt vara Jesus underlagt. En dag ska det bli uppenbart!


v.11 Vi är Guds barn och Jesu syskon.


v.14-15 Genom sin död gjorde Jesus djävulen maktlös och befriade alla dem som av fruktan för döden hela sitt liv varit slavar.


v.17-18 Jesus är en barmhärtig och trogen överstepräst. Eftersom han själv lidit och blivit frestad kan han hjälpa den som frestas.


Framtidsscenario

2016-02-03


Ännu ett tillfälle att samlas till sång, Bibel och bön fick vi ikväll och det är alltid lika härligt att få vara tillsammans. Vi fikar, samtalar om veckan som gått och planerar för de kommande samlingarna och mötena. Sedan sjunger och spelar vi och det inspirerar till tacksamhet och lovprisning.

Sedan blev det dags att ta fram Biblarna och ikväll läste vi kap.13 och 14 i Uppenbarelseboken.


Det är ju fantastiskt att läsa Bibeln och se hur väl Gud har redogjort för oss 1) början, när han skapade världen och oss människor,

2) syndafallet som resulterade i att gemenskapen med Gud bröts,

3) hur Gud utvalde Israels folk till sitt egendomsfolk för att vara en

    välsignelse för hela världen

4) och hur Jesus kom och försonade vår synd och återställde gemenskapen

    med Gud vår Fader, genom döden på Golgata kors och uppståndelsen.

5) I Bibeln har vi också fått undervisning om hur vi ska leva medan vi utför

    det uppdrag som Jesus gav sina lärjungar, nämligen att berätta om 

    försoningen och frälsningens möjlighet för alla folk.

6) Sist men inte minst får vi också veta hur det ska bli i tidens avslutning.


Det var om detta vi samtalade ikväll. Vi insåg att det mesta av Guds plan har gått och går i uppfyllelse i rask takt. Att människor ska "märkas" med ett chip är ju ingen omöjlighet idag utan frågan är bara när det ska sättas i verket i stor skala. Behovet av en samlande världsledare är i det närmaste akut då det mesta verkar bryta samman på alla områden.


Jesus varnade sina lärjungar för att förförelsen skulle komma och uppma-nande dem att "lyfta sina huvuden" med andra ord inte sjunka ihop i för-tvivlan utan lita på att Jesus seger är garantin för att vi ska räddas.


Jesus har lovat att hämta sin brud, församlingen, medan vedermödan går över världen. Sedan i slutet av den sjuårsperiod som vedermödan varar ska Jesus med alla sina heliga stiga ner på Oljeberget och göra slut på Antikrists välde. Då får vi vara med som Kristi medregenter i tusenårsriket där Jesus är Kung.


Tänk att till slut få stå på Sions berg tillsammans med Jesus och alla de som varit trogna och hållit ut. Vilken lovsång och tacksägelse ska det inte bli då!

Halleluja!

Jesus ber för oss

2016-01-27


Vi samlades i Betel, Slussfors denna gång för bön, sång och bibelläsning. Även ikväll hade vi anledning att gratulera några av gruppens deltagare som fyllt år. Det blev go´fika x 2 och skulle nog ha räckt till många fler.

Sedan vi sjungit en ganska lång stund var det dags för bibelstudiet.

Vi läste bibelord som talar om att Jesus ber för oss.


Joh.14:11-14 Jesus är i Fadern och Fadern är i Jesus. När vi ber i Jesu namn lovar han oss bönesvar. Jesus ska göra det, inte vi. Vi är hans redskap och han behöver oss, han vill använda oss. Vi får vara i Mästarhanden.


Joh.16:25-33 Jesus förberedde lärjungarna på att han skulle lämna dem, men de förstod inte vad han menade. Jesus sa att han skulle bli ensam och lärjungarna skulle skingras, men Fadern skulle vara med honom.

Lärjungarna skulle ha frid i Jesus därför att han övervunnit världen. Om de än fick lida i världen skulle de vara vid gott mod.

Allt är klart från Jesu sida. Förstår vi det? När vi kommer till Jesus ger han liv och frid.

Jesus har all makt i himmel och på jord. Hans namn är över alla andra namn.


Joh.17:1-26 Vi får vara med bland dem som får evigt liv av Jesus.

Innan världen var till var försoningen planerad.

* Jesus lämnade sin härlighet och blev en tjänare i människogestalt.

* Jesus gav lärjungarna orden från Gud, och de trodde dem.

* Jesus ber för oss lärjungar att Fadern ska bevara oss från det onda.

* Jesus vill att vi ska ha glädje i våra hjärtan och att vi ska helgas i 

   sanningen = Guds Ord.

* Jesus sänder oss till människorna i världen precis som han var sänd av

   Fadern.

* Jesus ber att vi alla ska vara ett med Fadern och Sonen så att världen ska

   tro att Fadern har sänt Jesus.

* Jesus bor i våra hjärtan och han vill att vi ska komma till honom och se

   hans härlighet.

Akkan och Tranan

2016-01-23


Idag har vi haft två bra möten i Storuman. Först var vi i Aktiviteten och hade årets första "Minns du sången-samling". Det är alltid ganska mycket folk på dessa träffar och vi når väldigt många av dem som inte är så kyrkvana.


Vi uppmärksammade också att det är Bibelns dag den 24/1 och hade en liten utställning med oss där det fanns en hel del gratis material som alla fick ta med sig hem, om de ville. Vi delar också ofta ut kort med tänkvärd text på till besökarna. Vi vill vara med och sprida det glada budskapet, om Jesus och hans försoningsverk, till alla på alla sätt.

Sedan hade vi en sångstund på servicehuset Tranan kl 15. Samlingslokalen är redan välfylld när vi kommer och vi brukar börja så fort vi är klara med gitarrstämning och utdelning av våra sånghäften.

Att det är uppskattat med sången och musiken märker vi. Eftersom vi sjunger sådana sånger som de boende minns så blir det många som sjunger med.


Vi är så tacksamma för de tillfällen vi får att dela med oss av den glädje och frid som tron på Jesus ger. Tiden är en dyrbar gåva och vi får försöka förvalta den på bästa sätt.

Guds makt beskyddar

2016-01-20


Trots stäng kyla var det många som sökte sig till kapellet i Strömsund för att dela gemenskapen kring bordet, sången, Ordet och bönen.


Det blev en speciell kväll då vi allra först tände ett ljus och hade en tyst minut för en kär vän som alltid brukade vara med vid våra samlingar men som nu fått hembud.


Vi påminde oss om Jesu ord i Joh.11:25 "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör" samt i Joh.14:1-3 "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.  I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är".


Medan vi fikade goda våfflor och drack kaffe samtalade vi också med varandra om livets glädjeämnen och prövningar och när det blev tid för bön la vi fram just dessa böneämnen inför vår Far.


Vi sjöng också som vanligt många både kända och lite mer okända sånger som vi behöver träna mer på. Glädjen i sången är ändå inte att ta miste på.


Bibelstudiet handlade om Guds beskydd.


Matt.6:25-34 Jesus talar här om jordiska bekymmer som mat, dryck kläder mm. Han manar oss att först söka Guds rike och hans rättfärdighet så ska vi få också det andra.

Vi ska inte oroa oss för det förlänger inte våra liv, snarare tvärtom.

Vår himmelske Fader vet vad vi behöver.


Fil.4:4-7 Låt Gud veta allt du behöver och önskar och bekymra dig inte i onödan. Tacka Gud när du ber, då beskyddar Guds frid ditt hjärta och dina tankar.


Apg.4:11-12 Endast Jesu namn kan rädda/hjälpa oss. Om vi ropar på Honom kommer han till vår hjälp och lyfter av bördan.


2 Tess.3:3-5 Herren är trofast och han ska styrka och skydda oss från det onda. Herren kan/vill leda våra hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.


1 Petr.1:3-9 Med Guds makt blir vi genom tron bevarade/beskyddade till den frälsnning som finns beredd.


Gal.3:13-14 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse för att vi skulle få Abrahams välsignelse.


1 Kor.10:13 Gud är trofast och han bereder en utväg för oss när vi hamnar i prövningar så att vi kommer igenom.

Känn ingen oro

2016-01-13


Äntligen var det dags för en bönesamling! Vi hade alla sett fram emot denna kväll och trots bitande kyla var vi många som tog oss till Betel. Motorvärmarkablarna fick ansluta till kraftuttagen. På samma sätt gjorde också vi, vi anslöt till den himmelska kraftcentralen.


Efter fikastunden då vi passade på att gratulera två av gruppens födelse-dagsbarn, uppdaterade vi våra sångpärmar.

Sedan sjöng vi många av våra sånger och gladdes över att vi kunde stämma in i dem med hela hjärtat.


Bibelstudiet handlade om Jesu uppmaning till sina lärjungar: Var inte oroliga!


Joh.14:1-14 Jesus talar till sina lärjungar och förbereder dem på att han ska lämna dem. Dock ska han inte lämna dem faderlösa utan lovar att vara med dem genom sin Ande. Löftet Jesus gav var att hans lärjungar skulle göra Jesu gärningar och ännu större, för vad än de bad om i Jesu namn skulle han göra för dem för att Fadern skulle bli förhärligad.


Joh.16:16-33 Lärjungarna undrade över att Jesus sa: "En kort tid och ni ser mig inte men jag ska se er igen. Ni ska sörja men när ni ser mig ska ni glädja er". Jesus talade här om korsfästelsen och uppståndelsen.

v.33 Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."Mark.16:15-20 Här ger Jesus sina lärjungar uppdraget att gå ut med evangeliet = missionsbefallningen. När lärjungarna gick ut var Herren med dem, genom sin Ande, och bekräftade Ordet genom tecken och under.


Rom.16:25-27 Guds ska styrka oss, alla folk ska föras till trons lydnad och Gud ska ha äran i evighet. Halleluja!


Jul- och nyårshälsning 2015


Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>