Joh.10:1-16, 27-30 Kontrasten mellan den gode herden och de som inte är riktiga herdar framgår tydligt i texten. Motivet och tillvägagångssättet skiljer sig markant. Jesus är dörren, det finns ingen annan, och han kallar oss, leder oss, skyddar och ser till att vi får mat. Han går själv före oss och banar väg.

Därför är det så viktigt att vi lyssnar till hans röst och inte till alla andra röster som vill leda oss vilse.
Vi läste även flera andra bibelställen där Herden betonades bl.a från Hes.34 där det står om falska herdar och den rätte herden.

Den helige Ande vill hjälpa oss att lyssna och förstå den gode Herdens röst.

Musikcafé i Gertsbäcken

2019-05-04


Ännu en gång fick vi vara med om ett musikcafé i den fina byastugan i Gerts-bäcken, väster om Sorsele. Tillsammans med sångare och musikanter från Storvindelns fria församling sjöng och spelade vi sånger man minns. Mötesdeltagarna kunde de flesta sångerna och sjöng med oss. Det blev även tillfälle för önskesånger.


Vi fick lyssna till ett vittnesbörd om Guds omsorg och hjälp i arbetslivet och vardagen och ett annat vittnesbörd om:

1) hur livets väv kan se olika ut men till sist ändå skärs ned från bommen.

2) vårt livs-tält är flyktigt och ostadigt men att det finns en evig boning

3) att våra liv är en gåva från Gud och att han ger oss ett evigt liv när vi tror
    på  Jesus Kristus och hans död på korset


Vår bön är att någon/några fattade ett inre beslut om att tacka och ta emot Guds erbjudande denna kväll. Livet här är kort och tillfällena få...

Bönesamling i Betel

2019-05-01


"Här växlar det av dagar, år, av vinter, sommar, höst och vår och knappt är livets middagstid förrän aftonen tar vid. Kör. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. …"


Den sången passar bra hela året och ikväll när vi samlas till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors känns det naturligt att tänka på denna sång. Vi har nämligen haft riktigt fint vår-, ja nästan försommarväder en lång tid men idag slog det om om började hagla, ja snöa. Nåja det ska väl nöta på den gamla snön som fortfarande ligger lite var stans.


Huvudsaken är att vi minns, när våra livssituationer växlar, att Jesus och hans nåd fortfarande är densamma. 

Bibelstudiet handlade om att Gud älskar oss.


Joh.3:16 Ty så älskade Gud världen...


Luk.2:8-14 Herdarna fick höra det först


Joh.3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv


Rom.3:23-24 Vi är friköpta av Kristus Jesus och blir rättfärdiggjorda
                      av hans nåd


1Kor.1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap
               med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.


Gal.4:4-7 Jesus kom och friköpte  oss och vi fick barnaskap hos Gud
                med arvsrätt.

Vårfest med Glada Timmen

2019-04-30


Vilken fin vårfest det blev i går kväll i Betel, Slussfors, då vi avslutade vårterminens Glada timmen-samlingar. Barnen sjöng och berättade om vårt tema "Vi hör ihop" så att alla som kommit till festen skulle veta att vi allesammans är älskade och behövda, som pusselbitar i ett pussel. 
Det blev ett härligt tårtkalas efteråt då många föräldrar skänkt tårtor och alla fick smaka av flera sorter.
Sen gick vi till IK-stugan och tände den stora majbrasan. 
Vi sjöng vårsånger och hurrade för våren.
Det fanns varm korv, festis och kaffe som man kunde köpa också.
Sammantaget blev det en mycket trevlig kväll.

Musikcafé med Lennart Larsson

2019-04-24


Det blev ett härligt sång-musik-förkunnelsemöte ikväll då Lennart Larsson besökte oss i Betel, Slussfors. Han spelar ju både elpiano och dragspel till sina sånger och vi fick även önska sånger under kvällen. Predikan handlade om att ha sina ögon på Jesus och lämna det som kan hindra oss bakom.


Bön i Strömsund

2019-04-17


Så tacksamma vi är över att få mötas i Strömsunds kapell ikväll till sång, Bibel och bön. Det är inget självklart att kunna vara med och vi saknar flera vänner som är förhindrade att komma. En dag ska vi aldrig skiljas mer utan vara tillsamman för alltid. Då blir det jubel och sång till Honom som genom sin död på korset och uppståndelsen gett oss liv och rättfärdighet.

Ikväll sjunger vi om Golgata seger! 

Bibelstudiet handlade om Guds välsignelse och nåd.


Hebr.13:20-21 Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. 21 Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.


Gal.3:13 Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse


Ef.1:3-9 Genom Jesu blod är vi friköpta och har fått förlåtelse och all den himmelska välsignelsen.


Rom.6:14 Vi står inte under lagen utan under nåden


Fil.1:6 Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.


2 Tim.1:9 Gud har frälst oss och kallat oss i kraft av sitt beslut och sin nåd - från evighet.

Minns du sången

2019-04-13


Det blev ett speciellt möte idag i Aktiviteten, Storuman då vi hade besök av såväl Wenche o Jon Smedseng, Mosjön samt Maj-Britt o Sten-Owe Glennemo, Kristianstad. Det blev sång och vittnesbörd, gemensam sång och så fikade vi tillsammans med mötesbesökarna till sist. Många hade sökt sig till Aktiviteten för att lyssna och sjunga med i de välbekanta andliga sångerna.


Sedan for vi till servicehuset Tranan och hade en sånggudstjänst även där. Det är alltid så uppskattat och vi sjöng många sånger tillsammans med de boende där.

Besök från Tyskland

2019-04-10


I kväll fick vi ett härligt besök i Betel, Slussfors, när vi samlades till sång, Bibel och bön. Det var Kornelius Novak och hans fru Christina Novak tillsammans med en grupp ungdomar från Tyskland som besökte oss. Kornelius o Christina samt flera andra kommer att vara med oss i Storuman varje onsdag under maj-aug för att sjunga, dela ut kristen litteratur och samtala med människor.
Kornelius och Christina har sin bas i Åsele i Himlahägn.
Gå gärna in på deras hemsida och läs om deras arbete!
https://himlahagn.se/


Bön och sångövning

2019-04-03


Ikväll är vi samlade i Betel, Slussfors till sång, Bibel och bön.

Vi övar en del sånger inför begravningen av vår fina vän och syster Gun-Britt.

Det känns fortfarande tomt men vi gläder oss över att hon är bärgad och inte behöver lida mer.

"Hoppet att Jesus få skåda, fröjdar mig här på min färd. Där endast friden skall råda, långt från en bullrande värld" är en sång som sjungits av många troende under årens lopp. Vi stämmer in i den också!

Bibelstudiet handlade om Guds nåd.


Luk.4:18-22 Jesus talade i Nasarets synagoga pch predikade ett nådens år från Herren. Människorna häpnade över de nådens ord som han talade.


Joh.1:14-18 Jesus var full av nåd och sanning och av hans fullhet har vi fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Moses men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.


Rom.3:21-26 Alla människor är syndare men blir rättfärdiga av nåd genom att Jesus har friköpt oss. Genom hans blod har Gud ställt fram en nådastol att tas emot genom tron.


Rom.8:14-17 Vi är Guds barn och ropar Abba Fader. Vi har fått Guds Ande och inte slaveriets ande.


Hebr.13:4-8 Jesus Kristus är densamme, i går, idag och så och till evig tid.

Vi kan lita på att han är med oss alla dagar. Han sörjer för oss och överger oss aldrig.

Cafékväll i Frälsningsarmén

2019-03-28


Det blev mycket sång, musik och vittnesbörd i kvällens möte på Frälsningsarmén i Storuman. Lokalen var välfylld och alla kunde sjunga med i de välbekanta sångerna.

Vi påmindes om en annorlunda påskvandring som också kan bli vår.

Mötet filmades och kan ses här:

Bönekväll med minnesstund

2019-03-27


Kvällens bönesamling i Betel, Slussfors, var fylld av både sorg, saknad, tacksamhet och uppskattning för vår goda vän Gun-Britt Persson som i söndagskväll lämnade oss för att flytta hem till Jesus. Vi sjöng hemlandssånger och delade Guds Ord med varandra och påminde oss om det hopp vi har.

Vilken förmån att vi får tro på Honom som sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör". Joh.11:25

Vi delade många bibelord med varandra och även några särskilda med betoning på den Helige Ande.


Matt.3:11 Johannes Döparen döpte till omvändelse men förkunnade att Jesus skulle komma och döpa i helig Ande och eld.


Joh.20:21-23 Jesus gav den helige Ande åt lärjungarna


1 Kor.12:4-11 Andens gåvor delas ut till var och en, efter Andens vilja och så att det blir till nytta.


Mark.16:15-20 Jesus gav lärjungarna missionsbefallningen. När de gick ut var Herren med dem och stadfäste Ordet.


Upp.22:12-13 "Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden".

Herren ger kraft och styrka

2019-03-20


Ikväll samlades vi i Betel, Slussfors till sång, Bibel och bön. Vi saknade vänner som brukar vara med men bönen sträcker sig "långt bortom rymder vida" och Guds kärleksfamn når dem vi inte når. Vilken trygghet och glädje att få ha sitt liv i Herrens händer.


Det blev som  vanligt mycket sång och musik och vi övade lite sånger inför musikcaféet i Frälsningsarmén, Storuman nästa torsdag.

Bibelstudiet handlade om att vi får kraft och styrka av Herren.


Hebr.13:20-21 Gud vill styrka oss så att vi kan göra hans vilja. Han förmår att göra allt!


Ef.3:14-19 Fadern ger kraft och styrka åt vår invärtes människa genom sin Ande. Vi får bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.


Fil.1:3-6 Han som har börjat ett gott verk i oss ska fullborda det.


1 Petr.1:5 Med Guds makt blir vi bevarade till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden.


Jud.v.24-25 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

"Kom till Honom"

2019-03-13


Veckans bönesamling hade vi i Strömsunds kapell tillsammans med våra vänner där. Vi fikade, sjöng, bad och läste Guds Ord. Jesus och hans verk på korset är alltid i centrum för oss.

Därför kan vi frimodigt komma till Honom med allt.Det handlade vårt bibel-studium om ikväll.

1 Petr. 2:4-5 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.  

Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 


1)Ett andligt hus

2)Kungliga präster

3)Frambära andliga offer


1)“Andligt hus”

   Uppenbarelsetältet 2Mos.33:7

   Tabernaklet 2 Mos.40:34-38

   Templet 2 Krön.7:11-16

   Församlingen 1 Kor.3:16, 6:19, 12:27, Ef.1:23


Vi är byggda på Jesus-grunden 1 Kor.3:11, Ef.2:20-22

Låt oss byggas upp - hela tiden v.5


2) Kungliga präster - auktoritet och offertjänst

  Jesus gav sina lärjungar makt Mark.6:7-13

 

Vi får tjäna Herren uppåt och utåt Jes.61:6

genom att frambära:


3) Andliga offer

  oss själva  Rom.12:1-2, Ps.51:19

  lovets offer Hebr.13:15, Ps.50:14, 23

  göra gott Hebr.13:16, 1 Petr.2:12, 15-16


”för att förkunna (med gärningar och ord) hans härliga gärningar”


Hur är det möjligt? Svar: Kom till Honom!! Varje dag!

Våga välja att följa

2019-03-09


Idag har vi varit i Storuman och haft två sångsamlingar. Den första var i Aktivi-teten där vi sjöng många kända sånger och alla som ville kunde sjunga med då vi kunde visa texterna via projektor på en skärm. Det blev också flera önske-sånger.

Vittnesbördet handlade om människor i Bibeln som vågade välja att följa Guds kallelse. Att det blev till hjälp och välsignelse, inte bara för dem själva utan för många människor omkring dem, visade de olika bibelorden som citerades.


Efter fikapausen åkte vi så till servicehuset Tranan och hade en uppskattad sång-stund även där. Vi kände stor tacksamhet när vi sedan åkte hem igen.

Läs om dessa modiga män och kvinnor som tog ett beslut och vågade välja att följa Guds kallelse!


Noa            1 Mos.6:9, 22

Abraham    1 Mos.12:1-4

Mose          2 Mos.3:10, 4:20

Josua         Jos.1:1-9

Rut             Rut.1:16

David          Ps.32:8

Elia             1 Kung.18:21

Daniel         Dan.6:10

Ester           Est.4:14

Maria            Luk.1:38

Lärjungarna   Mark.1:17, 2:14

Paulus          Apg.26:19

Du o jag       Joh.10:27-28

                    Joh.12:26


Låt oss göra det IDAG!

Försoningen

2019-03-06


Det blev en välsignad bönesamling i Betel, Slussfors ikväll. Vi delade gemen-skapen i sång, bibelläsning, bön och förbön. Vi sjöng igenom många sånger inför sångsamlingarna som vi ska ha i Storuman på lördag.

Bibelstudiet handlade om försoningen i Kristus Jesus.


2 Kor.5:17-21 Vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus och vi har anför-trotts försoningens ord. Jesus blev gjord till synd i vårt ställe för att vi ska stå rättfärdiga inför Gud.


Gal.3:13-14 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, i vårt ställe tog han vårt straff för att vi skulle få Abrahams välsignelse och den helige Ande.


Ef.1:7-14 Vi är friköpta i honom genom hans blod och har fått veta Guds hemlighet att sammanfatta allt i Kristus. Anden är vår handpenning på arvet.


Kol.2:13-15 Han har förlåtit våra synder och gjort oss levande med Kristus.


Kol.3:24 Vi tjänar Herren Jesus och av honom får vi lön.


2 Tess.3:3-5 Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde. I Herren har vi det förtroendet för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Inte kraftlösa

2019-02-27


Vi samlades i går kväll till sång, Bibel och bön i skenet av stearinljus men helt plötsligt kom strömmen tillbaka. Vi är inte kraftlösa om än strömlösa emellanåt.

Dessutom gläds vi oerhört mycket över att få vara tillsammans även om vi saknade flera av de vanliga vännerna.

Vi sjöng, läste Bibeln och bad tillsammans samt tackade Gud för den nåd och styrka han ger oss dag efter dag.

Bibelstudiet handlade om Hjälparen, den Helige Ande.


Joh.15:26-27 Jesus lovade att sända Hjälparen till sina lärjungar. Om Jesus själv behövde den helige Ande i sin verksamhet hur mycket mer ska då inte vi behöva honom, Sanningens Ande från Fadern. "Också ni ska vittna...."


Joh.20:21-23 Efter Jesu uppståndelse kom Jesus till lärjungarna och tillönskade dem frid och sa att "som Fadern har sänt mig så sänder jag er" och han andades på dem och sa: "Ta emot helig Ande".


Joh.16:23-24 Jesus ger lärjungarna ett erbjudande om bönhörelse. Om de ber i Jesu namn så ska Fadern ge dem det för att deras glädje ska bli fullkomlig.


Joh.15:7 Om vi förblir i Jesus och hans ord förblir i oss så kan vi be i Jesu namn och räkna med att han svarar.


Rom.3:20 Ingen blir rättfärdig genom lagen.


Rom.5:5-8 Kristi kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande.

Kaleb-generationen

2019-02-20


Vilken speciell kväll det blev när vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi hade besök av Kornelius och Christina Novak från Himlahägn, Åsele. https://himlahagn.se/

De berättade om visionen de fått om evangelisation i speciellt norra Sverige. Vi är glada för att kunna samarbeta i vårt gemensamma uppdrag.

Vi sjöng och bad tillsammans och Kornelius delade Guds ord med oss under temat Kaleb-generationen.

Josua 14:6-14 Gud vill använda den äldre generationen! Kaleb var beredd att inta landet när han var i 40-års åldern men pga av andras synd blev det förhindrat. När han var 85 år var han fortfarande stark och beredd att inta nya områden i löfteslandet, t.o.m en bergsbygd.


Även om vår utvärtes människa förgås så kan vår invärtes människa förnyas!

2 Kor.4:16


Matt.18:20 Jesus är mitt ibland oss om vi bara är 2-3 st.


Luk.12:32 Var inte rädd, du lilla hjord. Er Far har beslutat att ge er riket.


Vi får sätta vårt hopp till Jesus och inte till människor.

Vi får be om Guds vilja för vårt liv och vår situation.

Guds vapenrustning

2019-02-13


Vi hade sång, Bibel och bönesamling i Strömsunds kapell ikväll. Alltid så roligt att få mötas där också. Vi fikade tillsammans och sjöng sedan en lång stund innan vi läste olika bibelord var och en och så bad vi och tackade för Jesu seger.

Bibelstudiet handlade om Guds vapenrustning och vi läste flera bibelord med anknytning till varje del i rustningen.


Rom.13:12, Ef.6:10-18 Viktigt att vi är klädda i ljusets rustning


1 Tess.5:8, Jes.59:17

Frälsningens hjälm:

fienden vill att vi ska tvivla på Gud, Jesus och vår frälsning


Rättfärdighetens pansar:

Skyddar hjärtat från fiendens attack han vill att vi ska känna oss ovärdiga


1 Petr.1:13, Luk.12:35

Sanningens bälte:

Fienden strider med lögner men vi får fästa upp vår klädsel med sanningen


1 Joh.5:4, 1Petr.5:8-9

Trons sköld:

Fienden attackerar oss med frestelser, förolämpningar, motgångar men tron skyddar


Hebr.4:12, Upp.1:16, Apg.4:29

Andens svärd-Guds Ord:

Vårt enda stridsmedel, beskyddar från lögn och i frestelser får vi lita på Guds Ord


Jes.52:7, Rom.10:13-15

Villighetens skor:

Fienden vill få oss att tro att det är meningslöst att vittna för andra.

Var alltid tillgänglig och redo att sprida de goda nyheterna.


Upp.12:10-11

Hela rustningen -Jesu seger

Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu har frälsningenoch makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes.

Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.

De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.


Att be i Jesu namn

2019-02-06


Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors ikväll. Det är så uppmunt-rande och tröstande att få vara tillsammans i gemenskapen men vi saknade flera av våra vänner och fick anledning att be särskilt för dem.


Efter fikastunden sjöng vi en god stund och sedan delade vi Guds Ord med varandra och bad tillsammans. Bibelstudiet handlade om att vi får be i Jesu namn.

Joh.14:11-14 Jesus säger själv att vi får be i hans namn och att vi ska få det vi bett om för att Fadern ska bli förhärligad genom Sonen.


Joh.15:7-10 Att förbli i Jesus och hans Ord är nyckeln till bönhörelse, då blir Fadern förhärligad.


Joh.15:15-17 Vi är Jesu vänner och får veta Faderns vilja. Vi är utvalda och bestämda att bära frukt som är bestående, då ska vi få bönesvar.


Joh.14:30-31 Jesus är Segraren!


Rom.8:31-34 Gud är med oss/för oss och skänker oss allt i Sonen.


Gal.3:26-29 Vi är Guds barn genom tron på Jesus Kristus.


Fil.1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Sångsamlingar i Storuman

2019-02-02


Det blev två mycket välbesökta sångsamlingar i dag i Storuman. Vi sjöng först i Aktiviteten och bjöd dessutom på fika, eftersom caféet inte var öppet. Sedan hade vi en samling i servicehuset Tranan. Vi sjöng många välkända andliga sånger så att deltagarna kunde sjunga med. Bibelordet vi delade handlade om hur Jesus mötte kvinnan vid Sykars brunn och hur vi kan få ta emot frälsning och evigt liv genom tro på Jesus - Guds gåva.


Bönesamling i Betel

2019-01-30


I kväll hade vi äntligen bönesamling i Betel, Slussfors, igen. Förra veckan fick vi ställa in pga kylan tyvärr. Desto härligare att få träffas ikväll! Det blev tredubbel gratulationssång och blommor till de som fyller jämna år.


Tänk vilken nåd att vi får vara med i alla åldrar och tjäna Gud. "Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd". 1 Petr.4:10

Gräv upp brunnarna

2019-01-26


Vi läser i 1 Mos.26:1-25 om hur Isak är på flykt undan hungersnöden och hur Herren uppenbarar sig för honom. Denna text ger flera tankar och funderingar:


1) “Och HERREN uppenbarade sig för honom och sade: ”Drag icke ned till Egypten; bo kvar i det land som jag skall säga dig. Stanna såsom främling här i landet; jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och din säd skall jag giva alla dessa länder, och skall hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. v.2-3


Fråga: Herren uppmanade honom att stanna som främling. Hur har inte vi som kristna etablerat oss i denna världen? Är det därför Gud håller tillbaka välsignelsen?


2) “Och alla de brunnar som hans faders tjänare hade grävt i hans fader Abrahams tid, dem hade filistéerna kastat igen och fyllt med grus”. V.15


Fråga: Hur har inte denna världens makter och ibland även de religiösa makterna i vårt land fyllt igen Guds brunnar,med det livgivande vattnet, med “jord”? Är det bristen på bibelundervisning som gör oss så lättillgänliga för villfarelse och bibelstridiga läror?


3) ”Och Isak lät åter gräva ut de vattenbrunnar som hade blivit grävda i hans fader Abrahams tid, men som filistéerna efter Abrahams död hade kastat igen; och han gav dem åter de namn som hans fader hade givit dem”. V.18


Fråga: Kan/vill vi gräva upp de igenfyllda brunnarna och ge dem dess rätta namn tillbaka, eller är det inte längre gångbart med Guds Ords undervisning i vårt sekulariserade samhälle? Vilket ansvar har våra andliga/samfundsledare i detta?


4)“Och Isaks tjänare grävde i dalen och funno där en brunn med rinnande vatten. Men herdarna i Gerar begynte tvista med Isaks herdar och sade: ”Vattnet är vårt.” Då gav han den brunnen namnet Esek, eftersom de hade kivat med honom. Därefter grävde de en annan brunn, men om den kommo de ock i tvist; då gav han den namnet Sitna. Sedan begav han sig därifrån till en annan plats och grävde åter en brunn; om den tvistade de icke. Därför gav han denna namnet Rehobot, i det han sade: ”Nu har ju HERREN givit oss utrymme, så att vi kunna föröka oss i landet.” v.19-22

 

Fråga: Är vi förberedda på det motstånd som kommer att möta oss när vi börjar gräva? Gud vill ge oss utrymme så att vi kan göra hans vilja.


5)“Sedan drog han därifrån upp till Beer-Seba. Och HERREN uppenbarade sig för honom den natten och sade: ”Jag är Abrahams, din faders, Gud. Frukta icke, ty jag är med dig, och jag skall välsigna dig och göra din säd talrik, för min tjänare Abrahams skull.” Då byggde han där ett altare och åkallade HERRENS namn och slog där upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn”. V.23-25


Fråga: Vill vi också ge oss helt (altaret), åkalla Herren och “bo i tält”? Herren har inte förändrats, hans vilja är att välsigna och leda sitt folk alltjämt! Vi är pilgrimer på väg till vårt hemland och som Herren var med Abraham, Isak och Jakob så vill han vara med oss när vi i trohet följer honom.

Gud välsigne oss att höra hans röst och följa honom! Snart kommer Jesus!

Gemenskapsdag i Betel

2019-01-19


Det blev en mycket innehållsrik dag när vi samlades till gemenskapsdag.

Vi sjöng, bad och delade Guds Ord i såväl bibelläsning som i vittnesbörd.

Många delade sina erfarenheter av Guds omsorg i vardagens olika prövningar.


Vi hade också en brödsbrytelsestund där vi påminde oss om Guds stora kärlek

till oss genom Jesu offerdöd på Golgata.


Sedan gjorde vi en fikapaus där vi passade på att sjunga och gratulera en av vännerna som nyss fyllt år. Vi bjöds på tårta och annat gott till kaffet.


Den andra delen av dagen var ägnad åt sånger och bibelord omkring Aage Samuelsens sångskatt. Wenche och Jon Smedseng, Mosjön, höll i denna samling.

Det blev sång och sångövning på samma gång då vi inte riktigt kunde alla sång-erna lika bra. Sångprogrammet spelades in och sändes även direkt på Facebook.


Dagen avslutades med gemensam middag och fler tillfällen till samtal och gemen

skap. Vi var så nöjda och tacksamma när vi skiljdes och ber om att det vi delat ska få bli till hjälp och välsignelse för fler.

"De höll fast"

2019-01-16


Ikväll samlades vi till årets första sång, Bibel och böneträff i Strömsund. Det känns alltid så uppmuntrande att få träffas och dela gemenskapen kring både Ordet och bordet. Den stränga kylan utomhus gjorde dock att några av vännerna inte kunde komma. Efter det goda fikat så blev det sång och musik innan vi delade bibelord och bad tillsammans.

Bibelstudiet handlade om den första församlingen och deras tro och liv.


De höll fast Apg.2:42-47 Den första församlingen var en förebild för oss


Igenom alla tider och förhållanden har levande kristna hållit fast vid de 4 b:na - en stadig plats, ett stadigt liv.


Apg.2:42-47 De höll fast vid:


1)Bibeln - v.42 Apostlarna berättade vad Jesus sagt och förklarade hur han var uppfyllelsen av Gamla Testamentet. 1 Joh.1:1-4, 2 Tim.3:12-17, 4:1-5


2)Brödragemenskapen - 4:32-35, 1 Joh.3:14-18 “Se, hur de älskar varandra”


3)Brödsbrytelsen - Apg.2:46, 20:7, 1 Kor.11:23-26, 10:16-17 Jesu försoning och återkomst var ständigt ett aktuellt tema


4)Bönerna - v.46-47, 3:1, 4:23-24, 29-31 Glädje, tacksamhet, lovprisning och innerlig förbön var livsluften för de levande kristna, då och nu!

Sång, Bibel och bön

2019-01-09


Ännu ett tillfälle att mötas till sång, Bibel och bön har vi ikväll i Betel, Slussfors.

Vi gratulerar ett födelsedagsbarn på 78-årsdagen och konstaterar att det bara är Guds nåd att vi får vara med i Herrens verk, vilken ålder vi än har!

Det blev sång och musik efter det goda fikat och sedan läste vi Bibeln och bad.


Matt.9:35-38 Jesus såg folkskarorna, den myckna skörden, och fylldes av medlidande med dem. Han uppmanade sina lärjungar att be skördens Herre om arbetare till skörden.


Matt.10:7-10 Jesus sände ut sina lärjungar att förkunna om Guds rike, bota sjuka och driva ut demoner.


Matt.10:16-17 Lärjungarna fick gå som får bland vargar, ständigt hotade av förföljelse.


Matt.18:18-20 Jesus uppmanade lärjungarna till endräktig bön med löfte om bönesvar. Jesus själv är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn.


Matt.22:9 "Gå till vägskälen och bjud alla till bröllopet"


Matt.24:14 Evangeliet ska förkunnas i hela världen innan änden kommer.


Luk.22:29-30 Jesus överlämnar riket åt sina lärjungar, de ska få sitta på troner och döma Israels tolv stammar.

Möte i Norra Fjällnäs

2019-01-02


Det blev ett mycket bra möte i Norra Fjällnäs idag! Vi sjöng många kända sånger tillsammans med mötesbesökarna och delade tankar om vad vi har gemensamt med julevangeliets människor. Tre ledord fick vi med oss:, Höra, Handla, Hemma.

Vi får höra budskapet om Jesus, handla i tro och sedan komma hem.

Årets första bönesamling

2019-01-02


Ikväll hade vi första bönesamlingen för året i Betel, Slussfors. Det kändes både uppmuntrande och samtidigt allvarligt.

Vi har en viktig uppgift i Guds rike, var och en där Gud har ställt oss.

Låt oss be och ge oss hän till Honom som gav allt för oss!


"Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda

om vi inte ger upp". Gal.6:9

Vi passade på att gratulera två av våra vänner i gruppen som har fyllt eller fyller år i dagarna. Vi saknade också flera stycken som var förhindrade att komma i kväll.

Det blev mycket sång och musik och vi bad för flera olika böneämnen samt för varandra. Vi bad även för mötet i Norra Fjällnäs om vi ska medverka i komman-de helg.


Bibelstudiet handlade om det hopp som vi äger i Kristus.


Rom.5:5 Hoppet sviker oss inte! Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande.


Rom.5:8 Kristus dog i vårt ställe


Rom.5:15 Guds nåd och gåva har överflödat till oss genom Jesus Kristus


Rom.5:19 Genom Jesu lydnad får vi stå rättfärdiga


Rom.8:14-15 Vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader


Rom.8:29 Vi får formas till Jesu avbild. Jesus är den förstfödde bland många bröder


Rom.8:31-32 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?

Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-dec. 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-aug. 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-maj 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2017 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2017 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>