Jan-april 2015    

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Vårfest och majbrasa

2015-04-30


Traditionsenligt har vi alltid avslutning av barnverksamheten Glada Timmen på Valborgsmässoafton. Kapellet är alltid välfyllt av barn, föräldrar, vänner och bekanta. Det blev mycket sång och musik och barnen framförde en minimusikal som heter Vem är min nästa. Den handlar om den barmhärtige samariten.


Publiken fick även sjunga med i flera välbekanta sånger och vi gjorde en insamling till förmån för våra fadderbarnsprojekt i Ghana och Argentina.


Efter vårfest-programmet blev det tårtkalas för alla. Sedan gick vi ner till majbrasan och sjöng vårsånger. Det var snöblandat regn och ganska kylslaget men värmen från barnens musikal dröjde sig kvar i hjärtat.

Jesus vår frihet

2015-04-28


Vi var inte så många ikväll men vi hade ändå en välsignad bönesamling i Slussfors. Vi brukar ofta sjunga sången "Jesus är här, Jesus är här, allting är möjligt för Jesus är här" och det är ju det viktigaste.

Efter fikastunden sjöng vi många härliga sånger och planerade lite inför maj månads möten. Det är ganska mycket som vi ska vara med om och vi känner ett stort beroende av Guds ledning och hjälp.


Bibelstudiet handlade om att Jesus är vår frihet.

Gal.4:4-7 När tiden var "inne" sände Gud sin Son för att han skulle friköpa oss. Vi fick söners rätt, fick Anden i våra hjärtan som ropar Abba Fader. Vi är himlens arvtagare.


Gal.3:13-14 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse för att vi skulle få den välsignelse som Abraham fått, för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. Det är bara förmåner vi fått i livet med Jesus.


1 Kor.6:19-20 Vår kropp är den helige Andes tempel. Vi är köpta och tillhör inte oss själva. Vi ska förhärliga Gud i vår kropp.


Kol.2:14-15 Jesus har stukit ut det skuldbrev som vittnade mot oss. Han tog bort det genom att spika fast det på korset. Jesus triumferade över alla ondskans makter när han dog på korset.


Kol.3:1-4 Vi får söka efter och tänka på det som är därovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Ty vi har dött och vårt liv är dolt med Kristus i Gud.


Ef.2:10 Vi är Guds verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem.


Ef.3:14-21 Stå fast och var stadigt rotad, lär känna Kristi kärlek och bli uppfylld av all Guds fullhet.


1 Joh.3:8 Jesus har uppenbarats för att göra slut på Djävulens gärningar.

Musikcafé i Gargnäs

2015-04-25


Ikväll medverkade vi i Betelförsamlingens musikcafé i Gargnäs. Det blev mycket sång och musik då vi fick förstärkning med ytterligare en drag-spelare samt synt och gitarrspelare.

Vi sjöng, spelade och vittnade och vid fikaborden fick vi fler tillfällen att  samtala med människor om livets verkligheter.

Kvällen var sen innan vi var hemma igen.

Lev med Jesus

2015-04-24


Vi hade sång, bön och Bibel ikväll i Slussfors. Det var en välsignad samling då vi fick dela våra bekymmer och glädjeämnen  med varandra.

Vi passade även på att sjunga igenom ett antal sånger som vi ska sjunga i morgonkväll på mötet i Gargnäs.


Bibelstudiet handlade om att leva med Jesus.

Vi började med att läsa från Fil.1:27-30 Vi får leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, stå fasta och kämpa för tron på evangelium utan att låta skrämma oss av motståndarna. Vi ska räddas av Gud.

Vi har fått nåd att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull.


Apg.5:41-42 Apostlarna blev piskade och förbjudna att tala i Jesu namn. De var glada över att de aktats värdiga att lida smälek för Jesu namn.

De fortsatte att predika om Jesus varje dag, i hemmen och i templet.


2 Tess.1:3-12 Uthållighet och tro under lidanden. Gud är rättfärdig, han vedergäller med lidanden de som plågar och ger lindring till de plågade.


v.11-12 Fördenskull bedja vi ock alltid för eder, att vår Gud må akta eder värdiga sin kallelse, och att han må med kraft fullborda i eder allt vad en god vilja kan åstunda, och vad tro kan verka, 12så att vår Herre Jesu namn bliver förhärligat i eder, och I i honom, efter vår Guds och Herrens, Jesu Kristi, nåd.


Ef.2:5-10 Det är nåd alltsammans. Frälsningen är av nåd - Guds gåva.

Det beror inte på egna gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus för att göra de goda gärningar som Gud har förberett.


Fil.4:6-7 Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.


Efter bönestunden delade en av gruppens deltagare med sig av ett ord från Herren:


Vakna upp, vakna upp,

klä dig i din styrka, Sion,

klä dig i din högtidsskrud,

Jerusalem, heliga stad.

Ingen oomskuren och oren

skall mer komma in i dig.


Skaka dammet av dig,

res dig, du fångna Jerusalem,

lös bojorna kring din hals,

du fångna dotter Sion.


Härligt är att höra budbärarens steg

när han kommer över bergen,

han som bär bud om seger,

som ropar ut goda nyheter,

bär bud om räddning

och säger till Sion:

”Din Gud är konung!”

Jes.52:1-2, 7

Bön i Strömsund

2015-04-21


Varje månad har vi en träff med sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell.

Ikväll var det dags igen. Det är alltid så roligt att få träffas och vi har så mycket att dela med varandra. Vid fikastunden har vi möjlighet att berätta om sådant som ligger oss varmt om hjärtat. En sak som vi också har gemensamt är vårt fadderbarn i Nepal. Situationen för flickorna där är nästa obegripligt svår.

På organisationen Love Nepal´s hemsida www.lovenepal.se kan man både läsa och se hur det är och samtidigt få tips om vad man kan göra för att underlätta för barnen.

Vi sjöng en hel del och övade några sånger inför musikcaféet som vi ska ha i Gargnäs på lördag. Sedan tog vi fram våra Biblar och läste allra först från Kol.1:11-20 Det är en lovsång till Fadern och Sonen för den frälsning och frigörelse som tack vare Jesu seger blivit vår erfarenhet.

Jesus är den främste i allt, all Guds fullhet bor i honom.

Jesus är den som ger oss frid, i kraft av blodet på hans kors.


Ef.1:11-14 I Kristus har vi fått vårt arv. Den Helige Ande är vårt sigill, vår handpenning på arvet. Vi har vårt hopp i Kristus.


1 Petr.1:3-5 Fadern har genom Jesu uppståndelse fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som väntar på oss och är förvarat i himlen.

Med Guds makt blir vi genom tron bevarade till den frälsning som ska uppenbaras i den sista tiden.


Kol.2:11-15 Vi som var döda genom våra överträdelse4r har han gjort levande med Kristus.

Han har förlåtit oss alla våra synder och stukit ut det skuldbrev som med sina krav anklagade oss. Han spikade fast det på korset.

På korset triumferade Jesus över alla ondskans makter och väldigheter.


Ef.2:14-22 Jesus är vår frid och har genom sin död tagit bort fiendskapen och gjort oss till ett. Han har skapat en ny människa och så skapat frid.

Genom Jesus har vi alla tillträde till Fadern, vi är medborgare i Guds rike och tillhör Guds familj.


Fil.1:6 Han som börjat ett gott verk i oss ska fullborda det intill Kristi Jesu dag.


Lägg ut på djupet

2015-04-17


Idag hade vi bön på dagtid i Slussfors. Det känns så förmånligt att vi kan be, sjunga och läsa Bibeln fritt i vårt land, än så länge.

Vi samtalade också om det andliga läget i vårt land och konstaterade att det råder en stor förvirring i många frågor. Bibelns ord är inte lika aktuellt som de rådande åsikterna i vårt samhälle. Hur ska Gud kunna stadfästa sitt Ord om vi inte förkunnar och lever efter det?


Vi sjöng många sånger och läste sedan ett bibelord från Luk.5:1-11

Där berättas om hur Jesus befann sig vid Genesarets sjö och många människor hade kommit för att höra Guds Ord. Jesus bad Simon, en av fiskarna, att han skulle lägga ut sin båt en bit från land och därifrån talade Jesus till folket.


Sen uppmanade Jesus Simon Petrus att han skulle lägga ut näten på djupt vatten. Uppdraget gäller även oss!

Petrus sa att det var meningslöst för de hade inte fått någon fisk när de fiskat tidigare. - Men, på din befallning Jesus, ska jag ändå göra det, sa Petrus.


När de gjorde som Jesus sagt fick de så mycket fisk att de var tvungna att ropa till de andra fiskarna att de skulle komma med sin båt och hjälpa dem.


Petrus blev förkrossad när han såg vad som skedde och han föll ner för Jesu fötter och bekände sin synd.

Jesus svarade: Frukta inte, var inte rädd, hädanefter ska du fånga människor


De drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde Jesus.

Är vi beredda att göra detsamma? Vi är kallade till att vara människofiskare!

Herrens trofasthet

2015-04-14


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Nordanås. Vi passade på att gratulera två  i gruppen som fyllt o fyller år. Vi gläds över att ha varandra och vill gärna försöka uppmuntra varandra så mycket vi kan.

Efter tårta och kaffe sjöng vi många fina sånger och sedan var det dags för bibelstudiet. Ikväll handlade det om Herrens trofasthet.


Vi började läsa i 2 Tess.3:3-5 Herren är trofast, han ska skydda och bevara oss för det onda. Vem annars kan göra det? Jesus vann seger på korset och därför kan han hjälpa oss.

Herren vill leda oss fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.


Hebr.10:23 Vi får hålla fast vid hoppets bekännelse för han som gett oss löftena är trofast.


2 Kor.1:20-22 Alla Guds löften har fått sitt JA i Jesus. Gud har smort oss, satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som handpenning.


Hebr.6:13-20 Guds löfte står fast och är bekräftat med en ed. Vi har ett säkert hopp. Vårt hopp är ett tryggt själens ankare som når ända in i himlen.


2 Kor.9:8-15 Guds välsignelse! Gud ger säd till att så och bröd till att äta.


2 Kor.1:3-7 Gud är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud.

Akkan och Nybyggarland

2015-04-11


Idag blev det en heldag! Vi startade på förmiddagen med bilen fullpackad av instrument, sångböcker, kaffetermosar och fikabröd. Målet var Café Akkan i Storuman där vi skulle ha vår regelbundna "Minns du sången-samling".

Eftersom caféet inte var öppet just idag så fick vi ta med oss fika själva.

Det blev en mycket lyckad samling och många kom för att både lyssna och sjunga med.

Efter samlingen på Akkan for vi till Nybyggarland där vi bjöds på middag och sedan planerade och bad vi för tältmötena i augusti.

Det kommer att bli många olika medverkande i årets möten.

Vi ber om att Gud ska leda både det andliga och praktiska.


Sanningens Ande

2015-04-10


Så ofta vi kan brukar vi samlas två gånger varje vecka till bön, tisdagkväll och fredag på dagtid. Det gjorde vi denna vecka och idag samlades vi i Nordanås för att sjunga, be och läsa Guds ord.

Vi läste idag om Sanningens Ande och började i 1 Joh.2:1-5.

Jesus Kristus för vår talan inför Fadern. Vilken förmån!

Jesus är försoningen för hela världens synder.


1 Joh.3:9-10 Den som är född av Gud har Guds Ande och Guds Ord inom sig. De påminner oss om hur vi ska leva och göra det rätta.


Joh.14:15-17 Jesus bad Fadern att han skulle sända en annan Hjälpare, Sanningens Ande, som alltid skulle vara hos oss.


Joh.15:26-27 Sanningens Ande ska vittna om mig, sa Jesus. Också ni ska vittna!


Joh.16:13-15 Sanningens Ande ska föra oss in i hela sanningen och förkunna för oss vad som kommer att ske. Han ska förhärliga Jesus för oss.


1 Joh.5:1-5 Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro, tron på att Jesus är Guds Son.

Efter fikastunden tog vi fram instrument och sångböcker och sjöng igenom en del av sångerna som vi tänker sjunga på lördag i Storuman.

Sedan blev det önskesånger en stund innan vi tog fram Biblarna och läste om Jesus - vår överstepräst.


Hebr.8:1-6 Vår överstepräst sitter på Majestätets högra sida och tjänar i den himmelska helgedomen som Gud gjort.


Hebr.8:7-13  Det nya förbundet ersatte det gamla som hade brister.


Hebr.9:1-10 Det gamla förbundet innebar ett ständigt offrande för synder men gav ingen evig frälsning och förlåtelse.


Hebr.9:15-28 Kristus är medlare för det nya förbundet för att vi skulle få det utlovade eviga arvet.

Kristus offrade sig en gång för alla, för oss. Oss till godo! För vår skull!


Hebr.10:1-18 Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. 
 (v.14)

Påsksamling i Betel

2015-04-05


Ikväll hade vi en mycket fin påsksamling i Betel, Slussfors. Vi sjöng, bad, tackade och gladde oss över påskens underbara budskap.


Vi firade Herrens måltid och efter en stund av bön och förbön delade vi Ordet med varandra.


Matt.27:45-54 Ett väldigt scenario utspelade sig på Golgata.


* ett stort mörker kom över hela jorden

* Jesus ropade: Min Gud min Gud varför har du övergivit mig - Eli, eli 

   lema sabaktani

* någon räckte Jesus surt vin och sa: Få se om Elia kommer och hjälper

   honom

* Jesus ropade igen och gav upp andan

* förlåten i templet brast, uppifrån och ända ner

* jorden skakade och  klipporna rämnade

* gravarna öppnades och många många kroppar av heliga uppväcktes

   och de gick in i staden och visade sig för många

* vakthavande officer blev förskräckt och sa: Den mannen var verkligen

   Guds Son.


Hebr.10:19-25 Tack vare Jesu blod kan vi gå in i det allra heligaste på den nya, levande väg som Jesus öppnat genom förlåten, dvs. genom sitt kött.

Vi får hålla fast vid hoppets bekännelse för Han som gav oss löftena är trofast.


Ef.6:1-10 Vi är friköpta och har fått förlåtelse genom Jesus. Så rik är den nåd som Gud har låtit flöda över oss. Allt ska sammanfattas i Jesus, i  himlen och på jorden.


Gal.3:13-14 Jesus blev en förbannelse för vår skull och friköpte oss därmed från lagens förbannelse. Därför får vi del av Abrahams välsignelse; genom tron får vi den helige Ande.


1 Petr.1:5 Med Guds makt blir vi bevarade genom tron till den frälsning som ska uppenbaras i den sista tiden. Ingen annan makt kan bevara oss!


Kämpa trons goda kamp

2015-03-31


Denna kväll var vi samlade i Nordanås till sång, Bibel och bön. Vi sjöng och firade Herrens måltid. Vi hade många böneämnen som lämnats in och vi tror att Gud är en bönhörande Gud.

Bibelstudiet ikväll hade temat "Kämpa trons goda kamp"

1 Tim.1:16-17 Paulus mötte barmhärtighet från Gud och blev en förebild för de som skulle komma till tro.


1 Tim.2:1-7 Vi uppmanas till bön och förbön för alla människor, kungar och alla i ledande ställning. Det är Guds vilja.


1 Tim.4:6-10 Paulus undervisar Timoteus och ger honom instruktioner för hans tjänst.


2 Tim.1:9-12 Jesus har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse pga sin nåd. Han har gjort slut på döden och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium.


2 Tim.4:18 Herren ska rädda oss från alla ondskans anslag och frälsa oss till sitt himmelska rike.

Jesus har avväpnat makterna

2015-03-24


När vi samlades ikväll till sång, Bibel och bön i Slussfors började vi med att smörja och be för de 310 bönedukar som vi tidigare klippt och skrivit bönedduk på. Vi tror att de ska få bli till stor välsignelse för dem som får ta emot dem.

När vi sedan hade sjungit en god stund (tänk vad vi kommer på många fina sånger som vi minns sedan tidigare) var det så dags för bibelstudiet.


Temat var "Jesus har avväpnat makterna"


1 Joh.3:8 Guds Son har uppenbarats för att omintetgöra djävulens gärningar.


Kol.2:13-15 Jesus triumferade över väldena och makterna på korset.


Ef.2:10 Vi är skapade i Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi är hans verk!


Joh.14:12-14 Den som tror på Jesus ska göra gärningar som Jesus öch ännu större. Om vi ber om något i Jesu namn ska han göra det.


Joh.1:14-18 Ordet blev människa och bodde ibland oss. han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått.


Gal.2:19-21 Jag är korsfäst med Kristus och lever för Gud. Kristus lever i mig. Det är ett nytt liv, i tro på Jesus som älskat mig och offrat sig för mig.


Kol.3:1-4 Vi har dött och våra liv är dolda med Kristus i Gud. Han älskar oss med evig kärlek. När han träder fram ska också vi träda fram med honom i härlighet.


Mark.16:15-20 Detta är uppdraget till oss lärjungar och löftet om att Jesus ska vara med oss och stadfästa Ordet med tecken och under.


Matt.28:16-20 Jesus är med oss alla sorters dagar!

Jesus - vår överstepräst

2015-04-07


Vi hade bön, sång och bibelläsning ikväll i Slussfors. Vi hälsade även två

vänner välkomna till församlingen vilket var en stor glädje.

De komma från öst och väst

2015-03-21


Vilken fin helg vi har haft! Lördagkväll hade vi cafémöte i Akkan, Storuman

och söndag förmiddag gudstjänst i Sion Långsjöby. Därefter lunch på Nybyggarland och mer sång, vittnesbörd och bön.

Hela helgen medverkade Nils Bueng och Håkon Fagervik från Levanger, Norge.

De har ett stort engagemang i bönecentret där och även mission bland samerna i Nordnorge.

Gustav Jilker, Östersund, berättade bl.a. om sin resa till kurderna i Turkiet.

Vi fick också lyssna till vittnesbörd av flyktingar från Syrien och Eritrea som är boende på flyktingförläggnning i Gäddede. De tolkades av Johnny Hansson, Håkafot. Han och hans fru Marita är engagerade i flyktingarna som finns i norra Jämtland.


Ett nytt liv

2015-03-17


I kväll var det dags för bön och bibelläsning i kapellet i Strömsund

Vi fikade goda våfflor och kaffe och hann samtala om livets verklig- heter under tiden.

Sedan sjöng vi många sånger och gratulerade också en av kvällens deltagare på hennes födelsedag.


Bibelstudiet handlade om "Ett nytt liv".

Rom.8:1-5 Ingen fällande dom - ingen fördömelse därför att Jesus dog för oss.


Hebr.2:14-18 Genom att bli människa kunde Jesus leva och dö för att befria alla som av fruktan för döden levat i slaveri hela sitt liv.


Gal.3:11-14 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse för att vi skulle få den välsignelse som Abraham fått och få den utlovade Anden genom tron.


2 Kor.5:21 Jesus som var syndfri blev av Gud gjord till ett med synden för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.


Rom.8:14-15 Vi har fått barnaskapets ande och inte slaveriets ande.


Gal.3:26-29 Alla är vi Guds barn genom tron på Jesus Kristus.


2 Kor.5:17-21 Den som är i Kristus är en ny skapelse.


Ef. 4:23-24 Vi har iklätt oss den nya människan, skapad till likhet med Gud med sann rättfärdighet och helighet. Därför får vi förnyas till ande och sinne.

Akkan och Frälsningsarmén i Vilhelmina

2015-03-14


Vi hade en heldag i sångens och musikens tecken idag!

Kl.12 började vi med Minns du sången i Akkan, Storuman. Trots det vackra vädret och andra arrangemang i samhället vid samma tid så kom det ovanligt många till samlingen. Vi sjöng och spelade och fick också lyssna till flera vittnesbörd om Guds trofasthet och makt att förvandla.


Sedan for vi, efter en matpaus, till Vilhelmina där vi bjöds på fika hos några vänner. Vi hade sedan ett mycket bra möte i Frälsningsarmén kl.18. Vi kände en stor öppenhet och värme från vännerna där och vi fick även en generös gåva till vårt evangelisationsarbete via media.

Nöja och tacksamma for vi sedan hemåt och vid 23-tiden var vi hemma.

Sonen ger liv

2015-03-13


Idag hade vi bön mitt på dagen i Slussfors. Det är alltid en glädje att samlas och få sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.

Vi bad särskilt för mötena som vi ska ha i morgon på Akkan och i Vilhelmina på Frälsningsarmén.


Bibelorden vi läste handlade om att Jesus ger oss liv.

Joh.3:35-36 Sonen, Jesus Kristus, ger oss nytt, evigt liv.

Jesus undervisad den lärde Nikodemus om att han behövde bli född på nytt för att komma in i Guds rike.


Joh.5:21-24 Jesus ger liv och han vill att vi ska vittna om detta för alla människor.


Joh.8:36 Om Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.


Joh.11:25-26 Den som tror på Sonen ska leva om han än dör.

Stå fast

2015-03-10


Ikväll hade vi bön i Nordanås.

Det var länge sedan vi var samlade så många och vi kände stor glädje över att få vara tillsammans igen.


Efter fikastunden sjöng vi mycket och länge och vi passade på att träna lite extra inför mötena på Akkan i Storuman och i Fräls-ningsarmén, Vilhelmina kommande helg.

Bibelstudiet handlade om att vi ska stå fasta - att förbli.


Vi började läsa i Joh.15:1-10 Bli kvar i Jesus, som grenarna i vinstocken. Utan Jesus kan vi ingenting göra v.5


Joh.8:31-32 Bli kvar i Ordet, då är vi hans lärjungar och då kommer sanningen att göra oss fria. Jesus är Sanningen!


Fil.2:1-11 Jesus avstod sin gudomliga tillvaro och ödmjukade sig intill döden. Vi får också lägga av allt som är oss till hinder för att kunna tjäna Jesus.


Kol.1:22-23 Stå fast i tron, var väl grundad och inte rubbas från hoppet i evangelium.


1 Kor.15:57-58 Gud ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta!


Fil.1:27-30 Stå fasta i Anden och kämpa för tron på evangelium.

Lev på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium och låt inte motståndarna skrämma er.


2 Tess.3:3-5 Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde. I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.Frihetsproklamation

2015-02-27

Också denna vecka hade vi en extra bönesamling. Vi känner att det är viktigt att vi ber för vår bygd och vårt land. Om Gud ska kunna komma med en genomgripande väckelse är det dags för oss som Guds folk att ödmjuka oss och be om Herrens nåd.

Efter gemenskap kring fikabordet sjöng vi många segersånger och sedan delade vi tankar kring bibelordet.

Temat var "Frihetens proklamation".


Gal.3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, vilket bl.a. var sjukdomar. 5 Mos.28


1 Kor.6:20 Priset var Jesu blod. Bekänn din frihet och inte fångenskap. Bekänn din hälsa och inte sjukdomar.


2 Kor.4:4 Djävulen vill inte att vi ska se Jesu seger. Vår fiende är en lögnare. Vi får tro och bekänna sanningen.


Gal.2:20 Vi har dött med Kristus och uppstått med honom. Hans seger över all fiendens härsmakt är vår seger

Rom.6:4   Kol.3:1   Ef.2:5-6


1 Joh.3:8 Jesus gjorde om intet djävulens gärningar.


Kol.2:15 Jesu triumf är vår triumf


Ef.2:10 Vi är Hans verk, är vad Han är

Joh.14:12 Vi ska göra Jesu gärningar


Joh.1:16 Av Hans fullhet har vi fått

Fadern ger kraft

2015-02-24

Ikväll var vi samlade i kapellet i Strömsund för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans. Vi fikade först och sedan sjöng vi som vanligt mycket och länge.


Vi tog sedan fram våra Biblar och började läsa från Apg.1:8

Jesus lovade lärjungarna att de skulle få kraft


Den Helige Ande är vår Hjälpare. Han ska lära oss och påminna oss om allt vad Jesus sagt. Han ger oss frid. Joh.14:25-27

Profetiska budskap är också en del i det den Helige 'Ande gör.


Luk.11:13 Fadern ger den Helige Ande åt dem som ber honom. Vi får be om den Helige Ande.


Luk.4:1 Jesus var uppfylld av den Helige Ande och fördes, leddes av Anden. v.14 I Andens kraft kom Jesus till Gallileen, - ryktet spred sig.


Mark.13:11 Den Helige Ande kan ge oss ord i rätt tid (vid förföljelse t.ex.)


Joh.14:12-14 Den som tror på Jesus ska göra större gärningar än Jesus gjorde, till Faderns förhärligande.


Joh.16:33 Vi får ha frid i Jesus och vara vid gott mod för Jesus har övervunnit världen!


 

Jesus är vår frid

2015-02-20

Idag hade vi ytterligare en bönesamling på dagtid. Vi upplever det viktigt att be mera och ödmjuka oss inför det Gud vill göra ibland oss och i vår bygd.

 

Det blev som vanligt mycket sång och tacksägelse och vi delade både tacksägelse och böneämnen. Bibelorden som vi läste talade om att Jesus är vår frid.

Vi började läsa i Ef.2:14-22 Genom Jesus och bara genom honom har i fått frid. Inte den frid som världen ger utan en varaktig frid.

 

Jesus rev ned skiljemuren, tog bort fiendskapen, lagen och dess stadgar, för att skapa en enda ny människa och så skapa frid.

 

I Jesus försonades vi med Gud genom korset. Detta gäller alla människor, nära och fjärran. Vi kan nalkas Fadern i samma Ande.

 

Tack vare Jesus är vi medborgare i Guds rike och har vårt hem hos Gud.

Genom Jesus blir vi uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

 

Rom.5:1-2 Då vi har gjorts rättfärdiga genom tro har vi fått frid med Gud genom Jesus Kristus.

Genom Honom har vi fått tillträde till den nåd som vi nu står i och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.

 

Hebr.7:24-25 Jesus lever för evigt och är vår överstepräst för evigt. Därför kan han helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Han lever alltid för att be för oss.

 

Rom.15:13 Hoppets Gud vill fylla oss så att vi överflödar av glädje och frid i tron och hopp i den Helige Andes kraft.

Gud ger seger

2015-02-17

Ikväll var vi samlade i Betel, Slussfors till brödsbrytelse, sång, bibelläsning och bön. Vi är så tacksamma för att vi har denna möjlighet att få vara tillsammans då vi vet att många inte kan och ännu fler inte får.

Vi bad för många inlämnade böneämnen varav flera cancersjuka som inte fått något hopp av sina läkare. Gud grip in, är vår innerliga bön!

 

Bibelstudiet handlade om att Gud ger seger. Vi började läsa i Hebr.6:10-12

Gud glömmer inte vad vi har gjort av kärlek till hans namn. Vi har ett bergfast hopp och vi får genom tro och tålamod det utlovade arvet.

Vi får inte förslöas utan fortsätta vårt arbete, vara "på bettet" när det gäller att sprida evangeliet. Så ut Ordet! Det är Guds vilja.

 

Hebr.10:35-39 Ge inte upp er frimodighet, den ska belönas rikligt.

Var uthållig i att göra Guds vilja, då ska ni få vad han har lovat.

 

Luk.21:34-36 Vi drabbas alla av livets bekymmer men vi får inte låta detta tynga våra hjärtan. Var på er vakt, håll er vakna och be om kraft, sa Jesus.

Vi måste kämpa vidare hela tiden. *Vi får inte sluta att så ut evangeliet.

 

Rom.12:1-2 Frambär er själva som ett offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Anpassa er inte efter den här världen.

 

1 Petr.1:13-25 Var beredda, håll er vakna, sätt ert hopp till Jesu nåd.

Lev ett heligt liv, som han som har kallat er är helig.

Ni är friköpta med Kristi dyrbara blod. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Älska varandra uthålligt av ett rent hjärta. Ni är födda på nytt genom Guds levande förblivande Ord.

 

Rom.16:25-27 Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Han är den ende vise Guden, och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen.

 

1 Kor.15:57-58 Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!
 Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.


Sång- och musik i Tärnaby

2015-02-15

Det blev en mycket trevlig dag i Tärnaby idag då vi fick sjunga och vittna för dem som kom till församlingshemmet. Det blev även många gemensamma sånger och vi fick också lyssna till instrumental musik.

Efter mötet bjöds alla på fika och då hade vi ytterligare tillfälle att samtala och umgås med dem som kommit.

Fredagsbön i Nordanås

2015-02-13

Vi samlades även denna vecka till bön på dagtid, i Nordanås denna gång.

Att det är viktigt att be ofta och tillsammans har vi erfarit många gånger.

Det är så mycket i vår tid som skakar så vi som troende måste nu ödmjuka oss inför Herren och be om hans nåd och välsignelse över folk och land.

Vi sjöng som vanligt ganska mycket och delade sedan några bibelord med varandra innan vi bad.

1 Petr.5:6-11Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.


Jak.4:7-8Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. 

Matt.23:12Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
 

Den Helige Ande

2015-02-09

Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Slussfors. Det var verkligen många glädje-ämnen som vi fick anledning att tacka för. Dels bönesvar när det gäller sjuka som vi bedit för, dels de starka möten vi hade i lördags i Storuman samt glädje-rapporter från vänner som kommer för att stödja oss i arbetet.

Vi sjöng och jublade inför Gud i både sång och tacksägelse. Vi delade även Ordet med varandra, denna kväll med temat "Den Helige Ande".

Apg.1:8-11 Jesus lovade oss lärjungar: Ni ska få kraft, när den Helige Ande kommer över er, att bli mina vittnen.

1 Kor.12:1-11 Nådegåvorna är många men Anden är en och densamme.

Rom.8:14-15 Vi har fått barnaskapets ande och inte slaveriets ande,

Ef.314-21 Gud vill ge kraft och styrka till vår invärtes människa genom sin Ande. Det är vad vi behöver idag!

Matt.28:16-20 Jesu missionsbefallning grundar sig i att Jesus har all makt och kraft. Därför ska/kan vi gå ut och förkunna för alla folk och Jesus är med oss alla dagar intill tidens slut.

Kol.1:21-23 Vi har ett evigt hopp i evangelium.

2 Tess.1:11-12Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.
 

Akkan och Tranan

2015-02-07

Vilken underbar dag det blev med två starka samlingar där sång och vittnes-börd fick bära fram det glada budskapet om Jesus och frälsning genom tro på hans namn.

Vi började på café Akkan dit många hade vågat sig trots det blåsiga vädret.

Sedan fortsatte vi med ytterligare en sångsamling på servicehuset Tranan. Det är alltid så uppskattat.

Extra bön

2015-02-06

Vi samlades idag i Slussfors till ytterligare en böneträff. Vi har beslutat att ha två bönesamlingar varje vecka, en kvällstid och en på dagtid för att flera ska kunna vara med. Vi upplever också att det är angeläget att vi beder mera och anropar himmelens Gud om förbarmande för vårt land och folk.

Vi delade Ordet med varandra och la fram våra egna och andras böneämnen inför Herren. Vi bad även för de två samlingarna som vi ska ha i morgon i Storuman.

Sök Herren

2015-02-03

Ikväll var vi samlade i Nordanås till sång, Bibel och bön. Vi känner alltid en stor längtan till dessa samlingar där vi får dela våra glädje- och böneämnen med varandra. Det är alltid flera som hört av sig och begärt särskild förbön och vi ber för dem att Gud ska uppenbara sin kraft till helande och hjälp.

Vi får också anledning att tacka för böne-svar när Gud griper in och hjälper.

När vi sjungit många av de starka sångerna vi har så gick vi över till bibel-ordet. Vi började med att läsa Jes.45:18-19Ty så säger Herren ,han som har skapat himlen,han som ensam är Gud,som har format jorden och gjort den.Han som har berett denhar inte skapat den till att vara ödeutan format den till att bebos:Jag är Herren och det finns ingen annan.

I hemlighet har jag inte talatpå en mörk plats på jorden.Jag har inte sagt

till Jakobs avkomlingar:"Förgäves skall ni söka mig."- Jag är Herren ,

som talar sanningoch förkunnar vad som är rätt.

Sedan läste vi Mika 7:18 Vem är en Gud som du,som förlåter missgärningoch inte tillräknar överträdelseför kvarlevan av sin arvedel.Han håller inte fast vid sin vrede för evigt,ty han har behag till nåd.

Därefter tog vi del av det starka profetiska budskapet som frambars vid gudstjänsten 11/1 med Kenya-Norge-Håkafots-teamet i Sion, Långsjöby.

Vi stannade inför viktiga punkter i budskapet:

* Mörkret lägrar sig över landet och bygden, men det är inte hopplöst för vi som Guds folk är hans salt och ljus och Gud vill använda oss. Men det krävs en förändring! Vi måste söka Gud av hela vårt hjärta.

* Gud vill göra något helt nytt, något vi aldrig sett! Men vi måste söka Guds ansikte och följa hans direktiv. När vi gör det kommer vi att få se förändring och förändringen måste börja med oss. Bara genom ödmjuka kärl, de som ingenting är, kan Herrens olja flöda.

* Det är tid att vända om, sluta leka och istället ta allting på allvar och börja bedja. Tiden att verka är väldigt kort men Herren har gett oss en öppen dörr och vill ge oss en tid då märkliga ting ska hända.

* Det är möjligt att människor ska komma till våra kyrkor och kapell och söka frälsning med då krävs det att vi går ner på våra knän och låter oss förändras av Guds Ande. Då ska vi få en ny smörjelse.

* Herren har bevarat Skandinavien på grund av att våra fäder har gjort rätt inför Gud. De var barmhärtiga och nådefulla. Men nu är nådens tid snart slut och vi måste göra gärningar som är behagliga för Gud för att rädda vårt land.

* Invandringen är ett verk av Herren för han vill se om vi som Guds folk kommer att predika evangelium för och visa kärlek till dessa människor.

Då när Jesus blir upphöjd genom vår tydliga förkunnelse ska han dra människorna till sig.

* I dessa sista tider utgjuter Gud av sin Ande, kraftens och nådens Ande.

Han vill använda oss, sitt folk, till att lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Herren längtar efter att få uppenbara sin kraft och visa att han är Konungarnas Konung och Herrarnas Herre.

* Gud vill låta elden falla över våra liv när vi ödmjukar oss.

Den goda grunden

2015-01-27

Veckans gemensamma bönesamling var i kapellet i Strömsund.

Vi sjöng för en av gruppens födelsedagsbarn och fikade sedan tillsammans som vanligt. Därefter blev det sång och en hel del samtal om judafolket och landet Israel, eftersom det var 70 år idag sedan 2:a världskrigets slut och judarnas befrielse ur koncentrationslägren. Om att Guds löften till Abraham om välsignelse och beskydd samt landet och staden Jerusalem är sant var vi rörande ense om. Tyvärr är det inte så i svensk kristenhet i allmänhet. 

Bibelstudiet handlade om den goda grunden.

Vi började läsa från 1 Kor.3:11-17 Ingen annan grund än Jesus Kristus gäller för vårt kristna liv. När Jesus dog på korset och tog vårt syndastraff, brast förlåten i templet och vägen till Gud öppnades för alla.

Gud vill gå med oss och vi får gå med Gud.

Bygger vi vårt liv på människomeningar eller egna tankar och idéer?

Vi är Guds tempel och Guds Ande bor i oss. Templet är heligt och vi är det templet.

1 Petr.2:6-8 Den som tror på Jesus, hörnstenen, kommer inte på skam.

Vi måste bygga vårt "hus" med hörnstenen som utgångspunkt och riktmärke.

När det stormar i vårt liv märker vi om bygget håller.

Allt vacklar i vår tid men Jesus och hans Ord står stadigt.

Rom.9:30-33 Vi hedningar har vunnit rättfärdigheten som kommer av tro. Judarna har snubblat på stötestenen Jesus för de trodde att de kunde vinna rättfärdighet genom lagens gärningar.

Luk.18:9-14 Vi kan inte vinna rättfärdighet med egna gärningar. Fariséen litade på sin duktighet men tullindrivaren var ödmjuk och kände sitt behov av Guds nåd. Gud ser till hjärtat!

Ef.1:4-8 Innan världens grund var lagd utvalde Gud oss att stå heliga och fläckfria inför honom. Vi var bestämda att tas upp som hans barn.

I Jesus är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss.

Ef.4:7-15 Var och en har fått nåd av Kristus. Gud ger gåvor och tjänster för att utrusta de heliga så att de kan bygga upp Kristi kropp.

Ef.4:23-24Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. 


Total välsignelse

2015-01-20

Vi hade mycket att prata om och tacka för när vi samlades till bön i Slussfors ikväll. Helgens samlingar var ett stort tacksägelseämne. Det blev bra både när

det gällde det andliga och praktiska.

Efter vår fikastund sjöng vi mycket och tog sedan fram våra Biblar för att dela Ordet med varandra.

Vi började läsa i Ef.1:3-5 Himlens välsignelser finns över oss genom Jesus Kristus

Vi är utvalda att stå heliga och fläckfria inför honom och få arvsrätt.

Vi kan få flöda i välsignelsen.

Ef.1:17-23 Vi kan få en vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om Jesus. Då förstår vi också hur vårt hopp är.

Ef.2:14-22 Jesus är vår frid och har gjort judar och hedningar till ett genom sin död på korset.

Vi blir uppbyggda till en Guds boning genom Anden. Jesus är hörnstenen.

Luk.16:16 Lagen hade sin tid fram till och med Johannes Döparen. Sen förkunnas evangelium om Guds rike.

Ef.6.10-18 Den andliga vapenutrustningen.

Fil.4:6-7 Vi får komma till Gud med våra bekymmer och önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då bevarar Guds frid våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus.

Fil.1:6 Han som börjat ett gott verk i oss ska fullborda det till Jesu Kristi dag.

Gemenskapshelg

2015-01-17

Vi har haft en bön- och gemenskapshelg i Betel tillsammans med vänner som

är engagerade i Fredrika själavårdscenter. Det blev mycket sång, bön och flera vittnesbörd under helgen. Vi delade Ordet med varandra och hade även brödsbrytelse. Vid mat- och fikapauserna blev det många goda samtal. 

Lördagens bibelstudium tog sin början i 2 Kor.5:16-21 Den som är i Kristus är en ny skapelse, nytt hjärta, nya tankar. Gud leder oss ständigt och vägleder oss. Om vi går vilse visar han oss milt tillrätta. Vad skulle vi vara utan Jesus? Tänk på det!

v. 18 Allt kommer från Gud. Gud försonade världen med sig själv genom Jesus.

Den Sonen gör fri, är verkligen fri.

Joh.3:1-12 Rådsherren Nikodemus förstod inte vad Jesus menade när han talade om att födas på nytt. Gud vill att vi ska förändras inifrån.

Bibeln är bruksanvisningen för livet. Vi får ha en relation med Jesus, inte religion.

Gal.4:4-7 Den enda möjligheten att friköpa människan var att sända Jesus.

Gud har sänt sin Sons Ande in i våra hjärtan.

Vi är även arvtagare, insatta av Gud.

Gal.3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse genom att ta på sig förbannelsen i vårt ställe.

Kol.1:13-14 Jesus har gjort allt för oss. Fört oss från mörkrets välde in i sitt eget rike. Vi har fått förlåtelse för våra synder.

Matt.6:12 Jesus lärde oss i bönen Fader vår att vi ska förlåta den som står i skuld till oss. Då förlåter vår himmelske Fader oss.

1 Joh.3:8 Jesus uppenbarades för att göra slut på Djävulens gärningar.

Luk.22:29-30 Vi får sitta vid Jesu bord i himlen, vi får kungavärdighet.

Rom.8:28-39Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår .  

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Söndagens predikan handlade om att leva i Guds rike

Har vi tappat fokus på vad Guds rike är? Är det världens rike som är det enda verkliga? Jesus proklamerade Guds rike och uppmanade: Omvänd er, tiden är inne.

Guds rike är en verklighet, mitt ibland oss. Vi får komma in i Guds rike och röra oss i den verkligheten. Det är inget abstrakt utan en reell verklighet.

Allt är omhändertaget i Guds rike!

Apg.1:3 Jesus talade om Guds rike med lärjungarna. Jesus var Guds rike manifesterad. Guds rike är evigt (församlingen är en historisk parentes).

Jesus talade  mycket om Guds rike - himmelriket - i liknelser.

Matt.13:31-32 handlar om att det börjar i det lilla och sedan växer till.

Joh.3:3 Född på nytt för att kunna se Guds rike. Vi ska leva i Guds rike, enligt Guds rikes lag.

Hes.36:26-27 Pånyttfödelse innebär att vi vill följa Jesus och tjäna och älska honom med en villig ande. Bergspredikan säger Ja och Amen till din pånyttfödda ande. Köttet vill få oss att välja bekvämligheten istället för efterföljelse och självförnekelse.

Matt.7:24-27 I lydnaden finns ett beskydd. Den som byggde på berggrunden fick beskydd. Lydnad är en förutsättning för att Guds rike ska träda fram

Matt.13:44-46 Himmelriket är som en skatt. Himmelriket är som en pärla. Gud vill locka oss in i en djupare hängivenhet. Sälj allt för att vinna skatten/pärlan!

I Guds rike finns en trygghet/fasthet.

Apg.4:32-33 Den första församlingen hade allting gemensamt och var ett hjärta och en själ. Guds rike kommer starkare när vi lyder. Vi får komma in i Guds rikes principer - ett omhändertagande av varandra.

Luk.17:20-21 Våra liv förvandlas när vi kommer in i Guds rike, om vi inte har det på avstånd. Vi kan ha väckelse i vårt eget hjärta och liv, även om det inte är så omkring oss.

Ananias och Safira ville dra in världens principer i Guds rike och därför blev de straffade så hårt.

Jes.60:1-2 Guds rike följer andra lagar. Det finns ingen fruktan där utan trygghet för Gud har tagit hand om oss. Gud förändras inte. Hans härlighet ska gå upp över oss. Vi får tjäna Gud utan fruktan. Luk.1:74-75

Låt Guds rike bryta fram i ditt liv, i ditt hem, genom gästfrihet i dina relationer.

Ge allt för Guds rike!

Ett utvalt släkte

2015-01-13

Vi hade sång, Bibel och bön i Slussfors ikväll. Som vanligt hade vi mycket att delge varann och planerade även inför den kommande gemenskapshelgen.

Vi läste från 1 Petr.2:9-10 Vi är ett utvalt släkte, kungar, präster, ett heligt folk, Guds folk som ska förkunna hans härliga gärningar - hans storverk.

Vi är Guds medarbetare. Gud vill delge oss hans planer för vårt land.

Vi är kallade från mörkret till Guds underbara ljus, Vi har fått barmhärtighet och är Guds eget folk.

Tit.2:11-15 Guds nåd har visat sig till frälsning för allamänniskor. Nåden fostrar oss att leva rättfärdigt medan vi väntar på att Jesus ska komma. Jesus har renat åt sig ett egendomsfolk som är ivriga att föra goda gärningar.

Kol.1:21-23 Vi som var fientliga mot Gud har genom Jesu död på korset blivit försonade. Gud vill låta oss träda fram inför sig heliga och oförvitliga om vi står fasta, väl grundade i tron och inte rubbas från hoppet i evangelium.

Besök från Norge, Kenya mm.

2015-01-10 o 11

Vilken helg det blev! Först hade vi Café-möte i Akkan, Storuman på lördagskvällen och det kom många för att lyssna på teamet från Norge och Kenya. De sjöng och berättade om sitt arbete med barnhem och skolor för föräldralösa barn samt matudelning till fattiga familjer i Kenya. En frivillig insamling gjordes och den uppgick till drygt 3000 kr.

Pastor Richard Wasiki, Kenya predikade och Johnny Hansson, Håkafot tolkade.

Det blev även flera gemensamma sånger som vi i Segertonen ledde med hjälp av Gunvald o Elisabeth Fjellner från Sorsele.

Söndagförmiddag var det gudstjänst i Sion, Långsjöby och det blev en mäktig stund av sång, vittnesbörd, förkunnelse och förbön. Även här predikade Richard Wasiki och Johnny Hansson tolkade.

Vi samlades sedan på Nybyggarland och bjöds på en god middag. Därefter fick vi lyssna till tre flyktingars, från Nigeria, Syrien och Etiopien, vittnesbörd. Så gripande det var att höra deras berättelser.

Dagen avslutades med mer bön och förbön. Många profetiska budskap kom till oss och vi ber om nåd att kunna ta tillvara Herrens förmaningar och uppmuntran.

Ni skall få kraft

2015-01-07

Den första bönesamlingen på det nya året blev i Nordanås. Vi kände stor tacksamhet och glädje över att få mötas igen. Det blev dubbla gratulationssånger då vi firade två i gruppen.

När vi druckit kaffe och ätit en jättegod tårta blev det dags för sång och musik.

Vi sjöng flera sånger som vi ska sjunga på vårt första cafémöte i Akkan, Storuman nu på lördag.

Därefter firade vi Herrens måltid och tackade för den seger som han vann på Golgata för vår skull.

Bibelstudiet hade som rubrik "Ni ska få kraft".

Vi började läsa i Matt.28:16-20 När lärjungarna mötte Jesus efter uppståndelsen tillbad de honom, men det fanns några som tvivlade. Jesus gav dem en uppma-ning att gå ut och förkunna frälsning för alla. Jesus själv lovade att vara med dem alla dagar till tidens slut.

Apg.1:8-11 Jesus lovade lärjungarna kraft genom den Helige Ande så att de skulle kunna bli vittnen intill jordens yttersta gräns.

Apg.2:17-21 Profetian från Joels bok citerades av Petrus på pingstdagen. Gud lovade att utgjuta av sin Ande över alla människor i den sista tiden.

Apg.2:38-39 Löftet gäller oss! Vi behöver Guds kraft i vår tjänst.

Apg.3:25-26 Vi är välsignade genom Jesus.

Mark.16:15-20 Gå ut och förkunna i hela världen, sa Jesus till lärjungarna. Tecken ska följa dem som tror. Lärjungarna gick ut och predikade och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade Ordet genom de tecken och under som åtföljde det.

Nyårsbön

2013-12-31 - 2014-01-01

Ännu ett år är slut

Jag vill tacka dig Fader, för att du förde mig

på stigar, som du valt.

Vägen var inte alltid jämn,

och många gånger gick det uppför.

Men du banade alltid vägen för mig,

så länge jag stannade kvar i din vilja.

Ibland vacklade jag, när jag gick längs livets väg

men du var där för att ge mig styrka,

för att föra mig igenom varje dag.

När jag var sjuk, kom Din helande kraft till mig.

Åh, min Gud, min Fader, hur jag älskar dig.

Så, när ett år avslutas och ytterligare ett år börjar...

Fader förlåt mig mina dagliga synder.

Låt mig gå modigt på den ojämna och motiga vägen.

Låt mig vara medveten om din styrka.

Den är alltid där för att lätta min last.

När jag är i tvivel, Fader, lugna mina farhågor.

Och om jag skulle gråta, kysser du bort mina tårar.

Om jag vacklar, när jag går längs livets väg,

Käre Gud ge mig styrka,

för mig igenom varje dag.

Min bön för varje dag på det nya året

är att gå orubbligt i din vilja.

Amen

     Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>