Julcafé i Betel

2018-12-26


Det blev en fin samling i Betel ikväll då vi sjöng många kända julsånger/psalmer

Många hade kommit för att både lyssna och sjunga med.

Det blev även solosång och gemensam läsning av Julevangeliet.

Vi delade några tankar omkring de vise männens färd till Jesus och hur vår egen vandring genom livet kan te sig. Det är viktigt att vi har blicken på nådens stjärna som vill leda oss ända fram till Jesus.

Välkommen till vår sida!    

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Segertonens lilla julafton

2018-12-19


Vilken härlig kväll det blev tillsammans med vänner både från när och fjärran.

Vi åt god mat, sjöng, delade Guds Ord och bad tillsammans.

Som vanligt spelade vi in en julhälsning som vi publicerade på YouTube så att många fler kan ta del av den.

Fest och glädje

2018-12-11


Fest och glädje, även denna kväll när vi samlas till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi firade en av vännerna som för det mesta finns bakom kameran när vi har möten och sångstunder. Han fyller 60 år i morgon så vi passade på redan ikväll och gratulerade honom.


Vi hade också besök av våra kära vänner från Norge. Vi sjöng, bad och delade Guds Ord med varandra.


Bibelstudiet handlade om Guds rättfärdighet.


2 Kor.5:21 Jesus blev gjord till ett med synden för vår skull för att vi skulle bli

ett med Guds rättfärdighet i Kristus.


Ef.4:23-24 Vi får klä oss i den nya människan, i sann rättfärdighet och helighet.


Apg.4:12 Inget annat namn än Jesus kan frälsa oss människor.


Rom.5:8-11 Vi står rättfärdiga genom Jesu blod.


Gal.3:13-14  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse för att vi skulle få välsignelsen som Abraham fått och genom tron få den utlovade Anden.


Gal.3:26-29 Vi är Guds barn, Abrahams arvingar enligt löftet.


Fil.4:6-7 Låt Gud i allt få veta era behov och önskningar.

Barnens julfest

2018-12-09


Det blev en mycket lyckad julfest för Glada Timmen-barnen idag. Först framförde de julspelet "En Frälsare är född" med bravur och sedan blev det Luciatåg efter fikapausen. Kapellet var välfyllt av släkt och vänner. Det glada budskapet om att Jesus kom för att visa Guds kärlek till alla människor framgick under hela festen.

När tiden var inne

2018-12-05


Ikväll var vi i Strömsunds kapell och hade sista bönesamlingen där före jul.

Vi läste om vad som hände när "tiden var fullbordad" och vilken betydelse det har för oss alla, enligt Gal.4:4-7

"Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud".

Bibelstudiet handlade om vem som visste om att Gud skulle sända sin Son samt vilka som var med när det hände.


Adam o Eva 1 Mos.3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan

och mellan din avkomma och hennes avkomma.

Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."

(Adam och Eva fick höra när Herren talade till ormen om den seger Jesus skulle vinna)


Abraham 1 Mos.22:16-18 Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: "Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst."


Jesaja Jes.7:14, 9:6 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.


Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.

På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:

Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.


Mika Mika.5:2-4 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden,

från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel.

Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.


Ängeln Gabriel fick vara Guds sändebud att förmedla den största nyheten


Sakarias Luk.1:5-9, 17, 67-70 Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade: "Välsignad är Herren, Israels Gud,

som har besökt och återlöst sitt folk.

Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun.


Maria Luk.1:26-33 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut."


Josef Matt.1:18-21 se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." 


Elisabeth Luk.1:39-45 När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt!


Augustus Luk.2:1-5  Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. (Inte visste kejsaren om att han var ett redskap i Guds hand!)


Herdarna Luk.2:8-18  När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta."  De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

(Herdarna vaktade fåren/lammen som skulle bli offerdjur i templet i Jerusalem. De fick vara de första som såg Guds offerlamm!)


De vise männen Matt.2:1-12  När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då kom visa män från Östern till Jerusalem och frågade: "Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom."


Herodes Matt.2:8 Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter barnet....." (Även den ogudaktige Herodes fick vara med och uppfylla profetian!)


Simeon Luk.2:25-32 "Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid,

så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna

och en härlighet för ditt folk Israel."


Hanna Luk.2:36-38 "Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

De som sändes ut

2018-11-28


Ikväll hade vi bönesamling i Betel, Slussfors. Ute var det kallt men inne i kapellet var det varmt. Guds kärlek och gemenskapen värmer också.

Vi sjöng och spelade och delade Guds Ord med varandra. Vi bad också för var och en särskilt och smorde med olja och välsignade varandra.


Bibelstudiet handlade om lärjungarna som sändes ut av Jesus.


Luk.9:1-2 Jesus sände ut lärjungarna att predika Guds rike och bota sjuka.


Matt.10:1 Jesus gav lärjungarna makt att driva ut onda andar och hela de sjuka.


Matt.10:7-8 De skulle predika att himmelriket var nära.


Matt.9:35 Jesus själv gick omkring i hela landet och predikade och botade sjuka.

Matt.8:16-17


Mark.6:12-13 Lärjungarna gick två och två och predikade omvändelse och botade sjuka.


Rom.5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.


Rom.8:14-15  Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!"

Aktiviteten och Tranan-sångstunder

2018-11-23


Idag har vi varit i Storuman och haft två sångsamlingar. Kl.12 i Aktiviteten och kl.15 i servicehuset Tranan. Det blev två mycket bra gudstjänster med många deltagare. Vi sjöng även några advents- och julsånger utöver de andra välkända sångerna.

Andens kraft

2018-11-21


Vi hade bönesamling i Betel, Slussfors i går kväll och vi var så glada för att så många kunde vara med. Vi sjöng igenom de sånger som vi kommer att sjunga i morgon vid de två sångsamlingarna vi har i Storuman, kl.12 i Aktiviteten och kl.15 i servicehuset Tranan.

Vi delade många bibelord med varandra och la också fram flera allvarliga böneämnen som vi bad för.

Bibelstudiet handlade om Andens kraft och vilken betydelse den har i vårt kristna liv.

Andens kraft


Apg.2:1-4 Lärjungarna fick uppleva den Helige Ande på pingstdagen. Det kom ett dån, en stormvind och tungor av eld som fördelades och satte sig på var och en av dem.


Apg.4:23-31 Petrus och Johannes blev förbjudan att tala i Jesu namn, av Stora rådet, sedan de helat en lam man i Jesu namn. De sökte då upp de troende och gemensat bad de till Gud om ny kraft och frimodighet att fortsätta förkunna om Jesus. När de slutat be skakades platsen och de fylldes av ny frimodighet.


Apg.16:25-34 Paulus och Silas satt fängslade pga att de vittnat om Jesus. De sjöng lovsång till Gud och plötsligt kom en kraftig jordskalv och fängelsets grundvalar skakade. Alla fängelsedörrar öppnades och fångarna blev fria. Detta ledde till att fångvaktaren och hans familj blev frälsta och döpta samma natt.


Rom.8:31-32 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?


Ps.118:15-16 Fröjderop om frälsning hörs i de rättfärdigas hyddor:

"Herrens högra hand gör mäktiga ting!

Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting!"


Guds nåd

2018-11-14


Vi samlades i Betel, Slussfors till sång, Bibel och bön ikväll. Vi saknade flera som var förhindrade att komma men vi bad för varandra och dem att Guds nåd ska få vara med oss varje dag, till glädje och tjänst för Guds rike.


Efter mycket sång och musik läste vi många bibelord och bibelstudiet handlade om Guds nåd.

Guds nåd


1 Petr.5:10-11 All nåds Gud ska styrka, stödja och befästa oss när vi lidit en tid.


Klag.3:22-23 Nåden tar inte slut, stor är hans trofasthet.


Ef.1:7-8 Guds rika nåd har gett oss förlåtelse genom Jesu blod.


Ef.2:5-10 Av nåd är vi frälsta, "överväldigande, rika nåd".


Rom.5:17 Vi får regera i liv då vi tagit emot den överflödande nåden och rättfärdighetsens gåva.


1 Kor.1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.


2 Kor.13:13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Guds gåvor och våra

2018-11-07


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. det är alltid så trevligt att få mötas där. Gemenskapen kring bordet och Ordet är värdefull för oss alla.

Guds gåvor


Grunden


Joh.3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 


Frälsning och förlåtelse


Rom.6:23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Ef 2:8 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det,


Apg.10:43 Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.


Rom.5:15-17 ... de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.


Rom.14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 


Bönhörelse


Matt.7:7-11 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får,

.....hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom


Rom.8:31-32 ...hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?


Jak.1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan...


2 Petr.1:3-4 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss...Våra gåvor


Lovet o priset - tänk på de 10 spetälska Luk.17:11-19


Hebr 13:15-16 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud

Förlåtelse - tänk på Fader vår Matt.6:9-14


Matt.5:23-24 ... gå först och försona dig med din broder..


Praktisk tjänst - tänk på fåren och getterna Matt.25:31-46


Matt.6:1-4 Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva...


Rom.12:6-8 Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått.


Evangelisation/mission - tänk på missionsbefallningen Matt 28:18-20


Matt.10:5-8 Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem:.. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.


Apg.3:1-7 ...vad jag har, det ger jag dig


1 Petr.4:7-11 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.  Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.  Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Möte i Örnäsudden

2018-11-04


Vi hade en mycket fin dag tillsammans med våra vänner i Storvindelns Fria för-samling. Först hade vi gudstjänst kl.11 där det blev mycket sång och musik och förkunnelse. Sedan deltog vi i brödsbrytelsestunden. Under fikarasten fick vi höra historien om hur församlingen och dess verksamhet utvecklats med bl.a. ungdomsveckor under 70 års följd.


Vi blev också hembjudna till våra vänner i Segertonen i Forsnäs på middag efter mötet. Förutom den utsökta middagen var gemenskapen och de goda samtalen av stort värde för oss alla.

Sång, Bibel och bön

2018-10-31


Trots snöslask och hala vägar möttes vi ändå i Betel, Slussfors ikväll till sång, Bibel och bön.

Vi är tacksamma för att vi har denna möjlighet och ber för våra vänner som inte kan eller har möjlighet att vara med. Vi tänker också på nära och kära samt övriga vänner som inte längre finns ibland oss och tackar Gud för deras minne samt gläder oss över hoppet som Jesus gav oss genom sin död och uppståndelse.

"I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss".

Hebr.6:19-20

Bibelstudiet handlade om hur Jesus kallade, utrustade och sände sina lärjungar på uppdrag. Vi läste flera bibelställen med liknande innehåll och även missions-befallningen. Lärjungarna fick gå utan några materiella tillgångar men med Guds kraft. De fick förkunna omvändelse och Guds rike. Om någon by eller stad inte tog emot dem skulle de skudda stoftet från sina fötter och gå vidare.

När lärjungarna återvände glada över att t.o.m. de onda andarna vek för dem påminde Jesus lärjungarna om att det viktigaste var att ha sina namn skrivna i himlen.


Mark.10:1-15, Mark.6:7-13, 16:15-18, Luk.9:1-6, 10:17-20


Rom.5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.


Rom.16:20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

Projektorduk och skärm

2018-10-25


Idag har vi varit i Betel och monterat upp en projektorduk (för att kunna visa sångtexter, bibelord mm för mötesdeltagarna) samt en dataskärm (för att vi i sånggruppen ska slippa ha pärmar och kunna se sångtexterna vi också).

Det blev riktigt bra. Vi var många som hjälptes åt. Tänk vad lätt det går då!

Bönesamling i Betel

2018-10-24


Ikväll hade vi glädjen att ha våra vänner från Mosjön hos oss på bönesamlingen i Betel, Slussfors.

Vi sjöng, spelade, delade Guds Ord och bad tillsammans. Vilken förmån att få dela gemenskapen!

Bibelstudiet handlade om vad vi har i försoningen.


Ef.1:17-23 Vi har fått ett hopp och ett arv bland de heliga. Hans makt är stor och verksam i oss som tror. Allt är lagt under Jesu fötter, alla makter och väldigheter. Jesus är huvudet för församlingen som är hans kropp.


Ef.2:14-22 Jesus är vår frid och har rivit ned skiljemuren mellan judar och hedningar och skapat en enda ny människa. Vi är försonade  med Gud genom korset.


Kol.1:9-13 Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighets makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.


Kol.1:21-23 Jesus har försonat oss med sig när han led döden på korset. Han vill låta oss träda fram heliga och oförvitliga om vi står fasta och är väl grundade i tron och inte låter oss rubbas från hoppet i evangelium.


Kol.2.13-15  Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser  och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset

Sångsamlingar i Storuman

2018-10-19


Idag har vi varit i Storuman och haft två sångsamlingar, först i Aktiviteten kl.12 och sedan i servicehuset Tranan kl.15. Det blev starka och välsignade samlingar på båda ställen och många som lyssnade och tog emot hälsningen från Gud.

Bönesamling med gratulation

2018-10-17


I kväll firade vi en, nyss fyllda, dragspelande 80-åring i vår grupp.

Det blev mycket sång och musik efter go´fikat.

Vi sänder med Ps.65 som du kan läsa och tänka på hur många gånger det står "du, dig, dina" om vad Herren gör. Allt handlar om Jesus! Han är vårt allt!

Bön, Bibel och sång i Strömsund

2018-10-10


Ikväll träffades vi i Strömsunds kapell till sång, Bibel och bön.

Det är alltid så trevligt att mötas och vi gläder oss över den fina gemenskapen.

Vi delade bibelord med varandra och läste även om våra "5 andliga sinnen".

Vi har i det naturliga 5 olika sinnen. Avsaknad eller nedsatt funktion av ett eller flera innebär ofta svårigheter. På samma sätt är det i det andliga livet. Därför får vi be om att våra andliga sinnen blir helade och funktionsdugliga.


Våra fem andliga sinnen


Smak

Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Hebr.2:9

 

Smaka och se att Herren är god! Salig är den som flyr till honom. Ps.34:9


Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god. 1 Petr.2:1-3


Lukt

Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan.

Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: "Varför sålde man inte den oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?"  Det sade han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om.  Jesus sade då: "Låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Joh.12:3-8


Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Ef.5:2


Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps doft genom oss överallt.  Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade:  för några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här?  Vi är inte som de flesta, som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud. 2 Kor.2:14-17


Känsel

Då frågade de: "Var är din Far?" Jesus svarade: "Ni känner varken mig eller min Far. Hade ni känt mig, skulle ni också känna min Far." Joh.8:19


Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." Joh.8:31-32


Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman,

ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!"

Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste,

för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar

och aldrig mer minnas deras synder. Hebr.8:11-12


Syn

Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Ps.36:10


När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Hebr.12:1-2


Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. 

1 Joh.3:2


Hörsel 

Jag vill höra vad Gud, Herren, talar.

Han talar frid till sitt folk, till sina trogna,:

men de får inte gå tillbaka till dårskap. Ps.85:9 


Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!" Jes.6:8


Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det ska säga: "Kom!" Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Upp.22:17


Bönesamling i Betel

2018-10-03


I kväll var vi samlade till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Vi gläds åt varje tillfälle vi får mötas och tacka för frälsningens gåva och Jesu trofasthet under vår vandring hemåt. Vi firade en i gruppen som snart fyller år och efter gott fika sjöng vi många härliga sånger. Sedan delade vi bibelord med varandra och hade en bönestund, både för varandra och andra.

Nästa onsdag, om Jesus dröjer, möts vi i Strömsunds kapell.

Höstkväll med bönesamling

2018-09-26


Efter en höstdag med sol, regn, blåst och virvlande löv var det så gott att kunna mötas till gemenskap omkring Ordet och bönen i Betel ikväll. Sången är också viktig för oss, sången om Jesus.

Särskilt glada är vi då våra vänner från Mosjön gästar oss. Tänk att köra denna långa väg för att få vara med! Det blev bön och förbön för deras arbete i Norge.

Vi läste var och en ett bibelord som betyder något särskilt för oss. Sedan delade vi några tankar omkring Efesierbrevets första kapitel.


Ef.1:1-23

Bibeln talar om vad som har gjorts, vad det resulterar i idag

samt vad som kommer att bli resultatet framöver.


Har

V.3 välsignat oss

V.4 utvalt oss

V.5 förutbestämt oss

V.6 skänkt oss nåd

V.7 förlåtelse för våra synder

V.8 överflödande nåd

V.9 låtit oss veta sin viljas hemlighet, planen

V.11 gett oss vårt arv

V.12 vårt hopp i Kristus

V.13 hört budskapet, kommit till tro, tagit emot Anden

V.18 hoppet vi kallats tillÄr

V.3 Gud är välsignad

V.7 vi är friköpta

V.14 Anden är en handpenning på arvet

V.18 arvet är rikt på härlighet bland de heliga

Guds makt är oerhört stor i oss som tror

    hans väldiga kraft är verksam

V.22 Kristus är huvudet över allting

V.23 församlingen är hans kropp


Skall

V. 6 Den härliga nåden skall prisas

V.12,14 Kristi härlighet och ära skall prisas

V. 14 hans eget folk skall förlossas

V.17 skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande

V.18 era hjärtan skall upplysas


Festkväll i Betel

2018-09-19


Vilken festkväll vi hade i Betel, Slussfors ikväll!

Kära vänner från kusten på besök och gratulationer till två födelsedagsbarn.

Go´fika, sång och musik, brödsbrytelse, bibelstudium och bön gjorde att det verkligen blev en härlig kväll. Tänk vad gemenskapen betyder mycket!


Bibelstudiet handlade om att vi ska hålla fast i tron.


1 Kor.15:57-58 Vi uppmanas att stå fasta i tron, vara fast förankrade på andra sidan förlåten. Herren välsignar vårt arbete för Honom. Det är inte förgäves.


Joh.8:31-32 Vi får förbli i Ordet, då är vi hans lärjungar. Vi kommer att förstå sanningen och bli fria genom den.


Joh.15:4-10 Vi får förbli i Jesus, som grenarna i vinstocken. Då bär vi frukt och Fadern blir förhärligad. Utan Jesus kan vi ingenting göra.


Kol.1:22-23 Jesus har försonat oss med Gud genom att han led döden på korset. Vi får stå fasta, välgrundade i tron och inte låta oss rubbas från hoppet i evangelium.


2 Petr.1:10-11 Var därför desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utkorelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla, för ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

Sångstunder i Aktiviteten och Tranan

2018-09-14


Vilken välsignad dag vi har haft i Storuman idag! Två sångstunder med förkunnelse, om frälsning och hoppet om himlen, i både sång och vittnesbörd.

Det var ganska många som kom och var med i de båda samlingarna och vi är så tacksamma för dessa tillfällen att få dela med oss av evangeliet.


Vad betyder snart?”


1)Frälsning, för alla

Jesaja 700 år före Kristus: Så säger Herren: Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, för snart ska min frälsning komma och min rättfärdighet uppenbaras. Jes.56:1


2) Bönesvar, för oss

Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar

till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem.

Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt.

Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?"

Luk.18:7-8


3)Vår situation, världen och vi

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav

honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske.

Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, Upp.1:1


4)Evigheten, för dig och mig

Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen

tar din krona. Upp.3:11Snart kan vara NU!


Är du beredd?

Bön i Strömsund

2018-09-12


Ikväll samlades vi, för första gången i höst, i Strömsunds kapell till sång, Bibel och bön. Det är alltid så uppmuntrande att få träffas och vi gläder oss över den fina gemenskapen. Vi passade på att gratulera en i värdskapet som just fyllt  år.

Hon bjöd på mycket gott fika!

Det blev en hel del sång och vi övade lite extra inför den första "Minns du sången samlingen" som vi ska ha nu på fredag i Storuman.

Vi delade även flera bibelord med varandra och bad för varandra och övriga böneämnen som kommit in.

Bibelstudiet handlade om att "tjäna och förvalta"


Vi började att läsa i 1 Petr.4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

1 Kor.4:1-2 Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter

         - visar sig pålitlig/trogen


5 Mos.6:10-13 Herren, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna,


Jos.24:13-15 Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren."


Ps.119:89-91 - ty allting måste tjäna dig.


Luk.1:38, Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna, låt det ske som du har sagt.

2:36-37 Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam.

       tjänade Gud med fastor och böner natt och dag


8:1-3 - tjänade dem med vad de ägde.


Joh.12:26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.


Rom.6:13-19 - av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, - ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.


1 Tess.1:7-10 Så har ni blivit ett föredöme (i tro, helgelse,tjänst och väntan)

           för alla troende i Makedonien och i Akaja.

        - för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son


Hebr.12:28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.


Upp.7:13-17 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt

           i hans tempel

Bön för landet

2018-09-05


Vi hade bönesamling i går kväll i Betel, Slussfors.

Tyvärr var det flera som var förhindrade att vara med men vi som hade förmånen att komma sjöng, delade bibelord med varandra och bad för våra många böneämnen. Särskilt uppmärksammade vi det kommande valet och det andliga läget i vårt land. "Gud, låt ditt rike komma, låt din vilja ske".

Vi läste bl.a. nedanstående bibelstycke och stannade inför vissa speciella "sanningar"

 

2 Kor.8:1-12


1 Vi vill berätta för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. (Gud ger nåd, fast i olika skepnader, till sin församling)


2 Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. (prövningar-glädje, fattigdom-rika på hängivenhet)


3 De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. (Frivillighet är viktigt!)


Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. (Vilken underbar inställning - att be om nåden att få hjälpa till!)


5 Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. (Grunden är att vi först ger oss till Herren och hans vilja. Sedan visar han oss vad vi ska göra efter hans vilja)


6 Därför bad vi Titus, som redan hade påbörjat insamlingen, att fullborda denna kärleksgåva hos er. 


7 När ni nu är rika på allttro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er – var då också rika på den här kärleksgåvan. (Vad är rikedom egentligen? Vårt begrepp skiljer sig ofta från Bibelns, tyvärr.


8 Detta säger jag inte som en befallning, utan för att pröva äktheten i er kärlek när andra visar en sådan iver. (Äkta kärlek får alltid resultat) 


9 Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. (Vilket byte!)


10 Jag ger mitt råd i den här saken för att hjälpa er.

I fjol var ni först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. 


11 Fullborda nu arbetet, så att ni som med god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. (Det är bra att besluta och påbörja ett arbete men allra bäst att utföra, fullborda arbetet och genomföra det utifrån vad man har.)


12 Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. (Vår goda vilja är välkommen som den är!)


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-aug. 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-maj 2018 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2017 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2017 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>


Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>