Vill du få en gratis Bibel?

Om du klickar på länken här så kommer du till en sida

där du kan fylla i dina adressuppgifter och så får du

en Bibel hemskickad till dig!

Du får gärna kontakta oss om du har frågor

eller vill ha förbön. Vi ber gärna för dig!

Gud välsigne dig!