Viktigt att veta        

Veckans viktiga ord är:

 

Jesus säger: Den som kommer till mig ska jag inte visa bort.

(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 6 och vers 37)

 

Finns det något värre än att bli avvisad?

Kanske att bli nonchalerad?

 

Varje människa längtar innerst inne efter bekräftelse, att bli sedd.

Ingen vill leva ensam och inte vara behövd av någon.

Alla vill vara efterlängtade och bli välkomnade.

 

Vi är egentligen skapade till att leva i gemenskap

och att vara både behövda och behövande.

Gud är vår Far och han älskar oss, var och en speciellt mycket.

 

Men människan valde att gå sina egna vägar och "leva sitt eget liv".

Då förlorade hon också Livet, det verkliga.

Kontakten med Gud bröts.

Dörren stängdes, paradiset förlorades...

 

Vi behöver bara läsa tidningen eller se TV-nyheterna så vet vi konsekvenserna.

 

Finns det någon väg tillbaka?

Jo, någon har öppnat dörren till Fadershuset.

 

Jesus tog konsekvenserna av vår synd, han dog i vårt ställe.

Och nu hälsar han dig och mig välkomna hem igen.

 

Han visar inte bort någon som kommer till honom.

 

 

Vill du ta emot Jesus idag?

 

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

 

Gud, nu kommer jag till dig.

Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son,

och att Du dog och uppstod för mig.

Tack för att Du tog mitt straff på korset.

Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta

och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.

Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.

Amen

 

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har

förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare

och vårdar din tro.

 

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be

och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.

(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter

så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

 

---------------------------------------------------------------------------

Här finns fler Jesus-ord:

 

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.

(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6)

 

”Blir var och en salig på sin tro?”

 

”Leder alla vägar till Rom?”

 

”Tror inte olika religioner egentligen på samma gud?”

 

När dessa frågor aktualiseras, så är det viktigt och utmanande

att lyssna till vad Jesus säger.

 

Han som beskriver sig själv som:

·VägEN - inte en väg bland många,

·SanningEN - inte en sanning bland andra och

·LivET – det verkliga livet, som börjar här och nu

genom tron på Jesus Kristus som världens unike Frälsare!

 

När Jesus kom till oss människor var det för att hjälpa oss

att hitta hem.

Människan är vilse eftersom hon förlorat kontakten med Gud.

Vi är helt enkelt på fel väg och vi kommer inte att nå dit

vi innerst inne vill.

 

Men Jesus är den enda Vägen till Gud,

Sanningen med stort S och Livet som aldrig dör.

 

När vi kommer till Jesus blir Han den verkliga vägen,

den helande sanningen och livet som aldrig kan förloras, för oss.

 

 

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig

ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.14 vers 19

 

Tänk så fantastiskt det är när ljuset kommer tillbaka!

Vi som har mörkt omkring oss under stor del av året gläds desto mer

åt vårens och sommarens ljus.

Att det dessutom finns möjlighet att få Livets ljus känns ju bara helt otroligt.

För oss alla är mörkret inom oss nämligen inte så lätt att råda bot på,

hur mycket vi än försöker.

Jesus kommer med ljus till alla människor, eftersom han själv är Ljuset. Mörkrets välde och furste besegrades när Jesus gav sitt liv på korset och uppstod på den tredje dagen.

Om vi tar emot Honom byts mörkret inom oss ut mot ljus - Livets ljus.

Då behöver vi inte vandra i mörker och ovisshet utan vi får gå med Jesus och vara trygga, vad som än händer.

 

 

Jesus säger: "Se, jag gör allting nytt."

Bibeln: Uppenbarelseboken kap.21, vers 5

 

Detta är ord tagna ur bibelns sista bok, och i sammanhanget så beskriver versen att Gud gör allt nytt.

Han skapar en ny himmel och en ny jord.

 

Detta talar om framtiden, men denna vers talar även till dig och mig idag. Guds ord till oss är; Jag vill göra ditt liv nytt och fräscht,

 

Vill du ta emot det???

Även om det ser mörkt ut, även om inte du ser någon väg ut,

även om inte dina tankar förstår eller ens ditt hjärta kan greppa det,

så finns det EN som förstår, EN som vet och EN som kan!

 

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN,

nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid

och ett hopp.

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig,

och jag skall höra er.

Ni skall söka mig,

och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN."

 

Bibeln: Jeremia kap.29, vers 11-14