Viktigt att veta        

Veckans viktiga ord är:

 

Jesus säger: Himmel och jord ska förgå,

men mina ord ska aldrig förgå.

(Detta kan du läsa i Bibeln; Matteus evangelium kap.24, vers 25)

 

Allting verkar förändras i våra dagar. Ingenting är sig likt.

Vem eller vad kan man lita på, egentligen?

 

Vårt behov av trygghet har knappast minskat, trots den välfärd

som vårt samhälle ger. Både barn och vuxna söker efter något

att lita på, i livets alla förhållanden.

 

Jesus försäkrar oss att om än allt omkring oss rasar så finns det

något som är hållfast och det är vad Gud sagt i sitt Ord, Bibeln.

 

Där berättar Han om människans situation och vad Han gjort för

att rädda oss, genom att Jesus tog vårt straff på sig på korset.

 

Vi kan få nytt och meningsfullt liv här och sedan i evighet när vi

tror på vad Jesus har gjort för oss.

 

Vi får också uppleva Guds omsorg om oss varje dag,

för Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar.

 

Gud håller vad Han lovat, det kan vi lita på!

 

Vill du släppa in Jesus i ditt hjärta idag?

 

Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:

 

Gud, nu kommer jag till dig.

Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son,

och att Du dog och uppstod för mig.

Tack för att Du tog mitt straff på korset.

Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta

och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.

Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.

Amen

 

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har

förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare

och vårdar din tro.

 

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be

och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.

(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

 

Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter

så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!

 

---------------------------------------------------------------------------

Här finns fler Jesus-ord:

 

Jesus säger: Be och ni ska få, sök och ni ska finna,

bulta och dörren ska öppnas för er.

Du kan läsa detta i Bibeln, Matteus evangelium kap. 7 vers 7

 

Många säger att de inte tror på Gud men nästan alla ber, ändå.

Något inom oss ropar ständigt för att få svar, från Gud.

Människan söker hela tiden, efter Gud.

 

Det verkar som om orden från Dan Andersson dikt:

"Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,

det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt."

har en motsvarighet i varje människas hjärta.

 

Vi får verkligen be till Gud och lita på att han vill svara.

Det beror inte på vår duktighet eller förtjänst utan på Guds kärlek,

att vi får be till Honom och att Han svarar.

 

Vi får söka Honom och Hans hjälp i varje situation,

hur svår och omöjlig den än är.

 

Vi får bulta och påkalla Hans uppmärksamhet

och då ska vi också upptäcka att Han sökte oss först!

 

Jesus kom ju hit till jorden för att visa oss Guds kärlek.

Vilket problem som vi än möter har sin lösning hos Gud.

 

Pröva idag; be, sök, bulta och du ska se att Han har svaret.

 

 

Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.

Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14 vers 27

 

Frid och fred i en orolig tid - är det möjligt?

Freden i världen är inte så vanlig som man skulle önska.

Det är fler väpnade konflikter idag än på länge.

 

Oron och ångesten i människors inre har ökat lavinartat.

Psykofarmaca, dvs. medicin för att dämpa ångest, säljs som aldrig förr.

Vem kan göra något varaktigt åt problemet?

 

Jo, Han som kom med fridens och fredens budskap.

Jesus kallas i Bibeln för Fridsfursten.

 

Han tog itu med roten till det onda, nämligen vår bortvändhet från Gud.

Han helade den brutna gemenskapen genom att försona vår skuld.

 

Du kan bli förlåten, upprättad och fri, genom Jesus.

Du får en helt nytt liv med glädje och frid.

 

När friden finns i hjärtat blir freden en naturlig konsekvens.

 

 

Jesus säger: Om någon hör min röst och öppnar dörren,

ska jag gå in till honom...

(du kan läsa detta i Uppenbarelseboken kap.3 vers 20)

 

Martin Buber (1878-1965) berättar om Rabbi Mendel från Kozk

att han en gång överraskade några lärda män som var hans

gäster med en fråga: "Var bor Gud?"

 

De skrattade: "Så ni talar. Världen är ju full av hans härlighet."

Men han besvarade sin egen fråga: "Gud bor där han blir insläppt."

 

Martin Buber kommenterar: "På det kommer det an till slut:

att släppa in Gud."

 

Människan har i alla tider varit intresserade och frågande

inför Guds existens. Världens alla religioner är ett bevis på detta.

Tyvärr har denna längtan ofta resulterat i fruktlösa ansträngningar

att med egna gärningar försöka nå upp till en gud.

 

Bibeln visar på en annan väg.

 

Vi ska inte försöka "nå upp till Gud" utan han har "kommit ner"

till oss. När Jesus föddes, levde och dog gjorde han det för oss

människor. Han levde det liv vi skulle ha gjort och dog i vårt ställe

och betalade så vår skuld.

 

Nu får vi tro och lita på detta och ta emot honom i våra liv

och leva tillsammans med honom både här och sedan i evighet.

 

Jesus bor där han blir insläppt! På det kommer det an till slut.

 

Vill du ta emot Jesus idag?

 

 

"Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas.

Tro på Gud och tro på mig."

(Du kan läsa detta i Bibeln, Johannes evangelium kap.14, vers 1)

 

Det finns mycket som kan oroa oss.

Det finns mycket som vi låter oroa oss.

Och det är en viss skillnad mellan dessa båda.

 

Ibland gör vi oss bekymmer för sådant som aldrig kommer att hända.

Och det orsakar oss mycket lidande och sorg i onödan.

 

Ibland oroas vi över den situation som faktiskt är. Och det påverkar vår dag (och natt) så att vi inte ens kan glädjas över det positiva i vårt liv.

 

Kanske beror det på att vi tror att det inte finns någon att lita på i livets svårigheter. Ingen som kan förändra eller förhindra det som är eller hotar.

 

Då får vi påminna oss det Jesus säger om att vi inte ska låta våra hjärtan oroas. Istället får vi tro och lita på Gud och Jesus.

 

Du får lita på att du är älskad och att Gud vill hjälpa dig i varje situation.

Ja, än mer, Han har en fantastisk plan för ditt liv och du kan lita på

att den är den bästa för dig. Varje dag!

 

Du får också lita på att Han är med dig! Idag - och alla dagar!

 

 

"Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut."

(du kan läsa detta i Bibeln i Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20)

 

Alla dagar? De jobbiga, ensamma, smärtfyllda och meningslösa dagarna?

Ja, ALLA dagar, sa Jesus.

 

Vi har alla våra olika dagar, under livet. Många är precis så där jättebra, medan andra är helt hopplösa ja, till och med förtvivlat desperata.

 

Ingen finns som kan hjälpa oss, kanske ingen ens finns i vår närhet.

Jesus är med mig varje dag. Alla dagar ända tills den här tiden tar slut.

Jag får kraften att orka, därför att Han är med varje dag.

 

Oavsett vad som händer under dagen så kan jag alltid lita på

att Han finns där vid min sida.

 

Och när nätterna är långa och tunga av oro och smärta,

så finns Han där för att trösta mig.

 

 

Jesus säger: Den som tror på mig ska leva om han än dör.

(Detta kan du läsa i Bibeln, i Johannes evangelium kapitel 11, vers 25)

 

Få händelser i livet är så smärtsamma som när en anhörig eller

god vän dör. Allt inom oss protesterar, livet kan väl inte dö??

 

Och ändå vet vi att det enda säkra i livet är att vi alla ska dö en gång.

Finns det verkligen inte någon möjlighet att ändra på det?

 

Guds tanke var inte att vi skulle dö, men när synden kom in i världen

kom också döden in. Det som från början var tänkt att vara livsglädje

blev dödsfruktan.

 

Men Gud hade en utväg beredd. Han gav det bästa han hade,

sin egen Son, som lösen för vår synd och besegrade döden.

Eftersom Jesus gjorde sig lydig intill döden är han också den som

uppväcktes från de döda och nu kan ge liv åt var och en som tror.

 

Nu kan alltså vem som vill få evigt liv genom tron på Jesus.

Och du kan lita på att om du än dör så lever du med Honom

i himlen i evighet.

 

Tänk så fantastiskt!

 

 

"Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud.

Ty för Gud är allting möjligt."

Detta kan du läsa i Markus evangelium kapitel 10 vers 27

En konsthantverkare i vår kommun hade en devis i sin verkstad

där det stod: "Underverk gör vi direkt, mirakler tar lite längre tid."

Många som läste det log säkert och tänkte att budskapet vore

önskvärt. De flesta av oss behöver både underverk och mirakler

i våra liv, emellanåt.

För människor är det övernaturliga omöjligt, men inte för Gud.

För Gud är det övernaturliga, naturligt. Det är inte vår starka tro

som utför mirakler, det är Gud som gör det.

Vår uppgift är att sätta vår tro till Gud; om vi håller vår del av avtalet

är det upp till Gud att hålla sin del.

Fastän människan lyckats forska och framställa mycket gott,

så återstår det mest viktiga och önskvärda olöst;

livets gåta, förlåtelsens nåd och evighetens hopp.

Men det människan inte kunde göra, det gjorde Gud då han sände

sin egen Son för att ge oss en ny chans, ett nytt hopp.

Och han lovade oss inte bara nytt liv och evigt liv utan också sin hjälp

i vår situation, just nu.

När det känns omöjligt, kom ihåg att för Gud är ALLT möjligt.

Han kan förvandla allt; ditt liv, dina närmaste, dina omständigheter.

 

 

 

Jesus säger: Den som kommer till mig ska jag inte visa bort.

(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 6 och vers 37)

 

Finns det något värre än att bli avvisad?

Kanske att bli nonchalerad?

 

Varje människa längtar innerst inne efter bekräftelse, att bli sedd.

Ingen vill leva ensam och inte vara behövd av någon.

Alla vill vara efterlängtade och bli välkomnade.

 

Vi är egentligen skapade till att leva i gemenskap

och att vara både behövda och behövande.

Gud är vår Far och han älskar oss, var och en speciellt mycket.

 

Men människan valde att gå sina egna vägar och "leva sitt eget liv".

Då förlorade hon också Livet, det verkliga.

Kontakten med Gud bröts.

Dörren stängdes, paradiset förlorades...

 

Vi behöver bara läsa tidningen eller se TV-nyheterna så vet vi konsekvenserna.

 

Finns det någon väg tillbaka?

Jo, någon har öppnat dörren till Fadershuset.

 

Jesus tog konsekvenserna av vår synd, han dog i vårt ställe.

Och nu hälsar han dig och mig välkomna hem igen.

 

Han visar inte bort någon som kommer till honom.

 

 

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.

(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6)

 

”Blir var och en salig på sin tro?”

 

”Leder alla vägar till Rom?”

 

”Tror inte olika religioner egentligen på samma gud?”

 

När dessa frågor aktualiseras, så är det viktigt och utmanande

att lyssna till vad Jesus säger.

 

Han som beskriver sig själv som:

·VägEN - inte en väg bland många,

·SanningEN - inte en sanning bland andra och

·LivET – det verkliga livet, som börjar här och nu

genom tron på Jesus Kristus som världens unike Frälsare!

 

När Jesus kom till oss människor var det för att hjälpa oss

att hitta hem.

Människan är vilse eftersom hon förlorat kontakten med Gud.

Vi är helt enkelt på fel väg och vi kommer inte att nå dit

vi innerst inne vill.

 

Men Jesus är den enda Vägen till Gud,

Sanningen med stort S och Livet som aldrig dör.

 

När vi kommer till Jesus blir Han den verkliga vägen,

den helande sanningen och livet som aldrig kan förloras, för oss.

 

 

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig

ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Detta kan du läsa i Johannes evangelium kap.14 vers 19

 

Tänk så fantastiskt det är när ljuset kommer tillbaka!

Vi som har mörkt omkring oss under stor del av året gläds desto mer

åt vårens och sommarens ljus.

Att det dessutom finns möjlighet att få Livets ljus känns ju bara helt otroligt.

För oss alla är mörkret inom oss nämligen inte så lätt att råda bot på,

hur mycket vi än försöker.

Jesus kommer med ljus till alla människor, eftersom han själv är Ljuset. Mörkrets välde och furste besegrades när Jesus gav sitt liv på korset och uppstod på den tredje dagen.

Om vi tar emot Honom byts mörkret inom oss ut mot ljus - Livets ljus.

Då behöver vi inte vandra i mörker och ovisshet utan vi får gå med Jesus och vara trygga, vad som än händer.

 

 

Jesus säger: "Se, jag gör allting nytt."

Bibeln: Uppenbarelseboken kap.21, vers 5

 

Detta är ord tagna ur bibelns sista bok, och i sammanhanget så beskriver versen att Gud gör allt nytt.

Han skapar en ny himmel och en ny jord.

 

Detta talar om framtiden, men denna vers talar även till dig och mig idag. Guds ord till oss är; Jag vill göra ditt liv nytt och fräscht,

 

Vill du ta emot det???

Även om det ser mörkt ut, även om inte du ser någon väg ut,

även om inte dina tankar förstår eller ens ditt hjärta kan greppa det,

så finns det EN som förstår, EN som vet och EN som kan!

 

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN,

nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid

och ett hopp.

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig,

och jag skall höra er.

Ni skall söka mig,

och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN."

 

Bibeln: Jeremia kap.29, vers 11-14