Viktigt att veta        


Här kan du läsa veckans viktiga ord!

Bibeln : Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna

att var och en som tror på honom

får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg.10:43

 

Kan man lita på någon/något nu för tiden?

Det mesta verkar vara osäkert och ”säkra källor” kan visa sig

vara högst opålitliga.


Eller också vill bara ett fåtal tro på det som egentligen är sant.

Bibeln säger att många samstämmiga vittnesbörd finns som

styrker sanningshalten i löftet om möjligheten att få förlåtelse.

Och vem vill inte bli förlåten?

 

Är det möjligt att det som plågar och trycker en människa

kan förlåtas? Ja, den som tror på Jesus får fullständig förlåtelse

genom att tro på Jesusnamnet

Dvs. att lita på att Jesus dog och uppstod för våra synders skull.

Han tog straffet som egentligen var vårt och betalade vår skuld.

 

Därför kan han också ge förlåtelse och upprättelse åt var och en

som kommer till honom.


Det gäller även dig!


Vill du ta emot Jesus nu?


Om du vill ta emot Jesus nu så kan du be med i denna bön:


Gud, nu kommer jag till dig.

Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.

Jesus, jag tror att Du är Guds Son,

och att Du dog och uppstod för mig.

Tack för att Du tog mitt straff på korset.

Förlåt mig alla mina synder.

Nu öppnar jag mitt hjärta

och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.

Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.

Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har

förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare

och vårdar din tro.


Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be

och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.

(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)


Vill du få en gratis Bibel? Klicka här och fyll i dina adressuppgifter

så skickas en Bibel till dig. Gud välsigne dig!


-------------------------------------------------------------------------


Här finns det fler bibelord:


Bibeln: Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens (Jesus) namn skall bli frälst.  Apg.2:21

 

Vad är hemligheten bakom löftet om räddning/frälsning för människan?

Så många har gjort (och gör) stora ansträngningar för att om möjligt nå fram till ett förvandlat och meningsfullt liv.


Människor är beredda att satsa tid, pengar och kraft på nästan vad som helst för att bli ”räddade”.


Bibeln berättar att Gud älskade oss människor så mycket att han, trots vår bortvändhet, var villig att sända det bästa han hade nämligen sin son Jesus Kristus. Han levde och dog i vårt ställe och genom att be till honom så kan var och en, utan undantag, bli räddad/frälst.

 

Det beror inte på våra egna ansträngningar, religiösa övningar eller status, utan bara på vad Jesus gjort för oss. Tack vare honom fungerar det att be till honom, och bli hjälpt.

 

Gör det du också!Bibeln: Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen.

Inte heller finns det under himlen något annat namn

genom vilket vi blir frälsta. Apg.4:12

 

Martin Luther King, Moder Teresa, Nelson Mandela…

ja, det finns många namn som verkligen har haft betydelse

för vår mänsklighet genom tiderna.


Inget av dessa namn kan dock frälsa/rädda oss för evigheten.

Det kan bara Jesus Kristus, Guds Son.

 

Han kom, sänd av Gud, och levde och dog för oss för att i allt bli vår räddare och Frälsare.


Bibeln säger att Jesus lämnade sin gudomliga tillvaro i himlen och föddes och växte upp i enkla omständigheter. Han delade människornas levnadsvillkor och prövningar, gjorde gott och hjälpte alla han mötte. '

Han botade de sjuka och förlät människorna deras synder.

 

Han blev misshandlad och dödad på ett kors, men uppstod igen på den tredje dagen. Genom att han tog alla våra synder, smärtor och sjukdomar på sig så kan vi, i Jesu namn, bli både frälsta och helade.