Filmklipp från möten och samlingar

Här kommer du att kunna se några olika filmklipp mm!

Du kan dessutom se flera filmklipp med Segertonen på YouTube

Sök på Segertonen så hittar du många klipp med sång och vittnesbörd.