Välkommen till vår sida!    

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Minns du sången

2018-03-17

 

Det blev en härlig dag i Storuman med sång och musik med betoning på påskens budskap. Vi började i Aktiviteten och förutom mycket sång delade vi flera bibelord om korset och hur det visade Guds kärlek. Vi delade ut ett påskkort med korset på. (se bild!)

 

Sedan fortsatte vi till servicehuset Tranan där vi hade en sångstund tillsammans med flera av de boende där. Vi läste "lilla Bibeln" Joh.3:16 och påminde varandra om att Guds kärlek visade sig i att Jesus Kristus kom och dog och uppstod för oss för att vi skulle bli försonade och få evigt liv..

 

Sång, Bibel och bön i Strömsund

2018-03-14

 

En fin och god samling blev det i Strömsunds kapell då en, lite decimerad, skara samlades till sång, Bibel och bön. Det blev gratulation och kalasfika för en deltagare som snart fyller 75 år.

Det blev sång och musik som vanligt och deltagarna delade flera bibelord med varandra innan man bad för de olika böneämnen som nämndes.

Ps 101:6 Mina ögon söker de trofasta i landet, de ska bo hos mig.

Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig.

 

Ps 86:11 Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning.

Ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn.

 

1 Joh. 4:10. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har

älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

 

5 Mos.5:33 Den väg som Herren er Gud har befallt er att gå ska ni alltid följa,

så att ni får leva och det går väl för er och ni får ett långt liv i det

land som ni ska ta i besittning.

 

1 Petr.2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett

Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har

kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

 

Jer.6:16 Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana,

fråga efter de urgamla stigarna.

Fråga efter den goda vägen och vandra på den,

så ska ni finna ro för era själar.

Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den.”

Ps.32:10-11 Den gudlöse har många plågor, men den som litar på Herren

omger han med nåd.

Gläd er i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga,

jubla, alla ni som har ärliga hjärtan!

 

Ps 25:4-15 Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Led mig i din sanning och lär mig,

för du är min frälsnings Gud,

på dig hoppas jag alltid.

Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre,

för de är av evighet.

Tänk inte på min ungdoms synder och brott,

utan tänk på mig efter din nåd,

för din godhets skull, Herre.

Herren är god och rättfärdig,

därför undervisar han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Alla Herrens vägar är nåd och sanning

för dem som håller hans förbund och vittnesbörd.

För ditt namns skull, Herre, förlåt min synd, för den är stor.

Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja.

Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet.

Herren är förtrolig med dem som vördar honom,

sitt förbund gör han känt för dem.

Mina ögon ser alltid upp till Herren,

för han drar mina fötter ur nätet.

Den korsmärkta församlingen

2018-03-11

 

Det blev två mycket starka möten i Betel, Slussfors då Ann-Britt och Owe Lindeskär besökte oss i går. Owe predikade om korset och dess betydelse, den korsmärkta församlingen samt om Jesu översteprästerliga förbön. Vi sjöng, bad och delade även gemenskapen kring matbordet. Det blev en uppmuntrande och inspirerande dag!

"Att ta emot Ordet och göra det"

Sång, Bibel och bön

2018-03-07

 

Sång, Bibel och bön i Betel i kväll med besök från Mosjön, så trevligt! Det blev fika, mycket sång och musik, bibelordsläsning, bibelstudium om Jesus som vår överstepräst samt bön. Vilken förmån att få vara tillsammans inför Ordet och i bön och sång!

Bibelstudiet gick ut ifrån Hebr.7:1-28

Melkisedek; märklig överstepräst, utan far och mor.

 

Den överstepräst vi nu har, är Jesus -

Jesus han som offrade sig själv;

 

Jesus, vår överstepräst har evig makt och han hör alla våra böner.

Jesus ber för oss. Gud är allsmäktig.

 

Sång, Bibel och bön

2018-03-02

 

Vi hade bönesamling i kväll i Betel, Slussfors och det var så roligt att få träffas igen. Vi fikade, sjöng, läste bibeln och bad tillsammans, som vanligt.

 

Någon citerade en gammal sång: "På hemväg till Sion vi vandra, rentvagna i Gudslammets blod. Gemenskap vi har med varandra och dricka ur livskällans flod".

 

Tänk så sant! Gemenskapen som är byggd på Jesu försoning är den bästa!

Bibelstudiet handlade om att Gud vill leda oss.

 

Utgångspunkt: Jes.53:6 “alla gick vilse”

Matt.7:13-14 bred väg - smal väg

 

Lösningen: Joh.14:6 Jesus är vägen

 

Historien:

Ex.1 Gud kallade Abraham 1 Mos.12:1 “jag ska visa dig”

Ex.2. Mose Ps.78:13-14 “han ledde dem med molnskyn”

Ex.3. Israel Jes.49:8-13 “förbarmaren leder dem”

 

Hurudan är Gud, som leder oss?

 

Ps.23:3 rätta vägar “för sitt namns skull”

Ps.25:8-9 lär de ödmjuka sin väg “god och rättfärdig”

Ps.32:8 undervisa om vägen “råd och beskydd”

 

David bad: Led mig på den eviga vägen Ps.139:23-24

 

Hur leder Gud oss?

 

Jer.31:9 genom bön

Ps.119:105 genom Ordet

Joh.14:26 genom Anden

Joh.10:27-28 genom lydnad

 

Ef.2:10 Vandra i förutberedda gärningar. Löftet gäller oss idag!

 

Sångsamlingar

2018-02-24

 

Idag har vi haft två fina sångsamlingar i Storuman. Vi började i Aktiviteten kl.12 där vi hade "Minns du sången" och många hade sökt sig dit för att både lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi delade tankar omkring frälsningen och Guds nåd för alla som vill ta emot; ta ett steg i tro in i Jesu öppna frälsarfamn. Ef.2:8

 

Sedan fortsatte vi till servicehuset Tranan där vi hade en sångstund kl.15. Vi sjöng med och för varandra och det blev även önskesånger. Vi läste också bibelordet från Matt.11:28f om att få komma till Jesus och få ro för sin själ.

 

Efter dessa samlingar åt vi i sånggruppen mat tillsammans och fick tillfälle att dela våra gemensamma upplevelser under dagen. Vi ser redan fram emot att få träffas igen!

 

Bön i Betel, Slussfors

2018-02-21

 

I kväll hade vi ännu en fin bönesamling i Betel, Slussfors. Fast vi saknade flera av våra vänner som brukar vara med. Förkylning och annat kom i vägen.

Vi sjöng många sånger inför lördagens två sångsamlingar i Storuman och efter bibelstudiet bad vi med och för varandra och de böneämnen som nämndes. Vilken förmån med denna gemenskap!

Bibelstudiet handlade om hur den helige Ande verkade med Jesus.

 

Matt.3:13-17 Jesus kom till Johannes döparen och ville bli döpt. Himlen öppnade sig och den helige Ande sänkte sig över honom i form av en duva. Guds röst hördes: Denne är min älskade Son...

 

Matt.9:35-38 Jesus gick omkring, undervisade, predikade och botade sjuka. Jesus hade medlidande med människorna och uppmanade lärjungarna att de skulle "be om arbetare till skörden".

 

Matt.15:29-31 De sjuka kom till Jesus och han botade dem. Folket häpnade och de prisade Israels Gud.

 

Mark.3:10-11 De sjuka trängde sig inpå Jesus och blev botade. De orena andarna kastade sig ner för Jesus och bekände: Du är Guds Son.

 

Luk.4:14-15 I Andens kraft kom Jesus och ryktet gick.

 

Joh.6:63 Det är Anden som ger liv. Jesu ord är Ande och liv.

 

Rom.4:7-8 Saliga - lyckliga - är de vilkas synd är förlåten.

Bönesamling i Strömsund

2018-02-14

 

I kväll hade vi sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. Vi var många samlade och vi gladdes åt gemenskapen kring fikabordet och sången och Ordet.

Vi har så mycket att tacka för som kristna och vi får också vara med och dela med oss av det glada budskapet. Varje gång vi är i Strömsund samlar vi också in en gåva som vi sedan vidarebefodrar till ett barnhem i Kina.

Vi läste flera bibelord och samtalade kring dem.

 

1 Kor.1:1-9 Paulus hälsar församlingen med nåd och frid. Vi är kallade att vara heliga. Paulus tackar Gud för dem alla. Gud har gett dem sin nåd så att nådegåvorna fungerar medan de väntar på Jesu återkomst. Gud ska styrka oss ända till slutet. Gud är trofast som har kallat oss till gemenskap med Jesus Kristus.

 

Joh.16:13-15 Den helige Ande ska föra oss in i hela sanningen och låta oss veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga Jesus.

 

Joh.14:15-17 Jesus bad Fadern och han ska ge oss en annan Hjälpare som alltid ska vara hos oss, i oss.

 

1 Kor.1:18-21 Talet om korset är en Guds kraft till frälsning för oss som tror.

 

2 Kor.2:14-17 Gud för oss fram i segertåg i Kristus och låter oss sprida Kristi väldoft. Vi får tala det ord som kommer från Gud till människorna.

 

Apg.19:8-12 Paulus predikade frimodigt och sjuka blev helade. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer.

 

Apg.18:9-11 Herren talade i en syn till Paulus och uppmuntrade honom att vara frimodig och fortsätta att tala Guds Ord. Herren lovade att vara med honom.

 

Rom.5:5-8 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Gemenskapsdag i Betel

2018-02-10

 

Vi har haft gemenskapsdag i Betel, Slussfors idag. Det blev gemensam lunch, sånger och bibelord om försoningen och frälsningen samt flera personliga vittnesbörd, bön och förbön. Vi avslutade dagen kring kaffebordet. Alla var överens om att det blev en fin gemenskapsdag, med Herren och varandra.

 

Glädjande var också att vi hade besök av våra vänner från Mosjön. De gör det så bra som kör från Norge för att vara med oss, vid flera tillfällen.

Barnsamaritens viktiga arbete

2018-02-07

 

Vilken intressant och berörande samling vi hade i kväll då Lennart Andersson, Bankeryd besökte oss och informerade om stiftelsen Barnsamaritens arbete.

Man vill och kan nästan inte fatta eller ta in hur fruktansvärt många gatubarn, kvinnor och flickor som tvingas in i prostitution, pojkar som tvingas bli barnsoldater mm. har det. Så mycket mer fantastiskt är det då att veta att man faktiskt kan göra något för att hjälpa dessa utsatta flickor och pojkar.

 

Barnsamariten samarbetar bl.a. med doktor Denis Mukwege som hjälper många flickor och kvinnor som utsatts för svåra sexuella övergrepp.

 

Vi som lever i västvärlden är så skyddade och ovetande om mycket av det lidande som finns i världen. Vi behöver öppnade ögon och hjärtan så att vi kan göra något av verklig betydelse med våra resurser och liv.

Förklaringsberget - tur och retur

2018-02-04

 

Idag har vi varit i Filadelfia, Sorsele, och medverkat i mötet där på förmidda-gen. Det blev mycket sång och musik och flera vittnesbörd. Predikan handlade om hur Jesus tog med sig tre av sina lärjungar upp på ett berg för att få vara ensamma med dem. Inte för att de förtjänade det men för att de behövde det. Det var inte vad de var som kvalificerade dem utan vad de skulle bli.

 

Vi får också vara med Jesus, varje dag, av nåd och hans omsorg. Vi får genom den helige Ande en tydligare bild av vem Jesus är och vad han gjort för oss och sedan kan vi gå ner till vår egen vardag och "stråla Jesus" med ord och gärning så att fler får ta del av Guds kärlek.

Frimodighet

2018-01-31

 

Vi samlades till sång, Bibel och bön ikväll och passade på att öva några extra sånger för mötet på söndag i Filadelfia Sorsele. Det blev också tid för flera vitt- nesbörd om Guds hjälp och ledning under veckan som gått.

Bibelstudiet handlade om frimodighet och vi läste många olika bibelställen om detta.

 

Ps 51:12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.

 

Ps 138:3 När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet och kraft i min själ.

 

Apg 1:8 När den helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen

 

Apg 4:13 När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus.

 

Apg 4:29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss! Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord,

 

Apg 4:31 När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.

 

Apg 9:28 Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn.

 

Apg 14:3 Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.

 

Heb 3:6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet.

 

Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

 

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste

 

Heb 10:35 Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön.

 

1 Joh 2:28 Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer.

 

1 Joh 3:21 Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud,

 

1 Joh 4:17 Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.

 

Joh 16:33 Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."

Vara varandra till hjälp

2018-01-24

 

Ännu ett tillfälle att mötas till gemenskap, sång, Bibel och bön gavs ikväll då vi samlades i Betel, Slussfors. Vi firade två av gruppens deltagare på deras födel-sedagar och bjöds av dem på mycket gott fika.

 

Det blev mycket sång och musik och vi planerade även lite framåt inför kommande möten och samlingar. (se Kalendern!)

Vara varandra till hjälp 1 Tess.5:8-24

 

Uppmuntra, uppbygga, uppskatta - viktigt att komma ihåg!

V.11-13 Paulus skriver mkt om det!

 

Uppmaning:

V. 14 Ta hand om de oordentliga - be om hjälp - ge en uppgift

Ta hand om de modlösa - påminn om Guds löften

Ta hand om de svaga - visa omsorg, förbön

Visa tålamod med alla - tänk på Guds nåd mot dig

 

Undvik:

V.15 Löna inte ont med ont, hämnas inte

gör gott istället mot varandra och andra - handla väl

 

Goda råd:

V.16 Var glad - Gud har kontrollen

V.17 Bed alltid - Gud är alltid med dig, tala med honom

V.18 Var tacksam - tänk på vad Gud har gett, tacka för varje sak

V.19-21 Ge Anden utrymme - samarbeta m. Honom när han manar

 

Undvik:

V.22håll er borta från situationer som leder till frestelse

 

Kom ihåg:

V.23-24 Det nya livet med Kristus ska inte levas i egen kraft

Fridens Gud vill utföra sitt verk i oss.

Minns du sången

2018-01-20

 

Vilken välsignad dag det blev i Storuman idag då vi hade två tillfällen att sjunga och vittna för många. Vi började i Aktiviteten där det blev "Minns du sången" med många som ville både lyssna och sjunga med. Vi delade några tankar omkring Bibelns inbjudan "Kom, nu är allting färdigt". Tänk, det vi söker och försöker förtjäna är redan klart och vi får bara komma och ta emot. Det finns frid, glädje och evigt liv för alla som vill tro på Jesus och hans försoningsdöd på korset.

 

Sedan bjöd vi på fika eftersom caféet fortfarande inte fått någon ny som driver det. Det blev många fina tillfällen till samtal och gemenskap.

 

Nästa sångstund blev i servicehuset Tranan där det också var många som ville sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi kände stor tacksamhet för att vi fick ha dessa två sångstunder idag och nå så många med det bästa budskapet: Du är älskad av Gud! Våga tro det!

Efter de båda sångstunderna åt vi middag tillsammans och fick tillfälle att prata om dagens upplevelser.

Vår himmelske överstepräst

2018-01-17

 

I kväll hade vi årets första bönesamling i Strömsund. Vi brukar samlas där en gång i månaden och i övrigt i Betel, Slussfors. Vi var inte så många denna gång pga av snöovädret mm. Det blev ändå en fin kväll med gott fika, mycket sång och musik, bibelläsning och bön.

 

Bibelstudiet handlade om Jesus, vår himmelske överstepräst, som ber för oss.

 

Bibeln består ju av Gamla o Nya Testamentet - Hebreerbrevet belyser de två förbunden som Bibeln talar om.

Tabernaklet och templet var det gamla förbundets “gudstjänstlokal” Prästerna offrade och översteprästen var folkets representant inför Gud, och bar fram deras sak i det allra heligaste en gång per år genom att offra blodet.

 

Hebr.7:19-25 Ett bättre hopp! Jesus vår överstepräst kan helt o fullt frälsa, manar gott, alla dagar

 

Hebr.7:26-28 Jesu fullkomliga offer - en gång för alla!

 

Hebr.8:1-2 Herren har själv gjort det

 

Hebr.8:6-7 ett bättre förbund - för alla!

 

Hebr.8:10-12 förlåtelse, nytt liv i hjärtat - inget utanpåverk

 

Hebr.9:11-12 en evig återlösning - det räcker, det håller!

 

Hebr.9:24 - för vår skull - oss till godo!

 

1 Joh.2:1-2 om vi syndar har vi en förespråkare hos Fadern, han för vår talan

 

Luk.22:31-32 Jesus bad för Petrus - ingen fördömelse

 

Joh.17:9,20 Jesus bad för lärjungarna, oss och de som hör oss

 

Rom.8:31-34 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss

Jesus ber idag för dig och mig

Gemenskapsdag i Betel

2018-01-13

 

Vilken fin dag vi har haft idag i Betel, Slussfors. Vi hade länge pratat om att vi skulle träffas en dag för att sjunga och tacka Herren för allt som Han gjort och gör för oss. Idag blev det av!

 

Vi åt lunch tillsammans först och sedan blev det sång, musik, bibelord och vittnesbörd. Vi prisade Herren på många olika sätt! Vi avslutade dagen med att fika tillsammans. Gemenskap är en bristvara i vårt samhälle och därför är det så viktigt att vi vårdar och främjar gemenskapen, först och främst med Herren men också med varandra.

 

Vi skiljdes åt med tacksamhet i våra hjärtan för att vi hade fått vara med och dela denna dag med varandra! Det blir säkert fler sådana dagar framöver!

Bön i Betel

2018-01-10

 

Vi hade en verkligt god stund ikväll i flera bemärkelser. Vi bjöds på smörgåstårta och tårta av några av vännerna i gruppen med anledning av en födelsedag. Sedan sjöng vi och delade det goda Ordet med varandra innan vi hade en bönestund för flera angelägna böneämnen. Vi har också flera stående böne-ämnen som vi tar med; bygden och landet, Israel, de förföljda kristna, vår vän-församling i Kina och deras barnhemsverksamhet samt vår egen tjänst för Herren där han har ställt oss.

 

Vi läste kap.1 i Efesierbrevet och stannade inför olika verser.

 

v.3 Herren har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelse. Vi får dela med oss av Guds välsignelser till andra.

 

v.7-10 Vi är friköpta och har fått förlåtelse. Gud har låtit oss veta sin viljas hemlighet och sin plan som skulle genomföras.

 

v.11-14 Vi har fått arvslott, vårt hopp är i Kristus, vi har fått ett sigill, den Helige Ande, en handpenning på vårt arv att Guds folk ska förlossas.

 

v.15-16 Paulus tackade Gud för församlingens tro och kärlek, i sina böner.

 

v.17-18 P. bad om en vishetens och uppenbarelsens Ande, som ger rätt kunskap om Jesus.

 

v.19-23 Jesus blev uppväckt från de döda och hans namn är över alla andra namn. Jesus sitter på Guds högra sida över alla makter och krafter.

Allt är lagt under hans fötter. Jesus är huvudet för församlingen - hans kropp.

Herren gör allting nytt

2018-01-03

 

Årets första gemensamma bönesamling blev en glädjefylld och tacksam kväll för oss alla i Segertonen. Trots kylan och mörkret utomhus kände vi värmen och ljuset i våra hjärtan och i gemenskapen. Det blev också gratulationssång för två av vännerna i gruppen på deras födelsedagar.

 

Sedan sjöng vi många härliga sånger ur våra sångpärmar innan vi firade Herrens måltid tillsammans. "O, tänk det var allt gjort för mig. För mig brast hans älskande hjärta, o tänk det var allt gjort för mig".

Bibelstudiet handlade om att Herren gör allting nytt.

 

Vi läste 3 bibelord om detta, nämnde 3 bibelpersoner som illustration på att allt blev nytt samt delade 3 viktiga lärdomar om hur Gud handlar.

 

2 Kor.5:17 Vi är nya skapelser i Kristus

Jes.43:18-19 Gud vill göra något nytt, märker vi det?

Upp.21:3-5 En dag är allting nytt - av Guds hand

 

Josef - drömmaren, visionären

1 Mos.kap.37, 39:2-3, 19-21, kap.40:1, 41:41-44

 

Mose - utvald, folkledaren

2 Mos.kap.2 - 5 Mos.34:7

 

Ester - föräldralös flykting, drottning, folkräddare

Esters bok kap.4:14-17

 

 

1)Gud gör allt nytt - i sin tid

1 Mos.40:1, 41:1, 2 Mos.2:23, Est.4:14

 

2)Gud gör allt nytt - på sitt sätt

1 Mos.45<.3-8, 2 Mos.3:1-10, Est.7:1-4

 

3) Gud gör allt nytt - var och med/genom vem han vill

Det som hände med Josef, Mose och Ester gäller även för oss idag.

Gud vill göra allting nytt ibland oss. Vi får lita på Guds tidsplan och hans val av hur det ska ske. Vår uppgift är att vara trogna, lyhörda och villiga att följa Jesus

 

Hebr.10:19-25 Jesus har invigt en ny och levande väg! Låt oss följa honom!

Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2017 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2017 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2016 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>

Nyheter från jan-april 2015 kan du läsa här >>>

Nyheter från jan-dec 2014 kan du läsa här >>>

 

 

Segertonen © 2010 • Slussfors• Storumans kommun, Lappland, Västerbotten