Välkommen till vår sida!

Här kommer vi att berätta lite om vår vardag och helgdag, möten

och sångstunder, samt de bönesamlingar och bibelsamtal vi har.

Välkommen att ta del i glädjen!

Guds vapenrustning

2019-02-13

 

Vi hade sång, Bibel och bönesamling i Strömsunds kapell ikväll. Alltid så roligt att få mötas där också. Vi fikade tillsammans och sjöng sedan en lång stund innan vi läste olika bibelord var och en och så bad vi och tackade för Jesu seger.

Bibelstudiet handlade om Guds vapenrustning och vi läste flera bibelord med anknytning till varje del i rustningen.

 

Rom.13:12, Ef.6:10-18 Viktigt att vi är klädda i ljusets rustning

 

1 Tess.5:8, Jes.59:17

Frälsningens hjälm:

fienden vill att vi ska tvivla på Gud, Jesus och vår frälsning

 

Rättfärdighetens pansar:

Skyddar hjärtat från fiendens attack han vill att vi ska känna oss ovärdiga

 

1 Petr.1:13, Luk.12:35

Sanningens bälte:

Fienden strider med lögner men vi får fästa upp vår klädsel med sanningen

 

1 Joh.5:4, 1Petr.5:8-9

Trons sköld:

Fienden attackerar oss med frestelser, förolämpningar, motgångar men tron skyddar

 

Hebr.4:12, Upp.1:16, Apg.4:29

Andens svärd-Guds Ord:

Vårt enda stridsmedel, beskyddar från lögn och i frestelser får vi lita på Guds Ord

 

Jes.52:7, Rom.10:13-15

Villighetens skor:

Fienden vill få oss att tro att det är meningslöst att vittna för andra.

Var alltid tillgänglig och redo att sprida de goda nyheterna.

 

Upp.12:10-11

Hela rustningen -Jesu seger

Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu har frälsningenoch makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes.

Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.

De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

 

Att be i Jesu namn

2019-02-06

 

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors ikväll. Det är så uppmunt-rande och tröstande att få vara tillsammans i gemenskapen men vi saknade flera av våra vänner och fick anledning att be särskilt för dem.

 

Efter fikastunden sjöng vi en god stund och sedan delade vi Guds Ord med varandra och bad tillsammans. Bibelstudiet handlade om att vi får be i Jesu namn.

Joh.14:11-14 Jesus säger själv att vi får be i hans namn och att vi ska få det vi bett om för att Fadern ska bli förhärligad genom Sonen.

 

Joh.15:7-10 Att förbli i Jesus och hans Ord är nyckeln till bönhörelse, då blir Fadern förhärligad.

 

Joh.15:15-17 Vi är Jesu vänner och får veta Faderns vilja. Vi är utvalda och bestämda att bära frukt som är bestående, då ska vi få bönesvar.

 

Joh.14:30-31 Jesus är Segraren!

 

Rom.8:31-34 Gud är med oss/för oss och skänker oss allt i Sonen.

 

Gal.3:26-29 Vi är Guds barn genom tron på Jesus Kristus.

 

Fil.1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Sångsamlingar i Storuman

2019-02-02

 

Det blev två mycket välbesökta sångsamlingar i dag i Storuman. Vi sjöng först i Aktiviteten och bjöd dessutom på fika, eftersom caféet inte var öppet. Sedan hade vi en samling i servicehuset Tranan. Vi sjöng många välkända andliga sånger så att deltagarna kunde sjunga med. Bibelordet vi delade handlade om hur Jesus mötte kvinnan vid Sykars brunn och hur vi kan få ta emot frälsning och evigt liv genom tro på Jesus - Guds gåva.

 

Bönesamling i Betel

2019-01-30

 

I kväll hade vi äntligen bönesamling i Betel, Slussfors, igen. Förra veckan fick vi ställa in pga kylan tyvärr. Desto härligare att få träffas ikväll! Det blev tredubbel gratulationssång och blommor till de som fyller jämna år.

 

Tänk vilken nåd att vi får vara med i alla åldrar och tjäna Gud. "Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd". 1 Petr.4:10

Gräv upp brunnarna

2019-01-26

 

Vi läser i 1 Mos.26:1-25 om hur Isak är på flykt undan hungersnöden och hur Herren uppenbarar sig för honom. Denna text ger flera tankar och funderingar:

 

1) “Och HERREN uppenbarade sig för honom och sade: ”Drag icke ned till Egypten; bo kvar i det land som jag skall säga dig. Stanna såsom främling här i landet; jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och din säd skall jag giva alla dessa länder, och skall hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. v.2-3

 

Fråga: Herren uppmanade honom att stanna som främling. Hur har inte vi som kristna etablerat oss i denna världen? Är det därför Gud håller tillbaka välsignelsen?

 

2) “Och alla de brunnar som hans faders tjänare hade grävt i hans fader Abrahams tid, dem hade filistéerna kastat igen och fyllt med grus”. V.15

 

Fråga: Hur har inte denna världens makter och ibland även de religiösa makterna i vårt land fyllt igen Guds brunnar,med det livgivande vattnet, med “jord”? Är det bristen på bibelundervisning som gör oss så lättillgänliga för villfarelse och bibelstridiga läror?

 

3) ”Och Isak lät åter gräva ut de vattenbrunnar som hade blivit grävda i hans fader Abrahams tid, men som filistéerna efter Abrahams död hade kastat igen; och han gav dem åter de namn som hans fader hade givit dem”. V.18

 

Fråga: Kan/vill vi gräva upp de igenfyllda brunnarna och ge dem dess rätta namn tillbaka, eller är det inte längre gångbart med Guds Ords undervisning i vårt sekulariserade samhälle? Vilket ansvar har våra andliga/samfundsledare i detta?

 

4)“Och Isaks tjänare grävde i dalen och funno där en brunn med rinnande vatten. Men herdarna i Gerar begynte tvista med Isaks herdar och sade: ”Vattnet är vårt.” Då gav han den brunnen namnet Esek, eftersom de hade kivat med honom. Därefter grävde de en annan brunn, men om den kommo de ock i tvist; då gav han den namnet Sitna. Sedan begav han sig därifrån till en annan plats och grävde åter en brunn; om den tvistade de icke. Därför gav han denna namnet Rehobot, i det han sade: ”Nu har ju HERREN givit oss utrymme, så att vi kunna föröka oss i landet.” v.19-22

Fråga: Är vi förberedda på det motstånd som kommer att möta oss när vi börjar gräva? Gud vill ge oss utrymme så att vi kan göra hans vilja.

 

5)“Sedan drog han därifrån upp till Beer-Seba. Och HERREN uppenbarade sig för honom den natten och sade: ”Jag är Abrahams, din faders, Gud. Frukta icke, ty jag är med dig, och jag skall välsigna dig och göra din säd talrik, för min tjänare Abrahams skull.” Då byggde han där ett altare och åkallade HERRENS namn och slog där upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn”. V.23-25

 

Fråga: Vill vi också ge oss helt (altaret), åkalla Herren och “bo i tält”? Herren har inte förändrats, hans vilja är att välsigna och leda sitt folk alltjämt! Vi är pilgrimer på väg till vårt hemland och som Herren var med Abraham, Isak och Jakob så vill han vara med oss när vi i trohet följer honom.

Gud välsigne oss att höra hans röst och följa honom! Snart kommer Jesus!

Gemenskapsdag i Betel

2019-01-19

 

Det blev en mycket innehållsrik dag när vi samlades till gemenskapsdag.

Vi sjöng, bad och delade Guds Ord i såväl bibelläsning som i vittnesbörd.

Många delade sina erfarenheter av Guds omsorg i vardagens olika prövningar.

 

Vi hade också en brödsbrytelsestund där vi påminde oss om Guds stora kärlek

till oss genom Jesu offerdöd på Golgata.

 

Sedan gjorde vi en fikapaus där vi passade på att sjunga och gratulera en av vännerna som nyss fyllt år. Vi bjöds på tårta och annat gott till kaffet.

 

Den andra delen av dagen var ägnad åt sånger och bibelord omkring Aage Samuelsens sångskatt. Wenche och Jon Smedseng, Mosjön, höll i denna samling.

Det blev sång och sångövning på samma gång då vi inte riktigt kunde alla sång-erna lika bra. Sångprogrammet spelades in och sändes även direkt på Facebook.

 

Dagen avslutades med gemensam middag och fler tillfällen till samtal och gemen

skap. Vi var så nöjda och tacksamma när vi skiljdes och ber om att det vi delat ska få bli till hjälp och välsignelse för fler.

"De höll fast"

2019-01-16

 

Ikväll samlades vi till årets första sång, Bibel och böneträff i Strömsund. Det känns alltid så uppmuntrande att få träffas och dela gemenskapen kring både Ordet och bordet. Den stränga kylan utomhus gjorde dock att några av vännerna inte kunde komma. Efter det goda fikat så blev det sång och musik innan vi delade bibelord och bad tillsammans.

Bibelstudiet handlade om den första församlingen och deras tro och liv.

 

De höll fast Apg.2:42-47 Den första församlingen var en förebild för oss

 

Igenom alla tider och förhållanden har levande kristna hållit fast vid de 4 b:na - en stadig plats, ett stadigt liv.

 

Apg.2:42-47 De höll fast vid:

 

1)Bibeln - v.42 Apostlarna berättade vad Jesus sagt och förklarade hur han var uppfyllelsen av Gamla Testamentet. 1 Joh.1:1-4, 2 Tim.3:12-17, 4:1-5

 

2)Brödragemenskapen - 4:32-35, 1 Joh.3:14-18 “Se, hur de älskar varandra”

 

3)Brödsbrytelsen - Apg.2:46, 20:7, 1 Kor.11:23-26, 10:16-17 Jesu försoning och återkomst var ständigt ett aktuellt tema

 

4)Bönerna - v.46-47, 3:1, 4:23-24, 29-31 Glädje, tacksamhet, lovprisning och innerlig förbön var livsluften för de levande kristna, då och nu!

Sång, Bibel och bön

2019-01-09

 

Ännu ett tillfälle att mötas till sång, Bibel och bön har vi ikväll i Betel, Slussfors.

Vi gratulerar ett födelsedagsbarn på 78-årsdagen och konstaterar att det bara är Guds nåd att vi får vara med i Herrens verk, vilken ålder vi än har!

Det blev sång och musik efter det goda fikat och sedan läste vi Bibeln och bad.

 

Matt.9:35-38 Jesus såg folkskarorna, den myckna skörden, och fylldes av medlidande med dem. Han uppmanade sina lärjungar att be skördens Herre om arbetare till skörden.

 

Matt.10:7-10 Jesus sände ut sina lärjungar att förkunna om Guds rike, bota sjuka och driva ut demoner.

 

Matt.10:16-17 Lärjungarna fick gå som får bland vargar, ständigt hotade av förföljelse.

 

Matt.18:18-20 Jesus uppmanade lärjungarna till endräktig bön med löfte om bönesvar. Jesus själv är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn.

 

Matt.22:9 "Gå till vägskälen och bjud alla till bröllopet"

 

Matt.24:14 Evangeliet ska förkunnas i hela världen innan änden kommer.

 

Luk.22:29-30 Jesus överlämnar riket åt sina lärjungar, de ska få sitta på troner och döma Israels tolv stammar.

Möte i Norra Fjällnäs

2019-01-02

 

Det blev ett mycket bra möte i Norra Fjällnäs idag! Vi sjöng många kända sånger tillsammans med mötesbesökarna och delade tankar om vad vi har gemensamt med julevangeliets människor. Tre ledord fick vi med oss:, Höra, Handla, Hemma.

Vi får höra budskapet om Jesus, handla i tro och sedan komma hem.

Årets första bönesamling

2019-01-02

 

Ikväll hade vi första bönesamlingen för året i Betel, Slussfors. Det kändes både uppmuntrande och samtidigt allvarligt.

Vi har en viktig uppgift i Guds rike, var och en där Gud har ställt oss.

Låt oss be och ge oss hän till Honom som gav allt för oss!

 

"Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda

om vi inte ger upp". Gal.6:9

Vi passade på att gratulera två av våra vänner i gruppen som har fyllt eller fyller år i dagarna. Vi saknade också flera stycken som var förhindrade att komma i kväll.

Det blev mycket sång och musik och vi bad för flera olika böneämnen samt för varandra. Vi bad även för mötet i Norra Fjällnäs om vi ska medverka i komman-de helg.

 

Bibelstudiet handlade om det hopp som vi äger i Kristus.

 

Rom.5:5 Hoppet sviker oss inte! Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande.

 

Rom.5:8 Kristus dog i vårt ställe

 

Rom.5:15 Guds nåd och gåva har överflödat till oss genom Jesus Kristus

 

Rom.5:19 Genom Jesu lydnad får vi stå rättfärdiga

 

Rom.8:14-15 Vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader

 

Rom.8:29 Vi får formas till Jesu avbild. Jesus är den förstfödde bland många bröder

 

Rom.8:31-32 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?

Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-dec. 2018 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-aug. 2018 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-maj 2018 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2017 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2017 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-dec 2016 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under jan-juni 2016 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under nov-dec 2015 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under sept-okt 2015 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under juli-aug 2015 >>>

 

Här kan du läsa om möten och samlingar under maj-juni 2015 >>>